А в сфері емоцій патологічно понижений тужливий настрій, депресіяДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Клінічно МДП у типових, класичних випадках характеризується наявністю двох зовні протилежних станів, або фаз – маніакальної або депресивної, а також зміною цих фаз з наявністю “світлого” проміжку між ними інтермісіями, т. певною періодичністю перебігу без прогредієнтності і деградації особистості.

 • Клінічно МДП у типових, класичних випадках характеризується наявністю двох зовні протилежних станів, або фаз – маніакальної або депресивної, а також зміною цих фаз з наявністю “світлого” проміжку між ними інтермісіями, т. певною періодичністю перебігу без прогредієнтності і деградації особистості.а) порушення в емоційній сфері – патологічна вітальна емоція радощів, ейфорія, безпричинно піднесений настрій, іноді з відтінком гнівливості, дратівливості;

 • а) порушення в емоційній сфері – патологічна вітальна емоція радощів, ейфорія, безпричинно піднесений настрій, іноді з відтінком гнівливості, дратівливості;

 • б) порушення інтелектуальної діяльності – прискорення плину думок, асоціацій, яке в тяжких випадках доходить до fuga igearum (“скачки ідей”);

 • в) ефекторно-вольові розлади – загальне посилення інстинктів і цілеспрямованої активності, загальне психомоторне збудження.а) в сфері емоцій – патологічно понижений тужливий настрій, депресія;

 • а) в сфері емоцій – патологічно понижений тужливий настрій, депресія;

 • б) в сфері інтелекту – сповільнення мислення, асоціацій;

 • в) з боку ефекторно-вольової сфери – рухова загальмованість, послаблення інстинктів, в т.ч. харчового, сексуального і інших.Це ендогенне прогредієнтне психічне захворювання, що характеризується дисоціацією психічних функцій або “розчепленням психіки”, т. втратою єдності психічних процесів, яке з часом приводить до змін особистості особливого типу: зниження енергетичного потенціалу, прогресуюче емоційне збіднення – апато-абулічний синдром і різноманітні продуктивні психопатологічні розлади.

 • Це ендогенне прогредієнтне психічне захворювання, що характеризується дисоціацією психічних функцій або “розчепленням психіки”, т. втратою єдності психічних процесів, яке з часом приводить до змін особистості особливого типу: зниження енергетичного потенціалу, прогресуюче емоційне збіднення – апато-абулічний синдром і різноманітні продуктивні психопатологічні розлади.І рівень – обов’язковий для всіх клінічних форм і типів перебігу – порушення єдності між особистістю і навколишнім світом та оточуючими, що проявляється прогресуючою байдужістю і бездіяльністю, зануренням у світ своїх переживань (аутизм) або хворий реагує неадекватно в емоційно-вольовій сфері.

 • І рівень – обов’язковий для всіх клінічних форм і типів перебігу – порушення єдності між особистістю і навколишнім світом та оточуючими, що проявляється прогресуючою байдужістю і бездіяльністю, зануренням у світ своїх переживань (аутизм) або хворий реагує неадекватно в емоційно-вольовій сфері. • ІІ рівень – втрачається природний взаємозв’язок між двома чи більше сферами психіки, їх гармонія.

 • Клінічно – неможливість продуктивної діяльності при формальному збереженні інтелекту (розчеплення між інтелектуально-мнестичною та емоційно-вольовою сферами) або неадекватне емоційне відреагування на подразники (розчеплення між сприйманням і емоційно-вольовою сферами) або тотальна дисоціація функціонування всіх головних сфер психіки, коли хворий сприймає одне, розуміє друге, емоційно забарвлює по-третьому, а поступає по четвертому. “Гра симфонічного оркестру без диригента”.ІІІ рівень – розчеплення (дисоціація) психічних процесів всередині однієї сфери психіки:

 • ІІІ рівень – розчеплення (дисоціація) психічних процесів всередині однієї сфери психіки:

 • Наприклад, в сфері емоцій – амбівалентність: наявність двох протилежних емоцій (любов і ненависть, жорстокість і ніжність) одночасно;

 • в сфері волі – амбітендентність (наявність двох протилежних спонукань одночасно).Часто при шизофренії порушується

 • Часто при шизофренії порушується

 • Сприймання:

 • Ілюзії:

 • -         фізичні

 • -         фізіологічні

 • -         психічні

 • Психосенсорні розлади:

 • -         дисморфопсія

 • -         макропсія

 • -         мікропсія

 • аутометаморфопсії (порушення схеми тіла).Виділяють: слухові, зорові, нюхові, смакові, тактильні, тілесні і вісцеральні галюцинації (сенестопатії)

 • Виділяють: слухові, зорові, нюхові, смакові, тактильні, тілесні і вісцеральні галюцинації (сенестопатії)

 • Галюцинації поділяються на:

 • Справжні (повні): Псевдогалюцинації (неповні):

 • - Екстрапроекція - Інтрапроекція

 • - Чуттєва жвавість - Відсутність чуттєвої жвавості

 • (відчуття реальності) - Враження штучності і сторонності

 • - Відсутність довільної змінюваностіЗ боку мислення часто маячні, рідше нав’язливі ідеї

 • З боку мислення часто маячні, рідше нав’язливі ідеї

 • Маячні синдроми:

 • Параноїдний

 • Паранойяльний

 • Парафренний

 • Емоційні порушення: ейфорія, депресія, амбівалентність, часто наростаюча холодність до близьких, байдужість, емоційна тупість, ненависть до рідних, особливо до матері.

 • Вольова сфера: амбітендентність, послаблення волі аж до абулії, що поєднується з апатією, утворюючи апато-абулічний синдром.Ознаки пароксизмальності:

 • Ознаки пароксизмальності:

 •         стереотипність (постійність одних і тих же проявів);

 •         періодичність (повторюваність);

 •         раптовість початку;

 •         немотивованість, самоусунення;

 •         автономність (незалежність від волі хворого і некерованість);

 •         різного ступеня зміни свідомості;

 •         повна або часткова амнезія пароксизму;

 • зміни на ЕЕГ.        егоцентризм;

 •         егоцентризм;

 •         утрирована педантичність, прискіпливість;

 •         догідливість;

 •         нудна солодкуватість, і в той же час

 •         злобливість (“полярність характеру”)

 •         жорстокість;

 •         мстивість;

 • злопам’ятство.        деталізація мислення;

 •         деталізація мислення;

 •         неможливість виділити головне;

 •         в’язкість мислення;

 •         інертність мислення;

 •         зниження пам’яті;

 • олігофазія.Основними формами інволюційних психозів, які не призводять до зниження інтелекту є пресенільна депресія і пресенільний параноїд. В клініці пресенільної депресії домінує тужливо-тривожний настрій, песимістичні думки і переживання, які стосуються майбутнього хворого і членів його родини. Нерідко депресія має елементи ажитації – хвора лементує, плаче, стогне, заламує руки тощо. Нерідко маячні ідеї самозвинувачення, гріховності; хворий відмовляється від їжі, бо “не заслуговує їсти”, “за їжу нікому платити” і т.п. Хворі слабнуть, марніють, страждають від безсоння.

 • Основними формами інволюційних психозів, які не призводять до зниження інтелекту є пресенільна депресія і пресенільний параноїд. В клініці пресенільної депресії домінує тужливо-тривожний настрій, песимістичні думки і переживання, які стосуються майбутнього хворого і членів його родини. Нерідко депресія має елементи ажитації – хвора лементує, плаче, стогне, заламує руки тощо. Нерідко маячні ідеї самозвинувачення, гріховності; хворий відмовляється від їжі, бо “не заслуговує їсти”, “за їжу нікому платити” і т.п. Хворі слабнуть, марніють, страждають від безсоння.Спочатку посилюється властива їм підозріливість, далі виникає маячення переслідування, збитків, ревнощів, отруєння, ставлення, т.з. “маячення малого” розмаху, побутового змісту. Воно конкретне, спочатку іноді правдоподібне, лише з часом стає абсурдним.

 • Спочатку посилюється властива їм підозріливість, далі виникає маячення переслідування, збитків, ревнощів, отруєння, ставлення, т.з. “маячення малого” розмаху, побутового змісту. Воно конкретне, спочатку іноді правдоподібне, лише з часом стає абсурдним.

 • Виділяють т.з. деменції пресенільного віку: хвороба Альцгеймера і Піка, для яких характерні атрофічні процеси з боку кори головного мозку, що призводить до тотального недоумства з розладом вищих кіркових функцій (мови, письма, праксису).а) розлади пам’яті: прогресуюча амнезія, амнестична дезорієнтація;

 • а) розлади пам’яті: прогресуюча амнезія, амнестична дезорієнтація;

 • б) апраксії;

 • в) розлади мови (афазії – амнестична і сенсорна), ехолалії;

 • г) алексія; д) аграфія; є) акалькулія.

 • В кінцевій стадії – психічний та фізичний маразм.розгальмованість потягів, ейфорія – при переважній локалізації процесу у фронтоорбітальній ділянці;

 • розгальмованість потягів, ейфорія – при переважній локалізації процесу у фронтоорбітальній ділянці;

 • млявість, афективна тупість – при пораженні випуклих частин лобних доль мозку, наявність схильності до повторення одних і тих фраз, дій, жестів, т. стереотипій.Це порушення ВНД, що розвивається під впливом психогеній – психічних травм чи тривалого емоційного напруження і виявляється переважно емоційними порушеннями, тим часом як зміни мислення і поведінки в основному спричинені станом афекту.

 • Це порушення ВНД, що розвивається під впливом психогеній – психічних травм чи тривалого емоційного напруження і виявляється переважно емоційними порушеннями, тим часом як зміни мислення і поведінки в основному спричинені станом афекту.

 • Основні різновиди неврозів:

 •         неврастенія;

 •         невроз нав’язливих станів;

 • істеричний невроз.Характерним є поганий настрій та емоційна лабільність, що поєднується із швидким виснаженням нервових процесів (на відміну від істеричного неврозу). Емоційні “вибухи” виникають легко і нерідко з незначного приводу. Типовою є слізливість, навіть у чоловіків. Зниження працездатності, особливо розумової.

 • Характерним є поганий настрій та емоційна лабільність, що поєднується із швидким виснаженням нервових процесів (на відміну від істеричного неврозу). Емоційні “вибухи” виникають легко і нерідко з незначного приводу. Типовою є слізливість, навіть у чоловіків. Зниження працездатності, особливо розумової.

 • Невроз нав’язливих станів:

 •         різні нав’язливості;

 •         постійне почуття напруження з важкими передчуттями;

 •         панування уявлень щодо своєї соціальної неспроможності;

 •         підвищена стурбованість щодо критики на свою адресу;

 •        небажання вступати в контакт без гарантії сподобатись;

 •    ухиляння від соціальної і професійної діяльності, зв’язаної із значними соціальними контактами;

 • як наслідок вказаного, не досягають заслуженого рівня у суспільстві, на роботі.        агорафобія (боязнь відкритого простору, площ);

 •         агорафобія (боязнь відкритого простору, площ);

 •         ерейтофобія (страх почервоніти у присутності сторонніх);

 •         акрофобія (страх висоти);

 •         зоофобія (боязнь тварин);

 •   клаустрофобія (боязнь тісних та закритих приміщень);

 • канцерофобія, сифілофобія і ін.        у психічній сфері – емоційна яскравість і театральність емоційних проявів, капризність, плаксивість, егоцентризм, брехливість, схильність до патологічного фантазування, афективне мислення, афективне звуження свідомості аж до істеричних потьмарень свідомості;

 •         у психічній сфері – емоційна яскравість і театральність емоційних проявів, капризність, плаксивість, егоцентризм, брехливість, схильність до патологічного фантазування, афективне мислення, афективне звуження свідомості аж до істеричних потьмарень свідомості;

 •        неврологічні розлади: анестезії і гіпестезії, сурдомутизм, заїкання, істеричні напади, спазми, парези, паралічі;

 • соматичні розлади: нудота, блювання, навіть “гострий живіт”, псевдовагітність;        висока емоційна лабільність;

 •         висока емоційна лабільність;

 •  швидке переключення психічного в соматичне;

 • “захисний” характер симптоматики.Олігофренія – недорозвиток інтелекту і психіки в цілому, пов’язаний з ураженням ЦНС у внутрішньоутробний період або в ранньому дитинстві (до 3-ох років), що не має тенденції до прогресування.

 • Олігофренія – недорозвиток інтелекту і психіки в цілому, пов’язаний з ураженням ЦНС у внутрішньоутробний період або в ранньому дитинстві (до 3-ох років), що не має тенденції до прогресування.

 • 3 ступені важкості:

 •         Ідіотія;

 •         Імбецильність;

 • Дебільність       Вираженість патологічних особливостей характеру до такої ступені, що порушується адаптація особистості до середовища, порушуються нормальні взаємовідносини з навколишніми, т. соціальна дезадаптація;

 •        Вираженість патологічних особливостей характеру до такої ступені, що порушується адаптація особистості до середовища, порушуються нормальні взаємовідносини з навколишніми, т. соціальна дезадаптація;

 • Тотальність психопатологічних особливостей особистості, коли патологічними є не окремі риси, а весь психічний склад, вся психічна конституція людини;

 • Відносна стабільність патологічних рис характеру особистості, їх мала зворотність (зберігаються упродовж усього життя).Це наявність лише певних психопатичних рис особистості, виявляються лише в певних ситуаціях і не супроводжуються соціальною дезадаптацією, т. немає тріади Ганнушкіна.

 • Це наявність лише певних психопатичних рис особистості, виявляються лише в певних ситуаціях і не супроводжуються соціальною дезадаптацією, т. немає тріади Ганнушкіна.

 • Типи акцентуацій:

 •         Демонстративні

 •         Педантичні (ананкасти)

 •         Застрягаючі (паранойяльні)

 •         Збуджувані

 •         Гіпертимні

 •         Дистимічні

 •         Афективно-лабільні

 •         Екстравертовані

 •         Інтравертовані

 • ЕпілептоїдніДякую

 • Дякую

 • за

 • увагу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка