1806 Життєвий і творчий шлях Народився в с. Лисогори на Чернігівщині в родині дрібного поміщикаДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


Олекса Петрович Стороженко (24.11.1806 – 18.11.1874)

 • 1806 -


Життєвий і творчий шлях

 • Народився в с.Лисогори на Чернігівщині в родині дрібного поміщика (відставного офіцера)

 • З 1824р. Впродовж майже тридцяти років пере-бував на військовій службі.

 • В літературу ввійшов романом “Братья-близне-цы” (1857).

 • Українська творча спадщина в жанрі оповідан-ня охоплює зображення побуту, звичаїв, повір‘-їв, героїчних сторінок козацької вольниці, з ос-таннім періодом існування Запорозької Січі, з образами колишніх січовиків.

 • В 1863р. вийшла збірка “Українські оповідання”

 • З 1868р. Жив на хуторі поблизу м.Бреста (Білорусь), де й помер.Оповідання “Скарб” (1870р.)

 • Тема: зображення щасливої долі Па-влуся, який протягом свого життя був ледачим і байдужим до всього.

 • Ідея: засудження заздрості, підступ-ництва тих, хто зазіхає на чуже май-но; ледачого, паразитичного життя.

 • Жанр: гумористичне оповідання.

 • Оповідання на морально – етичну тему.Образ скарбу – символічний; це те щастя, що дається людині від Бога.

 • Образ скарбу – символічний; це те щастя, що дається людині від Бога.

 • У творі багато дотепних висловів та народних мовних зворотів.

 • Композиція.

 • Експозиція: надмірна опіка матір'ю свого сина.

 • Зав'язка: смерть батьків Павлуся, його сирітське життя.

 • Кульмінація: дохлий хорт у хаті Лежня виявився дукатами.

 • Розв'язка: роздуми автора про смисл життя, про щасливу людську долю.Морально-етичні проблеми твору “Скарб”

 • Мораль – зведення правил етики; поведі-нка з точки зору пра-вил етики.

 • Етика – наука про мораль, її походжен-ня, розвиток і роль у суспільному та осо-бистому житті люди-ни. Норми поведінки, сукупність моральних правил.Засоби гумористичного зображення:

 • гіперболізація (перебільшення певних рис, можливостей, якостей героя, що викликає сміх);

 • сполучення реального й фантастичного, трагічного і смішного в одному епізоді;

 • смішно побудовані фрази, мовний суржик персонажів;

 • використання в тексті народних приказок, прислів'їв, анекдотів;

 • іронічні авторські коментарі;

 • використання іронії, гумору, сатири, сарказ-му.Теорія літератури

 • Гумор – різновид комічного, відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських хара-ктерах.

 • Іронія – інакомовлення, яке виражає насміш-ку або лукавство; подвійний смисл, коли сказа-не у контексті мови набуває протилежного зна-чення; висміювання, яке містить в собі оцінку того, що висміюється.

 • Сарказм - зла і уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії.

 • Сатира - вид комічного, який найбільш не-щадно висміює людську недосконалість.Чорний гумор, сатира:

 • -”Раз вночі розвередувався Пав-лусь, як на живіт кричить: “Меду та й меду!” Після пошуків меду мати простудилася і померла, а за нею і батькоГумор, іронія:

 • - наймит пропонує закурити, а Павлусь лінується простягти руку до вже набитої люльки.Жарт, усмішка:

 • - “Слухайте, хлопці, візьмемо сього хорта та шпурнемо Лежневі в хату – нехай се буде той скарб, що Бог йо- му у вікно вкине”.Характеристика Павлуся

 • ПЛАН:

 • 1. Дитинство Павлуся. 2. Доріс Павлусь до парубка. 3. Суперечки між батьками. 4. Залишився круглим сиротою.

 • 5. “Як Бог милосердний пошле йому ща-

 • стя, то без батька і без матері житиме ще лучче, як за їх”.

 • 6. Зібралось парубоцтво шукати скарб.

 • 7. Що таке на світі щастя?Домашнє завдання: (одне завдання на вибір)

 • 1. Письмова творча робота “Чого мене навчило це оповідання?”

 • 2. Скласти кросворд або вікторину за змістом оповідання.

 • 3. Характеристика Павлуся за скла-деним у класі планом з використа-нням цитат (письмово).

 • Твір-роздум “Що таке на світі щас-тя?” (за оповіданням “Скарб”)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка