1. Вибори секретаря педагогічної радиДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.1. Вибори секретаря педагогічної ради.

 • 1. Вибори секретаря педагогічної ради.

 • Допов. Можейко Г.П.

 • 2. Про підсумки діяльності педагогічного колективу за 2012-2013 н. р., про стан готовності навчального закладу до 2013-2014 н. р. та до впровадження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Допов. Можейко Г.П. 3. Про план роботи НВК № 1 на 2013-2014  н. р.:

 • 3. Про план роботи НВК № 1 на 2013-2014  н. р.:

 • 3.1. про річний план роботи на 2013-2014 н. р.;

 • Допов. Пинда Н.М.

 • 3.2. про навчальні плани початкової школи, основної школи, ліцею та педагогічне навантаження, режим роботи;

 • Допов. Коновалова Г.А.

 • 3.3. про структуру науково-методичної роботи на 2013-2014 н. р.

 • Допов. Дацко Л.Я.

 • 4. Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 2013-2014 н. р.

 • Допов. Гарбарець В.М.Про підсумки діяльності педагогічного колективу за 2012-2013 н. р., про стан готовності навчального закладу до 2013-2014 н. р. та до впровадження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Про підсумки діяльності педагогічного колективу за 2012-2013 н. р., про стан готовності навчального закладу до 2013-2014 н. р. та до впровадження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.Результати моніторингу

 • Результати моніторингу

 • Респондентами моніторингових досліджень стали 576 учнів 1-9 кл. та І-ІІ курсів.

 • Якісний показник по закладу становить 82,5 %.Результати моніторингу за ступенями навчання

 • Результати моніторингу за ступенями навчанняАналіз навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

 • Аналіз навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

Порівняльний аналіз участі 2-4 класів в Малій олімпіаді

 • Порівняльний аналіз участі 2-4 класів в Малій олімпіадіПорівняльний аналіз участі учнів 3-4 класів у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика

 • Порівняльний аналіз участі учнів 3-4 класів у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.ЯцикаНайвищий рівень результативності із обдарованими та здібними учнями забезпечили такі педагоги початкової школи:

 • Найвищий рівень результативності із обдарованими та здібними учнями забезпечили такі педагоги початкової школи:

 • Губкевич Т.С.

 • Уткіна Н.П.

 • Заїка І.В.

 • Макарук С.А.

 • Майдачевська Г.А.Результати участі учнів 1-4 кл. в інтелектуальних конкурсах у 2012-2013 н. р.

 • Результати участі учнів 1-4 кл. в інтелектуальних конкурсах у 2012-2013 н. р.Найвищу результативність участі учнів у конкурсах забезпечили такі педагоги:

 • Найвищу результативність участі учнів у конкурсах забезпечили такі педагоги:

 • - Уткіна Н.П.

 • - Губкевич Т.С.

 • - Макарук С.А.

 • - Заїка І.В.

 • - Вітковська С.Р.

Результати ЗНО у 2013 році

 • Результати ЗНО у 2013 роціУ 2013-2014 н. р. за висновками комісії необхідно доповнити кабінети:

 • У 2013-2014 н. р. за висновками комісії необхідно доповнити кабінети:

 • Куточок пожежогасіння (пісок, ганчірка).

 • Наявність правил роботи з комп’ютером.

 • Єдині вимоги до оформлення тематичної картотеки.

 • Єдині куточки державної символіки за батьківські кошти, таблички на кабінети і номери в єдиному стилі.

 • Опрацювати Типовий перелік наочно-навчальних посібників і визначити наявність показників.

 • Оновлення дидактичних матеріалів.

 • Навчально-методичні посібники, підручники тільки з грифом МОН УкраїниНа підготовку закладу витрачено кошти з різних джерел фінансування

 • На підготовку закладу витрачено кошти з різних джерел фінансування

 • Всього 299 665 грн.

 • З них:

 • бюджетних коштів – 98 126 грн.

 • Позабюджетних – 201 539 грн. • Освіта – скарб,

 • Праця – ключ до нього

 • П. Буаст

Чітке дотримання Правил внутрішнього розпорядку всіма працівниками.

 • Чітке дотримання Правил внутрішнього розпорядку всіма працівниками.

 • Підвищення організаційної культури, виконавської дисципліни адміністрацією та педагогами.

 • Забезпечення виконання Державного стандарту початкової загальної освіти на основі особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Напрацювання методик роботи з предмету «Сходинки до інформатики».Робота над реалізацією завдань Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, починаючи з 5кл. Оволодіння змістом та вимогами нових програм, їх повна реалізація на основі компетентнісного підходу.

 • Робота над реалізацією завдань Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, починаючи з 5кл. Оволодіння змістом та вимогами нових програм, їх повна реалізація на основі компетентнісного підходу.

 • Підвищення якості підготовки та проведення уроку, а на цій основі якості освітніх послуг вцілому, повне виконання програмових вимог.

 • Створення безпечних умов перебування учнів у закладі; на уроках і в позакласній діяльності.Посилення уваги до створення здоров’язберігаючого середовища у закладі:

 • Посилення уваги до створення здоров’язберігаючого середовища у закладі:

  • забезпечення реального 100% гарячого харчування учнів;
  • виконання вимог щодо рухового режиму на перервах;
  • підвищення якості уроків фізичної культури через організаційну та змістову складові, індивідуальний підхід до кожного учня, дозування фізичного навантаження;
  • виконання валеологічних вимог до уроку;
  • робота по створенню «зеленого класу» та зони відпочинку одночасно.


Пріоритетний напрямок – впровадження ІКТ у навчально-виховному процесі:

 • Пріоритетний напрямок – впровадження ІКТ у навчально-виховному процесі:

  • створення навчального кабінету для початкової школи;
  • поповнення бази навчальних кабінетів електронними засобами навчання;
  • напрацювання методик використання електронних ресурсів при викладанні різних предметів;


створення персональних сайтів педагогів;

  • створення персональних сайтів педагогів;
  • забезпечення активної роботи шкільного веб-сайту, постійне його оновлення, використання в роботі з усіма учасниками навчально-виховного процесу;
  • продовження роботи за проектом «Відкритий світ».


Охоплення всіх учнів позакласною та позашкільною діяльністю.

 • Охоплення всіх учнів позакласною та позашкільною діяльністю.

 • Активізація навчальної, творчої, громадської діяльності учнів через проект «Кращий учнівський колектив», «Кращий учень», подорож країною сонячних промінчиків. Учнівське портфоліо, портфоліо досягнень тощо.

 • Налагодження чіткої співпраці з батьківською громадськістю. Залучення батьків до всіх сфер діяльності педагогічного та учнівського колективів.Строге дотримання вимог до ведення шкільної документації.

 • Строге дотримання вимог до ведення шкільної документації.

 • Беззаперечне дотримання критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

 • Робота по зміцненню навчально-матеріальної бази. Проекти «Вікно школі», «Нові двері», «Нові робочі місця», мають бути актуальними.

 • Завдань багато, ми їх впевнено, успішно реалізуємо.

Обладнати в початковій школі на базі кабінету № 86 комп'ютерний клас.

 • Обладнати в початковій школі на базі кабінету № 86 комп'ютерний клас.

 • За рахунок благодійних батьківських внесків, спонсорських коштів придбати в групу продовженого дня інвентар для рухливих ігор, конструктори, настільні ігри.

 • Передбачити поділ української мови на групи в 2-Б та 2-В класах.

 • На методичному об'єднані вчителів початкових класів обговорити пинаття "Сучасні підходи до викладання предмета "Сходинки до інформатики". 5. У 2013-2014 н.р. в 2-4 класах курси за вибором оцінювати вербально. 6. У 2013-2014 н.р. навчальні досягнення учнів з предметів "Українська мова (мова і літературне читання)", "Іноземна мова", "Математика", "Природознавство", "Трудове навчання", оцінювання в балах, з предметів "Основи здоров'я", "Сходинки до інформатики", "Фізична культура", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво" оцінювати вербально.Пропозиції методичного об'єднання вчителів математики, фізики, інформатики

 • Пропозиції методичного об'єднання вчителів математики, фізики, інформатики

 • Розробити, удосконалити оптимальні критерії конкурсу-огляду навчальних кабінетів при потребі презентувати.

 • Організація виїзного методичного заходу з метою обміну досвідом.

 • Забезпечити поділ 8-Б.

 • Пропозиції методичного об'єднання вчителів-словесників

 • Поповнити кабінети української мови та літератури, російської мови та світової літератури наочно-методичною, дидактичною літературою відповідно до нових Державних стандартів.

 • Придбати нові посібники з української мови та літератури, світової літератури для підготовки до ЗНО.Пропозиції методичного об'єднання вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, предметів художньо-естетичного циклу, суспільних дисциплін

 • Пропозиції методичного об'єднання вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, предметів художньо-естетичного циклу, суспільних дисциплін

 • Забезпечити комп'ютером кабінет музичного мистецтва.

 • Забезпечити спортивним інвентарем (м'ячі, мати).

 • Поновити стенд для спортивного куточка та придбати музичний центр.

 • Забезпечити підручниками історії України (профільний клас) 11 клас.

 • Пропозиції методичного об'єднання вчителів біології, хімії, географії, основ здоров'я

 • Поновити комп'ютерну техніку в кабінеті біології.

 • Поновити кабінети біології, хімії лабораторним посудом та реактивами.

 • Придбати в кабінет біології сучасний мікроскоп.Пропозиції методичного об'єднання вчителів іноземної мови

 • Пропозиції методичного об'єднання вчителів іноземної мови

 • Забезпечити підручниками учнів профільного навчання.

 • Поповнити кабінети англійської мови наочно - методичною, дидактичною літературою відповідно до нових Державних стандартів.

 • Придбати нові посібники з англійської мови для підготовки до ЗНО.

 • Створити стенд "Із життя профілю іноземної філології«.

 • З метою покращення якості навчально - виховного процесу впроваджувати комп'ютерно - орієнтоване навчання. • Про річний план роботи на

 • 2013-2014 н.р.

 • Допов. Пинда Н.М.

 • План2013-2014н.р..doc • Про навчальні плани початкової школи, основної школи, ліцею та педагогічне навантаження, режим роботи.

 • Допов. Коновалова Г.А.

Заслухавши та обговоривши структуру науково-методичної роботи на 2013-2014н.р. педагогічна рада ухвалила:

 • Заслухавши та обговоривши структуру науково-методичної роботи на 2013-2014н.р. педагогічна рада ухвалила:

 • 1. Структуру науково-методичної роботи на 2013-2014 н.р. схвалити.

 • 2. Контроль за ходом виконання ухвали педради покласти на заступника директора з науково-методичної роботи Дацко Л.Я.Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 2013-2014 н. р.

 • Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 2013-2014 н. р.

 • Допов. Гарбарець В.М.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка