1. Провести дослідження квантово-фармакологічних властивостей лізиноприлу, бісопрололу, карведилолу та тіотриазоліну та механізми їх взаємодії з молекулярними мішенями організму людиниДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.1. Провести дослідження квантово-фармакологічних властивостей лізиноприлу, бісопрололу, карведилолу та тіотриазоліну та механізми їх взаємодії з молекулярними мішенями організму людини.

 • 1. Провести дослідження квантово-фармакологічних властивостей лізиноприлу, бісопрололу, карведилолу та тіотриазоліну та механізми їх взаємодії з молекулярними мішенями організму людини.

 • 2. Дослідити вплив антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з метаболітним препаратом тіотриазоліном на артеріальний тиск у щурів зі САГ.

 • 3. Вивчити дію антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з тіотриазоліном на осмотичні властивості еритроцитів у щурів зі САГ.4. З’ясувати вплив антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з тіотриазоліном на антиоксидантний захист і жирнокислотний склад ліпідів у щурів зі САГ.

 • 4. З’ясувати вплив антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з тіотриазоліном на антиоксидантний захист і жирнокислотний склад ліпідів у щурів зі САГ.

 • 5. Встановити ефективність дії антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з тіотриазоліном на гістохімічні зміни в міокарді щурів зі САГ.

 • 6. Визначити вплив антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з тіотриазоліном на ультраструктуру міокарда щурів зі САГ.7. Вивчити вплив антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з тіотриазоліном на щільність ядер, концентрацію РНК в ядрах і цитоплазмі кардіоміоцитів у щурів зі САГ.

 • 7. Вивчити вплив антигіпертензивних препаратів та їх комбінацій з тіотриазоліном на щільність ядер, концентрацію РНК в ядрах і цитоплазмі кардіоміоцитів у щурів зі САГ.

 • 8. Провести клінічні дослідження ефективності сумісного застосування антигіпертензивних та метаболітних препаратів.фармакологічні,

 • фармакологічні,

 • квантово-хімічні,

 • біохімічні,

 • гістохімічні,

 • електрономікроскопічні,

 • клінічні,

 • статистичні.Професор І.А. Мазур при житті створив собі золотий пам’ятник, синтезувавши та запровадивши в медичну практику молекулу тіотриазоліну.

 • Професор І.А. Мазур при житті створив собі золотий пам’ятник, синтезувавши та запровадивши в медичну практику молекулу тіотриазоліну.

 • Тіотриазолін – український брильянтовий препарат.

 • Необхідно створити пісню, присвячену тіотриазоліну.

 • Встановити пам'ятник тіотриазоліну на території ЗМУ.Завдяки наявності в молекулі тіотриазоліну електрофільних центрів (атоми вуглецю карбоксильних груп, атом азоту гетероцикла), та нуклеофільних центрів (атоми кисню карбоксильних груп, неподілені електронні пари атомів азоту, сірки та вуглецю в гетероциклі), ця сполука може взаємодіяти з відповідними центрами пептидів   при електростатичному або дисперсійному характері взаємодії субстратів.

 • Завдяки наявності в молекулі тіотриазоліну електрофільних центрів (атоми вуглецю карбоксильних груп, атом азоту гетероцикла), та нуклеофільних центрів (атоми кисню карбоксильних груп, неподілені електронні пари атомів азоту, сірки та вуглецю в гетероциклі), ця сполука може взаємодіяти з відповідними центрами пептидів   при електростатичному або дисперсійному характері взаємодії субстратів.1. Просторове “блокування” окремих фрагментів та реакційних центрів білків, рецепторів, каналів.

 • 1. Просторове “блокування” окремих фрагментів та реакційних центрів білків, рецепторів, каналів.

 • 2. При взаємодії тіотриазоліну з білками, мембранами можливе утворення стійких комплексів, що викликає зміни в конформаційних станах субстратів (наприклад, зміни згорнутості того чи іншого білка в глобули).

Молекула лізиноприлу «занурена» на 10Å у жолобок ферменту. Карбоксиалкільна група за рахунок атома кисню зв'язується із цинком в активному центрі. Другий кисень карбоксиалкільного фрагмента утворює водневий зв'язок з Glu384. S1-фенілпропільна група за допомогою Ван-Дер-Ваальсового зв'язку взаємодіє з Val518, аміногрупа лізиноприла утворює водневий зв'язок з Glu162 в S1´ ділянці АПФ.

 • Молекула лізиноприлу «занурена» на 10Å у жолобок ферменту. Карбоксиалкільна група за рахунок атома кисню зв'язується із цинком в активному центрі. Другий кисень карбоксиалкільного фрагмента утворює водневий зв'язок з Glu384. S1-фенілпропільна група за допомогою Ван-Дер-Ваальсового зв'язку взаємодіє з Val518, аміногрупа лізиноприла утворює водневий зв'язок з Glu162 в S1´ ділянці АПФ.

При САГ у щурів порушуються властивості мембран еритроцитів: відбувається зниження осмотичної резистентності та підвищення їх проникливості.

 • При САГ у щурів порушуються властивості мембран еритроцитів: відбувається зниження осмотичної резистентності та підвищення їх проникливості.

 • Антигіпертензивні препарати та їх комбінації з тіотриазоліном підвищують резистентність мембран еритроцитів до гіпотонічного лізису і нормалізують їх проникливість.В плазмі крові щурів зі САГ інтенсивність спонтанної хемілюмінесценції підвищується. Подібна направленість змін відмічалась у міокарді щурів з даною патологією у рівні низькомолекулярного маркеру інтенсивності ПОЛ – ТБКАС, що свідчить про інтенсифікацію перекисного окислення ліпідів.

 • В плазмі крові щурів зі САГ інтенсивність спонтанної хемілюмінесценції підвищується. Подібна направленість змін відмічалась у міокарді щурів з даною патологією у рівні низькомолекулярного маркеру інтенсивності ПОЛ – ТБКАС, що свідчить про інтенсифікацію перекисного окислення ліпідів.

 • Антигіпертензивні препарати при сумісному застосуванні з тіотриазоліном проявляють нормалізуючу дію на ці показники.

В міокарді щурів зі САГ кардiомiоцити мають ознаки пошкоджень ультраструктури різного ступеню виразності, що стосується скоротливого та енергетичного апаратів кардiомiоцитiв, їх ядер та мітохондрій, які невпорядковано розташовуються по цитоплазмi, рiзняться за розмiрами, набувають неправильної форми, гiпертрофовані, набряклі. Канальцi саркоплазматичної сiтки та Т-системи мають мозаїчнiсть, головним чином своїми розмiрами: вiд невеликих до розширених канальцiв.

 • В міокарді щурів зі САГ кардiомiоцити мають ознаки пошкоджень ультраструктури різного ступеню виразності, що стосується скоротливого та енергетичного апаратів кардiомiоцитiв, їх ядер та мітохондрій, які невпорядковано розташовуються по цитоплазмi, рiзняться за розмiрами, набувають неправильної форми, гiпертрофовані, набряклі. Канальцi саркоплазматичної сiтки та Т-системи мають мозаїчнiсть, головним чином своїми розмiрами: вiд невеликих до розширених канальцiв.Антигіпертензивні та метаболітні препарати сприяють певній нормалізації ультраструктури міокарду.

 • Антигіпертензивні та метаболітні препарати сприяють певній нормалізації ультраструктури міокарду.

 • Застосування бісопрололу, карведилолу з тіотриазоліном сприяє більш вираженому лікувальному ефекту на ультраструктуру міокарду.

Гістохімічні дослідження міокарда щурів зі САГ показали наявність гіпертрофії серцевого м’яза, розширення судин, гіперемії міжм’язевих мікросудин та потовщення стінок інтрамулярних коронарних артерій. Відмічаються зміни показників енергетичного обміну, які свідчать про розвиток тканинної гіпоксії.

 • Гістохімічні дослідження міокарда щурів зі САГ показали наявність гіпертрофії серцевого м’яза, розширення судин, гіперемії міжм’язевих мікросудин та потовщення стінок інтрамулярних коронарних артерій. Відмічаються зміни показників енергетичного обміну, які свідчать про розвиток тканинної гіпоксії.

 • Бісопролол, карведилол, лізиноприл викликають позитивні зміни у гістохімічних показниках міокарда щурів зі САГ.

 • Комбіноване застосування бісопрололу і карведилолу з тіотриазоліном призводить до більш вираженого покращення морфологічної структури міокарда.

Лізиноприл, карведилол понижують артеріальний тиск у хворих з АГ, проявляють нормалізуючу дію на функціональні та морфологічні показники діяльності серця, стан периферічної гемодинаміки, виявляють позитивний вплив на клінічний перебіг захворювання, добре переносяться хворими, не викликають змін у електролітному, ліпідному, вуглеводному обмінах.

 • Лізиноприл, карведилол понижують артеріальний тиск у хворих з АГ, проявляють нормалізуючу дію на функціональні та морфологічні показники діяльності серця, стан периферічної гемодинаміки, виявляють позитивний вплив на клінічний перебіг захворювання, добре переносяться хворими, не викликають змін у електролітному, ліпідному, вуглеводному обмінах.

 • Сумісне застосування тіотріазоліну з карведилолом та лізиноприлом більш виражено нормалізує морфолічний та функціональний стан міокарду та функцію ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка