2 Охорона здоров‘яДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.2.1. Охорона здоров‘я

 • 2.1. Охорона здоров‘я

 • 2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного обслуговування на всіх рівнях, насамперед у секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській місцевості):

 • - прийняття Законів України «Про Основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я»; «Про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування); про заклади охорони здоров'я;

 • - внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення державної системи управління якістю медичної допомоги населенню, порядку державної акредитації та ліцензування закладу охорони здоров'я;

 • - першочергове забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервний професійний розвиток; - розмежування рівнів медичної допомоги на первинному, вторинному і третинному рівнях та оптимізація ліжкового фонду; 

 • - розмежування рівнів медичної допомоги на первинному, вторинному і третинному рівнях та оптимізація ліжкового фонду; 

 • - створення системи екстреної медичної допомоги з метою розширення доступності та підвищення якості надання медичних послуг населенню; 

 • - розроблення Концепції впровадження диспансеризації населення 

 • 2.1.2. Загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення за рахунок покращення профілактики, діагностики й лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб, цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання виробничого і невиробничого травматизму.- прийняття Законів України «Про внесення змін до Закону України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»;

 • - прийняття Законів України «Про внесення змін до Закону України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»;

 • - розроблення проекту Закону України «Про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру»;

 • - реалізація державних цільових програм.

 • 2.1.3. Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення:

 • реалізація державних цільових програм «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» та «Дитяча онкологія» на 2006-2010рр;- впровадження сучасних неонатологічних, перинатальних технологій та принципів безпечного материнства в лікувально-профілактичних закладах; 

 • - впровадження сучасних неонатологічних, перинатальних технологій та принципів безпечного материнства в лікувально-профілактичних закладах; 

 • - розвиток первинної медико-санітарної допомоги матері та дитині 

 • - розвиток мережі центрів медико-соціальної реабілітації для осіб з обмеженими можливостями здоров'я 

 • розвиток Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" 

 • 2.1.4. Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці, відпочинку та харчування, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за якістю і безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та медичних виробів:- прийняття Законів України «Про лікарські засоби», «Про рекламу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань захисту населення від інфекційних хвороб (щодо врегулювання проблем організації та здійснення імунопрофілактики», «Про медичні вироби»;

 • - прийняття Законів України «Про лікарські засоби», «Про рекламу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань захисту населення від інфекційних хвороб (щодо врегулювання проблем організації та здійснення імунопрофілактики», «Про медичні вироби»;

 • - удосконалення підготовки лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та зміцнення кадрового потенціалу Державної санітарно-епідеміологічної служби України; 

 • - розроблення Плану заходів щодо здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо пропагування свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня культури безпеки громадян;використання реклами, радіо- та телепередач з метою пропаганди навичок і традицій здорового способу життя та безпечної життєдіяльності людини.

 • використання реклами, радіо- та телепередач з метою пропаганди навичок і традицій здорового способу життя та безпечної життєдіяльності людини.

 • 2.1.5. Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників:

 • - забезпечення муніципальним житлом медпрацівників ПМСД; 

 • - компенсація комунальних послуг на утримання житла;

 • - компенсація транспортних витрат на користування громадським транспортом у службових цілях. Основні завдання та доручення (витяг з протоколу наради) :

 • Основні завдання та доручення (витяг з протоколу наради) :

 • 1. Заінтересованим центральним органам виконавчої влади, провідним експертам, науковцям, представникам громадських організацій, з метою удосконалення системи державного управління у медичній галузі, опрацювання механізму створення єдиного медичного простору, зокрема визначення МОЗ єдиним органом державної влади з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, встановлення єдиних стандартів надання медичної допомоги, забезпечення населення якісними і доступними лікарськими засобами, медичними виробами та медичним обладнанням, підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів:

 • - проект рішення про утворення Міжвідомчої експертної комісії з питань забезпечення доступності для населення якісної медичної допомоги;- проект рішення щодо порядку здійснення на засадах державно-приватного партнерства оперативного моніторингу та автоматизованого контролю за обігом лікарських засобів під час їх виробництва, реалізації, експорту та імпорту;

 • - проект рішення щодо порядку здійснення на засадах державно-приватного партнерства оперативного моніторингу та автоматизованого контролю за обігом лікарських засобів під час їх виробництва, реалізації, експорту та імпорту;

 • пропозиції щодо складу Міжвідомчої комісії з питань передачі до сфери управління МОЗ закладів охорони здоров'я, що підпорядковані іншим державним органам, оптимізації їх діяльності, територіального розташування та спеціалізації з урахуванням регіональних потреб.

 • 8. Заінтересованим органам виконавчої влади підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів проект акту щодо віднесення лікарських засобів і виробів медичною призначення, що закуповуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, до переліку товарів, необхідних для забезпечення пріоритетних державних потреб відповідно до Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" та інвестування вітчизняного виробництва шляхом розміщення державного замовлення на закупівлю ліків і медичних виробів для потреб системи охорони здоров'я.9. МОЗ, Мін'юсту затвердити в установленому порядку:

 • 9. МОЗ, Мін'юсту затвердити в установленому порядку:

 • - протоколи лікування найпоширеніших захворювань на рівні первинної медико-санітарної допомоги;

 • - протоколи обслуговування населення в аптечних закладах для провізорів з метою надання кваліфікованої медичної допомоги, зокрема уникнення самолікування (неконтрольованого споживання ліків).

 • 10. МОЗ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити підвищення якості та доступності лікування шляхом прискорення впровадження формулярної системи у закладах охорони здоров'я.

 • 12. МОЗ, Держлікінспекції МОЗ в установленому порядку вжити заходів щодо:

 • - забезпечення виписки рецептів на монопрепарати за міжнародними непатентованими назвами;- прийняття законів щодо внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині підвищення відповідальності суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, за порушення законодавства щодо якості лікарських засобів, реалізацію незареєстрованих лікарських засобів, та тих, що заборонені приписами Держлікінспекції МОЗ;

 • - прийняття законів щодо внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині підвищення відповідальності суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, за порушення законодавства щодо якості лікарських засобів, реалізацію незареєстрованих лікарських засобів, та тих, що заборонені приписами Держлікінспекції МОЗ;

 • - мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості, зокрема стосовно інноваційного та енергозберігаючого обладнання, яке використовується для виробництва лікарських засобів і медичних виробів, і подати, в установленому порядку пропозиції Кабінетові Міністрів.

 • 15. Мінфіну, МОЗ, Мінекономіки, Мін'юсту, Держлікінспекції МОЗ опрацювати питання щодо виділення коштів з державного бюджету в сумі 71 млн. гривень для закупівлі імунобіологічних препаратів з метою забезпечення вакцинації дітей згідно з календарем профілактичних щеплень, недопущення порушення схеми імунізації та поширення інфекційних хвороб.20.Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, організаціям і установам у сфері управління яких перебувають лікувально-профілактичні заклади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити належний технічний стан таких закладів, дотримання санітарно-епідемічного режиму щодо їх функціонування.

 • 20.Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, організаціям і установам у сфері управління яких перебувають лікувально-профілактичні заклади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити належний технічний стан таких закладів, дотримання санітарно-епідемічного режиму щодо їх функціонування.

 • 21.МОЗ, Мінфіну, іншим центральним органами виконавчої влади, установам, організаціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям вжити заходів для забезпечення лікарів бланками рецептів на лікарські засоби.

 • 22.МОЗ, Мінфіну, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, організаціям і установам, у сфері управління яких перебувають лікувально- профілактичні заклади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (за списком) вжити заходів для підготовки до сезонних спалахів захворювань, зокрема гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу.1. Заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування та подати відповідні пропозиції.

 • 1. Заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування та подати відповідні пропозиції.

 • 2. Заінтересованим центральним органам виконавчої влади підготувати та подати на розгляд кабінету Міністрів законопроекти щодо реформування охорони здоров’я, зокрема екстреної медичної допомоги.

 • 3. Заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям вжити дієвих заходів для забезпечення проведення імунопрофілактики дітей, у разі необхідності прийняття урядових рішень для вирішення порушеного питання подати відповідні проекти актів, в тому числі щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

 • 4. МОЗ разом з НКРЗ опрацювати питання щодо виділення радіочастоти по всій території України для потреб екстреної медичної допомоги.5. МОЗ разом з Мінфіном, Мінпраці, Радою міністрів Автономної республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями опрацювати питання щодо утворення відповідно до потреб регіонів хоспісів та відділень для надання паліативної допомоги та про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

 • 5. МОЗ разом з Мінфіном, Мінпраці, Радою міністрів Автономної республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями опрацювати питання щодо утворення відповідно до потреб регіонів хоспісів та відділень для надання паліативної допомоги та про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

 • 6. МОЗ, Мінфіну, Мінпраці, Держлікінспекції МОЗ, Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розглянути питання щодо можливості створення мережі аптек для соціально незахищених верств населення, в тому числі щодо їх підпорядкування системі Мінпраці.

 • 7. МОЗ разом з Мінфіном, Радою міністрів Автономної республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями опрацювати питання щодо створення в лікувально – профілактичних закладах приймальних відділень за міжнародними стандартами для надання екстреної медичної допомоги та надати відповідні пропозиції.(Пропозиції комітету з економічних реформ при Президентові України)

 • (Пропозиції комітету з економічних реформ при Президентові України)

 • Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.

 • Завдання

 • 1.Підвищення якості медичних послуг:

 • – перехід до закупівлі державою послуг у закладах охорони здоров'я на контрактній основі;

 • – повсюдне впровадження клінічних протоколів;

 • – розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів, створення незалежних центрів оцінювання якості медичних послуг;

 • – зміна системи оплати праці медичних працівників за рахунок виділення двох складників: постійного (на основі єдиної тарифної сітки), змінного – залежно від обсягу і якості наданої медичної допомоги.2. Підвищення доступності медичних послуг:

 • 2. Підвищення доступності медичних послуг:

 • – чітке структурне розмежування первинного, вторинного й третинного рівнів медичної допомоги в нормативних актах;

 • – структурна реорганізація сфери шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, госпітальних округів з урахуванням радіуса доставляння пацієнтів;

 • – розвиток інституту сімейного лікаря на основі зміцнення ролі первинної медичної допомоги;

 • – підтримка розвитку приватного сектору медичних послуг, забезпечення доступу до державного фінансування на конкурсній основі.

 • 3. Поліпшення ефективності державного фінансування:

 • – оптимізація системи фінансування на основі об'єднання фінансових ресурсів: для первинної медико-санітарної допомоги – на районному й міському рівнях, для вторинної й третинної – на обласному (для державних спеціалізованих центрів і клінік НДІ – на державному);– зміна адміністрування видатків медичних закладів на основі розроблення й впровадження єдиної методики розрахунків медичних послуг, формування системи єдиних національних тарифів, переходу від кошторисного фінансування до самостійного перерозподілу коштів (глобальний бюджет);

 • – зміна адміністрування видатків медичних закладів на основі розроблення й впровадження єдиної методики розрахунків медичних послуг, формування системи єдиних національних тарифів, переходу від кошторисного фінансування до самостійного перерозподілу коштів (глобальний бюджет);

 • – підвищення частки первинної медичної допомоги в загальному обсязі фінансування медичних послуг, стимулювання проведення профілактичних заходів.

 • 4. Створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці:

 • – перехід до міжвідомчих і міжсекторальних програм формування здорового способу життя й програм здорових умов праці;– створення умов для здорового способу життя населення за допомогою розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку;

 • – створення умов для здорового способу життя населення за допомогою розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку;

 • – підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби зі спрямуванням їх до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням для фінансування заходів охорони здоров'я.

 • 5. Підготовка умов для переходу на страхову модель охорони здоров'я (систему соціального медичного страхування) шляхом забезпечення за рахунок досягнення фінансової стійкості медичних закладів, оптимізації їх мережі, збільшення самостійності керівників медичних закладів щодо управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров'я.Етапи реформи

 • Етапи реформи

 • I етап (до кінця 2010 р.):

 • –внесення змін до Бюджетного кодексу, Закону України «Про засади законодавства про охорону здоров'я» та прийняття Закону України «Про лікувально-профілактичні заклади й медичне обслуговування населення»;

 • –перегляд умов ліцензування медичної практики, акредитації медичних закладів і атестації медичного персоналу. Створення незалежних центрів (агентств) оцінювання відповідності медичних установ ліцензійним і акредитаційним вимогам.

 • II етап (до кінця 2012 р.):

 • –проведення з 2011 р. апробації пропонованих змін на пілотних регіонах;

 • –розроблення комплексу законодавчих і нормативних документів для формування оптимальної територіальної мережі медичних закладів, створення госпітальних округів, оплати праці медичного персоналу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи;

 • –розроблення й прийняття комплексної програми «Здорова нація».Основні завдання:

 • Основні завдання:

 • 1.Забезпечення пріоритетного розвитку первинної ланки медичної допомоги за рахунок:

 • - здійснення поетапної передачі первинної медико – санітарної ланки (фельдшерсько – акушерських пунктів, амбулаторій сімейної медицини та сільських лікарських амбулаторій, дільничних лікарень) на районний рівень управління та фінансування із створенням єдиної управлінської галузевої вертикалі на території сільського району;

 • - зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості;

 • - активізація роботи щодо укомплектування лікарськими кадрами закладів охорони здоров’я сільської місцевості.2. Удосконалення системи управління галуззю на районному рівні із підвищенням доступності висококваліфікованої медичної допомоги вторинного рівня шляхом створення системи міжрайонних центрів з надання допомоги та послуг (міжрайонні центри екстреної медичної допомоги; перинатальні центри; центри для проведення мамографічного скринінгу, пільгового зубопротезування для жителів районів).

 • 2. Удосконалення системи управління галуззю на районному рівні із підвищенням доступності висококваліфікованої медичної допомоги вторинного рівня шляхом створення системи міжрайонних центрів з надання допомоги та послуг (міжрайонні центри екстреної медичної допомоги; перинатальні центри; центри для проведення мамографічного скринінгу, пільгового зубопротезування для жителів районів).

 • 3.Оптимізація мережі та ліжкового фонду лікувально - профілактичних закладів із поступовим створенням в області єдиного медичного простору з метою ефективного використання наявних фінансових, матеріально – технічних та кадрових ресурсів.

 • 4. Організація проведення цільових профілактичних оглядів населення та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих в шкідливих та небезпечних умовах праці, з метою поліпшення організації та якості надання медичної допомоги населенню, зниження поширеності захворювань.5. Реалізація комплексу конкретних заходів щодо стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз, ВІЛ - інфекцію/СНІД, зміцнення матеріально – технічної бази профільних спеціалізованих закладів.

 • 5. Реалізація комплексу конкретних заходів щодо стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз, ВІЛ - інфекцію/СНІД, зміцнення матеріально – технічної бази профільних спеціалізованих закладів.

 • 6. Зниження рівня захворюваності серед населення на серцево – судинні та судинно – мозкові захворювання.

 • 7. Забезпечення зниження рівня материнської та малюкової смертності шляхом створення обласного перинатального центру, продовження впровадження сучасних перинатальних технологій у діяльність лікувально - профілактичних закладів, сучасних стандартів надання медичної допомоги дітям і матерям.

 • 8. Вирішення питання щодо виділення з державного та обласного бюджетів коштів для придбання інсулінів для населення області відповідно до розрахункових потреб регіону.ЗАТВЕРДЖЕНА

 • ЗАТВЕРДЖЕНА

 • рішенням LVIII сесії Харківської обласної ради від 17 червня 2010 року № 1716-V2. Удосконалення медичної допомоги матері та дитині:

 • 2. Удосконалення медичної допомоги матері та дитині:

 • Забезпечення відділення неонатальної реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні №1 та пологового відділення Обласної клінічної лікарні – Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф лікарським засобом «Куросурф» для екстреного лікування дихальних розладів у новонароджених

 • Забезпечення дітей із важкими незворотними вродженими вадами слуху спеціальними засобами індивідуальної реабілітації – кохлеарними імплантами

 • Проведення заходів з виявлення, профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у дітей, що страждають на порушення осанки хребта та сколіотичну його деформацію

 • Створення міжрайонних центрів скринінгового обстеження жінок для раннього виявлення патології молочної залози3. Подальший розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на виконання заходів державної програми щодо підготовки до проведення у м. Харкові фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012»:

 • 3. Подальший розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на виконання заходів державної програми щодо підготовки до проведення у м. Харкові фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012»:

 • створення системи навігаційного моніторингу, контролю та зв’язку для всієї служби швидкої медичної допомоги Харківської області та служби медицини катастроф на базі Обласної клінічної лікарні – Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із її поступовим впровадженням у всіх районах області;

 • забезпечення медичних підрозділів, що надають медичну допомогу під час проведення футбольних матчів на стадіоні «Металіст», сучасним зв’язком

 • 4. Заходи щодо забезпечення високовартісними лікарськими засобами пацієнтів, що страждають на важкі хронічні захворювання:

 • - забезпечення хворих на інсулінозалежний тип цукрового діабету, в т.ч. дітей, шляхом використання механізму централізованої закупівлі сучасних цукрознижуючих препаратів відповідно до обласного реєстру5. Організація надання окремих видів медико-соціальної допомоги

 • 5. Організація надання окремих видів медико-соціальної допомоги

 • - забезпечення повної потреби у слухових апаратах жителів районів області (дорослих та дітей), а також усіх дітей з м. Харкова, які потребують слухопротезування;

 • - забезпечення витратними матеріалами для оперативних втручань при лікуванні катаракти у жителів районів області;

 • - пільгове безоплатне зубопротезування інвалідів та ветеранів війни

 • 6. Зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих закладів та закладів обласного значення; центральні районні та міські (у містах обласного значення) лікарні

 • - забезпечення на централізованих засадах закладів обласного значення; центральних районних та міських лікарень у містах обласного значення високовартісним складним медичним обладнанням, спеціальним автотранспортом тощо.

Необхідність відновлення єдиної вертикалі управління.

 • Необхідність відновлення єдиної вертикалі управління.

 • Структурні і кадрові диспропорції:

 • надмірна мережа закладів охорони здоров’я у т.ч. майже 50% закладів вторинного рівня виконують соціальну, а не лікувальну функцію;

 • наявність значного дублювання структур, закладів, установ;

 • низькі показники укомплектованості лікарями та молодшими працівниками за деякими профілями на всіх ланках медичної допомоги;

 • недоукомлектованість медичними працівниками закладів охорони здоров’я сільської місцевості при вибірковому перевантаженні посад у міських закладах;

 • недотримання показника співвідношення «лікар - молодший медичний працівник»;значна питома вага працівників пенсійного віку у галузі;

 • значна питома вага працівників пенсійного віку у галузі;

 • відсутність “соціального пакету” для медиків, які працюють у сільській місцевості.

 • 3. Недовантаження ліжок за деякими профілями.

 • 4. Високий показник забезпеченості ліжками населення з урахуванням медичних закладів різних форм власності та підпорядкування.

 • 5. Відсутність належної координації між первинним, вторинним та третинним рівнями надання медичної допомоги, що не забезпечує у повній мірі рівну доступність усього населення до якісної та ефективної кваліфікованої допомоги.

 • Недостатня координація з відомчою медициною, інститутами АМН України, недержавними медичними структурами.1. Продовження роботи щодо передачі до спільної власності територіальних громад району закладів охорони здоров’я первинної ланки, що дозволить сільській амбулаторії та ФАПу водночас з покращанням фінансового забезпечення вирішувати питання ліцензування сільських закладів та на законодавчому рівні проваджувати медичну практику.

 • 1. Продовження роботи щодо передачі до спільної власності територіальних громад району закладів охорони здоров’я первинної ланки, що дозволить сільській амбулаторії та ФАПу водночас з покращанням фінансового забезпечення вирішувати питання ліцензування сільських закладів та на законодавчому рівні проваджувати медичну практику.

 • ПЕРЕДАНО: 138 підрозділів первинної ланки, у т.ч. 93 ФАПи

 • та 45 амбулаторій.

 • ПІДЛЯГАЄ ПЕРЕДАЧІ: 628 підрозділів первинної ланки,

 • у т.ч. 424 ФАПи та 204 амбулаторіїВсього підрозділів – 766

 • Всього підрозділів – 766

 • в т.ч. ФАПи – 517

 • лікарських амб. – 249

 • Передано – 138

 • Підлягає передачі-6282. Структурна реорганізація первинної медико - санітарної допомоги.

 • 2. Структурна реорганізація первинної медико - санітарної допомоги.

4 . Підтримка розвитку приватного сектору медичних послуг

 • 4 . Підтримка розвитку приватного сектору медичних послуг

Заклади охорони здоров’я, що не мають ліцензії на медичну практику на 01.01.10р. - Обласна фтизіатрична лікарня №3 - Харківський обласний центр здоров’я - міський центр «Здоров’я»

 • Заклади охорони здоров’я, що не мають ліцензії на медичну практику на 01.01.10р. - Обласна фтизіатрична лікарня №3 - Харківський обласний центр здоров’я - міський центр «Здоров’я»

ефективна взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади із органами місцевого самоврядування на всіх рівнях щодо діяльності галузі охорони здоров’я;

 • ефективна взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади із органами місцевого самоврядування на всіх рівнях щодо діяльності галузі охорони здоров’я;

 • можливість реалізації системних змін, реформування та розвитку галузі відповідно до засад та напрямів державної соціальної політики;

 • усунення структурних диспропорцій, забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у процесі розвитку галузі;

 • впровадження єдиної звітності щодо діяльності закладів охорони здоров’я забезпечить висвітлення реального стану справ галузі охорони здоров’я; наявність об’єктивних критеріїв діяльності галузі сприятиме розробці та прийняттю своєчасних та адекватних управлінських рішень.забезпечення населення рівним та справедливим доступом до необхідних медичних послуг незалежно від місця роботи, проживання та медичного обслуговування, зниження рівня захворюваності та інвалідності;

 • забезпечення населення рівним та справедливим доступом до необхідних медичних послуг незалежно від місця роботи, проживання та медичного обслуговування, зниження рівня захворюваності та інвалідності;

 • адекватна система фінансування галузі забезпечить стимулювання медичних працівників до більш ефективної та якісної роботи;

 • ліквідація дублювання у наданні медичної допомоги населенню відповідно до його реальних потреб, що забезпечить ефективне використання ресурсів;

 • в умовах фінансово - економічної кризи створення єдиного управлінського та бюджетного простору стане потужним фактором щодо збереження наявних ресурсів, ефективного використання будівель, споруд, матеріально - технічного потенціалу, паливних ресурсів, високовартісного обладнання відповідно до потреб та умов розвитку регіону;

 • реальна економія бюджетних коштів.

Каталог: documents
documents -> Медичне (здравоохоронне) право як комплексна галузь права
documents -> Рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. 2002 р. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганензбурзі
documents -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
documents -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
documents -> Мета створення Системи реферування української наукової літератури


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка