1. Зміни та вдосконалення системи освітиДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.1. Зміни та вдосконалення системи освіти .

 • 1. Зміни та вдосконалення системи освіти .

 • 2. Найважливіші досягнення науки :

 • а) фізика ; в) хімія;

 • б) біологія ; г) фізіологія;

 • д) мікробіологія ;

 • е) математика .3. НТР :

 • 3. НТР :

 • а) машинобудування ;

 • б) літакобудування ;

 • в) телефонний зв'язок ;

 • г) розвиток телебачення .

 • 4. Нобелівська премія .1918 р термін навчання в Великій Британії було продовжено до 14 років, тобто діти з 5 до 14 років обов'язково повинні були навчатися в школах ;

 • 1918 р термін навчання в Великій Британії було продовжено до 14 років, тобто діти з 5 до 14 років обов'язково повинні були навчатися в школах ;

 • університетська освіта у Великій Британії перебувала на

 • вищому світово -

 • му рівні .1918 р закон про обов'язкову початкову освіту було прийнято в усіх штатах США, що зумовило зниження неграмотності;

 • 1918 р закон про обов'язкову початкову освіту було прийнято в усіх штатах США, що зумовило зниження неграмотності;

 • до шкільної програми включалися курси, що готували до професії, ведення хатнього господарства;

 • у школах США встановили досить низький мінімум обов'язкових знань .Наприкінці 19 ст. у Франції було прийнято закон, що передбачав обов'язкове нав- чання дітей обох статей від 6 до 13 років;

 • Наприкінці 19 ст. у Франції було прийнято закон, що передбачав обов'язкове нав- чання дітей обох статей від 6 до 13 років;

 • на початку 30-х р. в Франції впровадили безкоштовне навчання в державних сере-дніх школах;

 • 1936 р. термін обов'язково-го навчання в Франції про-довжили до 14 років .Німеччина досягла значних успіхів в освіті та науці – науковими центрами стали: Гейдельберзький, Кельнсь-кий, Лейпцизький, Фран-фуртський університети ;

 • Німеччина досягла значних успіхів в освіті та науці – науковими центрами стали: Гейдельберзький, Кельнсь-кий, Лейпцизький, Фран-фуртський університети ;Макс Планк

 • Макс Планк

 • (1858-1947р.р.)

 • видатний німецький фізик, теоретик. Досліджував зас-тосування термодинаміки у фізико-хімічних проце -сах . Обчислив різницю потенціалів двох електро -літичних розчинів у 1890 році.

Альберт Ейнштейн

 • Альберт Ейнштейн

 • (1879-1955р.р.)

 • видатний фізик, творець теорії відносності, один із засновників квантової теорії та статистичної фізики . Автор більш як 300-сот наукових робіт з фізики .

 • Нобелівську премію присуджено 1921р.: медаль Коплі, медаль Планка .

Один із засновників генетики. Роз- робив основні уявлення хромосомної теорії спадковості.

 • Один із засновників генетики. Роз- робив основні уявлення хромосомної теорії спадковості.

 • Нобелівську премію присуджено у

 • 1933 р., медаль Ч. Дарвіна - 1924 р. • Видатний радянський хімік ор -ганік, творець наукової школи, один із основоположників органічного каталізу та нафто-хімії, лауреат Ленінської та Сталінської премій.Павлов Іван Петрович

 • Павлов Іван Петрович

 • (1849-1936)

 • 1. один із найавторитетніших

 • вчених Росії, фізіолог, психо-

 • лог, творець науки про вищу нервову діяльність і уявлень

 • про процеси регуляції трав- ленная;

 • 2. засновник найбільшої росій -

 • ської фізіологічної школи;

Бейєрінк Мартінус Віллем

 • Бейєрінк Мартінус Віллем

 • (1851-1931р.р.) голландський мікробіолог і ботанік, творець Дель-фітської школи мікробіологів, вивчав грунтову мікробіологію та зв'язок мік-роорганізмів з родючістю грунтів, один із засновників екологічної мікро-біології. Є одним із засновників вірусології.

 • Евері Освальд (1877-1955р.р.) американський молекулярний біолог, імунолог, медик. Евері відомий як один із співавторів експерименту Евері, Мак Леода і Мак Карти ,які в 1944 році показали, що ДНК є носій генетичної інформації.Американський математик- теоретик. Творець основ кі- бернетики, пов'язаних із те- орією інформації та теорією керування («батько кібернети-

 • Американський математик- теоретик. Творець основ кі- бернетики, пов'язаних із те- орією інформації та теорією керування («батько кібернети-

 • ки»), праць

 • з теорії

 • ймовір-

 • ностей

 • та ін.Науково - технічна революція (НТР) – корінне, якісне перетворення продуктивних сил на основі пере-творення науки в провідний фактор виробництва, в ре-зультаті якого відбувається трансформація індустріаль-ного суспільства в постіндустріальне. Риси НТР:    1. Універсальність, всеосяжність: залучення всіх галузей і сфер людської діяльності;    2. Надзвичайне прискорення науково-технічних перетворень: скорочення часу між відкриттям і впровадженням у виробництво, постійне старіння та оновленн;    3. Підвищення вимог до рівня кваліфікації трудових ресурсів: зростання наукоємності виробництва;    4. Військово-технічна революція: вдосконалення видів озброєння та екіпіровки.

 • Науково - технічна революція (НТР) – корінне, якісне перетворення продуктивних сил на основі пере-творення науки в провідний фактор виробництва, в ре-зультаті якого відбувається трансформація індустріаль-ного суспільства в постіндустріальне. Риси НТР:    1. Універсальність, всеосяжність: залучення всіх галузей і сфер людської діяльності;    2. Надзвичайне прискорення науково-технічних перетворень: скорочення часу між відкриттям і впровадженням у виробництво, постійне старіння та оновленн;    3. Підвищення вимог до рівня кваліфікації трудових ресурсів: зростання наукоємності виробництва;    4. Військово-технічна революція: вдосконалення видів озброєння та екіпіровки.Складові частини НТР:    1. Наука: збільшення наукоємності, підвищення чисельності наукових співробітників і витрат на наукові дослідження;    2. Техніка, технологія: підвищення ефективності виробництва. Функції: працезберігаюча, ресурсно-зберігаюча, природоохоронна;    3. Виробництво:          А). електронізації;          Б). комплексна автоматизація;          В). перебудова енергетичного господарства;          Г). виробництво нових матеріалів;          Д). прискорений розвиток біотехнологі;          Е). космонізація.

 • Складові частини НТР:    1. Наука: збільшення наукоємності, підвищення чисельності наукових співробітників і витрат на наукові дослідження;    2. Техніка, технологія: підвищення ефективності виробництва. Функції: працезберігаюча, ресурсно-зберігаюча, природоохоронна;    3. Виробництво:          А). електронізації;          Б). комплексна автоматизація;          В). перебудова енергетичного господарства;          Г). виробництво нових матеріалів;          Д). прискорений розвиток біотехнологі;          Е). космонізація.Автомобілі стали дишевшими, швидшими і доступними покуп-

 • Автомобілі стали дишевшими, швидшими і доступними покуп-

 • цям. Лідерами автомобільної промисловості були США. Осн-овними виробниками були за-води “ Великої трійки ”.Центри виробництва лег-кових автомобілів у Фран-ції були фірми: “ Рено ”,

 • Центри виробництва лег-кових автомобілів у Фран-ції були фірми: “ Рено ”,

 • “ Пежо-Сітроєн ”, “ Крайс-

 • ер-Франс ” та ін .На початку століття Поль Карню побудував літальний апарат, який ледве злетів. А у 1939р Ігор Сікорський скон- струював апарат, який вважє- ться першим сучасним гелі- коптером.

 • На початку століття Поль Карню побудував літальний апарат, який ледве злетів. А у 1939р Ігор Сікорський скон- струював апарат, який вважє- ться першим сучасним гелі- коптером.Перший прототип сучасного телефо-ну був запатентований в 1876 році американським винахідником Алек-сандром Беллом;

 • Перший прототип сучасного телефо-ну був запатентований в 1876 році американським винахідником Алек-сандром Беллом;

 • У 1877 р. угорський інженер Т. Пуш-

 • каш запропонував проект створення першої телефонної станції, який від-разу був реалізований у США, Нью-Гавані.

 • В Європі перша телефонна станція з’явилась у 1879 році в Парижі.

 • У 1986 році спеціалісти з США виго-товили світловодні кабелі з особли-вого надпрозорого скла.

 • Радіотелефон вперше був винайде -

 • ний Тері Паллом у 1965р.Перші телевізійні пересилання здійснено у 1925 р. вАнглії й США, згодом у Німеччині й СРСР (1931р.), у 1928 р. було здійснено перші спро-би кольорового телебачення . У 1932р. було здійснено першу переда-чу рухомого зображення, з 1934р. зі звуковим супроводом .

 • Перші телевізійні пересилання здійснено у 1925 р. вАнглії й США, згодом у Німеччині й СРСР (1931р.), у 1928 р. було здійснено перші спро-би кольорового телебачення . У 1932р. було здійснено першу переда-чу рухомого зображення, з 1934р. зі звуковим супроводом .одна з найбільш престижних між- народних премій. Заснована згідно з заповітом шведського підприєм-ця, винахідника та філантропа Альфреда Бернарда Нобеля, який весь свій статок (близько 31,5 млн. шведських крон) призна-чив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волі, річний прибу-ток від цієї спадщини має ділитися на 5 рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в різних галузях діяльності.

 • одна з найбільш престижних між- народних премій. Заснована згідно з заповітом шведського підприєм-ця, винахідника та філантропа Альфреда Бернарда Нобеля, який весь свій статок (близько 31,5 млн. шведських крон) призна-чив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волі, річний прибу-ток від цієї спадщини має ділитися на 5 рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в різних галузях діяльності.Бурхливий розвиток промисловості після першої світової війни створив умови для дальшого розвитку освіти. У передових європейських країнах, США та Японії спостерігався значний поступ у розвитку освіти, тут створювалися привілейовані, іноді закритого типу, навчальні заклади. Особливою популярністю користувалися школи, що діяли під егідою церкви. У технічних коледжах та інститутах молодь проходила ґрунтовну професійну підготовку. В школах учені-педагоги та психологи працювали над удосконаленням навчальних і виховних програм. Загальновизнаними центрами науки у 20-30-х роках й надалі залишилися Оксфордський і Кембриджський університети в Англії. Сорбоннський у Франції, Гарвардський, Бостонський та Прінстонський у США, Штутгартський, Боннський та Берлінський у Німеччині. У Радянському Союзі центрами науки залишалися Московський та Петербурзький університети, серед українських вищих навчальних закладів виділялися Київський, Харківський та Одеський університети.

 • Бурхливий розвиток промисловості після першої світової війни створив умови для дальшого розвитку освіти. У передових європейських країнах, США та Японії спостерігався значний поступ у розвитку освіти, тут створювалися привілейовані, іноді закритого типу, навчальні заклади. Особливою популярністю користувалися школи, що діяли під егідою церкви. У технічних коледжах та інститутах молодь проходила ґрунтовну професійну підготовку. В школах учені-педагоги та психологи працювали над удосконаленням навчальних і виховних програм. Загальновизнаними центрами науки у 20-30-х роках й надалі залишилися Оксфордський і Кембриджський університети в Англії. Сорбоннський у Франції, Гарвардський, Бостонський та Прінстонський у США, Штутгартський, Боннський та Берлінський у Німеччині. У Радянському Союзі центрами науки залишалися Московський та Петербурзький університети, серед українських вищих навчальних закладів виділялися Київський, Харківський та Одеський університети.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка