Актуальність проблемиДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

 • У зв'язку з упровадженням у навчально-виховний процес школи інформаційних технологій змінилися й освітні цілі, що в значній мірі тепер спрямовані на формування й розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та представлення інформації; виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • Формування вмінь учнів установлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого, як унікальної частини біосфери.

 • Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних біологічних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати й пояснювати явища природи.

 • Використання теоретичних знань з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка).

 • Розвиток розумових здібностей та якостей особистості (теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам’яті), прагнення до самоосвіти.

 • Формування емоційно-цілісного ставлення до природи, до себе, до людей.

ШИФРОВІ БІОЛОГІЧНІ ДИКТАНТИ

 • 11-й клас. Тема «Статистичний характер закономірностей моногібридного схрещування».ЗАВДАННЯ, РОЗРОБЛЕНІ В КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІЙ СИСТЕМІ TEST-W

 • 10 клас. Тема “Віруси та прокаріоти”

 • 1. Завдяки чому бактерії живуть у найнесприятливіших умовах життя? а) високій здатності до розмноження; б) вдосконаленій організації; в) низькій здатності до розмноження; г) примітивній будові тіла.

 • 2. До захворювань людини, які спричинені вірусом належать: а) туберкульоз; б) СНІД; в) малярія; г) віспа; д) грип.

 • 3. Що являють собою бактеріофаги? а) фагоцити; б) віруси бактерій; в) гриби-паразити; г) лейкоцити, які знищують бактерій; д) бактерії-хемосинтетики.

 • 4. Наука, яка вивчає неклітинні форми життя: а) імунологія; б) зоологія; в) альгологія; г) цитологія; д) вірусологія.

 • 5. Який тип живлення характерний для вірусів та бактеріофагів? а) сапрофітний; б) паразитичний; в) симбіотичний; г) міксотрофний.

 • 6. Який вчений відкрив віруси? а) І. Мечников; б) Д. Івановський; в) Т. Шванн; г) М. Мальпігі; д) Луї Пастер.

 • 7. Для яких організмів характерна наявність у клітині нуклеоїду? а) мохів; б) папоротей; в) грибів; г) бактерій; д) зелених водоростей.

 • 8. У яких організмів немає ендоплазматичної сітки, мітохондрій, ядра? а) ціанобактерій; б) найпростіших; в) голонасінних; г) бактерій; д) грибів.

 • 9. Які організми належать до прокаріотів? а) хламідомонада; б) синьо-зелені водорості; в) бактерії; г) дріжджі; д) амеба дизентерійна.

 • 10. Про які організми йдеться у такому визначенні: поза живою клітиною - речовина, у живій клітині - організм? а) віруси; б) прокаріоти; в) бактерії; г) еукаріоти; д) ціанобактерії.

 • 11. Захворювання людини, спричинені бактеріями: а) туберкульоз; б) ангіна; в) СНІД; г) папілома; д) чума.

 • 12. До якої групи бактерій належать сіркобактерії? а) бактерії-сапрофіти; б) бактерії-паразити; в) автотрофи; г) хемосинтетики.ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ ЧЕРЕЗ ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКИХ ОЛІМПІАД


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка