А. Гайманова могила Б. Курган ЧортомликДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b. • А. Гайманова могила

 • Б. Курган Чортомлик

 • В. Товста могила

 • Г. Кам'яна могила • А. Гайманова могила

 • Б. Курган Чортомлик

 • В. Товста могила

 • Г. Кам'яна могилаА. Дало поштовх до розвитку культури

 • А. Дало поштовх до розвитку культури

 • Б. Укріпилася князівська влада

 • В. Занепад культури на Русі

 • Г. Погіршилися відносини із країнами світу

 • Д. Сприяло зміцненню держави зсередини єдиною релігійною ідеологією

 • Е. Почалася роздробленість Київської РусіА. Дало поштовх до розвитку культури

 • А. Дало поштовх до розвитку культури

 • Б. Укріпилася князівська влада

 • В. Занепад культури на Русі

 • Г. Погіршилися відносини із країнами світу

 • Д. Сприяло зміцненню держави зсередини єдиною релігійною ідеологією

 • Е. Почалася роздробленість Київської Русі • 1. 1097 р. А. Побудова Золотих Воріт

 • 2. 882 р. Б. Утворення Київської Русі

 • 3. 1037 р. В. Любецький з'їзд руських

 • 4. 988 р. Г. Введення християнства

 • Д. Вишгородський з'їзд • 1. 1097 р. А. Побудова Золотих Воріт

 • 2. 882 р. Б. Утворення Київської Русі

 • 3. 1037 р. В. Любецький з'їзд князів

 • 4. 988 р. Г. Введення християнства

 • Д. Вишгородський з'їздА. Перша літописна згадка про заснування Києво - Печерського монастиря

 • А. Перша літописна згадка про заснування Києво - Печерського монастиря

 • Б. Перемога Ярослава Мудрого над печенігами

 • В. Повстання деревлян

 • Г. Перша згадка назви Україна в письмових джерелах3.А. Перша літописна згадка про заснування Києво - Печерського монастиря 1051 р.

 • 3.А. Перша літописна згадка про заснування Києво - Печерського монастиря 1051 р.

 • 2.Б. Перемога Ярослава Мудрого над печенігами 1036 р.

 • 1.В. Повстання деревлян 945 р.

 • 4.Г. Перша згадка назви “Україна” в письмових джерелах 1187 р.Після занепаду Київської Русі спадкоємницею української державності стало Галицько –Волинське князівство (1199-1340 рр.)

 • Після занепаду Київської Русі спадкоємницею української державності стало Галицько –Волинське князівство (1199-1340 рр.)Здійснив об'єднання Галицького та Волинського князівства в одну Галицько-Волинську державу у 1199 р.

 • Здійснив об'єднання Галицького та Волинського князівства в одну Галицько-Волинську державу у 1199 р.Данило Галицький

 • Данило Галицький

 • (1238-1264 рр.)Був останнім правителем єдиної Галицько-Волинської держави

 • Був останнім правителем єдиної Галицько-Волинської держави

 • Галицько-Волинська держава припинила існування зі смертю Юрія ІІ Болеслава

 • Др. п. ХVІ.- точилася боротьба між Литвою та Польщею за її землі

Волинь відійшла до Литви

 • Волинь відійшла до Литви

 • Галичина - до Польщі у 1387р.

 • Чернігово-Сіверські землі - до Московського князівства

 • Закарпаття - до Угорщини

 • Буковина-Шипинська земля - до Молдови

 • Північне Причорномор’я та Крим - до Кримського ханства(1449р.), яке в 1475 році перейшло під протекторат Туреччини.

З 1569 р. більша частина українських земель ввійшли до складу новоутвореної держави Речі Посполитої, яка утворилася в результаті Люблінської унії.

 • З 1569 р. більша частина українських земель ввійшли до складу новоутвореної держави Речі Посполитої, яка утворилася в результаті Люблінської унії.

 • Унія - союз, об'єднання.

Литва втратила багато земель у війнах з Московією, під час Лівонської війни (1558–1583 рр.) вона опинилася на грані катастрофи;

 • Литва втратила багато земель у війнах з Московією, під час Лівонської війни (1558–1583 рр.) вона опинилася на грані катастрофи;

 • Польські феодали прагнули захопити східнослов'янські землі;

 • Українські феодали хотіли отримати такі ж широкі права як і польська шляхта;

 • Потреба об'єднання військових сил у боротьбі проти татарських набігів

Обидві держави об'єднувалися в єдину Річ Посполиту на чолі з одним виборним королем;

 • Обидві держави об'єднувалися в єдину Річ Посполиту на чолі з одним виборним королем;

 • Запроваджувався спільний  Сейм (нища палата) і Сенат (верхня палата парламенту);

 • Пани обох держав діставали право на володіння маєтками на всій території Речі Посполитої;

 • Митні кордони ліквідовувалися, запроваджувалася єдина монетна система.

 • За Литвою зберігалася лише обмежена автономія: власна судова система, адміністрація, військо, скарб й державна мова.Новоутворена держава Річ Посполита стала однією з наймогутніших країн Європи, унія дала змогу одержати перемогу у війні з Московією.

 • Новоутворена держава Річ Посполита стала однією з наймогутніших країн Європи, унія дала змогу одержати перемогу у війні з Московією.

 • Білоруські землі залишилися в складі Великого князівства Литовського.

 • Українські землі, що увійшли до складу Польщі, були поділені на Подільське, Брацлавське, Белзське, Руське(з центром у Львові), Волинське ( з центром у Луцьку) та Київське воєводства.Позитивні

 • Позитивні

 • Українці опинилися в межах однієї держави

 • Прилучення українців до західноєвропейської культури

Князі – нащадки удільних князів;

 • Князі – нащадки удільних князів;

 • Пани – заможна шляхта з боярського роду, яка володіла спадковим правом власності на землі ;

 • Зем’яни – середня шляхта, що отримала землю за військову службу з власним загоном;

 • Бояри – дрібна шляхта, що служила особисто.

 • Шляхта - феодали РП, рицарський стан населення, привілейований станІ Литовський статут  1529 р. – поділ шляхетства на шляхту (земля за службу), і магнатів  (спадковим правом).

 • І Литовський статут  1529 р. – поділ шляхетства на шляхту (земля за службу), і магнатів  (спадковим правом).

 • ІІ Литовський статут 1566 р. – зрівняв шляхту в правах з магнатами.

 • ІІІ Литовський статут 1588 р. – закріпачення селян.Міщани (15% населення)

 • Міщани (15% населення)

 • Патриціат – найбагатші ремісники-майстри і купці

 • Бюргери – «середній клас»: більшість купців, цехові ремісники

 • Плебс – дрібні ремісники і торговці

 • Цех – об’єднання ремісників однієї чи кількох спеціальностей.Маґдебурзьке право —середньовічне право міст на самоврядування.

 • Маґдебурзьке право —середньовічне право міст на самоврядування.

 • Магістрат – орган міського самоврядування:

 • Лава – суд у кримінальних справах («лавники»);

 • Війт – очолював Лаву (шляхтич);

 • Рада – адміністративний орган і суд у цивільних справах («радники»);

 • Бургомістр – мав керувати діяльністю Ради.

 • Перше українське місто, яке отримало самоврядування   у 1339 р. від Юрія ІІ Болеслава - м . Сянок.

 • Київ – 1494, 1499 р.Селяни  (80% населення).

 • Селяни  (80% населення).

 • Закріпачені ІІІ Литовським статутом 1588 р.

 • Рента  – плата за користування землею.

 • Панщина – безоплатні роботи селянина на користь пана.

 • «Похожі» - особисто вільні селяни, які виконували повинності на користь держави.

 • “Непохожі” - залежні селяни, кріпаки. Фільварок (хутір, маєток) - велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок, що базувалося на безоплатній праці селян - панщині.

 •  Фільварок (хутір, маєток) - велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок, що базувалося на безоплатній праці селян - панщині.

 •  

 • «Устав на волоки» (1557 р.)

 • Волоки - ділянка землі

Козак - первісно вільна, незалежна, озброєна людина.

 • Козак - первісно вільна, незалежна, озброєна людина.

 • 1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелахЗапорізька Січ – республіка

 • Запорізька Січ – республіка

 • Козацька рада

 • Запорозький Кіш (Січ) (38 куренів)

 • Курінні отамани

 • Кошовий отаман

 • Військова старшина: обозний, писар, суддя, осавули (два)Кошовий отаман (кошовий) —очолював Кіш Запорізької Січі. Наділений вищою військовою, виконавчою та судовою владою.

 • Кошовий отаман (кошовий) —очолював Кіш Запорізької Січі. Наділений вищою військовою, виконавчою та судовою владою.

 • Суддя (кошовий суддя) – службова особа, яка відала судовими справами у Запорізькій Січі. 

 • Осавули - два порученці гетьмана.

 • Обозний - керував артилерією.

 • Писар  (кошовий писар) — відав канцелярією Запорізької Січі та діловодством.

 • Військо реєстрових козаків було створене універсалом короля Сигізмунда ІІ Авґуста  1572 р. Із низових козаків на службу було взято

 • 300 осіб.

 • Реєстрові козаки — частина українського козацтва, прийнята на військову службу польському королю.

 • Реєстр- список.Несення військової служби на користь Речі Посполитої;

 • Несення військової служби на користь Речі Посполитої;

 • звільнялися від сплати податків і виконання всіх повинностей;

 • отримували право володіти землею, яку могли передавати у спадок;

 • підпорядковувалися гетьману і старшині, яких обирали на козацькій раді

 • Військо козаків­реєстровців отримало назву Війська Запорозьке Низове. 

 • Центр - місто Трахтемирів.

 • Власні клейноди.Клейноди-спеціальні знаки військової влади

 • Клейноди-спеціальні знаки військової влади

 • Ознакою влади гетьмана була булава.

 • Гетьману надавався також бунчук указував місцезнаходження гетьмана під час бою.

 • Ознакою влади полковника стала невелика бойова булава — пернач (шестопер).

 • Клейноди козакам надав Стефан Баторій

 •  Із запровадженням реєстрового козацтва частково козаки були легалізовані як стан населення;Берестейська унія - це спроба об’єднання православної і католицької церкви з ініціативи частини українського православного духовенства при підтримці польських єзуїтських кіл на умовах:

 • Берестейська унія - це спроба об’єднання православної і католицької церкви з ініціативи частини українського православного духовенства при підтримці польських єзуїтських кіл на умовах:

 • визнання православними зверхності  Папи Римського

 • прийняття основних католицьких догм

 • збереження православної обрядності. 

 • Унію (союз) було проголошено на церковному соборі в Бересті 1596 року. Так виникла греко-католицька (уніатська) церква.Після захоплення Константинополя турками в 1453 р. почався занепад православної церкви, яка втратила свій центр.

 • Після захоплення Константинополя турками в 1453 р. почався занепад православної церкви, яка втратила свій центр.

 • Католицизм в той час процвітав.

 • Нейтралізувати впливи Москви.Берестейська унія та опозиція проти неї розкололи суспільство на три церкви: православну, католицьку і уніатську (греко-католицьку).

 • Берестейська унія та опозиція проти неї розкололи суспільство на три церкви: православну, католицьку і уніатську (греко-католицьку).

 • поляки використовували унію для повного окатоличення українців, посилення феодального, національного гніту.

 • формування православної опозиції до церковної унії

 • розділення українського суспільства у релігійному відношенні.Братства — національно-релігійні громадські організації українських і білоруських православних міщан у 16-18 ст.

 • Братства — національно-релігійні громадські організації українських і білоруських православних міщан у 16-18 ст.

 • Київське братство виникло у 1615 р. Містилось в Києво-Братському монастирі, збудованому на землі, що її подарувала Галшка Гулевичівна.

 • На базі Київської братської школи 1632 р. було створено Києво-Могилянську колегію (з 1701 р. – академію).1620 року, за сприяння гетьмана Петра Сагайдачного, єрусалимським патріархом Феофаном було відновлено вищу ієрархію православної Київської митрополії та висвячено Іова Борецького.

 • 1620 року, за сприяння гетьмана Петра Сагайдачного, єрусалимським патріархом Феофаном було відновлено вищу ієрархію православної Київської митрополії та висвячено Іова Борецького.Внаслідок опору українського і білоруського народів, польсько-шляхетський уряд у 1632 році змушений був видати «Статті для заспокоєння руського народу», які легалізували існування православної церкви. Проте ці «Статті» не припинили наступу  католицизму та унії.

 • Внаслідок опору українського і білоруського народів, польсько-шляхетський уряд у 1632 році змушений був видати «Статті для заспокоєння руського народу», які легалізували існування православної церкви. Проте ці «Статті» не припинили наступу  католицизму та унії.

Полемічна література (від грец. войовничий) — твори, у яких велися дискусії між католицькою та православною церквами навколо питання про їх об’єднання.

 • Полемічна література (від грец. войовничий) — твори, у яких велися дискусії між католицькою та православною церквами навколо питання про їх об’єднання.український магнат, воєвода київський, маршалок Волинський, політичний і культурний діяч, один з найзаможніших і найвпливовіших магнатів Речі Посполитої. Острозький був засновником, Острозької школи у 1576 році

 • український магнат, воєвода київський, маршалок Волинський, політичний і культурний діяч, один з найзаможніших і найвпливовіших магнатів Речі Посполитої. Острозький був засновником, Острозької школи у 1576 році

Іван Федоров — діяч східнослов'янської культури,

 • Іван Федоров — діяч східнослов'янської культури,

 • У Львові 1574 року видав перший східнослов'янський Буквар.

 • 1578 р. - перебрався в Острог, де заснував друкарню.

 • 1580 р. - видав Новий завіт і Псалтир й окремо покажчик до нього.

 • 1580-1581рр - видав першу повну слов'янську Біблію. • — перший переклад Євангелія українською мовою. Роботу було розпочато  1556 р. у Заславському Святотроїцькому монастирі на Волині, а завершено - 1561 р. у Пересопницькому монастирі.Український народ втратив власну державність.

 • Український народ втратив власну державність.

 • Більшість українських земель ввійшло до складу Речі Посполитої з 1569 р., де українці економічного та релігійного гніту.

 • Сформувався новий прошарок українського населення – козацтво, яке стало на захист на інтересів українського народу.

 • У релігійному відношенні українське населення в результаті підписання Берестейської унії 1596 р. розділилося на православних та уніатів (греко-католиків).

 • Реєстрове козацтво заклало підвалини легалізації козаків як стану населення та стало рушієм майбутніх козацьких повстань.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка