Альтерація. Медіатори запалення. Альтерація. Медіатори запаленняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Альтерація. Медіатори запалення.

 • Альтерація. Медіатори запалення.

 • Ексудація. Стадії.

 • Проліферація.

 • Форми ексудативного запалення.

 • Продуктивне запалення, форми.Запалення- комплексна судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження, викликана дією різних агентів.

 • Запалення- комплексна судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження, викликана дією різних агентів.

 • Запалення- захисно-пристосувальна реакція, яка направлена на:

 • а) обмеження ділянки пошкодження;

 • б) знищення ( нейтралізацію) агентів, які викликають запалення

 • в) на відновлення пошкоджених тканин(репарація).

 • Окрім позитивних, запалення має і негативні сторони: воно може супроводжуватись розплавленням тканини із формуванням нориць і масивних рубців.

 • Запалення лежить в основі багатьох захворювань.Запалення можуть викликати різні фактори.

 • Запалення можуть викликати різні фактори.

 • Біологічні (екзогенні та ендогенні):

 • Мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності;

 • імунні фактори: антитіла, імунні комплекси, сенсибілізовані лімфоцити та ін.

 • Фізичні: радіація, електричний струм, високі та низькі температури, травма.

 • Хімічні: ліки, токсини, отрути.

 • Фази запальної реакції.

 • Запалення складаєтьс я із трьох фаз: альтерації, ексудації та проліферації.Альтерація представлена дистрофією та некрозом. Це ініціальна фаза запалення, яка призводить до викиду медіаторів, які визначають наступний розвиток запальної реакції. Медіатори запалення.

 • Альтерація представлена дистрофією та некрозом. Це ініціальна фаза запалення, яка призводить до викиду медіаторів, які визначають наступний розвиток запальної реакції. Медіатори запалення.

 • Діють як аутокаталілітична система , використовуючи принципи зворотнього звязку, дублювання та антагонізму.

 • Більшість із них діють специфічно, звязуючись з рецепторами клітин - эфекторів; деякі мають ферментативну активність і діють через активні метаболіти кисню.

 • Медіатори можуть бути плазменими та клітинними.Забезпечують підвищення судинної проникності, активують хемотаксис поліморфно-ядерних лейкоцитів для фагоцитозу, внутрісудинну коагуляцію у відвідних від вогнища запалення судинах для обмеження збудника та самого вогнища.

 • Забезпечують підвищення судинної проникності, активують хемотаксис поліморфно-ядерних лейкоцитів для фагоцитозу, внутрісудинну коагуляцію у відвідних від вогнища запалення судинах для обмеження збудника та самого вогнища.

 • Появляються при активації циркулюючих в крові факторів.

 • Представлені наступними системами.

 • Каллікреїн-кініновая система.

 • Система комплементу.

 • Система згортання крові та фібринолітична система.Продукуються різноманітними клітинами ; містяться в клітині в готовому вигляді (гістамін, серотонін, лізосомальні ферменти) або утворюються в ході запальної реакції.

 • Продукуються різноманітними клітинами ; містяться в клітині в готовому вигляді (гістамін, серотонін, лізосомальні ферменти) або утворюються в ході запальної реакції.

 • Забезпечують:

 • Посилення судинної проникності, хемотаксису, фагоцитозу;

 • включення імунної відповіді для елімінації пошкоджуючого агента;

 • репарацію шляхом проліферації та диференціювання клітин у вогнищі запалення.Ексудація – вихід рідкої частини крові та формених елементів за межі судинного русла.

 • Ексудація – вихід рідкої частини крові та формених елементів за межі судинного русла.

 • Стадії ексудації

 • Реакція мікроциркуляторного русла з порущенням реологічних властивостей крові:

 • короткочасна вазоконстрікція;

 • вазоділятація ( артеріол, капілярів і посткапілярів) з розвитком запальної гіперемії ;

 • Зповільнення току крові, підвищення гідростатичного тиску, плазморагія, підвищення вязкості крові , стаз.Підвищення проникності мікроциркуляторного русла:

 • Підвищення проникності мікроциркуляторного русла:

 • поява пор між ендотеліальними клітинами внаслідок:

 • їх скорочення та розширення просвіту судин;

 • пошколження ендотелію.

 • Вихід рідини та плазмових білків:

 • міжендотеліально через міжендотеліальні пори;

 • інтраендотеліально при посиленні піноцитозу ендотелію.

 • Еміграція клітин ( вихід клітин із судин ):

 • Відбувається переважно в посткапілярах і венулах;

 • першими в поле запалення виходять поліморфно-ядерні лейкоцити - ПЯЛ ( через 15-30 хв при подразниках середньої сили).Маргінація (краєве стояння);

 • Маргінація (краєве стояння);

 • Прилипання до ендотелію ( за допомогою адгезивних молекул, які експресуються на поверхні клітин);

 • Еміграція:

 • проходить міжендотеліально: лейкоцити за допомогою псевдоподій розтягують міжендотеліальні контакти та мігрують між ендотелієм і базальною мембраною;

 • проникнення ПЯЛ через базальну мембрану ендотелію повязано з феноменом тиксотропії (гіпотезу), в основі котрого лежить перехід базальної мембрани з стану гелю в золь та навпаки ;

 • рух ПЯЛ у напрямку до вогнища пошкодження здійснюється за допомогою хемотаксичних факторів.Поглинання і переварювання клітинами (фагоцитами) різноманітних частин ( живих і загиблих бактерій та інших збудників, некротичного детрину, чужорідних тіл та ін.).

 • Поглинання і переварювання клітинами (фагоцитами) різноманітних частин ( живих і загиблих бактерій та інших збудників, некротичного детрину, чужорідних тіл та ін.).

 • Найбільш важливі фагоцитарні клітини – ПЯЛ і моноцити-макрофаги.

 • Фагоцитоз може бути:

 • завершеним;

 • незавершеним ( мікроорганізми не переварюються фагоцитами та розмножуються в їх цитоплазмі; незавершений фагоцитоз приводить до хронічного запалення).Эксудат - запальна рідина, яка містить білок (більше 2%) і клітинні елементи.

 • Эксудат - запальна рідина, яка містить білок (більше 2%) і клітинні елементи.

 • При скупченні в тканинах клітин говорять про запальний клітинний інфільтрат.

 • Склад клітин ексудату різноманітний:

 • В перші 6-24 г в ексудаті переважають ПЯЛ;

 • В період 24-48 г починають переважати моноцити-макрофаги;

 • При запаленні, повязаному з реакціями гіперчутливості негайного типу, в ексудаті переважають еозинофіли.Проліферація – завершуюча фаза запалення, яка характеризується:

 • Проліферація – завершуюча фаза запалення, яка характеризується:

 • Розмноженням в зоні запалення здатних до проліферації клітин: макрофагів, камбіальних мезенхімальних клітин, гладком'язових клітин (ГМК), епітелію.

 • Диференціюванням і трансформацією клітин.В залежності від характеру протікання запалення може бути гострим, підгострим і хронічним.

 • В залежності від характеру протікання запалення може бути гострим, підгострим і хронічним.

 • По переважанню фази запалення виділяють ексудативне запалення (переважно гостре) і продуктивне ( переважно хронічне).Характеризується переважанням ексудації та утворенням в тканинах і порожнинах тіла ексудату.

 • Характеризується переважанням ексудації та утворенням в тканинах і порожнинах тіла ексудату.

 • Характер ексудату залежить від стану судинної проникності та глибини пошкодження, що визначається видом і інтенсивністю  дії  пошкоджуючого фактора.

 • В залежності від характеру ексудату виділяють: серозне, фібринозне, гнійне, гнильне , геморагічне і змішане запалення; на слизових оболонках може розвиватися особливий вид запалення – катаральне.Серозний ексудат містить до 2% білка та незначну кількість клітин (ПЯЛ, макрофаги, злущений епітелій та ін.).

 • Серозний ексудат містить до 2% білка та незначну кількість клітин (ПЯЛ, макрофаги, злущений епітелій та ін.).

 • Розвивається частіше на серозних оболонках (полісерозити при ревматичних хворобах, при аутоінтоксікаціях – уремії), слизових оболонках, шкірі (стрептококова інфекція – бульозна рожа, при інфекції вірусом герпесу, при опіках), рідше у внутрішніх органах (серозна пневмонія при грипі та ін.).

 • Прогноз зазвичай благоприємний, ексудат розсмоктується.Ексудат міститьвелику кількість фібрину, який утворюється з фібриногену під дією тканинного тромбопластину.

 • Ексудат міститьвелику кількість фібрину, який утворюється з фібриногену під дією тканинного тромбопластину.

 • Може виникати при інфекційних захворюваннях (крупозна пневмонія, дифтерія, дизентерія, туберкульоз), інфекційно-алергічних захворюваннях (ревматизм), аутоінтоксикаціях (уремія).

 • Розвивається зазвичай на слизових та серозних оболонках, утворюючи плівки; зрідка – в глибині органу (в легені).

 • В залежності від характеру прикріплення фібринозних плівок до підлеглої тканини фібринозне запалення може бути крупозним і дифтеричним.Розвивається на серозних оболонках, а також слизових оболонках, покритих циліндричним епітелієм, рихло звязаних з підлеглими тканинами.

 • Розвивається на серозних оболонках, а також слизових оболонках, покритих циліндричним епітелієм, рихло звязаних з підлеглими тканинами.

 • Фібринозна плівка тонка (містить фібрин з домішками поліморфно-ядерних лейкоцитів), легко відшаровується.Може виникатиз при уремії, ревматизмі, трансмуральному інфаркті міокарда, крупозній пневмонії.

 • Може виникатиз при уремії, ревматизмі, трансмуральному інфаркті міокарда, крупозній пневмонії.

 • Макроскопічна картина:

 • Епікард тьмяний, покритий сірувато-жовтими шороховатими накладаннями в вигляді ниток і нагадує волосяний покрив «волосате серце». Накладання легко знімаються.

 • Наслідок: утворюються злуки між листками перикарду, часто облітерація порожнини серцевої сорочки; інколи склерозовані оболонки пертрифікуються або осифікуються «панцирне серце».Крупозня пневмонія-гостре захворювання, яке викликається пневмококом (зрідка клебсієлою), при якому розвивається дольова фібринозна пневмонія.

 • Крупозня пневмонія-гостре захворювання, яке викликається пневмококом (зрідка клебсієлою), при якому розвивається дольова фібринозна пневмонія.

 • Макроскопічна картина: ураженая доля збільшена, по щільності нагадує печінкову тканину, на розрізі сірого кольору, злегка зерниста (стадія сірого опечінкування), на плеврі – фібринозная плівка, яка легко знімається (фібринозний плеврит – характерна ознака крупозної пневмонії).Мікроскопічна картина: в стадії серозного спечінкування всі альвеоли виповнені ексудатом, який складається із фібрину, ПЯЛ, альвеолярних макрофагів: в капілярах міжальвеолярних перетинок виявляються фібринові тромби. При проведені гістохімічної реакції нитки фібрину в ексудаті зафарбовуються в бузковий колір.

 • Мікроскопічна картина: в стадії серозного спечінкування всі альвеоли виповнені ексудатом, який складається із фібрину, ПЯЛ, альвеолярних макрофагів: в капілярах міжальвеолярних перетинок виявляються фібринові тромби. При проведені гістохімічної реакції нитки фібрину в ексудаті зафарбовуються в бузковий колір.

 • Наслідок: ексудат переважно росплавлюється за допомогою протеолітичних ферментів лейкоцитів і макрофагів і виводиться із мокротою.

 • Ускладнення. При недостатності протеолітичної активності проходить організація ексудата (заміщення його сполучною тканиною); при підвищеній активності ппроходить гнійне розплавлення з формуванням абсцесів в легенеях.Розвивається на слизових оболонках, покритих багатошаровим плоским епітелієм (який щільно звязяний із підлягаючими тканинами) або покритих циліндричним епітелієм при наявності глибокого некрозу.

 • Розвивається на слизових оболонках, покритих багатошаровим плоским епітелієм (який щільно звязяний із підлягаючими тканинами) або покритих циліндричним епітелієм при наявності глибокого некрозу.

 • Плівка товста (містить , окрім фібрину і лейкоцитів некротизовані тканини), відшаровується із трудом з появою глибоких виразок.

 • Дифтеритичний коліт може виникати при тяжких формах дизентерії, викликаної S.dysenteriae .Дифтеритическое воспаление зева (дифтеритическая ангина) возникает при дифтерии.

 • Дифтеритическое воспаление зева (дифтеритическая ангина) возникает при дифтерии.

 • Микроскопическая картина: видны участки некроза слизистой оболочки и подлежащих тканей миндалины, пронизанные фибрином и ПЯЛ. По периферии участка фибринозного воспаления – демаркационная зона с расширенными полнокровными сосудами и скоплением ПЯЛ.

 • Исход дифтеритического воспаления: на месте глубоких язв, возникающих при отторжении пленки, возникают рубцы.Характеризується появою в ексудаті великої кількості еритроцитів.

 • Характеризується появою в ексудаті великої кількості еритроцитів.

 • В його розвитку велике значення має судинна проникність.

 • Зустрічається при важких інфекційних захворюваннях : чумі, сибірській виразці, грипі, ( в минулому - при віспі).Частіше виникає в ранах з обширним розчавленням тканини.

 • Частіше виникає в ранах з обширним розчавленням тканини.

 • Повязано часто із клостридіальною (анаеробною) інфекцією у поєднанні із гноєрідними мікроорганізмами.

 • Характерні обширні фокуси некрозу.Виникає на слизових оболонках.

 • Виникає на слизових оболонках.

 • Характеризується великою кількістю ексудату, який стікає з поверхні.

 • В ексудаті завжди міститься слиз.

 • Може бути серозним, гнійним та слизистим.

 • Може виникати при інфекційних захворюваннях (катар верхніх дихальних шляхів при гострих респіратоних інфекціях), алергічних станах та ін.Характеризується переважанням проліферації клітин гематогенного і гістіогенного походження.

 • Характеризується переважанням проліферації клітин гематогенного і гістіогенного походження.

 • Супроводжується появою вогнищевих або дифузних інфільтратів, які складаються переважно із макрофагів, лімфоцитів, плазматичних клітин. Характерні трансформація макрофагів в епітеліоїдні клітини, а в останіх – в гігантські клітини (чужорідних тіл або Пірогова –Лангханса), а також підвищена активність фібробластів.Медіатори продуктивного запалення виникають при взаємодії моноцитів-макрофагів із лімфоцитами.

 • Медіатори продуктивного запалення виникають при взаємодії моноцитів-макрофагів із лімфоцитами.

 • Моноцити, виходять із судинного русла за допомогою хемотаксичних факторів, перетворюються в макрофаги (центральна клітина продуктивного запалення).

 • Моноцити –макрофаги секретують цитокіни, які активують лімфоцити. Активовані лімфоцити стають джерелом цитокінів які активують моноцити та макрофаги і викликають їх проліферацію та трансформацію.

 • Моноцити-макрофаги секретують цитокіни та фактори росту , які викликають проліферацію фібробластів , формування судин, що приводить до розвитку сполучної тканини.

 • Частим наслідком продуктивного запалення є склероз із розвитком атрофії і зморщення органів із порушенням їх структури - цироз.Проміжне (інтерстиційне)

 • Проміжне (інтерстиційне)

 • Гранулематозне

 • Запалення із утворенням поліпів та гострокінцевих кондилом.Виникає в стромі в паренхіматозних органів – міокарда, печінки, нирок, легенів.

 • Виникає в стромі в паренхіматозних органів – міокарда, печінки, нирок, легенів.

 • Інтерстиційний міокардит зустрічається при багатьох інфекційних захворюваннях (грип, дифтерія, висипний тиф)

 • Мікроскопічна картина: в стромі міокарда виявляється інфільтрат , який складається із макрофагів, лімфоцитів, плазматичних клітин, поодиноких ПЯЛ, епітеліоідних клітин, фібробластів. В кардіоміоцитах виражені дистрофічні, місцями некробіотичні зміни. В ділянках інфільтрації спостерігаються сформовані колагенові волокна. Наслідок: дифузний дрібновогнищевий кардіосклероз.Характеризується утворенням гранулем – клітинних вузликів, основу яких становлять моноцитарні фагоцити.

 • Характеризується утворенням гранулем – клітинних вузликів, основу яких становлять моноцитарні фагоцити.

 • Захворювання, які супроводжуються розвитком гранулем , діслали назву гранулематозних захворювань.

 • В розвитку гранулематозного запалення основне значення має стійкість збудника (подразнюючого фактора) по відношенню до фагоцитів (неспроможність моноцитарних фагоцитів по відношенню до збудника).По етіології розрізняють наступні гранулеми:

 • По етіології розрізняють наступні гранулеми:

 • Інфекційні (повязані із бактеріями, вірусами, рикетсіями, простішими, хламідіями та ін.);

 • Неінфекційні (навколо чожородних тіл - часточок органічного та неорганічного походження);

 • Невстановленої етіології (при саркоїдозі, хворобі Крона, первинному біліарному цирозі та ін.).По патогенезу:

 • По патогенезу:

 • Імунні – більшість інфекційних гранулем виникають при попаданні пилових частинок рослинного чи тваринного походження є імунними; при інфекційних захворюваннях гранулеми відображають відносну резистентність організму по відношенню до збудника (нестерильний імунітет).

 • Неімунні (більшість гранулем виникає внаслідок дії чожородних тіл):

 • До складу гранулем завжди входять гігінтські клітини чожородних тіл;

 • Кількість лімфоцитів і плазматичних клітин невелика.По морфології:

 • По морфології:

 • Неспецифічні;

 • Специфічні.

 • Неспецифічні гранулеми.

 • Не мають принципових особливостей.

 • Прикладом може служити запалення навколо чожородних тіл і тваринних паразитів.Мають відмінну морфологічну картину, часто (але не завжди)є можливість встановити етіологічний фактор.

 • Мають відмінну морфологічну картину, часто (але не завжди)є можливість встановити етіологічний фактор.

 • Виявляються при наступних захворюваннях :

 • Туберкульоз;

 • Сифіліс;

 • Лепра;

 • Склерома.

 • В центрі гранулеми часто виявляється казеозний некроз.Спостерігаються при міліарному туберкульозі легенев та інших органів.

 • Спостерігаються при міліарному туберкульозі легенев та інших органів.

 • Макроскопічна картина: в тканині легені виявляються багаточисельні біло-жовті бугорки величиною просяного зерна.Мікроскопічна картина:

 • Мікроскопічна картина:

 • В легеневій тканині спостерігаються багаточисельні гранулеми, в чентрі яких невелика ділянка казеозного некрозу, а навколо – вал із епітеліоїдних клітин , серед яких спостергаються гігантські багатоядерні клітини Пірогова –Лангханса (в яких часто при пофарбуванні по Цілю-Нільсену можна виявити мікобактерії туберкульозу). По периферії гранулеми спостерігається вал із лімфоцитів.

 • В результаті туберкульозної гранулеми утворюється маленький сполучнотканинний рубчик, рідше - петрифікат.

 • Туберкульозну гранулему слід диференціювати від гранулеми при саркоідозі, гістоплазмозі та деяких інших, що мають схожу гістологічну картину.Лепрозні гранулеми частіше виникають в шкірі.

 • Лепрозні гранулеми частіше виникають в шкірі.

 • При лепроматозній формі лепри гранулема складається із макрофагів, епітеліоїдних , плазматичних клітин та лімфоцитів. Характерні лепрозні клітини Вірхова (лепрозні шари) – гігантські клітини із вакуолізованою світлою цитоплазмою, в яких при пофарбуванні Цілю-Нільсену виявляються мікобактерії лепри, запаковані у вигляді сигарет у пачці.

 • При туберкульозній формі лепри (яка протікає більш доброякісно) морфологічно виявляються епітеліоїдно-клітинні гранулеми , які нагадують туберкульозні; мікобактерії виявляються рідко.Побудована із лімфоцитів, плазматичних клітин та гігантських клітин із світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча), в яких можна виявити збудника склероми ( палочки Волковіча-Фріша). Серед клітинних елементів гранулеми багато гіалінових шарів (та змінені плазматичні клітини).

 • Побудована із лімфоцитів, плазматичних клітин та гігантських клітин із світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча), в яких можна виявити збудника склероми ( палочки Волковіча-Фріша). Серед клітинних елементів гранулеми багато гіалінових шарів (та змінені плазматичні клітини).

 • Склеромні гранулеми розміщуються переважно в слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів.

 • Гранулеми швидко склерозуються та гіалінізуються, що приводить до стенозу а іноді і до асфіксії. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУКаталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основи теорії держави І права план основні теорії виникнення держави І права
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст. Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Термодинаміка біологічних систем План лекції
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рр. – Антоній Левенгук – першовідкривач мікроорганізмів
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Мембранні потенціали спокою і дії. Електрична ємність і опір плазматичної мембрани
%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F -> Доброякісні епітеліальні пухлини без специфічної локалізації. Доброякісні епітеліальні пухлини без специфічної локалізації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка