А також у 2011, 2012 роках внесено ряд змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.у 2011 - 2012 роках було внесено зміни до цивільного, кримінального, сімейного, господарського кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 • у 2011 - 2012 роках було внесено зміни до цивільного, кримінального, сімейного, господарського кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 • В 2011 році були прийняті закони України «Про біженців», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про вибори народних депутатів України», «Про державну службу» (набирає чинності з 01.01.2013 року), «Про Фонд державного майна України»,

 • в 2012 році «Про громадські об’єднання», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 • А також у 2011, 2012 роках внесено ряд змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т.О.

 • учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т.О."Правознавство" як навчальний предмет у старшій школі має на меті формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у практичному житті.

 • "Правознавство" як навчальний предмет у старшій школі має на меті формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у практичному житті.

 • Для 10 класів рівня стандарту / академічного на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка І.І. та Палійчук Н.Й.чинною є програма авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. "Правознавство. 10-11 класи (профільний рівень)".

 • чинною є програма авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. "Правознавство. 10-11 класи (профільний рівень)".

 • Програма розрахована на 105 годин протягом навчального року (3 години на тиждень) та охоплює 10-11 класи.формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

 • формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

 • Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій.

 • Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.підготовленість учителя – досконале знання ним змісту основного та елективних правознавчих курсів, володіння педагогічними технологіями, зацікавленість у самоосвіті.

 • підготовленість учителя – досконале знання ним змісту основного та елективних правознавчих курсів, володіння педагогічними технологіями, зацікавленість у самоосвіті.З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей навчальний предмет щорічно викладався в школі одним вчителем.

 • З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей навчальний предмет щорічно викладався в школі одним вчителем.До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню учнями знань із правових дисциплін, а й сприятимуть підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.

 • До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню учнями знань із правових дисциплін, а й сприятимуть підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі.

 • Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі.чинною є програма «Філософія» авторів Огнев'юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 годин (2 години на тиждень); вчитель самостійно визначається з кількістю годин до кожної теми.

 • чинною є програма «Філософія» авторів Огнев'юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 годин (2 години на тиждень); вчитель самостійно визначається з кількістю годин до кожної теми.продовжити процес введення учнів у сферу формування, функціонування і розвитку духовності, продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання.

 • продовжити процес введення учнів у сферу формування, функціонування і розвитку духовності, продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання.

 • філософія відкриває учням перевірені багатовіковою практикою духовні орієнтири для глибокого осмислення реальності.Високий рівень світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи здатний самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місця

 • Високий рівень світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи здатний самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місцяє розв’язання завдань пізнавального характеру,

 • є розв’язання завдань пізнавального характеру,

 • виконання практичних робіт, що мають бути спрямовані на розвиток в учнів самостійності мислення, формування вмінь застосовувати набуті знання в житті.з 2011/2012 навчального року курс став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого характеру й має величезний виховний потенціал

 • з 2011/2012 навчального року курс став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого характеру й має величезний виховний потенціалДля рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета "Людина і світ" відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень),

 • Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета "Людина і світ" відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень),

 • Для профільного рівня – 35 годин на рік (1 година на тиждень).

 • Чинними є програми: "Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)" та "Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)" авторів Ладиченко Т.В., Бакки Т.В., Марголіної Л.В.Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

 • Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.У 2012/2013 навчальному році у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів України викладатиметься навчальний предмет «Етика». Чинною є програма «Етика, 5–6 кл.» (видавництво «Перун» 2005 р.).

 • У 2012/2013 навчальному році у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів України викладатиметься навчальний предмет «Етика». Чинною є програма «Етика, 5–6 кл.» (видавництво «Перун» 2005 р.).Основи етики школярі вивчають за рекомендованими Міністерством освіти і науки України підручниками:

 • Основи етики школярі вивчають за рекомендованими Міністерством освіти і науки України підручниками:

 • «Етика. 5 клас» (автори Данилевська О. М., Пометун О.І.) та

 • «Етика. 5 клас» (автори Фесенко В.І., Фесенко О.В., Бакіна Т.С.);

 • «Етика. 6 клас» (автори Данилевська О.М., Пометун О.І.) та

 • «Етика. 6 клас» (автори Мовчун А., Хоружа Л.).Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів 5–6 класів є «Робочий зошит з етики для учнів 5 класу», «Робочий зошит з етики для учнів 6 класу» (автор Данилевська О.М.) (видавництво «Літера ЛТД»).

 • Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів 5–6 класів є «Робочий зошит з етики для учнів 5 класу», «Робочий зошит з етики для учнів 6 класу» (автор Данилевська О.М.) (видавництво «Літера ЛТД»).Вивчення цих предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

 • Вивчення цих предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.Викладання предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.

 • Викладання предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.Календарне планування навчального матеріалу вчителі можуть робити безпосередньо в навчальних програмах.

 • Календарне планування навчального матеріалу вчителі можуть робити безпосередньо в навчальних програмах.

 • Можна користуватися також окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм.

 • На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структуру і форму яких визначають самі.Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 • Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 • Під час розроблення календарних планів учитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення контрольних робіт, лабораторних, практичних, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України

 • Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки УкраїниВсі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки.

 • Всі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки.

 • Вийшов друком збірник програм курсів за вибором та факультативних курсів, рекомендованих міністерством (у трьох частинах).www.president.gov.uaОфіційне інтернет-представництво Президента України

 • www.president.gov.uaОфіційне інтернет-представництво Президента України

 • www.rada.gov.uaВерховна Рада України

 • www.kmu.gov.uaКабінет Міністрів України

 • www.ccu.gov.uaКонституційний Суд України

 • www.scourt.gov.uaВерховний Суд України

 • www.arbitr.gov.uaВищий Господарський Суд України www.ombudsman.kiev.uaУповноважений Верховної Ради України з прав людини

 • www.rainbow.gov.uaРада національної безпеки та оборони України

 • www.minjust.gov.uaМіністерство юстиції України

 • www.mvs.gov.uaМіністерство внутрішніх справ України www.mon.gov.uaМіністерство освіти і науки України

 • www.vru.gov.uaВища рада юстиції України

 • www.gp.gov.uaГенеральна прокуратура України

 • www.cvk.gov.uaЦентральна виборча комісія України

 • www.nbuv.gov.uaНаціональна парламентська бібліотека України ім. В.І. Вернадськогоwww.golos.com.uaГазета Верховної Ради України «Голос України»

 • www.golos.com.uaГазета Верховної Ради України «Голос України»

 • www.ukurier.gov.uaГазета центральних органів виконавчої влади України «Урядовий кур’єр»

 • www.pravo.biz.ua Електронна бібліотека з правознавства

 • www.pravo.org.uaЦентр політико-правових реформ

 • www.uapravo.orgПравовий Інтернет – журнал «UApravo»www.nau.kiev.uaНормативні акти України – законодавство для практиків

 • www.nau.kiev.uaНормативні акти України – законодавство для практиків

 • проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

 • www.kphg.orgХарківська правозахисна група

 • www.pension.kiev.uaПенсійна реформа в Україні

 • www.helsinki.org.uaУкраїнська Гельсінська спілка з прав людини

 • www.legality.kiev.uaІнститут
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка