1-а категорія – 200 тис гривень. 1-а категорія – 200 тис гривеньДата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.1-а категорія – 200 тис. гривень.

 • 1-а категорія – 200 тис. гривень.

 • 2-а категорія – 400 тис. гривень.

 • 3-я категорія – 800 тис. гривень.

 • 4-а категорія – до 1,5 млн. гривень.

 • 5-а категорія – до 2 млн. гривень.

 • 6-а категорія – міжмуніципальні Проекти (програми). Максимальний розмір гранту визначається за категорією органу місцевого самоврядування, що охоплює території усіх учасників міжмуніципального Проекту (програми) з урахуванням кількості жителів, що проживають у громадах, охоплених міжмуніципальним Проектом (програмою). Участь у міжмуніципальному Проекті (програмі) не обмежує право органу місцевого самоврядування подати окремий Проект (програму) до участі у Конкурсі згідно своєї категорії учасників Конкурсу.

 • По кожній із категорій учасників можуть подаватися проекти (програми) у тому числі за участю представницьких органів, створених жителями населених пунктів (органи самоорганізації населення, далі - ОСН). • актуальність – відповідність проблематики Проекту (програми) актуальним місцевим потребам та місцевим, регіональним та державним стратегіям і програмам розвитку;

 • технологічність (технологічна обґрунтованість) – наявність чіткого плану і механізмів розв'язання проблем Проекту (програми);

 • реалістичність – наявність досвіду та потенціалу в Учасника та партнерів Проекту (програми) щодо розв'язання проблем Проекту (програми); кадрова, фінансова, технічна, організаційна та інша спроможність Учасника втілити Проект (програму);

 • показники успішності – наявність обґрунтованих якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації Проекту (програми) та показників соціальної і економічної ефективності, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації Проекту (програми);

 • база місцевого розвитку – створення завдяки реалізації Проекту (програмі) підґрунтя подальшого розвитку (через економію бюджетних коштів, створення робочих місць, сприяння місцевій діловій активності, пришвидшення інформаційного обігу тощо); • інноваційний потенціал – наявність у Проекті (програмі) елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності, наявність інновацій (на місцевому, регіональному, національному рівні: у технічній, організаційній, методичній, економічній, нормативній та інших сферах), нових підходів до вирішення проблем розвитку територій;

 • поширюваність – можливість передачі набутого досвіду і знань у інші громади та території (інакше, мультиплікативність, повторюваність);

 • сталість – можливість функціонування створених у Проекті (програмі) інженерних, організаційних і інших результатів після завершення реалізації Проекту (програми);

 • фінансова обґрунтованість – обґрунтованість вартості реалізації відповідного Проекту (програми), прозорість запланованих видатків;

 • залучення додаткових фінансових ресурсів – рівень залучення сторонніх (не з державного бюджету) ресурсів до співфінансування Проекту (програми): власних (з місцевого бюджету учасника конкурсу) і коштів партнерів (у т.ч. бюджетних і не бюджетних).антикорупційність – наявність у Проекті (програмі) застережників від корупції. Наприклад, таких, як: міжсекторне партнерство влади із громадськими спільнотами (в особі громадських організацій, наглядових рад, товариств користувачів тощо) та суб’єктами господарювання (підприємствами і підприємцями, фермерами, виробничими кооперативами тощо), участь місцевої громади у підготовці, реалізації і контролі результатів Проекту (програми);

 • антикорупційність – наявність у Проекті (програмі) застережників від корупції. Наприклад, таких, як: міжсекторне партнерство влади із громадськими спільнотами (в особі громадських організацій, наглядових рад, товариств користувачів тощо) та суб’єктами господарювання (підприємствами і підприємцями, фермерами, виробничими кооперативами тощо), участь місцевої громади у підготовці, реалізації і контролі результатів Проекту (програми);

 • відповідність Проекту (програми) уніфікованим вимогам, встановлених чинною нормативно-правовою базою, а також викладеною у Методичному посібнику;

 • логічна несуперечливість складових Проекту (програми) одна одній (Анотація – опис Проекту, мета – результат, Бюджет – завдання, Бюджет – план-графік, план-графік – заходи, заходи – результати тощо).Зміст Проектів (програм) має передбачати:

 • Зміст Проектів (програм) має передбачати:

 • здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади, сукупності територіальних громад або адміністративно-територіальної одиниці (далі – АТО);

 • підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування та розв’язанні актуальних місцевих проблем;

 • розроблення інноваційних підходів до вирішення питань місцевого значення;

 • використання сучасних управлінських технологій;

 • запровадження нових механізмів розв'язання місцевих проблем на базі ринкових відносин, демократичних принципів та партнерства органів місцевого самоврядування із підприємницькими структурами та громадськими організаціями;

 • врахування пріоритетних напрямів програм соціально-економічного розвитку регіону та держави на поточний рік.Методичні рекомендації щодо підготовки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування містять вимоги щодо заповнення форми проекту.

 • Методичні рекомендації щодо підготовки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування містять вимоги щодо заповнення форми проекту.

 • Форма подання та складові проекту (програми) ввизначає перелік, форми та обсяг складових Проекту (програми), послідовність та структуру їх викладення у Проекті (програмі).

 • Проекти (програми), у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструються і не допускаються до участі у Конкурсі

 • Мета форми - стандартизація форми проекту (програми), що дозволить членам експертної комісії ефективно проводити експертну оцінку проектів (програм).

 • Завдання форми - необхідність зорієнтувати розробника проекту (програми) чітко обґрунтувати актуальність проблеми, її відповідність основним напрямам, які передбачені Всеукраїнським конкурсом проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. • 1. Супровідна частина включає наступні документи:

 • 1.1. Заява про участь у Конкурсі.

 • 1.2.Рішення відповідної ради щодо затвердження Проекту (програми) та його подання на Конкурс.

 • 1.3.Реєстраційна картка - формуляр Проекту (програми).

 • 1.4.Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу.

 • 2. Основна частина включає наступні складові:

 • 2.1.Титульна сторінка Проекту (програми).

 • 2.2.Зміст Проекту (програми).

 • 2.3.Анотація Проекту (програми).

 • 2.4.Опис Проекту (програми).

 • 2.5.Бюджет Проекту (програми).

 • 2.6.Партнери та Виконавці.

 • 2.7.Додатки.Дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 • Дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 •  ЗАЯВА

 • Просимо прийняти Проект (програму) «__________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________» до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року.

 •  

 • До заяви додаються:

 • Матеріали Проекту (програми) обсягом ___________ стор. (1 оригінал, 1 копія).

 • Електронний варіант Проекту (програми) (зазначити носій інформації – диск, флешка тощо).

 • Копія рішення відповідної ради, щодо затвердження Проекту (програми) та його подання на Конкурс.

 • Реєстраційна картка - формуляр Проекту (програми).

 • Таблиця самоконтролю відповідності вимогам Конкурсу.

 • Керівник органу місцевого самоврядування,

 • що подає Проект Керівник Проекту (програми)

 • (наводяться П.І.Б. Адреси, контактні телефони, e-mail, печатки, підписи)Рішення готується в установленій відповідною радою формі. На Конкурс рішення подається у вигляді завіреної копії чи оригіналу, що додається як до оригіналу Проекту (програми), так і до екземпляру копії Проекту (програми).

 • Рішення готується в установленій відповідною радою формі. На Конкурс рішення подається у вигляді завіреної копії чи оригіналу, що додається як до оригіналу Проекту (програми), так і до екземпляру копії Проекту (програми).

 • Якщо Учасником є обласна, районна, міська, селищна чи сільська рада, то це має бути рішення відповідної ради.

 • Якщо Учасником є Верховна рада АРК, то це має бути рішення Верховної ради АРК.

 • Якщо Проект подається як міжмуніципальний, то відповідні рішення мають бути надані представницькими органами всіх учасників Проекту (програми).

 • Рішення має бути підписане відповідною керівною особою та завірене печаткою відповідного органу.

 • ВАЖЛИВО! У рішенні про подання проекту на конкурс доцільно зазначити, що орган місцевого самоврядування зобов’язується у разі перемоги проекту (програми) у Конкурсі забезпечити фінансування з місцевого бюджету відповідних заходів проекту.Перед тим, як відправити до Дирекції Конкурсу Проект (програму), розробнику необхідно перевірити підготовлений ним Проект (програму) на відповідність вимогам Конкурсу та наявність усіх складових Проекту (програми), у тому числі Додатків.

 • Перед тим, як відправити до Дирекції Конкурсу Проект (програму), розробнику необхідно перевірити підготовлений ним Проект (програму) на відповідність вимогам Конкурсу та наявність усіх складових Проекту (програми), у тому числі Додатків.

 • Для цього заповнюється таблиця смоконтролю, у якій ставиться позначка «+» у стовпчику «відмітка», якщо розробник впевнився, що Проект (програма) відповідає відповідній вимозі чи містить відповідну складову або додаток.

 • Таблиця самоконтролю має також бути надіслана до Дирекції Конкурсу, як складова Проекту (програми).На Титульній сторінці зазначається назва Проекту (програми). Далі вказується орган місцевого самоврядування, що подає проект.

 • На Титульній сторінці зазначається назва Проекту (програми). Далі вказується орган місцевого самоврядування, що подає проект.

 • Назва Проекту (програми) має бути короткою, виразною і відповідати змісту Проекту (програми). Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту Проекту (програми) під час розгляду Проекту(програми). Назва проекту формулюється таким чином, щоб легко можна було зорієнтуватися, до якого напряму відноситься проект.

 • Окрім цього, не рекомендується в назві застосовувати скорочення (наприклад ДНЗ, КП, НВО тощо), оскільки, у разі перемоги проекту, під час підготовки постанови Кабінету Міністрів України щодо субвенції з державного бюджету для реалізації проектів – переможців Конкурсу, така назва буде радагуватися літредакторами .Анотація має носити авторський і творчий характер та є стислим викладенням Проекту (програми) у цілому.

 • Анотація має носити авторський і творчий характер та є стислим викладенням Проекту (програми) у цілому.

 • Обсяг анотації не повинен перевищувати 2-х сторінок.

 • Складання Анотації рекомендується здійснювати за наведеною нижче схемою:

 • назва Проекту (програми);актуальність Проекту (програми);

 • основна проблема Проекту (програми);

 • соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту (програми);

 • напрями інновацій у Проекті (програми);

 • перелік укрупнених заходів Проекту (програми);

 • очікувані результати Проекту (програми);

 • цільові групи Проекту (програми);

 • організації-партнери, співвиконавці Проекту (програми);

 • обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту (програми) та джерела його фінансування.Опис Проекту (програми) слід викладати за запропонованою нижче схемою:

 • Опис Проекту (програми) слід викладати за запропонованою нижче схемою:

 • Контекст і проблема, на розв’язання якої спрямовано Проект (програму) – не більше 3 стор.;

 • Мета та завдання Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

 • Досягнення мети та заходи Проекту (програми) – не більше 4 стор.;

 • План-графік реалізації заходів Проекту (програми) – не більше 2 стор.;

 • Очікувані результати Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

 • Сталість результатів Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

 • Мультиплікація досвіду Проекту (програми) – не більше 1 стор.;

 • Інновації Проекту (програми) – не більше 1 стор. на кожну інновацію.Контекст і проблема Проекту (програми) подається за наступними складовими:

 • Контекст і проблема Проекту (програми) подається за наступними складовими:

 • стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

 • детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо підготовки цього Проекту (програми);

 • соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у спосіб, що викладений у Проекті (програмі);

 • визначення цільових груп Проекту (програми) (категорій працівників, верств населення), на які спрямовані результати Проекту (програми), підстави для визначення цільових груп;

 • підтвердження або спростування наявності існування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці чітко визначеного перспективного бачення щодо розвитку сфери діяльності, яка є змістом Проекту (програми). Змістом яких місцевих нормативно-правових актів (рішень, стратегій, програм тощо) це бачення відображено. Якщо так, додати витяги з відповідних нормативно-правових документів або додати їх копії. Надати інформацію, яким чином запропонований Проект (програма) відповідає змісту загальної концепції розвитку території, якщо така існує;

 • відповідність Проекту (програми) напрямам Конкурсу (вказати їх);

 • відповідність Проекту (програми) місцевим і регіональним програмам та стратегіям розвитку, Державним цільовим програмам та загальнодержавним програмним документам.Мета Проекту (програми) потребує чіткого формулювання (одним – двома короткими реченнями).

 • Мета Проекту (програми) потребує чіткого формулювання (одним – двома короткими реченнями).

 • Завдання мають визначати шляхи чи етапи вирішення проблеми, яка стала підставою для розробки Проекту (програми).

 • Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для підготовки Проекту (програми), і чи не існує іншого більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети Проекту (програми)..Досягнення мети та заходи Проекту (програми):

 • Досягнення мети та заходи Проекту (програми):

 • короткий опис заходів Проекту (програми). Він може бути деталізованим до тієї міри, яка дозволяє отримати чітку уяву про зміст і спрямованість кожного із заходів;

 • на яких попередніх досягненнях, проектах чи заходах Учасника базується Проект (програма);

 • існуюче чи заплановане до розробки у Проекті (програмі) місцеве правове супроводження або регулювання заходів за Проектом (програмою);

 • процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за Проектом (програмою), що передбачено протягом його реалізації;

 • наявні можливості та запропонований порядок оперативного врегулювання непередбачуваних ситуацій, негативних результатів тощо;

 • чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів;

 • розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації Проекту (програми), з розкриттям ролі кожного партнера;

 • орієнтовний перелік та стислі характеристики фізичних та юридичних осіб, які передбачається залучити до здійснення заходів Проекту (програми), їх роль/функція у Проекті (програми) та стисле обґрунтування залучення саме цих осіб до виконання заходів за Проектом (програми).План – графік складається відповідно до попереднього уявлення розробника щодо послідовності та термінів його реалізації із зазначенням відповідних календарних (1-12) місяців виконання заходів, описаних у попередньому пункті.

 • План – графік складається відповідно до попереднього уявлення розробника щодо послідовності та термінів його реалізації із зазначенням відповідних календарних (1-12) місяців виконання заходів, описаних у попередньому пункті.Очікувані результати Проекту (програми)

 • Очікувані результати Проекту (програми)

 • У цьому підпункті необхідно:

 • описати найближчі та перспективні, короткотривалі та довготривалі наслідки реалізації Проекту (програми) за соціальним, економічним та екологічним аспектами;

 • сформулювати кількісні та якісні прогнозні показники покращення наявної ситуації для цільових груп.

 • Очікувані результати повинні відповідати поставленій меті проекту (програми).Сталість Проекту (програми) описується і

 • Сталість Проекту (програми) описується і

 • обґрунтовується у трьох аспектах:

 • фінансово-економічному (економічна ефективність та показники самоокупності Проекту , чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток й функціонування відповідних структур, організацій, яким чином проект позначиться на формуванні й розвитку джерел надходжень до місцевого бюджету тощо)

 • організаційно-господарському (вплив проекту на розвиток місцевих інститутів, зокрема комунальної інфраструктури, мережі спеціалізованих закладів, місцевого підприємництва, громадських організацій, місцевих консалтингових організацій)

 • політичному (передбачає висвітлення впливу Проекту (програми) на: формування місцевої політики у відповідній сфері (галузі); зміну управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами, організаціями; з місцевим підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої влади; з органами місцевого самоврядування інших ланок та інших територіальних громад; формування місцевої нормативно-правової бази та перспективи її подальшого розвитку.Мультиплікативність досвіду Проекту (програми)

 • Мультиплікативність досвіду Проекту (програми)

 • У цьому пункті необхідно:

 • пояснити, що саме з напрацювань Проекту (програми) і яким чином може бути використано в інших організаціях, громадах, територіях (мультиплікативний ефект);

 • вказати, які інструменти чи засоби інформаційного, методичного, нормативного, організаційного та іншого характеру, що напрацьовані у процесі виконання Проекту (програми) можуть бути застосовані з метою забезпечення поширення (перенесення, тиражування) результатів Проекту (програми) в інші організації, громади, території.Опис інновацій здійснюється у разі якщо Проект (програма) передбачає одну або декілька інновацій

 • Опис інновацій здійснюється у разі якщо Проект (програма) передбачає одну або декілька інноваційБюджет Проекту (програми) має опрацьовуватись і надаватись обов’язково за трьома наступними формами:

 • Бюджет Проекту (програми) має опрацьовуватись і надаватись обов’язково за трьома наступними формами:

 • Загальний бюджет Проекту (програми) (Форма №1).

 • Розклад бюджету за статтями видатків (Форма №2).

 • Очікувані джерела фінансування (Форма №3).За бюджетною Формою №1 ретельно розписуються видатки на усі заходи, передбачені розробником Проекту (у відповідності до переліку заходів, наведених у Описі Проекту (програми) - розділ 5.4.3. методичного посібника). При цьому, здійснюється розпис не лише певного заходу, передбаченого Проектом (програми), а й усіх елементів, з яких цей захід складається.

 • За бюджетною Формою №1 ретельно розписуються видатки на усі заходи, передбачені розробником Проекту (у відповідності до переліку заходів, наведених у Описі Проекту (програми) - розділ 5.4.3. методичного посібника). При цьому, здійснюється розпис не лише певного заходу, передбаченого Проектом (програми), а й усіх елементів, з яких цей захід складається.

 •  За бюджетною Формою №2 відбувається групування видатків за усіма без винятку заходами Проекту (програми): на видатки споживання та видатки розвитку (відповідно до кодів економічної класифікації видатків). Таким чином, видатки, що за змістом Проекту (програми) розподіляються по окремих заходах, у цій формі збираються за групами економічної класифікації, до яких вони належать. 

 • За бюджетною Формою №2 відбувається групування видатків за усіма без винятку заходами Проекту (програми): на видатки споживання та видатки розвитку (відповідно до кодів економічної класифікації видатків). Таким чином, видатки, що за змістом Проекту (програми) розподіляються по окремих заходах, у цій формі збираються за групами економічної класифікації, до яких вони належать. Бюджетна Форма №3 визначає джерела фінансування Проекту (програми)

 • Бюджетна Форма №3 визначає джерела фінансування Проекту (програми)Партнерами Проекту (програми) можуть бути як бюджетні, так і не бюджетні організації, установи, заклади та підприємства.

 • Партнерами Проекту (програми) можуть бути як бюджетні, так і не бюджетні організації, установи, заклади та підприємства.

 • Основні складові Цього розділу:

 • Протокол про наміри спільної реалізації проекту

 • Інформація про партнерські організації

 • Інформація щодо Учасників Проекту (програми) (резюме учасників)Інформація про фізичних осіб, що безпосередньо задіяні у реалізації Проекту (програми), подається у вигляді резюме по кожній з таких осіб за наступною формою.

 • Інформація про фізичних осіб, що безпосередньо задіяні у реалізації Проекту (програми), подається у вигляді резюме по кожній з таких осіб за наступною формою.Складова «Додатки» є важливою частиною Проекту (програми) і може включати наступні елементи:

 • Складова «Додатки» є важливою частиною Проекту (програми) і може включати наступні елементи:

 • Документи, що підтверджують співфінансування Проекту

 • Документи, що додатково обґрунтовують видатки Проекту (програми)

 • Витяги з програмних документів органів влади

 • Документи щодо підтвердження юридичного статусуДокументами, що підтверджують співфінансування Проекту (програми) з боку Учасника та партнерських можуть бути:

 • Документами, що підтверджують співфінансування Проекту (програми) з боку Учасника та партнерських можуть бути:

 • рішення сесії ради Учасника та сесій рад партнерів;

 • рішення загальних зборів громади села, селища;

 • рішення керівних органів громадських утворень – партнерів Проекту (програми);

 • рішення керівних органів підприємницьких структур – партнерів Проекту;

 • тощо.Документами, що додатково обґрунтовують видатки Проекту (програми) можуть бути:

 • Документами, що додатково обґрунтовують видатки Проекту (програми) можуть бути:

 • локальний кошторис (якщо у Проекті (програмі) передбачено капітальні ремонтні чи будівельні роботи, а бюджетних форм недостатньо для прозорого обґрунтування видатків на такі роботи);

 • функціональна блок-схема програмно-апаратного комплексу (якщо у Проекті (програмі) передбачено впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій);

 • альтернативні комерційні цінові пропозиції щодо придбання товарів, матеріалів, обладнання, робіт та послуг для потреб Проекту (програми).У додатках доцільно розміщувати

 • У додатках доцільно розміщувати

 • витяги з програмних документів органів влади, місцевого самоврядування (стратегій, програм),

 • що свідчать про довготривалий інтерес громади чи АТО щодо вирішення завдань Проекту (програми).Документи щодо підтвердження юридичного статусу:

 • Документи щодо підтвердження юридичного статусу:

 • Документи, що містять підтвердження юридичного статусу та повноважень органу самоорганізації населення (ОСН) з розв’язання проблем Проекту (програми), якщо він приймає участь у проекті. Зокрема, це може бути: зареєстроване відповідно до законодавства положення про ОСН, свідоцтво про державну реєстрацію, рішення сесії ради чи виконкому про делегування ОСН окремих повноважень, що охоплюють проблеми Проекту (програми), довідка про наявність рахунку відкритого в органах Державної казначейської служби тощо.

 • Угода про міжмуніципальне співробітництво декількох населених пунктів та або адміністративно-територіальних одиниць (для міжмуніципальних Проектів (програм).у паперовому вигляді - у двох примірниках,

 • у паперовому вигляді - у двох примірниках,

  • Надрукований українською мовою
  • на папері формату А-4,
  • шрифт Times New Roman,
  • розмір шрифту – 14,
  • міжрядковий інтервал – 1.
  • Перший примірник – оригінал, другий – точна копія, завірена в установленому порядку відповідальною особою (документ прошивається, на скріпленому документі зазначається кількість сторінок копії, підпис керівника органу, що подає проект, із зазначенням його ПІБ, посади, печатки);
 • у електронному вигляді – 1 примірник (диск, флеш-пам'ять).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка