Актуальність проблемиДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Актуальність проблеми………………………………………..........3

 • Актуальність проблеми………………………………………..........3

 • Мета роботи…………………………………………………………..7

 • Понятійний апарат аукціонної торгівлі цінними паперами…....9

 • Характерні риси аукціонів цінних паперів………………………15

 • Визначення аукціону цінних паперів…………………………….21

 • Класифікація аукціонів цінних паперів………………………….25

 • Висновки……………………………………………………………..27Аукціони використовуються учасниками фінансового ринку для придбання та реалізації різноманітних цінних паперів.

 • Аукціони використовуються учасниками фінансового ринку для придбання та реалізації різноманітних цінних паперів.

 • Наприклад, вони використовуються:

  • державними казначействами;
  • товарними та фондовими біржами (ПФТС, УМВБ і т.д.);
  • міністерствами фінансів;
  • фондами державного майна;
  • національними банками;
  • інвестиційними банками;


Проблема продавця: встановлення емісійної або реалізаційної «ціни».

 • Проблема продавця: встановлення емісійної або реалізаційної «ціни».

 • В теорії, ціна визначається попитом та пропозицією цінних паперів.

 • Однак, теорія на дає продавцю рекомендацій стосовно встановлення оптимальної ціни у кожному окремому випадку.

 • Особливо гостро ця проблема проявляється в ситуаціях, коли продавець бажає реалізувати:

  • відносно унікальний пакет цінних паперів, який не торгується на ринку на регулярній основі;
  • пакет цінних паперів, попит на який змінюється дуже швидко та непердбачувано.


Зазначені ситуації характеризуються асиметричною поінформованістю учасників транзакції.

 • Зазначені ситуації характеризуються асиметричною поінформованістю учасників транзакції.

 • Тому, продавець повинен встановлювати ціну в умовах невизначеності.

 • Одним з рішенням цієї проблеми виступає використання відповідного реалізаційного механізму.

Мета роботи: розкриття сутності та особливостей функціонування аукціонів як механізму реалізації цінних паперів.

 • Мета роботи: розкриття сутності та особливостей функціонування аукціонів як механізму реалізації цінних паперів.

 • Завдання:

  • визначити та проаналізувати основні поняття, пов'язані з аукціонною торгівлею цінними паперами;
  • виділити та охарактеризувати головні ознаки аукціонів цінних паперів;
  • надати загальне визначення аукціонів, як особливого класу механізмів реалізації цінних паперів;
  • розглянути класифікацію основних форматів проведення аукціонних торгів цінними паперами.
Об'єкт торгів – будь-який пакет цінних паперів, який продавець має намір реалізувати одному або декільком покупцям шляхом його продажу на аукціонних торгах.

 • Об'єкт торгів – будь-який пакет цінних паперів, який продавець має намір реалізувати одному або декільком покупцям шляхом його продажу на аукціонних торгах.

  • Найбільше значення мають привабливість, подільність та обсяг пакету цінних паперів, який виставлений на продаж.
 • Продавець – це фізична або юридична особа, яка має намір реалізувати певний пакет цінних паперів, зазвичай, за максимально можливою «ціною».

  • Саме продавець відіграє активну роль у виборі конкретного механізму реалізації пакету цінних паперів через встановлення правил проведення аукціону та формату проведення торгів.


Правила проведення аукціонних торгів можна поділити на дві групи:

 • Правила проведення аукціонних торгів можна поділити на дві групи:

 • Основні правила, які чітко виділяють даний аукціон серед усієї множини можливих аукціонів і визначають цей аукціон як окремий механізм реалізації товару. До них відносять:

  • правила внесення цінових пропозицій під час проведення аукціону;
  • правила визначення переможця аукціону;
  • встановлення реалізаційної ціни.
 • Додаткові правила, які уточнюють основні правила проведення аукціону. Ці правила не виділяють певний аукціон, як окремий механізм реалізації товару. До них слід віднести:

  • правила доступу потенційних учасників до аукціонних торгів;
  • правила доступу учасників до важливої інформації, стосовно характеристик виставленого на торги товару;
  • умови використання цього товару покупцем
  • інше.


Аукціонний торг - це безпосередній процес публічної реалізації товару серед конкуруючих, за визначеними правилами, по ціні покупців-учасників торгів за право придбати товар, виставлений на торги. Один з чотирьох етапів проведення аукціону.

 • Аукціонний торг - це безпосередній процес публічної реалізації товару серед конкуруючих, за визначеними правилами, по ціні покупців-учасників торгів за право придбати товар, виставлений на торги. Один з чотирьох етапів проведення аукціону.

  • Основні правила проведення аукціону стосуються саме встановлення формату проведення аукціонних торгів, який виступає основною класифікаційною ознакою аукціонів.
 • Зазвичай, прийнято вважати учасниками торгів тих осіб, які приймають безпосередню участь в їх проведенні.

 • З точки зору наукового аналізу, учасниками торгів необхідно вважати всіх потенційних учасників.

  • Їх потенційна можливість прийняти участь в торгах впливає як на поведінку інших учасників-конкурентів, так і організатора аукціону, який зацікавлений в збільшенні конкуренції за виставлений на торги пакет цінних паперів.


Переможець аукціону – це учасник-покупець цінних паперів, який під час участі у торгах виборов право придбати товар за встановленою на цих торгах ціною.

 • Переможець аукціону – це учасник-покупець цінних паперів, який під час участі у торгах виборов право придбати товар за встановленою на цих торгах ціною.

   • Деякі формати проведення аукціонних торгів передбачають можливість визначення декількох переможців, які отримують право придбати частину виставленого на торги пакету цінних паперів за встановленою, спеціально для них, ціною.
 • Реалізаційна (емісійна) ціна – це ціна, яку повинен сплатити переможець продавцю за виставлений на торги пакет цінних паперів.

   • Запропонована покупцем-переможцем максимальна ціна під час торгів та ціна, яку він повинен буде сплатити, можуть як співпадати, так і відрізнятися.
 • Реалізація об’єкту торгів – це перехід права власності на пакет цінних паперів від продавця до покупців, які вибороли право придбати певний обсяг цінних паперів і сплатили встановлену на аукціоні ціну.

  • Необхідно зазначити, що не кожний аукціон цінних паперів завершується їх реалізацією.
Урегульованість за заздалегідь встановленими та наперед оголошеними правилами виступає однією з визначальних ознак аукціонних торгів.

 • Урегульованість за заздалегідь встановленими та наперед оголошеними правилами виступає однією з визначальних ознак аукціонних торгів.

  • наявність правил проведення торгів роблять цей реалізаційний механізм більш прозорим та зрозумілим як для безпосередніх учасників торгів, так і для сторонніх спостерігачів;
  • більшість інших механізмів реалізації, включаючи фіксацію цін та переговори, не мають цієї ознаки.
 • Публічність проведення аукціону - одна з ключових ознак аукціонної торгівлі цінними паперами. Ця ознака виділяє аукціон, у порівнянні з:

  • простою фіксацією цін, коли продавець визначає ціну реалізації в однобічному порядку;
  • переговорами, коли ціна встановлюється в результаті (закритих) переговорів між покупцем та продавцем.


Дефіцитність об’єкту торгів означає, що на аукціонах реалізуються дефіцитні або, навіть, унікальні об’єкти.

 • Дефіцитність об’єкту торгів означає, що на аукціонах реалізуються дефіцитні або, навіть, унікальні об’єкти.

  • Для забезпечення нормального функціонування аукціонних торгів сукупний попит, з боку потенційних учасників аукціону за мінімально допустимої (резервної) ціни реалізації, повинен бути більшим, ніж кількість товару, виставлена на торги.
  • В іншому разі, аукціон, як механізм реалізації, деградує до банальної фіксації ціни продажу продавцем на рівні резервної.
 • Конкурентність торгів означає, що аукціони передбачають безпосередню, публічну цінову конкуренцію покупців за право придбати виставлений на торги пакет цінних паперів.

  • Саме безпосередня цінова конкуренція покупців робить аукціони унікальним реалізаційним механізмом, який дозволяє продавцю примусити покупців, відкриваючи цінність об’єкту торгів, пропонувати максимальні ціни, які вони взмозі заплатити.
  • Завдяки безпосередній ціновій конкуренції покупців максимізується дохід власника об’єкту торгів.


Ціноутворення означає, що на аукціоні визначається ціна на виставлений на торги пакет цінних паперів.

 • Ціноутворення означає, що на аукціоні визначається ціна на виставлений на торги пакет цінних паперів.

  • Характерною особливістю аукціонного ціноутворення виступає той факт, що процес встановлення ціни має відкритий та об’єктивний характер та відбувається шляхом зіставлення конкурентних цінових пропозицій покупців під час торгів.
 • Встановлення ринкової рівноваги означає, що, в результаті проведення аукціону за реалізаційної ціни, встановлюється рівновага між пропозицією та попитом на виставлені на торги цінні папери.Аукціон - спеціально організований і періодично діючий ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну (Вікіпедія).

 • Аукціон - спеціально організований і періодично діючий ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну (Вікіпедія).

 • Аукцион — это специфическая форма рыночных отношений, характеризующаяся особым экономико-организационным механизмом, основанная на прямой конкуренции, достигаемом при этом консенсусе интересов продавца и покупателя, законе спроса и предложения, при которой победителем становиться лицо, предложившее максимальную цену при продажах и минимальную при покупках (кандидатская диссертация, Калугина О. П.).

 • Аукцион – публичный торг для продажи движимого (акции, облигации и другие ценные бумаги) и недвижимого (земельные участки, здания, оборудование, жилые дома и пр.) имущества, товаров, обладающих индивидуальными свойствами, под руководством специального лица (аукциониста); проходящий в заранее установленное время в определенном месте, при котором товары (или их образцы) предварительно выставляются для осмотра и считаются проданными тому покупателю, который предложил наивысшую цену (БЭС, А.Б. Борисов).Аукціон - технологія проведення торгів за принципом одностороннього аукціону, що передбачає проведення торгів шляхом надання учасниками аукціону конкурентних пропозицій на замовлення ініціатора аукціону стосовно продажу або купівлі цінних паперів (Фондова біржа ПФТС).

 • Аукціон - технологія проведення торгів за принципом одностороннього аукціону, що передбачає проведення торгів шляхом надання учасниками аукціону конкурентних пропозицій на замовлення ініціатора аукціону стосовно продажу або купівлі цінних паперів (Фондова біржа ПФТС).

 • Аукціон - це спосіб публічного продажу товарів, цінних паперів, майна підприємств, творів мистецтва та інших об'єктів, при якому об'єкт купується переможцем аукціону за заздалегідь встановленими правилами. Спільним для всіх аукціонів є принцип змагання між покупцями. У процесі змагання за право придбати товар виявляється переможець аукціону (Універсальна товарна біржа).

 • Ринок одностороннього аукціону - сегмент біржового ринку, на якому ініціатор аукціону здійснює продаж, придбання, викуп цінних паперів та інших фінансових інструментів на умовах конкурентних пропозицій інших учасників аукціону (Українська фондова біржа).Наш підхід до визначення аукціону цінних паперів узагальнює його у трьох напрямках:

 • Наш підхід до визначення аукціону цінних паперів узагальнює його у трьох напрямках:

 • По-перше, попередні визначення базувалися не на всіх, а тільки на декількох із зазначених вище ознак, що, з одного боку, неначе б то розширювало поняття аукціону, а, з іншого, спотворювало сутність цього реалізаційного механізму.

 • По-друге, визначення аукціону, запропоновані іншими науковцями, базувалися не на загальних для всіх аукціонів ознаках, а обмежувалися індивідуальними ознаками, притаманними певними видами аукціонних торгів.

 • По-трете, дуже часто науковці прив’язували визначення аукціону до характеристик аукціонних торгів, притаманних певним ринкам, а не притаманним усім можливим ситуаціям, в яких використовується цей реалізаційний механізм.Аукціон цінних паперів – це економічні відносини між продавцем (емітентом), посередником та покупцями, які передбачають, що продавець або найнятий ним посередник організовує у визначеному місті, у визначений час та за наперед визначеними та оголошеними правилами публічні конкурентні торги серед потенційних покупців, спрямовані на реалізацію дефіцитного пакету цінних паперів за максимально можливою ціною (цінами) покупцю-переможцю (або покупцям-переможцям), який запропонував в ході торгів найбільшу ціну.

 • Аукціон цінних паперів – це економічні відносини між продавцем (емітентом), посередником та покупцями, які передбачають, що продавець або найнятий ним посередник організовує у визначеному місті, у визначений час та за наперед визначеними та оголошеними правилами публічні конкурентні торги серед потенційних покупців, спрямовані на реалізацію дефіцитного пакету цінних паперів за максимально можливою ціною (цінами) покупцю-переможцю (або покупцям-переможцям), який запропонував в ході торгів найбільшу ціну.

В результаті проведеного дослідження, ми визначили понятійний апарат та провели детальний аналіз кожного окремого поняття, притаманного аукціонної торгівлі.

 • В результаті проведеного дослідження, ми визначили понятійний апарат та провели детальний аналіз кожного окремого поняття, притаманного аукціонної торгівлі.

 • Також, ми виділили та охарактеризували визначальні ознаки аукціону як механізму реалізації та встановлення ціни на цінні папери.

 • На цій основі ми запропонували загальне визначення аукціону.

 • Запропоноване нами визначення узагальнює великий клас реалізаційних механізмів, які, використовуючи безпосередню конкуренцію учасників торгів, дозволяють встановити ціну та реалізувати об’єкт торгів в умовах асиметричної інформації між контрагентами.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка