1. Поняття прогнозу, види та функції прогнозуванняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


1. Поняття прогнозу, види та функції прогнозування.

 • 1. Поняття прогнозу, види та функції прогнозування.

 • 2. Особливості планування в ОВС, характеристика його принципів та методів.

 • 3. Організація планування в системі МВС.

 • 4. Зміст та структура плану основних заходів міськрайліноргану.


Прогноз в управлінні - це конкретне передбачення, судження про стан системи в майбутньому, про цілі розвитку системи, засоби, необхідні для їх досягнення.

 • Прогноз в управлінні - це конкретне передбачення, судження про стан системи в майбутньому, про цілі розвитку системи, засоби, необхідні для їх досягнення.Прогноз (від грецької prognosis) - передбачення, передрікання. В науковому розумінні це поняття вперше почало вживатись у медицині. Давньогрецький вчений та видатний лікар Гіппократ (460—377 рр. до н. е.), є автором праці, яку назвав "Prognostike" ("Прогностика"), тобто передбачення, передрікання (в даному випадку — перебіг хвороби).

 • Прогноз (від грецької prognosis) - передбачення, передрікання. В науковому розумінні це поняття вперше почало вживатись у медицині. Давньогрецький вчений та видатний лікар Гіппократ (460—377 рр. до н. е.), є автором праці, яку назвав "Prognostike" ("Прогностика"), тобто передбачення, передрікання (в даному випадку — перебіг хвороби).Проблемно-цільовий критерій (пошукові та нормативні)

 • Проблемно-цільовий критерій (пошукові та нормативні)

 • За об'єктом дослідження (природознавчі, науково-технічні та суспільствознавчі)

 • За періодом упередження (короткострокові, середньострокові, довгострокові)Функції прогнозування

 • Функції прогнозування

 • Принципи прогнозування

 • Методи прогнозуванняСистемності

 • Системності

 • Узгодженості

 • Варіантності

 • Безперервності

 • Верифікації

 • РентабельностіІнтуїтивні

 • Інтуїтивні

 • Формалізованіорієнтувальна

 • орієнтувальна

 • нормативна

 • запобіжна

 • забезпечення цілеполягання

 • забезпечення розробки показників, критеріїв, нормативів

 • забезпечення інформування про небажані явищаПланування — це загальна функція управління, яка передбачає визначення цілей та завдань соціальної системи на подальший період її діяльності, а також засобів їх досягнення, виконання.

 • Планування — це загальна функція управління, яка передбачає визначення цілей та завдань соціальної системи на подальший період її діяльності, а також засобів їх досягнення, виконання.Компетенцією керівникаЗміст планування полягає:

 • Зміст планування полягає:

 • у визначені основних завдань системи (органу) або структурного підрозділу на планований період;

 • у визначені, з урахуванням доцільного використання сил та засобів, комплексу заходів, здійснення яких забезпечить виконання завдань, що стоять перед системою;

 • у встановлені строків виконання запланованих заходів та виконавців.збір, систематизація та аналіз вихідної інформації, у тому числі пропозицій, що надходять від структурних підрозділів;

 • збір, систематизація та аналіз вихідної інформації, у тому числі пропозицій, що надходять від структурних підрозділів;

 • підготовка проекту плану;

 • узгодження проекту плану з відповідальними виконавцями і співвиконавцями,

 • затвердження плану керівником,

 • доведення плану до виконавців і співвиконавців

комплексні регіональні плани (програми);

 • комплексні регіональні плани (програми);

 • комплексні цільові плани (програми);

 • плани заходів щодо виконання комплексних загальнодержавних програм.план основних заходів МВС України, основні організаційні заходи ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчального закладу, науково-дослідної установи, основні робочі заходи міськрайліноргану;

 • план основних заходів МВС України, основні організаційні заходи ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчального закладу, науково-дослідної установи, основні робочі заходи міськрайліноргану;

 • плани роботи структурних підрозділів вищевказаних органів;

 • плани роботи колегій і нарад керівництва МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, нарад керівництва міськрайлінорганів.

Відповідно до Наказу МВС України від 22. 01. 2005 р. № 65 «Інструкція з організації планування в системі органів і підрозділів внутрішніх справ України» структура (приблизна (типова) плану основних заходів міськрайліноргану складається із 12 розділів

 • Відповідно до Наказу МВС України від 22. 01. 2005 р. № 65 «Інструкція з організації планування в системі органів і підрозділів внутрішніх справ України» структура (приблизна (типова) плану основних заходів міськрайліноргану складається із 12 розділів1. Назву плану і відомості про місце, час, особу, яка його розробила, та особу, яка його затвердила, обмеження доступу (у разі потреби).

 • 1. Назву плану і відомості про місце, час, особу, яка його розробила, та особу, яка його затвердила, обмеження доступу (у разі потреби).

 • 2. Нумерацію розділів та заходів (наскрізна або за кожним розділом).

 • 3. Назви заходів, що плануються.

 • 4. Строк виконання.

 • 5. Виконавці (відповідальні особи).

 • 6. Відмітка про виконання заходу.

 • 7. Примітки.1. Преамбула: висновки та показники аналізу оперативної обстановки за попередній рік. Основні завдання на рік, що планується.

 • 1. Преамбула: висновки та показники аналізу оперативної обстановки за попередній рік. Основні завдання на рік, що планується.

 • 2. Організаційні заходи.

 • 3. Протидія злочинам у сфері економіки.

 • 4. Розкриття та розслідування злочинів, розшук злочинців.

 • 5. Боротьба з незаконним обігом наркотиків.

 • 6. Заходи щодо припинення неконтрольованого розповсюдження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

 • 7. Профілактика злочинів. Зміцнення громадського порядку та безпеки.

 • 8. Забезпечення безпеки дорожнього руху.

 • 9. Робота з особовим складом. Зміцнення дисципліни та законності.

 • 10. Психопрофілактична робота. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності.

 • 11. Правовиховна робота серед населення. Пропаганда діяльності органів внутрішніх справ.

 • 12. Фінансове, матеріально-технічне та ресурсне забезпечення.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка