Аналіз – різновид наукової роботи, збір та аналіз інформації, її узагальнення, обробка й генерація ідей, проектів, рішень, оптимальних шляхів і конкретних дійДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

Аналіз – різновид наукової роботи, збір та аналіз інформації, її узагальнення, обробка й генерація ідей, проектів, рішень, оптимальних шляхів і конкретних дій.

 • Аналіз – різновид наукової роботи, збір та аналіз інформації, її узагальнення, обробка й генерація ідей, проектів, рішень, оптимальних шляхів і конкретних дій.рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • стану викладання предметів і курсів базового навчального плану;

 • стану організації і ефективності навчально-виховного процесу в закладі;

 • рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних стандартів;

 • ефективності науково-методичної роботи з педкадрами;

 • умов забезпечення психічного здоров’я вихованців;

 • впровадження здоров’язберігаючих технологій.Заняття в різноманітних формах методроботи

 • Заняття в різноманітних формах методроботи

 • (лекції, семінари, практикуми, круглі столи);

 • Відкриті уроки, позакласні заходи в системі методичної роботи;

 • Уроки й позакласні заходи педагогів у процесі вивчення стану викладання навчальних предметів;

 • Документація вчителя;

 • Зошити, щоденники учнівСеместр, навчальний рік;

 • Семестр, навчальний рік;

 • Міжатестаційний період педагога;

 • Період роботи вихователя дошкільного підрозділу;

 • Усі роки роботи вчителя з початковими класами;

 • Період роботи викладача-предметника;

 • Період виховної роботи класного керівника;

 • Період навчання і виховання від 1 до 11 класу.Уміння поставити мету аналізу і розробити програму його проведення;

 • Уміння поставити мету аналізу і розробити програму його проведення;

 • Уміння виділити складові заняття (дидактичні етапи, їх співвідношення, зв’язок з дидактичною метою);

 • Уміння визначити структуру заняття;

 • Уміння вести спостереження за ходом заняття (користуватись кодом, табличним способом тощо);

 • Уміння узагальнювати матеріали спостережень.Професійної підготовленості вчителя;

 • Професійної підготовленості вчителя;

 • Рівня знань, умінь, навичок учнів;

 • Результативності виховного процесу та іншеСтан початкового навчання та викладання навчальних предметів в основній і старшій школі;

 • Стан початкового навчання та викладання навчальних предметів в основній і старшій школі;

 • Рівень знань, умінь, навичок вихованців;

 • Здоров’я дітей;

 • Управління неперервною освітою педагогічних кадрів;

 • Забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

 • Психологічний супровід науково-методичною роботою;

 • Виконання мовного законодавства;

 • Атестація педагогічних кадрів;

 • Організація виховної роботи та рівень вихованості;

 • Організація роботи з обдарованими дітьми;

 • Впровадження інформаційних технологій в діяльність педагога;

 • Усунення недоліків за результатами комплексних і тематичних вивчень тощо.За об'єктом (методичні формування, клас, учитель);

 • За об'єктом (методичні формування, клас, учитель);

 • За суб'єктом (самоаналіз, взаємоаналіз, адміністративний аналіз);

 • За змістом (комплексний, тематичний, параметричний, оперативний, підсумковий);

 • За метою (оцінка, підсумки, регулювання, виявлення резервів, узагальнення досвіду);

 • За періодичністю (періодичний, одноразовий, постійний).Державної національної спрямованості (реалізація державної політики в галузі освіти);

 • Державної національної спрямованості (реалізація державної політики в галузі освіти);

 • Науковості (оперування термінами, використання досягнень науки, інновацій);

 • Конструктивності (визначення мети, завдань, проектування конкретних справ щодо прогнозованих результатів);

 • Ретроспективності (глибокий аналіз попередніх даних з метою визначення динаміки досягнутих результатів);

 • Перспективності (передбачення ближньої та віддаленої перспективи розвитку досліджуваного об'єкта);

 • Об'єктивності (відповідність результатів аналізу й фактичного стану справ);

 • Єдності кількісного і якісного (достатня кількість показників для висновків).Підбір тестів, анкет, питань до співбесід, протоколів, фіксування результатів спостережень;

 • Підбір тестів, анкет, питань до співбесід, протоколів, фіксування результатів спостережень;

 • Проведення діагностування вихованців, педагогів, методичних формувань;

 • Обробка й аналіз результатів діагностики;

 • Узагальнення підсумків діагностування;

 • Розробка методичних рекомендацій щодо подальшого удосконалення організації навчально-методичної роботи.За змістом (комплексний, тематичний, параметричний (відповідність встановленим нормам));

 • За змістом (комплексний, тематичний, параметричний (відповідність встановленим нормам));

 • За метою (попереджувальний, поточний, підсумковий);

 • За об'єктом (персональний, узагальнюючий);

 • За періодичністю (систематичний, періодичний, одноразовий);

 • За суб'єктом (адміністративний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль)Визначення питань для вивчення;

 • Визначення питань для вивчення;

 • Визначення об'єкта контролю;

 • Визначення термінів проведення;

 • Визначення форми контролю;

 • Збір інформації;

 • Аналіз;

 • Рекомендації;

 • Визначення терміну перевірки рекомендацій.Вивчення нормативних документів

 • Вивчення нормативних документів

 • Складання плану перевірки та основних питань змісту: методи роботи, терміни проведення, форми узагальнення, види і форми надання методичної допомоги

 • Розподіл функцій

 • Повідомлення про перевіркуДовідка;

 • Довідка;

 • Наказ.Відсутність мети відвідування й аналізу занять;

 • Відсутність мети відвідування й аналізу занять;

 • Поверховість аналізу, його фрагментарність;

 • Некритичне ставлення до інновацій;

 • Пасивне оцінювання;

 • Невміння проводити порівняльний аналіз;

 • Формулювання висновків, що не відповідають аналізу з точки зору досягнутого результату;

 • Поверховість або відсутність конкретних пропозицій, рекомендацій;

 • Не здійснюється контроль за результатами попереднього аналізу.Створення під час контролю стимулів до активної творчої діяльності;

 • Створення під час контролю стимулів до активної творчої діяльності;

 • Створення умов для постійного самовдосконалення;

 • Об'єктивне оцінювання під час контролю;

 • Спільне визначення програми подальшого удосконалення;

 • Контроль проводиться постійно та планово - тоді він сприймається як норма;

 • При тотальному контролі працівники знімають із себе відповідальність за якість роботи;Не можна контролювати те, на що раніше не зверталась увага;

 • Не можна контролювати те, на що раніше не зверталась увага;

 • Не зосереджувати увагу контролю на “улюбленому” об'єкті - інші члени колективу випадають з поля зору;

 • Низька компетентність та страх зіпсувати стосунки з підлеглими - погані супутники керівника;

 • Систематичне навчання правильного виконання функціональних обов'язків знімає надмірну опіку та виводить підлеглих на самоконтроль;

 • Співпраця адміністратора й працівника;

 • Якщо відпрацьовану схему не контролювати - це може привести до хаосу.передбачає вивчення окремого питання в класі або в закладі в цілому, що дає змогу глибоко проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи з дітьми

 • передбачає вивчення окремого питання в класі або в закладі в цілому, що дає змогу глибоко проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи з дітьми

 • Термін проведення – протягом тижняВиконання вимог нормативних документів

 • Виконання вимог нормативних документів

 • Виконання завдань певного розділу програми

 • Усунення недоліків в освітній діяльності, що були виявлені під час попередньої перевірки

 • Використання рекомендацій МОНУ, перспективного досвідуПідготовка до проведення тематичного контролю

 • Підготовка до проведення тематичного контролюВизначення мети, об'єктів та суб'єктів контролю, параметрів оцінки, методів і форм контролю, підбиття підсумків та терміну проведення

 • Визначення мети, об'єктів та суб'єктів контролю, параметрів оцінки, методів і форм контролю, підбиття підсумків та терміну проведення

 • Складання плану проведення тематичного контролю

 • Підготовка керівника до проведення контролю

 • Розподіл обов'язків та визначення термінів проведенняВизначення мети

 • Визначення мети

 • Визначення завдань

 • Визначення об'єкту

 • Очікуваний результат

 • Результати

 • Удосконалення освітнього процесу

 • Зростання професійної майстерності педагогівВивчення стану створеного предметно-розвивального середовища, умов для організації педагогічного процесу за відповідною темою;

 • Вивчення стану створеного предметно-розвивального середовища, умов для організації педагогічного процесу за відповідною темою;

 • Оцінювання змістовності, системності, послідовності перспективного та календарного планування, його відповідність віковим особливостям дітей та завданням програми;

 • Визначення педагогічної майстерності вихователів, ефективності методів та прийомів, які він використовує у роботі з дітьми, доцільності форм організації дитячого колективу

 • Аналіз розвитку дітей, сформованості певної життєвої компетентності

 • Оцінювання рівня організації роботи методичного кабінету – наявність методичних розробок, рекомендацій

 • Вивчення взаємодії з батьками, оцінка батьками роботи вихователяПерегляд інструкції, наказів МОНУ органів управління освітою з відповідних питань;

 • Перегляд інструкції, наказів МОНУ органів управління освітою з відповідних питань;

 • Опрацювання психолого-педагогічної, методичної літератури;

 • Підбір діагностичних методик, анкет, тестів, протоколів;

 • Аналіз результатівСуб'єкти контролю : психолог, музичний керівник , учитель -логопед, досвідчені вихователі, медична сестра.

 • Суб'єкти контролю : психолог, музичний керівник , учитель -логопед, досвідчені вихователі, медична сестра.

 • Завдання керівника : поставити перед кожним учасником конкретну мету, надати допоміжні матеріали анкети , схеми)Аналітична довідка(заслуховують на педраді, зберігають в методичному кабінеті)

 • Аналітична довідка(заслуховують на педраді, зберігають в методичному кабінеті)

 • наказ • План тематичної перевірки

 • Матеріали вивчення (анкети, протоколи, діагностики)

 • Аналітична довідка з пропозиціями

 • Витяг з протоколу педрадиФронтальний та підсумковий контроль –

 • Фронтальний та підсумковий контроль –

 • передбачає вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма сферами та лініями розвитку , системи освітньо-виховної роботи педагогів у окремому дитячому колективіЧи має освітній процес особистісну спрямованість?

 • Чи має освітній процес особистісну спрямованість?

 • Чи забезпечується повноцінний розвиток дітей?

 • Чи стимулюють їхню пізнавальну активність?

 • Чи налагоджено зв’язок морального, розумового, фізичного естетичного та трудового виховання дітей?В процесі спостережень

 • В процесі спостережень

 • Під час аналізу календарних планів

 • Під час бесід з вихователями

 • В процесі експертизи рівня розвитку, вихованості та знань дітей.У кожній віковій групі – 1 раз на 5 років

 • У кожній віковій групі – 1 раз на 5 років

 • Тривалість – від 3 днів до тижня

 • Узагальнюється - довідкою

 • Результат – обговорюють під час засідання педради, виробничої наради, видають наказНаприклад :

 • Наприклад :

 • підсумки роботи за півріччя, навчальний рік;

 • підсумки літнього оздоровлення;

 • підготовка закладу до нового навчального рокуМета:

 • Мета:

 • підбиття підсумків роботи за рік;

 • виявлення готовності вихованців випускних груп до навчання в школі;

 • визначення компетентності вихователів;

 • аналіз експериментальної роботи;

 • отримання висновків щодо ефективності упровадження нової технології , методики;

 • аналіз роботи певного педагога;

 • комплексна оцінка ДНЗ напередодні атестаціїВимоги до довідки:

 • Вимоги до довідки:

 • лаконічність

 • чіткість

 • аналітико-оцінювальний характер

 • позитивні аспекти

 • негативі аспекти

 • висновки-пропозиції (конкретність, зазначення термінів)Оперативний контроль –

 • Оперативний контроль –

 • передбачає вивчення процесу :порівняння, узагальнення, аналіз , пошук причин, які викликали ту чи іншу проблему.

 • Має випереджальне значенняВиявлення стану роботи педагогічного колективу та окремих вихователів на певному етапі;

 • Виявлення стану роботи педагогічного колективу та окремих вихователів на певному етапі;

 • Вивчення щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу, виявлення причин, що порушують його;

 • Перевірку виконання попередніх пропозицій, окремих рішень тощо.Плановість

 • Плановість

 • Розподіл за часом

 • Фіксація у діловій документації

 • Результати обговорюють під час засідання педради, виробничої наради, видають наказ • Зміст контролю передбачає:

 • Оцінку роботи за день, тиждень (щонайбільше -місяць)

 • Виявлення тих чи інших відхилень у ході освітнього процесу

 • Встановлення причин відхилення фактичного рівня компетентності дітей

 • Педагогічні умови, створені в групі для роботи з дітьми конкретного віку(дидактичні посібники, ігри)

 • Санітарний стан приміщень

 • Виконання розпорядку дняАналіз

 • Аналіз

 • Висновки

 • Рекомендації(ґрунтовність, конструктивність, доцільність)Попереджувальний

 • Попереджувальний

 • порівняльнийЗапобігання виникненню того чи іншого недоліку

 • Запобігання виникненню того чи іншого недоліку

 • Профілактика можливих недоробок

 • Відбір раціональних методів роботиБесіда

 • Бесіда

 • Практична допомога у плануванні, складанні конспектів занять

 • Перевірка плану на наступний деньСпівставлення результатів роботи вихователів за певними розділами програми

 • Співставлення результатів роботи вихователів за певними розділами програми

 • Допомога у виробленні єдиних вимог до дітейДякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка