1. 1 Основні задачі економетрії. Роль економетричних досліджень в економіціДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.1.1 Основні задачі економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці.

 • 1.1 Основні задачі економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці.

 • 1.2 Предмет, цілі, завдання та структура курсу. Місце і значення курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки фахівців з економіки. Взаємозв’язки курсу із суміжними дисциплінами.

 • 1.3 Особливості економетричних моделей.

 • 1.4 Вибір змінних і структура зв’язків.

 • 1.5 Роль і місце економетричних моделей в математичному моделюванні.

 • 1.6 Приклади економетричних моделей:

 • виробнича функція Кобба-Дугласа ; моделі пропозиції і попиту на конкурентному ринку ; модель Кейнса ; модель споживання (самостійна робота).Економетрія, в широкому розумінні, є сукупністю різного роду економічних досліджень, що здійснюються з використанням математичних методів.

 • Економетрія, в широкому розумінні, є сукупністю різного роду економічних досліджень, що здійснюються з використанням математичних методів.

 • Економетрія, у вузькому розумінні – це використання статистичних методів в економічних дослідженнях, а саме, побудова математико-статистичних моделей економічних процесів, оцінка параметрів моделей.самостійна наукова дисципліна, яка об’єднує сукупність теоретичних результатів, засобів, прийомів, методів і моделей, призначених для того, щоб на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію надавати конкретних кількісних значень загальним (якісним) закономірностям, обгрунтованим економічною теорією.

 • самостійна наукова дисципліна, яка об’єднує сукупність теоретичних результатів, засобів, прийомів, методів і моделей, призначених для того, щоб на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію надавати конкретних кількісних значень загальним (якісним) закономірностям, обгрунтованим економічною теорією.1. Дослідження розвитку економічних процесів і прогнозування їх динаміки.

 • 1. Дослідження розвитку економічних процесів і прогнозування їх динаміки.

 • 2. Правильний вибір факторів при побудові математико-статистичних моделей.

 • 3. Вибір та побудова математико-статистичної моделі, здійснення ряду модельних експериментів, аналіз одержаних результатів і перенесення їх на реальну економічну систему (процес) як основу для прийняття належних управлінських рішень.Об’єктом економетрії

 • Об’єктом економетрії

 • є економічні системи та простори різного рівня складності: від окремого підприємства чи фірми до економіки галузей, регіонів, держави й світу загалом.Предмет економетрії

 • Предмет економетрії

 • це методи побудови та дослідження математико-статистичних моделей економіки, проведення кількісних досліджень економічних явищ, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів.Метою економетричного дослідження

 • Метою економетричного дослідження

 • є аналіз реальних економічних систем і процесів, що в них відбуваються, за допомогою економетричних методів і моделей, їх застосування при прийнятті науково обгрунтованих управлінських рішень.Основне завдання економетрії – оцінити параметри моделей з урахуванням особливостей вхідної економічної інформації, перевірити відповідність моделей досліджуваному явищу і спрогнозувати розвиток економічних процесів.

 • Основне завдання економетрії – оцінити параметри моделей з урахуванням особливостей вхідної економічної інформації, перевірити відповідність моделей досліджуваному явищу і спрогнозувати розвиток економічних процесів.1. Вибір конкретної форми аналітичної залежності між економічними показниками (специфікація моделі) на підставі відповідної економічної теорії.

 • 1. Вибір конкретної форми аналітичної залежності між економічними показниками (специфікація моделі) на підставі відповідної економічної теорії.

 • 2. Збирання та підготовка статистичної інформації.

 • 3. Оцінювання параметрів моделей.

 • 4. Перевірка адекватності моделі та достовірності її параметрів.

 • 5. Застосування моделі для прогнозування розвитку економічних процесів з метою подальшого керування ними.

1. . Уведення в модель не всіх пояснюючих змінних.

 • 1. . Уведення в модель не всіх пояснюючих змінних.

 • 2. Неправильний вибір функціональної форми моделі.

 • 3. Агрегування змінних.

 • 4. Помилки вимірювань.

 • 5. Обмеженість статистичних даних.

 • 6. Непередбачуваність людського фактора.

Економетрична модель – це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, причому залежно від причинних зв’язків між ними один чи кілька із цих показників розглядаються як залежні змінні, а інші – як незалежні

 • Економетрична модель – це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, причому залежно від причинних зв’язків між ними один чи кілька із цих показників розглядаються як залежні змінні, а інші – як незалежні
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка