Аналітичне дослідження здійснено у тісній співпраці між Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні єс-проон, Житомирською міською радою, Головним управлінням статистики у Житомирській області, експертами з ґендерних питаньДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b. • Аналітичне дослідження здійснено у тісній співпраці між Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН, Житомирською міською радою, Головним управлінням статистики у Житомирській області, експертами з ґендерних питаньМета дослідження :

 • Мета дослідження :

 • Відображення реального становища жінок і чоловіків міста в економічній та політичній сферах, в освіті та охороні здоров’я, дозвіллі та відпочинку, громадському житті в динаміці протягом часу дії Закону України « Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2006-2010рр.)  • 1. Здійснити збір статистичних і офіційних даних за 2006-2010 рр. щодо :
  • - демографічної ситуації;
  • - соціально-економічних показників становища жінок та чоловіків;
  • - представництва жінок і чоловіків в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
  • - зайнятості і безробіття серед жінок та чоловіків;
  • - стану здоров’я жінок та чоловіків, фізичної культури та спорту;
  • - освіти і науки;
  • - сімейної політики;
  • - показників рівня злочинності і насильства в сім’ї.


  • 2. Здійснити порівняльний аналіз даних та простежити динаміку з метою виявлення ґендерних диспропорцій у різних сферах життєдіяльності громади міста.
  • 3.Проаналізувати можливості формування гендерної культури засобами зовнішньщї реклами;
  • 4. Узагальнити схему міського механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • 5. Визначити наявні ресурси та можливі перешкоди у забезпеченні рівних прав жінок та чоловіків.
  • 6. Виробити рекомендації щодо можливостей подолання ґендерного дисбалансу в різних сферах життєдіяльності міста.


 • - Аналіз нормативно-правових документів;

 • - збір, систематизація і порівняльний аналіз статистичних та офіційних даних за 2006-2010 рр.;

 • - визначення гендерних диспропорцій у різних галузях і сферах життєдіяльності громади міста;

 • - узагальнення результатів і відображення їх у гендерному портреті м.Житомира;

 • вироблення рекомендацій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у м.Житомирі.

 • Об’єкт дослідження: населення м. Житомира за статтю.

 • За останні роки ситуація стосовно представництва жінок в органах державної влади та місцевого самоврядування почала змінюватися: кількість жінок-депутатів міської ради зросла майже вдвічі, а їх частка збільшилась на 10 в.п. порівняно із попереднім скликанням і становить 21,7% від загальної кількості депутатів УІ скликання. Проте певний дисбаланс простежується і говорить про недостатню присутність жінок на рівні прийняття рішень.Спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків у м.Житомирі від 19,2% до 11,7% протягом років, що аналізувалися.

 • Спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків у м.Житомирі від 19,2% до 11,7% протягом років, що аналізувалися.

 • Протягом аналізованих років зросла частка жінок у загальній кількості працюючих як наслідок більшої залученості жінок до продуктивної праці. Цей процес відбувається внаслідок активної життєвої позиції жінок, а також під впливом економічної кризи.Збільшився відсоток молодих жінок-держслужбовців: 49,9% жінок-держслужбовців у віці до 34 років, а чоловіків вказаного віку - 42,8%.

 • Збільшився відсоток молодих жінок-держслужбовців: 49,9% жінок-держслужбовців у віці до 34 років, а чоловіків вказаного віку - 42,8%.

 • Зросла частка жінок, які підвищили кваліфікацію, і у 2009 році перевищила відповідний відсоток чоловіків.

 • Серед студентів навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації (училищ, коледжів, технікумів) переважають чоловіки (53,8%), серед студентів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (інститутів, університетів) – жінки (57%). Здобуття освіти за спеціальностями відповідає існуючій сегрегації на ринку праці і є традиційним великою мірою через вплив ґендерних стереотипів.Серед слухачів аспірантур та докторантур переважають жінки, їх відсоток значно зріс з початку 2007 до початку 2011 року на 13,7 в.п. та 11,8 в.п. відповідно, у загальній же кількості докторів та кандидатів наук переважають чоловіки. Жінки переважають серед молодших вікових груп як серед кандидатів, так і серед докторів наук.

 • Серед слухачів аспірантур та докторантур переважають жінки, їх відсоток значно зріс з початку 2007 до початку 2011 року на 13,7 в.п. та 11,8 в.п. відповідно, у загальній же кількості докторів та кандидатів наук переважають чоловіки. Жінки переважають серед молодших вікових груп як серед кандидатів, так і серед докторів наук.Сумарний показник народжуваності дещо збільшувався протягом 2005-2009 рр. Піднявся рівень народжуваності серед жінок старших вікових груп і зменшився серед жінок, молодших 20 років, збільшилась питома вага народжень других, третіх та четвертих дітей за черговістю народження.

 • Сумарний показник народжуваності дещо збільшувався протягом 2005-2009 рр. Піднявся рівень народжуваності серед жінок старших вікових груп і зменшився серед жінок, молодших 20 років, збільшилась питома вага народжень других, третіх та четвертих дітей за черговістю народження.

 • Спостерігається позитивна динаміка щодо партнерських пологів від 0% у 2006 р. до 100% – 2011 р. та щодо кількості чоловіків, які беруть відпустки по догляду за дитиною від 1,1% на початок 2010 р. до 2,7% станом на липень 2011р.Позитивні тенденції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, участі жінок у продуктивній сфері діяльності, на рівні прийняття рішень, залучення чоловіків до участі у вихованні дітей, участі у партнерських пологах тощо більше простежуються стосовно категорії населення міста, яке молодше 40-річного віку.

 • Позитивні тенденції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, участі жінок у продуктивній сфері діяльності, на рівні прийняття рішень, залучення чоловіків до участі у вихованні дітей, участі у партнерських пологах тощо більше простежуються стосовно категорії населення міста, яке молодше 40-річного віку.Протягом років змінилося співвідношення безробітних жінок і чоловіків відповідно від 74,6% і 25,4% на початок 2007 р. до 61,8% і 38,2% на початок 2011р. Безробіття серед чоловіків має латентний характер, вони рідше, порівняно з жінками, звертаються до центру зайнятості. Сфери працевлаштування та навчання щодо перекваліфікації мають стереотипний характер, що потребує додаткового аналізу.

 • Протягом років змінилося співвідношення безробітних жінок і чоловіків відповідно від 74,6% і 25,4% на початок 2007 р. до 61,8% і 38,2% на початок 2011р. Безробіття серед чоловіків має латентний характер, вони рідше, порівняно з жінками, звертаються до центру зайнятості. Сфери працевлаштування та навчання щодо перекваліфікації мають стереотипний характер, що потребує додаткового аналізу.Смертність жінок від нещасних випадків у кілька разів нижча за чоловічу, кількість чоловіків, потерпілих від травматизму, значно перевищує кількість жінок (69,7% - виробничі травми та 43,4% - нещасні випадки), що може бути пов’язано із високим рівнем ризикованої поведінки у чоловіків.

 • Смертність жінок від нещасних випадків у кілька разів нижча за чоловічу, кількість чоловіків, потерпілих від травматизму, значно перевищує кількість жінок (69,7% - виробничі травми та 43,4% - нещасні випадки), що може бути пов’язано із високим рівнем ризикованої поведінки у чоловіків.Розрив у пенсійному забезпеченні жінок та чоловіків складає 23,2%, при цьому співвідношення між пенсіями жінок і чоловіків у середньому становило 76,8% у 2010р.

 • Розрив у пенсійному забезпеченні жінок та чоловіків складає 23,2%, при цьому співвідношення між пенсіями жінок і чоловіків у середньому становило 76,8% у 2010р.

 • Відбувається погіршення стану здоров’я, зокрема репродуктивного, як жінок, так і чоловіків.Тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків: у 2010р. померлі жінки прожили в середньому 71,9 року, чоловіки – 62,4 року, отже різниця склала 9,5 року.

 • Тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків: у 2010р. померлі жінки прожили в середньому 71,9 року, чоловіки – 62,4 року, отже різниця склала 9,5 року.

 • Ґендерні диспропорції, що спостерігаються, можуть негативним чином впливати на соціально-економічний розвиток міста.Дослідження ґендерного портрету міста є важливим етапом у формуванні політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на місцевому рівні, оскільки дані, вміщені в ньому :

 • Дослідження ґендерного портрету міста є важливим етапом у формуванні політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на місцевому рівні, оскільки дані, вміщені в ньому :

 • - стануть основою для суспільних дискусій про шляхи вдосконалення та оптимізацію соціально-економічної політики в місті;

 • - нададуть можливість простежити динаміку змін становища жінок і чоловіків у м.Житомирі, спрогнозувати перспективи розвитку;- зможуть бути використаними у науковій та дослідницькій роботі, покликаній пояснити закономірності розвитку ґендерних взаємовідносин; при проведенні ґендерного аналізу за різноманітними методиками усіх сфер економіки тощо;

 • - зможуть бути використаними у науковій та дослідницькій роботі, покликаній пояснити закономірності розвитку ґендерних взаємовідносин; при проведенні ґендерного аналізу за різноманітними методиками усіх сфер економіки тощо;

 • - стануть основою для подальших, більш глибоких, вузькогалузевих досліджень. • З огляду на вищезазначене, ґендерний портрет м.Житомира може стати важливим інструментом у процесі прийняття управлінських рішень, формування та затвердження бюджету, розробки соціально-економічних програм та заходів тощо. • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка