Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами



Дата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.









адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами;

 • адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами;

 • ідентичність принципів спеціальної дидактики та принципів корекційного виховання, які полягають в єдності підходів до розуміння особливостей становлення та корекції психічної сфери як розумово відсталої, так і аутичної дитини;

 • Організаційними психолого-педагогічними умовами, за якими моделюються способи виконання навчальних завдань.



формування психологічної установки педагогів та вихователів на необхідність педагогічної роботи з розумово відсталим учнем за відповідною до його можливостей програмою;

 • формування психологічної установки педагогів та вихователів на необхідність педагогічної роботи з розумово відсталим учнем за відповідною до його можливостей програмою;

 • розуміння всіма учасниками інклюзивного процесу потреб, реакцій, станів, поведінки розумово відсталого дошкільника;

 • проведення бесід з батьками та дітьми групи;

 • випередження виникнення конфліктів між дітьми;

 • спілкування дітей і батьків з батьками розумово відсталої дитини;

 • психологічний супровід розумово відсталого дитини фахівцем з інклюзії;

 • моделювання ситуацій з психологічною складовою, наступність в роботі всіх учасників інклюзивного процесу.

 • забезпечення толерантного виваженого ставлення до труднощів у навчанні розумово відсталого дошкільника;

 • психологічна готовність дітей допомогти розумово відсталому товаришу, емпатія і толерантність у стосунках;

 • психологічне забезпечення успіху розумово відсталої дитини перед здоровими однолітками;

 • використання прийомів психологічної підтримки дитини;

 • емоційне забарвлення та заохочення комунікативної діяльності дитини;

 • демонстрація перед батьками і родичами успіхів дитини;

 • зміщення акцентів з ознак інтелектуального порушення на акцент позитивних досягнень розумово відсталої дитини;

 • психологічна підтримка дитини під час тривожних, негативних, афективних станів;

 • уникання приниження дитини;

 • формування мотивації досягнення кращого результату у всіх видах діяльності розумово відсталої дитини.



Встановлювати емоційний контакт з дитиною;

 • Встановлювати емоційний контакт з дитиною;

 • включати дитину в колектив класу, представляючи її одноліткам як цікаву, доброзичливу, розумну дитину;

 • попереджувати прояви негативізму та байдужості по відношенню до дитини, не залишати її на самоті;

 • інтегрувати дитину в усі сфери шкільного життя, враховуючи її особистісні характеристики попереджати прояви її негативного впливу на інших дітей;

 • формувати толерантне ставлення батьків класу до особливостей психічної сфери дитини;

 • забезпечити в навчальний процес виконання спеціальних освітніх програм, які доступні та відповідають можливостям дитині;

 • сприяти процесам спілкування дитини з іншими дітьми дошкільного закладу, стимулюючи її активність та позитивне ставлення до взаємодії;

 • долати прояви агресії по відношення до інших дітей та самоагресії до себе;

 • проводити консультативну та роз’яснювальну роботу з батьками дитини з порушеннями розвитку;

 • формувати адекватні батьківські установки на захворювання та соціально-психологічні проблеми дитини шляхом активного залучення близьких аутичної дитини до участі у психокорекційному процесі



У вчителя мають бути сформовані наступні навички:

 • У вчителя мають бути сформовані наступні навички:

 • миттєвого реагування на прояви негативізму, вокалізації, крики аутичної дитини;

 • систематичного спостереження за діями та поведінкою дитини;

 • передбачення негативної емоційної реакції аутичної дитини на ту чи іншу ситуацію під час уроків чи інших форм навчання та виховання дітей у школі;

 • кореційної роботи з аутичними дітьми (спокійний тихий голос, рівний тон мовлення, орієнтування на тотожність дій аутичної дитини, залучення інших дітей до діяльності аутичної дитини тощо);

 • подолання тривоги, неспокої, страхів та фобій аутичної дитини;

 • переключення уваги ауичної дитини з об’єкта неспокою на інший об’єкт;

 • нівелювання однотипних переживань;

 • зменьшення негативних афективних форм поведінки: потягів, агресії, само агресії.





Аутистичні розлади охоплюють всі сфери психічної діяльності дитини;

 • Аутистичні розлади охоплюють всі сфери психічної діяльності дитини;

 • протиріччя, неоднозначність проявів;

 • нездатність до генералізації навичок;

 • порушення вибірковості;

 • страхи, фобії;

 • особливі потяги та інтереси;

 • одержимість;

 • порушення емоційного контакту з людьми та тваринами;

 • порушенні адекватні форми самозбереження;

 • змінена харчова поведінка;

 • порушення інтегральної функції реагування на інтенсивність середовища;

 • явна недостатність психічного тонусу – загальна в’ялість, пасивність;



різкі перепади в розподіленні активності – «то біжить, то лежить»;

 • різкі перепади в розподіленні активності – «то біжить, то лежить»;

 • сенсорна гіперестезія по відношенню до звуку, світла, кольору, запаху, дотику;

 • типова тенденція довго фіксуватися на неприємних враженнях;

 • пересиченість навіть приємними враженнями

 • труднощі організації у взаємодії з дорослими, яка потребує активності і довгої концентрації уваги, довільного зосередження, можливості прийняти та врахувати нову інформацію, долати труднощі;

 • паніка в інноваційних для дитини ситуаціях;

 • напружена пристрасність в сенсомоторних, мовленнєвих, інтелектуальних формах аутостимуляції;

 • напруженість при виникненні загрози: поява об’єкту страху, ситуації фобії, зміна обставин, спроба дорослого чи дитини залучити до гри, або довільно організувати діяльність;

 • дисбаланс між моторною вправністю та незграбністю в процесі виконання любої предметної дії;

 • у реальному житті відсутнє співвідношення між минулим, теперішнім та майбутнім;

 • отримання задоволення від рухаючих предметів: транспорт, об’єкти спортивних тренажерів тощо;

 • розхитування, перебирання випадковими предметами, моторні стереотипії;

 • дії, які включають нав’язливі рутинні заняття та ритуали;

 • нездатність розуміти думки, почуття, наміри інших людей;

 • мають труднощі, пов’язані з побудовою зв’язних висловлювань, не використовують жести, щоб пояснити свої почуття, емоції, бажання.



агресивність;

 • агресивність;

 • втрата контролю над власними діями та поведінкою з причин, якщо дитину примусово залучають до виконання тих чи інших завдань;

 • відсутність наполегливості у завершенні певного виду діяльності, якщо вона не цікава дитині;

 • порушення у перебігу нервових процесів, наявність гіпердинамічного синдрому; особливості нейропсихологічної основи мовлення, діяльності, дій та поведінки аутичної дитини.



Потреба у спілкуванні у них споконвічно не порушена;

 • Потреба у спілкуванні у них споконвічно не порушена;

 • діти не - не хочуть, а не можуть взаємодіяти з людьми;

 • невміння активно вибудовувати адаптивну поведінку;

 • жорстка негативна вибірковість в контактах зі світом: обмеження, заборони, страхи;

 • різка зміна позитивної насиченості контакту на переживання дискомфорту;

 • стереотипність по відношенню до світу і людей;

 • постійне наближення та ухиляння від контактів;

 • новизна не є приємною різноманітністю;

 • недорозвиток довільної взаємодії сполучається із прагненням обмежити спілкування стереотипними штампами, педантично дотримуваними соціальними нормами;

 • вибірковість, бідність контактів;

 • пристрасть задавати одні і ті ж питання, не чекаючи відповіді;

 • нікому не адресовані монологічні висловлювання;

 • для перших фраз та слів характерне їх невикористання для комунікації з оточуючими.



Труднощі у побудові цілеспрямованої, гнучко адресованої мовленнєвої дії, замість цього використовують штампи «реклама, вірші, виступи політиків тощо», папугове мовлення;

 • Труднощі у побудові цілеспрямованої, гнучко адресованої мовленнєвої дії, замість цього використовують штампи «реклама, вірші, виступи політиків тощо», папугове мовлення;

 • стереотипна гра окремими фразами, словами, звукосполученнями;

 • неможливість діалогу;

 • мовлення «руками» - здатність взяти дорослого за руку, підвести до бажаного предмета і , красномовно, мутична «мовчазна» вимога, бажання цей предмет отримати;

 • неадекватність використовування мовлення в соціальному контексті;

 • дефіцит домовленнєвих (превербальних) вокалізацій і жестів, реверсії займенників та ехолалій;

 • мутизм та регрес вже сформованого мовлення;

 • відсутність реагування на звернене до дитини мовлення: пропозиції, прохання, пестливі слова;

 • немотивована насолода звучащим словом, словосполученням, реченням або фразою;

 • символічне, випурне, формальне оформлення мовлення;

 • асинхронний розвиток різних компонентів мовленнєвої системи;

 • страждає виразність мовлення: або монотонна, позбавлена інтонації, або навпаки, акцентуйована зі скандуванням окремих слів та звуків;

 • характерними для мовлення є високий голос та підвищення тембру у кінці фрази;

 • не володіють навичками прагматичного використання мовлення;

 • не розуміють мовлення в буквальному смислі метафор, переносного значення слів, гумористичного оформлення мовлення;

 • не вміють адаптувати характер власного мовлення до ситуації, в котрій вони знаходяться;



Невміння активно вибудовувати адаптивну поведінку;

 • Невміння активно вибудовувати адаптивну поведінку;

 • намагання механічно використовувати свої навички, моделі поведінки тільки в вихідному заданому їм вигляді;

 • розвиток стереотипної поведінки, яка допомагає уникнути труднощів та не допустити у своє життя нові обставини;

 • жорстокий систематичний контроль над ситуацією, що відбувається: фіксація нових деталей, реагування проявами негативізму, розхитування, вокалізації, репетування;

 • прояви страху, метушіння в ситуаціях - невизначення, незрозумілості що відбувається, якщо виникають перешкоди у досягненні дитиною мети;

 • у спілкуванні з іншими людьми відчувають значні труднощі, пов’язані з недостачею навичок орієнтації на соціальні стимули;

 • недостатність навичок розпізнавання та розуміння емоційних станів оточуючих;

 • автономність мовлення і неспроможність її використання у якості інструменту для спілкування, навчання, гри, побуту тощо;

 • маніпулювання словом або відображення власних переживань;



Порушення активності;

 • Порушення активності;

 • вікові особливості аутичної дитини;

 • освітній статус (дитячі дошкільні, реабілітаційні, шкільні, позашкільні установи, гуртки);

 • особистісні цінності дитини;

 • характер, темперамент;

 • поведінка;

 • діяльність;

 • продуктивність діяльності;

 • ознаки та зміст авторської аутистичної діяльності;

 • порушення активності та самостійності під час контактів;

 • низький рівень мотивації до самореалізації, саморегуляції, самоконтролю власних дій, поведінки, афектів, мовлення, почуттів;

 • функціонування особистості за системою власних потреб і установок;

 • нахили дитини, аутистичні здібності дитини, занурення в певну діяльність.




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка