Адреса: ІІІ пров. Мануїльського, 5, м. Житомир, УкраїнаДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.Адреса: ІІІ пров.Мануїльського, 5, м.Житомир, Україна

 • Адреса: ІІІ пров.Мануїльського, 5, м.Житомир, Україна

 • Телефон: 0(412) 41-81-97(факс), 51-20-96

 • Підпорядкування:Служба у справах дітей Житомирської обласної радиЖитомирський обласний притулок для дітей створено у 1998 році.

 • Житомирський обласний притулок для дітей створено у 1998 році.

 • Житомирський притулок для дітей служби у справах дітей - це заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років.Притулок у своїй діяльності керується:

 • Притулок у своїй діяльності керується:

 • Конституцією України,

 • законами України,

 • актами Президента України та Кабінету Міністрів України,

 • розпорядженнями голови обласної державної адміністрації,

 • наказами начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

 • директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

 • Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року,

 • Положенням про Житомирський обласний притулок для дітейУправління притулком здійснює служба у справах дітей.

 • Управління притулком здійснює служба у справах дітей.

 • Безпосереднє управління притулком для дітей здійснює завідуючий, який призначається і звільняється з посади начальником відповідної служби у справах дітей за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом.

 • Адміністративна структура:

 • завідуючий притулком - повинен мати вищу освіту, спеціальну підготовку та досвід роботи з дітьми не менше трьох років, відповідні морально-етичні якості, володіти вмінням налагодити роботу притулку і керувати колективом його працівників.

 • соціальний педагог,

 • психолог,

 • юрисконсульт (0,5 ст.),

 • вихователі,

 • медичний працівникЖитомирський притулок для дітей служби у справах дітей - це заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років.

 • Житомирський притулок для дітей служби у справах дітей - це заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років.заблукали;

 • заблукали;

 • були покинуті батьками або піклувальниками;

 • жебракують і місце знаходження їх батьків не встановлено;

 • залишилися без піклування батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників);

 • залишили сім'ю чи навчальний заклад;

 • вилучені кримінальною міліцією у справах дітей органів внутрішніх справ із сімей, перебування в яких загрожувало їх життю і здоров'ю;

 • втратили зв'язок з батьками під час стихійного лиха, аварії, катастрофи, інших надзвичайних подій;

 • не мають постійного місця проживання і засобів до життя, підкинуті та безпритульні діти;

 • самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку;

 • відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк.До притулку не приймаються діти:

 • До притулку не приймаються діти:

 • які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

 • психічно хворі з вираженими симптомами хвороби;

 • що вчинили правопорушення і щодо яких є відомості про винесення компетентними органами чи посадовими особами рішення про розшук, затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ.Підставою для прийняття дітей до притулку є:

 • Підставою для прийняття дітей до притулку є:

 • звернення дитини до адміністрації притулку за допомогою;

 • направлення служби у справах дітей відповідної державної адміністрації чи виконавчого комітету ради;

 • акт кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ про доставлення до притулку покинутої дитини або дитини, яка заблукала;

 • письмове звернення керівника органу управління освітою відповідної державної адміністрації чи виконавчого комітету ради;

 • звернення органу, установи чи організації, на які покладено здійснення заходів соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;

 • письмове звернення керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.Діти, прийняті до притулку:

 • Діти, прийняті до притулку:

 • підлягають обсервації відповідно до санітарного законодавства, у разі потреби направляються лікарем притулку на клінічне обстеження і госпіталізацію;

 • поділяються залежно від віку на групи чисельністю не більш як 10 осіб у кожній, які розміщуються в окремих кімнатах;

 • забезпечуються спальними місцями, харчуванням, одягом відповідно до сезону в разі потреби, а також комунально-побутовими послугами;

 • перебувають під цілодобовим наглядом педагогічних працівників притулку;

 • можуть залучатися до прибирання приміщень і території притулку з урахуванням віку дітей, з дотриманням правил техніки безпеки, санітарії та особистої гігієни.

 • Діти, які перебувають у притулку, навчаються в навчальних закладах системи загальної середньої освіти або за індивідуальними навчальними програмами.

 • Порядок перебування дітей, прийнятих до притулку, регламентується правилами його внутрішнього розпорядку.захисту прав людини,

 • захисту прав людини,

 • гуманності,

 • законності,

 • доступності послуг,

 • конфіденційності,

 • поваги до особистості.І. Прийняття до притулку.

 • І. Прийняття до притулку.

 • ІІ. Здійснення комплексної реабілітації.

 • ІІІ. Вибуття дітей з притулку.Прийняття дітей та надання їм необхідної допомоги здійснюється притулком цілодобово протягом календарного року.

 • Прийняття дітей та надання їм необхідної допомоги здійснюється притулком цілодобово протягом календарного року.

 • Усі діти, прийняті до притулку, реєструються в журналі обліку із заповненням обліково-статистичних карток установленої форми.

 • На дітей, прийнятих до притулку, заводяться особові справи, в яких зберігаються документи про вік дитини, дані про його батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), або осіб, які їх замінюють, довідка про стан здоров'я, психолого-педагогічні спостереження, матеріали про проведену індивідуально-виховну роботу тощо. Після вибуття дітей з притулку обліково-статистичні картки зберігаються в архіві притулку протягом 15 років.Притулок забезпечує своєчасність, доступність і ефективність різних видів допомоги дітям.

 • Притулок забезпечує своєчасність, доступність і ефективність різних видів допомоги дітям.

 • Організація профілактичної та корекційно-виховної роботи здійснюється на основі індивідуального підходу до дитини з урахуванням його віку та ступеня розвитку.

 • Психологічний супровід та забезпечення корекційно-виховної роботи в притулку здійснюються психологом. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів дітей у притулку, надання практичної допомоги у розв'язанні питань правового захисту здійснюються юристом.З метою забезпечення соціально-психологічної реабілітації дітей, виявлення та усунення конкретних причин і умов їх дискомфорту працівники притулку:

 • З метою забезпечення соціально-психологічної реабілітації дітей, виявлення та усунення конкретних причин і умов їх дискомфорту працівники притулку:

 • проводять психолого-педагогічні обстеження дітей, вивчають їх психологічний стан, умови життя і виховання у сім'ї, індивідуальні особливості розвитку, особисті якості, інтереси, причини самовільного залишення ними навчального закладу чи місця роботи,

 • втечі з сім'ї тощо;

 • вживають заходів для встановлення особи дитини, якщо через вік або з інших причин цього не можна з'ясувати;

 • протягом доби після встановлення особи дитини надсилають відомості про місце його перебування батькам (усиновителям) або опікунам (піклувальникам), органам внутрішніх справ, а також

 • навчальним закладам, підприємствам, установам та організаціям, де навчалась або працювала дитина;

 • інформують службу у справах дітей про батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) чи посадових осіб, які зневажають права та інтереси дітей, провокують їх асоціальну поведінку, самовільне залишення сім'ї, навчальних закладів, створюють загрозу їх здоров'ю та інтелектуальному розвитку, в разі потреби порушують

 • клопотання про застосування до батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) заходів громадського впливу, притягнення їх до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності;

 • проводять індивідуальні та групові виховні заходи, психотерапевтичні заняття, на яких особливу увагу приділяють розвитку позитивних нахилів та інтересів, усуненню недоліків у поведінці дітей, встановленню нормальних взаємовідносин з

 • дорослими та однолітками;

 • можуть створювати разом з центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді консультаційні пункти при притулках з метою надання дітям, їх батькам, працівникам притулку кваліфікованих консультацій (психологічні, педагогічні, медичні, правові) залежно від конкретних причин соціальної дискомфортності;

 • сприяють створенню належних умов для життєдіяльності дітей у сім'ї, навчальних закладах тощо.Діти повертаються у сім'ю за письмовою заявою-зобов'язанням батьків (усиновителів), родичів (за погодженням служби у справах дітей) або опікунів (піклувальників) про забезпечення належного догляду за ними.

 • Діти повертаються у сім'ю за письмовою заявою-зобов'язанням батьків (усиновителів), родичів (за погодженням служби у справах дітей) або опікунів (піклувальників) про забезпечення належного догляду за ними.

 • У разі неможливості супроводження дітей, які перебувають у притулках для дітей, за межами області батьками (усиновителями), повнолітніми родичами або опікунами (піклувальниками) Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної політики , служби у справах дітей обласної, міської держадміністрацій вживають у місячний строк заходів щодо повернення та влаштування їх до регіональних притулків за місцем проживання (перебування).

 • З метою подальшої реабілітації діти можуть направлятися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з дозволу на це відповідної служби у справах дітей.

 • Забороняється передавати дітей за їх проханням родичам без попередньої на те згоди родичів і батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка