3. Виховання особистості дитини у процесі її трудової діяльностіДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.Формування мотивації (потреб, інтересу, почуття обов´язку і відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації людини.

 • Формування мотивації (потреб, інтересу, почуття обов´язку і відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації людини.

 • Формування системи знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення.

 • Формування досвіду суспільно корисної виробничої діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатності до творчості.1. Виховання інтересу до праці дорослих, бережливого ставлення до їх результатів, поваги до людини-трудівника;

 • 1. Виховання інтересу до праці дорослих, бережливого ставлення до їх результатів, поваги до людини-трудівника;

 • 2. Формування навичок трудової діяльності. Уже в дошкільному віці діти намагаються наслідувати працю дорослих;

 • 3. Виховання особистості дитини у процесі її трудової діяльності .

 • Педагог повинен пам’ятати !!! Вирішення ціх завдань відбувається у процесі загальноосвітньої підготовки, трудового навчання, різноманітної за змістом і формою трудової діяльності.Основними формами організації праці дітей дошкільного віку:

 • Основними формами організації праці дітей дошкільного віку:

 • трудові доручення;

 • чергування;

 • колективна праця. • полягає у систематичному виконанні дитиною трудових обов'язків стосовно своїх одногрупників;

 • суттєво стимулюють розвиток дитини, адже вони вимагають немалих зусиль і напружень, що зумовлює її фізичне зміцнення, набуття знань про властивості та якості різних предметів;

 • виробляє усвідомлення значущості своєї праці, навички роботи на конкретний результат;

 • є дієвим засобом виховання почуття відповідальності у дошкільників, формування самостійності, працелюбства, взаємодії у колективній роботі.Праця — один із провідних чинників усебічного розвитку дітей

 • Праця — один із провідних чинників усебічного розвитку дітей

 • корисна для здоров'я дитини, якщо вона посильна і правильно організована;

 • рухи дитини, яка володіє трудовими навичками, більш точні та впевнені, вона ліпше орієн­тується у просторі, їй зрозуміліший плин часу;

 • сприяє розумовому розвитку;

 • виховує допитливість: діти дізнаються про властивості матеріалів, з якими працюють, про призначення засобів праці, інструментів, якими вони користуються;

 • розвиває всі пізнавальні процеси — активне сприймання, уяву, увагу, пам'ять;

 • сприяє роботі мислення, адже дитині потрібно порівнювати, зіставляти предмети, з якими вона працює, встановлювати найпростіші закономірності явищ тощо;

 • має неоціненне значення праця для морального виховання дитини, адже під час роботи виховуються такі якості особистості, як здатність до подолання перешкод, спостережливість, зосередженість, старанність, дисциплінованість, самостійність, ініціативність.1. Трудові доручення спрямовані:

 • 1. Трудові доручення спрямовані:

 • на виконання;

 • на результат.

 • 2. Чергування стимулюють:

 • виконанні дитиною трудових обов'язків стосовно своїх одногрупників;

 • розвиток дитини.

 • 3. Спільна трудова діяльність дітей можлива:

 • у любому віці;

 • у старшому дошкільному віці;

 • 4. Виховне значення самообслуговування полягає у:

 • спрямованості на задоволення повсякденних особистих потреб дитини;

 • виконанні трудових доручень.

 • 5. Головною метою господарсько-побутової праці є:

 • результат праці;

 • підтримання чистоти і порядку в приміщенні, на інших територіях життєдіяльності дитини.6. Особливість праця в природі полягає в тому, що:

 • 6. Особливість праця в природі полягає в тому, що:

 • діти мають справу з об´єктами живої природи;

 • діти виконують певні доручення.

 • 7. Ручна (художня) праця допомагає

 • стимулює виконання дитиною трудових обов’язків;

 • усвідомлювати свої здібності, талант.

 • 8. Трудове виховання дітей дошкільного віку, будучи спрямованим на особистісний розвиток дитини,

 • пов´язане з фізичним, моральним, розумовим вихованням;

 • пов´язане тільки з розумовим вихованням.

 • 9. Одним з основних завдань дошкільного закладу та родини є:

 • залучення до праці;

 • виховання у дітей самостійності, правильного ставлення до праці.

 • 10. Праця корисна для здоров'я дитини, якщо

 • вона посильна і правильно організована;

 • дитина працює разом з дорослим.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка