2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предметаДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Людина навчилася пересуватися зі швидкістю від 100 до 14 000 миль за годину. Для встановлення першого рекорду (руху зі швидкістю 100 миль за годину) роду людському знадобилися мільйони років, а другого — всього 58 років.

 • Людина навчилася пересуватися зі швидкістю від 100 до 14 000 миль за годину. Для встановлення першого рекорду (руху зі швидкістю 100 миль за годину) роду людському знадобилися мільйони років, а другого — всього 58 років.

 • Кількість наукових журналів та наукових статей подвоюється кожні 15 років, а щорічне зростання науково-технічної літератури у світі становить приблизно 60 мільйонів сторінок.

 • За підрахунками Е. Тоффлера, якщо за масштаб світової історії взяти ритм зміни поколінь, то від виникнення Гомо Сапієнса до середини ХХ століття пройшло 800 поколінь. Із них 750 жило в печерах або вело бродяче життя, лише 70 поколінь знало писемність, 6- книгодрукування, 4 – точний рахунок часу і тільки 2- електронометр.

 • Менш ніж за 60 років швидкість зв’язку зросла у мільйон разів, потужність озброєнь у 10 млн., енергонасиченість промисловості у 1000 разів, швидкість пересування – у 100. За цей час отримано 80 % знань, які має сьогодні людство.

 • Якщо з 1800 року обсяг знань подвоювався кожні 50 років, з 1950 – кожні 10 років, тепер зростає вдвічі кожні 5 років. Сучасні вчені вважають, що подвоєння знань відбувається щорічно.1. Зменшення загального інформаційного навантаження на учнів через послідовне застосування діяльнісного підходу, впровадження інтерактивних технологій;

 • 1. Зменшення загального інформаційного навантаження на учнів через послідовне застосування діяльнісного підходу, впровадження інтерактивних технологій;

 • 2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предмета;

 • 3. Забезпечення презентації обов’язкових знань у вигляді опорних таблиць з максимально ущільненою і структурованою інформацією;

 • 4. Зниження рівня абстрактності у викладі навчального матеріалу;

 • 5. Переорієнтація уваги з кількісних на якісні показники навчального процесу шляхом застосування особистісно-зорієнтованого підходу до учнів і вчителів;

 • зменшення інтенсивності темпу навчальної діяльності.

 • 6. Більш широке й послідовне використання форм роботи, що допомагають зняти психологічне напруження, формують образно-емоційний і духовний світ дитини.Поняття «Інтерактивний» (англ.inter –взаємний, akt – діяти) означає активну взаємодію учителя і учнів під час навчально-виховного процесу. На думку багатьох досвідчених учителів-практиків із різних країн світу, інтерактивне навчання є шляхом до особистісно-орієнтованого розвивального навчання, коли учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкт навчально-виховного процесу в першу чергу шляхом продуктивного творчого діалогу.

 • Поняття «Інтерактивний» (англ.inter –взаємний, akt – діяти) означає активну взаємодію учителя і учнів під час навчально-виховного процесу. На думку багатьох досвідчених учителів-практиків із різних країн світу, інтерактивне навчання є шляхом до особистісно-орієнтованого розвивального навчання, коли учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкт навчально-виховного процесу в першу чергу шляхом продуктивного творчого діалогу.Яким повинен бути обдарований учитель?

 • Яким повинен бути обдарований учитель?Коли вчителі перестануть учити, тоді учні почнуть учитися

 • Коли вчителі перестануть учити, тоді учні почнуть учитися • 1. Позитивна взаємозалежність учасників групи

 • 2. Особистісна взаємодія

 • 3. Індивідуальна та групова підзвітність

 • 4. Розвиток навичок міжособистісного спілкування

 • 5. Рефлексія1. Взаємоперевірка рішення задачи, виконання вправи, тесту по ключу, що запропонований учителем;

 • 1. Взаємоперевірка рішення задачи, виконання вправи, тесту по ключу, що запропонований учителем;

 • 2. Взаємооцінка виконаної роботи за критеріями, що запропоновані учителем;

 • 3. Взаємодиктант;

 • 4. Обговорення текстів, письмового документу;

 • 5. Інтерв’ю на задану тему;

 • 6. Спільний аналіз проблеми;

 • 7. Редагування роботи однокласника;

 • 8. Складання питань до прочитаного тексту;

 • 9. Складання таблиці, плану або опорної схеми;

 • 10. Переказ тексту;

 • 11. Пошук додаткової інформації;

 • 12. Написання творчої роботи;

 • 13. Індивідуальний проект;

 • 14. Формулювання висновків, підсумку уроку або завдання.1. Мозковий штурм;

 • 1. Мозковий штурм;

 • 2. Карусель;

 • 3. Діалог;

 • 4. Синтез думок;

 • 5. Пошук інформації;

 • 6. Коло ідей;

 • 7. Проект;

 • 8. Броунівський рух;

 • 9. Дерево рішень;

 • 10. Зроби вибір;

 • 11. Свіча (мікрофон);

 • 12. АкваріумУчитель пропонує проблему, яка фіксується на дошці, ватмані або зошиті. Усі учасники обговорення висувають ідеї щодо розв'язання проблеми. Усі ідеї записуються, групуються або ранжуються, аналізуються

 • Учитель пропонує проблему, яка фіксується на дошці, ватмані або зошиті. Усі учасники обговорення висувають ідеї щодо розв'язання проблеми. Усі ідеї записуються, групуються або ранжуються, аналізуютьсяУчні створюють два кола: внутрішнє та зовнішнє. У внутрішньому колі учні сидять нерухомо, у зовнішньому учні міняються кожні 30 секунд. Завдання: проговорити за декілька хвилин декілька тем з метою обміну інформацією

 • Учні створюють два кола: внутрішнє та зовнішнє. У внутрішньому колі учні сидять нерухомо, у зовнішньому учні міняються кожні 30 секунд. Завдання: проговорити за декілька хвилин декілька тем з метою обміну інформацієюКлас об'єднують у 5-6 робочих груп. Обирається група експертів. Завдання: спільний пошук групами узгодженого рішення. Кожна група надає свій варіант рішення, підсумок записується на дошці. Експерти фіксують спільні погляди, узагальнюють відповіді. Групи обговорюють і записують у зошит остаточний варіант

 • Клас об'єднують у 5-6 робочих груп. Обирається група експертів. Завдання: спільний пошук групами узгодженого рішення. Кожна група надає свій варіант рішення, підсумок записується на дошці. Експерти фіксують спільні погляди, узагальнюють відповіді. Групи обговорюють і записують у зошит остаточний варіантПісля об'єднання в групи і виконання завдання, учні не записують відповідь на дошці, а передають іншим групам. Ті доповнюють відповідь своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Експерти порівнюють висновки груп з власними висновками, роблять загальний звіт і представляють на обговорення усьому класу

 • Після об'єднання в групи і виконання завдання, учні не записують відповідь на дошці, а передають іншим групам. Ті доповнюють відповідь своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Експерти порівнюють висновки груп з власними висновками, роблять загальний звіт і представляють на обговорення усьому класуПошук відповідей на запитання, які можна знайти у різних джерелах інформації. Заслуховуються відповіді кожної групи. Відповіді доповнюються та обговорюються

 • Пошук відповідей на запитання, які можна знайти у різних джерелах інформації. Заслуховуються відповіді кожної групи. Відповіді доповнюються та обговорюютьсяРозв'язання суперечливих питань, складання переліку ідей і залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Усі групи мають однакове завдання, яке складається з кількох питань. Групи представляють свої пропозиції по черзі

 • Розв'язання суперечливих питань, складання переліку ідей і залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Усі групи мають однакове завдання, яке складається з кількох питань. Групи представляють свої пропозиції по черзіЗавдання: обговорити конкретну навчальну проблему з різних сторін. У результаті роботи груп складається єдиний проект, визначаються шляхи вирішення проблеми або досягнення мети. Складений проект, як правило, рецензує та доповнює група рецензентів

 • Завдання: обговорити конкретну навчальну проблему з різних сторін. У результаті роботи груп складається єдиний проект, визначаються шляхи вирішення проблеми або досягнення мети. Складений проект, як правило, рецензує та доповнює група рецензентівУчні рухаються по класу у вільному порядку з метою збору інформації для відповіді на поставлене питання

 • Учні рухаються по класу у вільному порядку з метою збору інформації для відповіді на поставлене питанняКлас об’єднується в 3-4 групи з однаковою кількістю учнів.

 • Клас об’єднується в 3-4 групи з однаковою кількістю учнів.

 • Кожна група обговорює питання і робить запис на своєму дереві (аркуш паперу).

 • Групи міняються «деревами», додаючи нові ідеїУчитель зачитує твердження. Учні об’єднуються у групи, що підтримують те або інше твердження.

 • Учитель зачитує твердження. Учні об’єднуються у групи, що підтримують те або інше твердження.

 • Завдання: пояснити власну позицію (власний вибір)По колу передається запалена свіча (уявний мікрофон). Учні по черзі стисло висловлюють свої думки щодо проблеми, що вирішується на уроці, дають відповідь на поставлене (широке) питання

 • По колу передається запалена свіча (уявний мікрофон). Учні по черзі стисло висловлюють свої думки щодо проблеми, що вирішується на уроці, дають відповідь на поставлене (широке) питанняУчні об’єднуються в три групи. Дві групи по черзі вирішують проблемне питання. Група експертів оцінює роботу груп, оцінюючи рівень взаємодії в групах та результативність пошуку шляхів вирішення проблеми

 • Учні об’єднуються в три групи. Дві групи по черзі вирішують проблемне питання. Група експертів оцінює роботу груп, оцінюючи рівень взаємодії в групах та результативність пошуку шляхів вирішення проблеми

Дискусія як метод інтерактивного навчання(discussion)- дослідження, розбір

 • Дискусія як метод інтерактивного навчання(discussion)- дослідження, розбір

 • Навчальна дискусія - цілеспрямоване, колективне обговорення конкретної проблеми, обмін думками, ідеями

 • У науковому обігу означення дискусії трактується як просте обговорення, під час якого учасники висловлюють думки з метою доповнення, уточнення того, що сказане, або з метою заперечення, зіткнення різних точок зору, підходів, позицій

 • Дискусія є вільним обміном думками, якими б непопулярними чи несподіваними для інших вони би не були (Кларін)1. Уміння слухати інших, зважувати і оцінювати аргументи співрозмовників;

 • 1. Уміння слухати інших, зважувати і оцінювати аргументи співрозмовників;

 • 2. Здатність формулювати свої погляди, позицію в умовах пожвавленого обговорення;

 • 3. Уміння опанування емоціями;

 • 4. Увага до усіх висловлювань і ідей;

 • 5. Культура дискусії, формування ідеального зразка ведення дискусіїОрієнтаційний етап:

 • Орієнтаційний етап:

 • Стадія орієнтації передбачає адаптацію учнів до проблеми, до інших учасників дискусії. Під час адаптаційного етапу формулюється учнями або оголошується учителем проблема, мета дискусії. Встановлюються правила та регламент.

 • 2. Оціночний етап:

 • На етапі оцінки відбувається сама дискусія: виступи учасників, відповіді на питання, що виникають, збір максимальної кількості ідей.

 • 3. Консолідаційний етап:

 • На етапі консолідації відбувається узгодження думок, позицій, ідей, що веде до спільного формулювання рішень та прийняття результатів дискусії.Тематична : проблема, що обговорюється, пов’язана з темою уроку;

 • Тематична : проблема, що обговорюється, пов’язана з темою уроку;

 • Біографічна – дискусія побудована на індивідуальному досвіді учасників дискусії;

 • Інтеракційна – акцент на обговоренні структури та змісту відносин, що складаються «тут і зараз», наприклад, в умовах взаємодії групи

Добровільність включення учня в навчальну діяльність;

 • Добровільність включення учня в навчальну діяльність;

 • Створення евристичного середовища, дружнього до дитини;

 • Дотримання правил групової роботи;

 • Створення учителем ситуації успіху;

 • Мотиваційна установка шляхом проведення моніторингу позитивних змін кожного учасника дискусії; рефлексія.Проблема дискусії визначається вчителем

 • Проблема дискусії визначається вчителем

 • Клас об’єднується в групи вчителем

 • Лідер (спікер), який буде представляти позицію групи, назначається учителем або обирається членами групи перед початком роботи

 • Для обговорення і вироблення загальної точки зору надається обмежений час

 • Лідери навчальних груп захищають перед класом позицію групи. Інші учасники групи мають право передавати записки лідеру у випадку, якщо є доповнення до його відповіді

 • Лідер може взяти тайм-аут для консультації з групою у випадку утруднення

 • Групове обговорення завершується з закінченням часу на обговорення або у разі досягнення кінцевої мети

 • Групове обговорення аналізується іншими учнями – членами експертної групи1. Організаційні: проведення підготовчого етапу - пошук та ознайомлення з літературою з проблеми; уважне ознайомлення групи з завданнями-інструкціями, розподіл у разі потреби ролей перед початком дискусії.

 • 1. Організаційні: проведення підготовчого етапу - пошук та ознайомлення з літературою з проблеми; уважне ознайомлення групи з завданнями-інструкціями, розподіл у разі потреби ролей перед початком дискусії.

 • 2. Дискусійні: під час проведення дискусії учитель і учні дотримуються дискусійної та комунікативної культури:

 • Говорити по черзі, не перебивати того, хто говорить.

 • Дотримуватися відведеного часу.

 • При обговоренні проблеми кожний учасник за бажанням має можливість висловитися.

 • Усі учасники групи поважають цінності та погляди кожного, навіть якщо не згодні з ними.

 • Під час дискусії немає місця конфлікту особистостей навіть при наявності конфлікту думок.

 • Обговорюються ідеї, а не люди, що їх висловили.

 • Усі учасники роблять зауваження стисло й по суті.Гнучкість дій: Уміння орієнтуватися в обстановці, яка швидко змінюється; спонукати учасників дискусії до спільного вироблення правил, зосередженому обговоренню, обміну думками, зжатому, лаконічному підведенню підсумків.

 • Гнучкість дій: Уміння орієнтуватися в обстановці, яка швидко змінюється; спонукати учасників дискусії до спільного вироблення правил, зосередженому обговоренню, обміну думками, зжатому, лаконічному підведенню підсумків.

 • Щирий інтерес до дитини:терпіння і інтерес під час висловлювання учнями думки; намагання узнати його точку зору, судженням, враження.

 • Широта сприйняття: Уміння в умовах жвавого обговорення вільно виражати свою думку, не подавляючи при цьому інших, переконувати учасників дискусії, не наполягаючи на власній точці зору.Терпимість: спокійне сприйняття можливих помилок в фактах, логіці міркувань. Уміння спонукати учнів до прояснення та уточнення думки без намагання обірвати невдалу відповідь, яка на даний момент є єдиним проявом ініціативи;

 • Терпимість: спокійне сприйняття можливих помилок в фактах, логіці міркувань. Уміння спонукати учнів до прояснення та уточнення думки без намагання обірвати невдалу відповідь, яка на даний момент є єдиним проявом ініціативи;

 • Конструктивізм й творчий підхід: уміння побачити за нескладними висловлюваннями живу роботу думки, підтримати її, делікатно спрямувати на пошук результатів, який, можливо, невідомий самому учителю;

 • Доброзичливість: позитивне ставлення до особистості дитини, безоціночне сприйняття його думок, почуттів, емоційного стану.1. Класно-урочна система: шлях до розвитку або крок назад?

 • 1. Класно-урочна система: шлях до розвитку або крок назад?

 • 2. Метод проектів в навчально-виховній діяльності: віяння моди або шлях до сучасної школи розвитку особистості?

 • 3. Оцінка – нагорода або покарання для обдарованого учня?Проблема для акваріума повинна містити протиріччя між дійсним та бажаємим

 • Проблема для акваріума повинна містити протиріччя між дійсним та бажаємимКаталог: predmety -> kidcenter -> media -> files
files -> Уміння активізувати учнів; уміння активізувати учнів
files -> Це свято, відчуття задоволення від власних досягнень та успіхів інших
files -> Триває з 2009 року в Інституті обдарованої дитини напн україни
files -> Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко
files -> Костянтин Ушинський: “ Перш ніж навчити і виховати дитину у повній мірі, ми повинні в першу чергу дізнатись про неї все в повній мірі”


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка