Алєксандрова Ксенія Гінтасівна, вчитель української мови і літературиДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.Автор:

Вступ

 • Вступ

 • Основні віхи життя Г.Сковороди

 • Значення творчості митця

 • Висновки

 • Список використаних джерел

Творчість Григорія Савича Сковорода посідає визначне місце в історії розвитку літератури, філософської та педагогічної думки на Україні. Як видатний гуманіст і просвітитель письменник гнівно таврував тогочасну суспільну систему, обстоював права трудового народу і всебічний розвиток.

 • Творчість Григорія Савича Сковорода посідає визначне місце в історії розвитку літератури, філософської та педагогічної думки на Україні. Як видатний гуманіст і просвітитель письменник гнівно таврував тогочасну суспільну систему, обстоював права трудового народу і всебічний розвиток.Його художньо-мистецька спадщина відіграла помітну роль у становленні і розвитку нової української літератури. Сковорода намагався дати відповідь на гострі проблеми часу, зокрема, прагнув дати обриси нового, справедливого суспільства, справжньої людини

 • Його художньо-мистецька спадщина відіграла помітну роль у становленні і розвитку нової української літератури. Сковорода намагався дати відповідь на гострі проблеми часу, зокрема, прагнув дати обриси нового, справедливого суспільства, справжньої людиниВін намагався проторувати шлях до нових відносин між людьми, заснованих на рівності, свободі, братерстві, вірив у силу людського розуму, досвіду, праці, засуджував феодально-кріпосницькі порядки, церковні забобони.

 • Він намагався проторувати шлях до нових відносин між людьми, заснованих на рівності, свободі, братерстві, вірив у силу людського розуму, досвіду, праці, засуджував феодально-кріпосницькі порядки, церковні забобони.Ще за життя Сковороду називали “українським Сократом”, “українським Горацієм”, “українським Езопом”. Адже як згадані мудреці у своїх країнах, так Сковорода в Україні значно розвинув філософію, літературу, педагогіку.

 • Ще за життя Сковороду називали “українським Сократом”, “українським Горацієм”, “українським Езопом”. Адже як згадані мудреці у своїх країнах, так Сковорода в Україні значно розвинув філософію, літературу, педагогіку.Григорій Сковорода змінив основи багатьох наук в Україні. Його просвітительська діяльність сприяла відкриттю першого (у Харкові) університету в Україні.

 • Григорій Сковорода змінив основи багатьох наук в Україні. Його просвітительська діяльність сприяла відкриттю першого (у Харкові) університету в Україні.У своїх творах, які наче підсумували найвищі здобутки давньої української літератури, Сковорода оспівав природу України, її працьовитих людей, прагнення до волі й щастя, висміяв панівну верхівку за її паразитизм і знущання з народу, проголосив людину та її волю найвищою цінністю.

 • У своїх творах, які наче підсумували найвищі здобутки давньої української літератури, Сковорода оспівав природу України, її працьовитих людей, прагнення до волі й щастя, висміяв панівну верхівку за її паразитизм і знущання з народу, проголосив людину та її волю найвищою цінністю.Сковорода розвинув ідеї демократизму й гуманізму, вніс у нашу літературу нові теми та образи. Його сатира підготувала грунт для появи політичної сатири Шевченка.

 • Сковорода розвинув ідеї демократизму й гуманізму, вніс у нашу літературу нові теми та образи. Його сатира підготувала грунт для появи політичної сатири Шевченка.Сковорода перший з українських письменників по-новому поставився до народно-поетичної творчості, розірвавши ланцюг заборон, який сковував митців. Народна мудрість стала основою в трактуванні письменником-філософом багатьох процесів суспільного життя.

 • Сковорода перший з українських письменників по-новому поставився до народно-поетичної творчості, розірвавши ланцюг заборон, який сковував митців. Народна мудрість стала основою в трактуванні письменником-філософом багатьох процесів суспільного життя.У творах Сковороди відбито філософські погляди автора: життя людини – це постійне самопізнання, самовдосконалення. Світ можна зробити цілісним лише віднайшовши себе, пізнавши сутність свого “я”.

 • У творах Сковороди відбито філософські погляди автора: життя людини – це постійне самопізнання, самовдосконалення. Світ можна зробити цілісним лише віднайшовши себе, пізнавши сутність свого “я”.У своїх поезіях він висловлював думки про правду, добро, щастя, призначення людини на цій землі. Справжнє щастя, на думку Сковороди, можливе тільки в тих людей, у кого “совість чиста, як кришталь”. Хто прагне до самопізнання і самовдосконалення.

 • У своїх поезіях він висловлював думки про правду, добро, щастя, призначення людини на цій землі. Справжнє щастя, на думку Сковороди, можливе тільки в тих людей, у кого “совість чиста, як кришталь”. Хто прагне до самопізнання і самовдосконалення.Філософська та літературна спадщина Г.Сковороди – це сімнадцять трактатів і діалогів, збірка віршів “Сад божественних пісень”, “Байки харківські” та ряд оригінальних і перекладних поезій. Крім того, збереглося багато листів письменника до різних осіб, переклади з латинської та грецької мов. На жаль, чимало творів до нас не дійшло.

 • Філософська та літературна спадщина Г.Сковороди – це сімнадцять трактатів і діалогів, збірка віршів “Сад божественних пісень”, “Байки харківські” та ряд оригінальних і перекладних поезій. Крім того, збереглося багато листів письменника до різних осіб, переклади з латинської та грецької мов. На жаль, чимало творів до нас не дійшло.Григорій Сковорода виступив як новатор у галузі віршової форми. Він вніс у силабічний вірш важливі вдосконалення. В його віршах помітне часте вживання чоловічих рим поряд із загальноприйнятими в старих силабістів жіночими римами, а є й вірші виключно з чоловічими римами.

 • Григорій Сковорода виступив як новатор у галузі віршової форми. Він вніс у силабічний вірш важливі вдосконалення. В його віршах помітне часте вживання чоловічих рим поряд із загальноприйнятими в старих силабістів жіночими римами, а є й вірші виключно з чоловічими римами.Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова, Всякому серцю своя єсть любов, Всякому горлу свой єсть вкус каков. А мні одна только в світі дума, А мні одно только не йдет с ума.

 • Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова, Всякому серцю своя єсть любов, Всякому горлу свой єсть вкус каков. А мні одна только в світі дума, А мні одно только не йдет с ума.Заслуговує на особливу увагу роль Г.Сковороди як першого українського байкаря. Письменник по-новому поставився до байки. Він глибоко осмислив і використав її потенційні можливості, прив'язав її до національного ґрунту і суспільного життя України. Байки Г.Сковороди досягли на той час високого рівня щодо художньої форми.

 • Заслуговує на особливу увагу роль Г.Сковороди як першого українського байкаря. Письменник по-новому поставився до байки. Він глибоко осмислив і використав її потенційні можливості, прив'язав її до національного ґрунту і суспільного життя України. Байки Г.Сковороди досягли на той час високого рівня щодо художньої форми.Тулуб, одягнутий у розкiшну франтовиту дорогими прикрасами одiж, величався перед Головою i дорiкав їй тим, що на неї й десятої частини не припадає того багатства, яке має вiн.  — Слухай-но, дурню! Коли може помiститися твiй розум у черевi, то затям, що так робиться не через велику твою вартiсть, а тому, що годi тобi обiйтися таким малим, як це можу я, — вiдказала Голова.

 • Тулуб, одягнутий у розкiшну франтовиту дорогими прикрасами одiж, величався перед Головою i дорiкав їй тим, що на неї й десятої частини не припадає того багатства, яке має вiн.  — Слухай-но, дурню! Коли може помiститися твiй розум у черевi, то затям, що так робиться не через велику твою вартiсть, а тому, що годi тобi обiйтися таким малим, як це можу я, — вiдказала Голова.

 • Фабулка ця для тих, хто честь свою на самiй пишнотi поклали.

Байки Г.Сковороди – це своєрідне явище в українській літературі. Вони були не тільки найвищим досягненням у цьому жанрі давнього письменства, а й значним кроком уперед. Письменник вивів жанр на самостійний шлях, остаточно утвердивши його в нашій літературі.

 • Байки Г.Сковороди – це своєрідне явище в українській літературі. Вони були не тільки найвищим досягненням у цьому жанрі давнього письменства, а й значним кроком уперед. Письменник вивів жанр на самостійний шлях, остаточно утвердивши його в нашій літературі.Творчість письменника-філософа справила благотворний вплив на дальший розвиток української літератури. Без нього була б неможливою поява І.Котляревського і перших письменників ХІХ ст.

 • Творчість письменника-філософа справила благотворний вплив на дальший розвиток української літератури. Без нього була б неможливою поява І.Котляревського і перших письменників ХІХ ст.Г.Сковорода виступив як новатор у жанрі віршової форми, надавши право чоловічій римі поряд з жіночою.

 • Г.Сковорода виступив як новатор у жанрі віршової форми, надавши право чоловічій римі поряд з жіночою.

 • Митець посів в українській літературі важливе місце як прозаїк, який своєю творчістю чимало сприяв засвоєнню нових жанрів, збагаченню форм художнього вираження.Давня українська література / Ред. М.Грицай. – К.: Вища школа, 1989. – 415 с.

 • Давня українська література / Ред. М.Грицай. – К.: Вища школа, 1989. – 415 с.

 • Степанишин Б. Українська література: Підруч. для 9 кл. – К: Освіта, 1995. – 383 с.

 • Усі письменники і народна творчість: довідник. – К.: Майстер-клас, 2007-2008. – 864 с.Кінець

 • Кінець
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка