1. Поняття I види комунiкацiй. В життi багатьох людей процеси спiлкування комунiкацiї займають до 70%Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.1.Поняття i види комунiкацiй.

 • В життi багатьох людей процеси спiлкування - комунiкацiї - займають до 70%.

 • Умiння говорити, слухати, читати, писати - найважливiшi здiбностi.

 • Особливо важливе мiсце займають комунiкацiї в управлiнськiй дiяльностi - вiд 50 до 90% робочого часу.

 • Ефективно працюючi керiвники - тi, хто ефективний у комунiкацiях. • Комунікації - це обмін інформацією між двома і більше людьми (працівниками). Комунікації є процесами зв'язку між працівниками, підрозділами, організаціями тощо.Види комунікаційВиди комунікаційВиди комунікацій:

 • за сферою охоплення :

 • Між організацією і зовнішнім середовищем (зовнішні комунікації). Наприклад, обмін інформацією зі споживачами йде через рекламу, з державою - через звіти. • Організаційні або внутрішні комунікації, які можуть здійснюватись як по вертикалі, так і по горизонталі:

 • від вищих рівнів управління до нижчих ("зверху донизу"). Наприклад, директор оптової фармацевтичної фірми оголошує завідувачам структурних ланок фірми план роботи на наступний робочий тиждень, поточні завдання • від нижчих рівнів управління до вищих ("знизу догори"). Зазвичай так надходить звітна інформація про рівень виконання завдань;

 • між менеджером (завідувачем аптеки) і його робочою групою (працівниками аптеки); • між різними підрозділами (відділами аптек (оптових фармацевтичних фірм), цехами і службами виробничих фармацевтичних підприємств тощо).

 • від нижчих рівнів управління до вищих ("знизу догори"). Зазвичай так надходить звітна інформація про рівень виконання завдань; • між менеджером (завідувачем аптеки) і його робочою групою (працівниками аптеки);

 • між різними підрозділами (відділами аптек (оптових фармацевтичних фірм), цехами і службами виробничих фармацевтичних підприємств тощо).За способом виникнення виділяють:

 • формальні або офіційні комунікації, які створюються керівництвом організації для досягнення її цілей та забезпечення взаємодії між структурними ланками.

 • неформальні комунікації, які встановлюються на засадах особистих стосунків в організації, як правило, в межах неформальних груп.Інформація, як основа комунікації

 • Інформація - це сукупність повідомлень, які відображають конкретний бік явища, події, виробничо-господарської діяльності.

 • Вона може надходити за централізованою, децентралізованою та змішаною схемами.Класифікаційні ознаки та характерні риси інформації

 • За повнотою охоплення явища - повна, часткова, надлишкова.

 • За періодом дії - разова, періодична, довгострокова.

 • За змістом - планово-економічна, фінансова, облікова, бухгалтерська, технологічна, довідкова, адміністративна.

Законом України "Про інформацію" виділено такі основні види інформації:

 • Статистична інформація - це офіційно документована державна інформація

 • Масова інформація - це публічно поширювана друкована інформація.

 • Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального само­врядування - це офіційна документована інформація, • Комунікаційний процес - це процес обміну інформацією з метою розв'язання конкретної проблеми.

 • У процесі обміну інформацією виділяють п'ять базових складових елементів процесу комунікацій:

 • відправник (джерело) - це особа або організація, яка генерує ідеї, збирає інформацію і передає її: • повідомлення - власне інформаційна ідея, яка закодована за допомогою символів;

 • канал - засіб передачі інформації;

 • отримувач (споживач) - особа або організація, для якої призначена інформація;

 • реакція - результат сприйняття отримувачем інформації.Перешкоди на шляху комунiкацiй та способи їх подолання

 • Для комунікаційного процесу характерні три критичні проблеми: проблема чіткості, проблема точності і проблема ефективності.

 • Проблема чіткості характеризується рівнем співпадіння відображення обраними символами сформованої ідеї.

 • Проблема точності характеризується здатністю каналу технічно точно передати символи відправника.

 • Проблема ефективності проявляється в адекватній реакції отримувача на повідомлення відправника. • В комунікаційних процесах постійно виникають перепони (шуми), тобто викривлення комунікаційного процесу, внаслідок чого отримувач одержує повідомлення, відмінне від того, яке генерував відправник.До поширених перепон (шумів) належать такі:

 • Перекручування повідомлення.

 • Вони бувають ненавмисні, навмисні (свідоме перекручування інформації).

 • управлінські дії, що носять характер інформаційного обміну: наради,

 • п'ятихвилинки, індивідуальні бесіди, контроль процесу виконання робіт, звіти;9. Форми управлінських інформацій

 • Формами колективного обміну управлінською інформацією є наради, збори , що закінчуються прийняттям конкретних рішень, а також ділові бесіди. • Зокрема, збори, відеоконференції і наради скликаються в тих випадках, коли потрібно:

 • зробити важливе повідомлення, яке може вирішити значну кількість питань, що

 • вимагають негайного обговорення й уточнення на місці;

 • домогтися погодженого рішення принципової проблеми, одержати схвалення тих

 • чи інших важливих і серйозних ді • Підготовка зборів і нарад починається з розробки порядку денного, що узгоджується з усіма учасниками, Коло учасників наради повинно бути максимально вузьким; • При проведенні зборів і нарад необхідно строго дотримуватися регламенту: захід починається в точно визначений термін без очікування тих, хто спізнюється, і, якщо не відбувається непередбачених подій, має бути закінчений в запланований час. • Останнім часом у західних фірмах одержали поширення так називані "проблемні наради", де відбувається спільний пошук рішення тих чи інших важливих проблем у діалозі між рядовими співробітниками і керівництвом. Звичайно такі наради проходять у три етапи. • Ділова бесіда - це форма обміну інформацією між двома чи декількома особами у "вузькому колі". • Бесіди є необхідним складовим елементом таких управлінських процедур, як оформлення на роботу або звільнення співробітників; атестація працівників; прийом відвідувачів; консультування; ділові переговори; неофіційні зустрічі тощо.Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка