Анатомія нирки гломерулонефритДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

АНАТОМІЯ НИРКИГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

 • - це імунокомплексне дифузне ураження клубочків обох нирок, яке проявляється гематурією, протеїнурією та гіпертензією, може привести до порушення їх функції та розвитку ниркової недостатності.АКТУАЛЬНІСТЬ

 • гломерулонефрит займає 3 місце серед усієї патології нирок;

 • -  поширенність в популяції – 0,13- 0,2 %;

 • -   хворіють діти різного віку, але частіше 3 – 12 років;

 • - до року – природжений нефротичний синдром;

 • -  перебіг захворювання та прогноз залежить від віку, так після 10 років – часто хронічний гормонзалежний перебігЕТІОЛОГІЯ Термін “гломерулонефрит” об’єднує гетерогенну групу захворювань, які незавжди пов’язані з певним етіологічним чинником, але мають однакові патогенетичні механізми, тому виділяють первинний та вторинний гломерулонефрит.   Первинний, пов’язаний з безпосереднім впливом на нирку певних факторів, здебільшого це є стрептокок групи А, серотипи 4,6,12,18,25,49, які отримали назву “нефрогенних“.ФАКТОРИ , що підтверджують роль стрептокока в генезі гломерулонефриту

 • Зв’зок з ангіною,

 • скарлатиною, стрептодермією;

 • Виявлення антистрептококових антитіл у сироватці хворих:

 • -        антистрептолізин – О,

 • -        антистрептокіназа,

 • -        антигіалуронідаза,

 • антитіла до М-протеїну стрептококуЕТІОЛОГІЯ

 • Крім стрептококів – стафілококи, віруси;

 • Неінфекційні чинники – інсоляція, переохолодження, вакцинація, алергія.

 • Доказана роль генетичних факторів: переважно у пацієнтів з наявністю у системі НLA антигенів В3, В12, В35.

 • З цими антигенами пов”язана підвищена готовність до утворення ЦІК, низька активність макрофагів і певна чутливість до нефрогених штамів стрептококівПАТОГЕНЕЗ

 • 80 % імунокомплексний - на дію екзогенного чинника з частковим фагоцитозом та розвитком безпосередньої імунологічної відповіді у вигляді проліферації та диференціації В-лімфоцитів, які синтезують антитіла до певного антигена, забезпечуючи первинну імунну відповідь, шляхом утворення імунних комплексів у судинному руслі та стінках капілярів клубочків нирок з активацією тригерної гуморальної системи: комплементу, калікреїн-кінінову, гемокоагуляцію та фібриноліз.

 • 20% аутоімунний – злоякісний чи хронічний перебігМорфологічні зміни

 • Мінімальні субендотеліальні чи субепітеліальні зміни в мезоангії;

 • Фокальні – в окремих гломерулах;

 • Дифузні - мембранозні потовщення стінок капілярів без клітинної проліферації;

 • Мезангіопроліферативні - проліферація мезангію із збільшенням матриксу;

 • Ендокапілярно - проліферативний з вираженою проліферацією ендотелію та збільшенням нейтрофільних лейкоцитів;

 • Екстракапілярно - проліферативний з дегрануляцією та некрозами з послідуючимсклерозом капілярів, паренхімиКРИТЕРІЇ ГОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • Анамнез: здебільшого перенесена стрептококова інфекція ( 80%).

 • Початок з екстраренальних симптомів:

 • підвищення т-ри тіла до помірних цифр,

 • втомлювання, слабкості; Набряки є чи ненайпершою ознакою, на яку звертають увагу родичі хворої дитини, вони є вранці, переважно навколо очей, на повіках ( facies nephritika);

 • видимі набряки –маса тіла> 10%ГГН – обов’язкові дослідження

 • Загальний білок, білкові фракції крові

 • Холестерин та ліпіди сироватки крові

 • Проба Зимницького

 • Кліренс за ендогенним креатиніном

 • Сечовина, креатинін, залишковий азот сироватки крові.

 • Щоденне визначення діурезуСЕЧОВИЙ СИНДРОМ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРВИННОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • За перебігом: гострий,

 • підгострий (злоякісний),

 • хронічний

 • Варіанти гострого гломерулонефриту:

 • нефритичний;

 • нефротичний;

 • ізольований сечовий;

 • нефротичний, з гематурією та гіпертензією

НЕФРИТИЧНИЙ СИНДРОМ

 • Помірні набряки на обличчі;

 • Артеріальна гіпертензія, тахікардія;

 • Сечовий синдром: протеїнурія 1-3 г/л;

 • гематурія;

 • лейкоцитурія;

 • циліндруріяНЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ

 • масивні набряки – на обличчі, кінцівках,

 • анасарка;

 • протеїнурія – добова екскреція понад 3 г

 • або 50 мг/кг:

 • гіпопротеїнемія, гіпоальбумінемія;

 • гіперхолестеринемія,

 • можлива гіпокоагуляціяІЗОЛЬОВАНИЙ СЕЧОВИЙ СИНДРОМ

 • Загальний стан практично нестрадає,

 • характерні лише зміни у сечовому осадку: стійка гематурія різного ступеня вираженості, яка періодично може бути у вигляді макрогематурії; протеїнурія помірна, до 1 г/л, непостійна.

 • Недивлячись на такий перебіг, дуже рідко буває повне одужання,

 • можлива трансформація в хронічний

 • ( гематурична форма).ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ГГН

 • Режим: ліжковий не менше 2 тижнів, з поступовим розширеннм,

 • враховуючи набряки, гіпертензію та протеїнурію.

 • Дієтотерапія: стіл № 7

 • з обмеженням солі та рідини,

 • у перші 2 тижні обмеження тваринного

 • білка (виключення м’яса) 0,5-1,0 г/кг,

 • рекомендуються цукрово-фруктові дні.

 • При застосуванні сечогінних чи гормонів включати калій- та кальційвмісні продукти.

 • Об’єм рідини контролюється добовим діурезом + 250 мл/кв.м поверхні тіла на фізіологічні витрати.БАЗИСНА ТЕРАПІЯ ГГН

 • Антибактеріальні середники:

 • пеніцилін ( амоксицилін, флемоксин)

 • 30 – 50 мг/кг до 14 днів,

 • макроліди ( еритроміцин 20-30 мг/кг,

 • кларитроміцин 10 -15 мг/кг);

 • Антигістамінні: супрастин, кларитин 1 мг/кг

 • Симптоматичні засоби:

 • гіпотензивні,

 • діуретикиГіпотензивні

 • спазмолітики (папаверин+дібазол)

 • - інгібітори АПФ: еналаприл, лізиноприл, раміприл,

 • при гіперазотемії – моноприл (моекс),

 • по 0,3 -0,4 мг/кг, як гіпотензивний,

 • по 0,5 –0,8 мг/кг, як антипротеїнуричний,

 • по 1,0-2,0 мг/кг, як антисклеротичний засіб,

 • - антагоністи ангіотензивних рецепторів ІІ – лазартан, вальсатран,

 • ірбесартан,кандесартан, епросартан – хороший ефект при макроальбумінурії

 • - антагоністи кальцію - дилтіазем,діпкордин, лекардіпін, фелодіпін

 • - β-блокатори – небілет (небіволол), корведілол (коріол)Діуретики

 • Sol. Lasicis ( Furosemidi)1% - 2 ml – 2 (5) мг/кг/добу;

 • Furosemidi 0,04 – 2 мг/кг/добу ( per os)

 • Aldactoni 0,025 (Verospironi) 5-10 мг/кг/добу;

 • Hipothiasidi 0,025 – 2 мг/кг/добу

 • Indopamini ( xipamini)

 • Torasemidi (trifas) 5 мг – 2-3 рази в тиждень

 • При значних набряках лазикс чи фуросемід в/в

 • При тривалих – петльові діуретики переривчасто

 • через 1 – 3 дні

Гіполіпідемічна терапія.

 • Поряд з гіпохолестериновою дієтою, збагаченою поліненасиченими жирними кислотами класу омега-3 (морська риба) і омега-6 (олія), при ГН (в тому числі без гіпер- та дисліпідемії) використовують фібрати, статіни (флювастатін, ловастатін), іонообмінні смоли, пробукол, нікотінову кислоту. Препарати призначаються тривало (6 і більше місяців).ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ

 • Нефротичний синдром:

 • Глюкокортикостероїди

 • преднізолон (медрол, метипред) 1- 2 мг/кг,

 • 4 – 6 тижн. до досягнення ефекту,

 • з поступовим зменшенням дози

 • Цитостатики ( при відсутності ефекту) –

 • лейкеран 0,1 – 0,2 мг/кг або

 • циклофосфамід 1,0 –3,0 мг/кг

 • Антиагреганти та антикоагулянти.

 • Інгібітори АПФ ( 0,5-0,8 мг/кг)ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ- це група захворювань гломерул, які характеризуються персистуючим прогресуючим запаленням, склеротичними та деструктивними процесами з ураженням інших відділів нефрона, зокрема тубулоінтерстиціальним склерозом.

 • ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ- це група захворювань гломерул, які характеризуються персистуючим прогресуючим запаленням, склеротичними та деструктивними процесами з ураженням інших відділів нефрона, зокрема тубулоінтерстиціальним склерозом.

 • Характеризується хвилеподібним перебігом з вираженим поліморфізмом у клініці та є найбільш частою причиною хронічної ниркової недостатності і складає біля 40% випадків, які потребують діалізу чи трансплантації нирокПрогностично несприятливі симптоми переходу гострого в хронічний

 • Нейтрофільний лейкоцитоз на початку захворювання

 • Рецидивуюча макрогематурія протягом 3 місяців

 • Поєднання протеїнурії та гематурії

 • Зниження канальцевих функцій

 • Рентгенологічне збільшення площі нирок на 60% і більше

 • Лейкоцитурія

 • Початок захворювання у шкільному віці

 • Супутній хронічний тонзилітКЛАСИФІКАЦІЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • За перебігом: латентний;

 • безперервно-рецидивуючий

 • За формою: нефротична;

 • гематурична;

 • змішана

 • За активність процесу:

 • - період клініко-лабораторних проявів;

 • період часткової ремісії;

 • період повної клініко-лабораторної ремісії

ЗМІШАНА ФОРМА (набряково- гіпертензивна)

 • найбільш важка, прогностично неблагоприємна, швидко приводить до ниркової недостатності, навіть при адекватній та своєчасній   терапії.

 • В клініці є ознаки інтоксикації різного ступеню, набряки, незавжди є зв”язок між ступенем набряків та протеїнурією , які поєднуються із сухістю шкіри та слизових, зниженням маси тіла, енцефалапатією, підвищеним артеріальним тиском, який є стійким та резистентним до гіпотензивних засобів.

 • Сечовий синдром включає в себе всі можливі прояви: протеїнурію > 2,5 г/добу, гематурію, лейкоцитурію, циліндрурію.Диференціальний діагноз різних форм хронічного гломерулонефриту

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • Нефротична форма:

 • стартові – гормони у вигляді пульс-терапії: преднізолон 30 мг/кг в/в краплинно, через день, чергуючи з плазмаферезом, або перорально 1 – 2 мг/кг, поступово переходячи на альтернуючий чи інтермітуючий курс

 • Цитостатики, при резистентності до гормонів

 • Сечогінні - лазікс до 5 мг/кг

 • Інгібітори АПФ: енап 0,5- 0,8 мг/кг , як анитпротеїнуричний

 • Гіпохолестеринемічні ( ліпідал, пробукол)

 • Реологічні ( гепарин, фраксипарин, тиклід, клексан, курантил, трентал)Гематурична форма

 • Хінолінові похідні довготривало,

 • Цитостатики – циклофосфамід 2 –3 мг/кг,

 • циклоспорин А 3 – 5мг/кг

 • Мембраностабілізатори

 • Інгібітори АПФ енап 1,0 –2,0 мг/кг,

 • як протисклеротичнийЗмішана форма

 • Поєднання попередніх схем

 • Корекція ниркової недостатностіП І Є Л О Н Е Ф Р ИТ

  • загальне запальне захворювання організму з переважним вогнищевим інфекційно- запальним ураженням канальців, інтерстицію, чашково- мискової системи, яке характеризується проявами інфекційного захворювання та порушенням функціїї нирок по тубулоінтерстиціальному типу


Актуальність

 • 7% усіх дітей, які мають гіпертермію,

 • Переважно дівчатка до 6 років

 • 77 -89% у нефрологічних стаціонарах

 • 2,5 – 4,2% у соматичних відділеннях лікареньЕТІОЛОГІЯ:

 • I місце збудники сімейства ентеробактерій - 80 %

 • Е. Colli 40 – 60 %;

 • Clebsiella – 7 – 20 %;

 • Proteus vulg. – 9 – 26%. Рідше кокова флора: 19,4 %

 • Ентерококи – 5-15 %

 • Стафілококи – 5-14%

 • Стрептококи – 4-10%. Інші мікроорганізми,

 • асоціації збудників - складають 0,6 %СПРИЧИНЯЮЧІ ФАКТОРИ:

 • 1 – Порушення уродинаміки : затруднення чи порушення природнього відтоку сечі внаслідок:

 • а) аномалій розвитку сечовивідної системи – подвоєння повне чи неповне; дистопія; дисплазія; додаткові судини; звуження чи халазія сечоводів та ін.;

 • б) функціональні порушення: гіпо- чи гіпертонус сечоводів; нейрогенний сечовий міхур; рефлюкси ( міхурево – сечовідні, сечовідно – мискові, мисково – тубулярний, мисково –форнікальний);

 • в) метаболічні порушення: обмінні нефропатії, сечокам’на хвороба; гіпервітаміноз D.СПРИЧИНЯЮЧІ ФАКТОРИ:

 • 2 – Ушкодження інтерстицію нирок внаслідок дії на нього вірусів, здебільшого Коксакі В, цитомегаловірусів, мікоплазм, як внутрішньоутробно, так і постнатально.

 • 3 – Наявність вогнищ хронічної інфекції або інтекурентні інфекції статевих органів

 • ( вульво-вагініти, баланопостіти та ін.)ПАТОГЕНЕЗ

 • Проникнення збудника через нижні сечовивідні шляхи ретроградно

 • Адгезія до епітелію сечовивідних шляхів > миски > канальців > інтерстицію > в корковому шарі

 • Утворення гнійно – фібринозних пробок

 • Обтурація та розширення надлежачих відділів канальців

 • Набряк мозкової частини та інфільтрацію поліморфно-ядерними лімфоцитами

 • Інфільтрація та деструкція канальцівПАТОГЕНЕЗ : блок – каскадна схема неконтрольованого імунопатологічного процесу.

 • 1 СТАДІЯ – неспецифічна – запальна деструкція тканин самими мікроорганізмами, лізосомальними ферментами нейтрофілів, супероксидними радикалами, під впливом системи комплементу, активації кінінової системи - феномен “руйнуючого фагоцитозу”. • 2 СТАДІЯ – специфічна, імунна - інфільтрація інтерстицію лімфоцитами та плазматичними клітинами, синтез імуноглобулінів, утворення імунних комплексів та їх фіксація на базальній мембрані канальців з виділенням лімфокінів, які посилюють деструкцію та стимулюють колагеноутворення з формуванням рубців та вториннозморщеної норки. В послідуючому формується вторинний імунодефіцит по Т-клітинному типу із збільшенням незрілих попередників Т-клітин в периферійній крові.КЛАСИФІКАЦІЯ ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ ( СТУДЕНІКІН М.Я. та ін., 1982)

 • Форми захворювання: Первинний;

 • Вторинний

 • Характер перебігу: Гострий;

 • Хронічний: рецидивуючий;

 • латентний

 • Активність процесу: Активна стадія;

 • Період зворотнього розвитку;

 • Період часткової ремісії;

 • Період повної клініко-

 • лабораторної ремісії

 •   • Функція нирок: Збережена;

 • Порушена;

 • Хронічна ниркова недостатність

 •  Стадія захворювання: інфільтративна;

 • склерозування

 • Гострий пієлонефрит, активна стадія, без порушення функції нирок.

 •  

 • ХЗН: Вроджена аномалія сечовивідної системи: повне подвоєння правої нирки. Вторинний хронічний пієлонефрит, активна фаза, рецидивуючий перебіг, з порушенням концентраційної функціїї нирок.КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПІЄЛОНЕФРИТУ

 • ДИЗУРИЧНІ ПРОЯВИ: частий, болючий сечопуск, ніктурія, денне чи нічне нетримання сечі – енурез.

 • АСИМЕТРІЯ УРАЖЕННЯ: больовий синдром, розміри нирок неоднакові з обох сторін.КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПІЄЛОНЕФРИТУ

 • ЛЕЙКОЦИТУРІЯ: понад 10 лейкоцитів у полі зору.

 • БАКТЕРІЙУРІЯ: бактерій більше 100 000 в 1 мл сечі.

 • ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК.

 • АНОМАЛІЇ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ, МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ.

 • Для діагнозу необхідно 2 та більше критеріїв, лейкоцитурія є обов’язковою.ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • СОНОГРАФІЯ: виявлення анатомічних дефектів, розширення та деформація чашково-мискової системи нирок, набряк та інфільтрація паренхіми, кристали солей, камінці.

 • ЕКСКРЕТОРНА УРОГРАФІЯ: при первинному – згладження контурів склепінь чашечок, пієлоектазії; асиметрія чашково-мискової системи, гіпотонія сечоводів.

 • При вторинному – вади розвитку нирок, чашково-мискової системи, сечоводів; рефлюкси, камінці.

Обструкція сечових шляхів може мати

 • - функціональний характер при нейрогенних розладах сечопуску,

 • міхурово-сечовідному рефлюксі,

 • вроджених нервово-м'язових дефектах мисково-сечовідного з'єднання, сечоводів, сечового міхура

 • - органічний – при аномаліях сечової системи (синдром Фралея, гідронефроз, уретерогідронефроз, мегауретер),

 • інтраміхурових обструкціях (контрактура шийки сечового міхура, клапани, дивертикули, стеноз сечовипускного каналу),

 • - в результаті травм,

 • - при стисненні пухлинами, конкрементами.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

   • ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТГЕНОПЛАНІМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ:
   • площа нирок.
 • Ренально-кортикальний індекс – РКІ: відношення площі чмс до площі нирки = 0,07 – 0.09, при пієлонефриті він підвищується, шо вказує на інфільтративну стадію, зменшується при склеротичній.

 • Індекс Ходсона: відношення суми верхньої та нижньої товщини кортикального шару до її довжини,складає 0,5 – 0,55.

 • При гострому пієлонефриті він зростає, при хронічному зменшується, що вказує на склерозування нирки.ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ

 • РЕЖИМ - помірно щадний,

 • при виражених ознаках інтоксикації - ліжковий.

 • ДІЄТА - стіл № 5,

 • тільки при проявах ниркової недостатності - № 7,

 • необхідно збільшене вживання рідини для зменшення синдрому ендотоксикозу та “промивання” нирок.ОСНОВУ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ПІЄЛОНФРИТУ СКЛАДАЄ АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ

 • При їх призначенні слід враховувати:

 • -        відсутність нефротоксичності;

 • -        чутливість штамів уринокультур;

 • - здатність створювати терапевтичні концентрації в сечі,

 • - особливості перебігу захворювання ( наявність обструкції);

 • -        реакцію сечі хворого;

 • -        синергізм та антагонізм різних антибіотиків.

 • Лікування розпочинають з в/в чи в/м уведення антибіотикаАНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ:

 • Стартові препарати для дітей 1 – 3 років:

 • Цефалоспорини Ш покоління:

 • цефтазидим, цефтріаксон, цефотаксим, цефоперазон 50 –100 мг/кг у 2 прийоми

 • Аміноглікозиди: амікацин 10-15 мг/кг,

 • нетилміцин 4-6 мг/кг,

 • гентаміцин 3-8 мг/кг

 • тобраміцин 4-6 мг/кгСтартові препарати для дітей після 3 років:

 • - “захищені” пеніциліни: аугментин, амоксиклав

 • ( амоксицилін/клавуланат) – 20 –45 мг/кг;

 • ампісульбін, уназін ( амоксицилін/сульбактам )– 150 мг/кг

 • -цефалоспорини П покоління:

 • цефуроксим ( зіннат) чи цефаклор, 20-40 мг/кг;

 • цефамандол чи мефоксин, 50-100 мг/кг

 • -цефалоспорини Ш покоління

 • Парентеральне введення антибіотика продовжують до 2 діб після нормалізації температури, якщо ж понад 3 доби на фоні лікування утримується гіпертермія – необхідна заміна препарата, доцільно згідно результатів бакпосіву сечі. • Карбопенеми: меропенем, іміпенем, тієнам,

 • примаксин, конет - 10-30 мг/кг,

 • Фторхінолони: ципрофлоксацин (ципробай) 7– 30 мг/кг,

 • левофлоксацин, гатіфлоксацин (бігафлон)

 • офлоксацин (таривід) 7 –15 мг/кг.

 • Оксихіноліни: нітроксолін, 5-НОК - 5-10 мг/кг.

 • налідиксова кислота (невіграмон, неграм ) - 50 – 60 мг/кг

 • піпемідова кислота ( палін, пімідель) – 15 мг/кг.

 • Сульфаніламіди: ко-тримоксазол, бактрим, бісептол

 • ( триметоприм/сульфаметрол) – 48 мг/кг.

 • Нітрофурани: фурагін, фурадонін (увамін), фурамаг, нітрофурантоїн, ніфуроксазид, левантин - 5 – 8 мг/кг.

 • Фосфоміцин 20 мг/кг , одноразово

 • Нітроімідазоли: метронідазол, імідазол, тинідазол - 50 мг/кг.ТЕРАПІЯ ІІа класу:

 • Нестероїдні протизапальні: ібупрофен 15 мг/кг;

 • . Для покращення ниркового кровотоку: трентал

 • ( пентоксифілін), курантил, цинаризин, стугерон, еуфілін;

 • Детоксикуюча терапія ( оральна, парентеральна)

 • Корекція перекисного окислення :

 • вітамін Е 10 – 15 мг /добу; унітіол 0,1 мг/кг

 • галаскорбін 0,25 – 0,5 * 3 рази добу.

 • Неспецифічні імунокоректори: рибоксин, фосфаден, пентоксил, метилурацил

 • Фізіотерапія: електрофорез з протизапальними, нітрофуранами, УВЧ, СМХ на ділянку нирок

 • ФітотерапіяВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА

 • Сечовий режим, особливо при вторинному,

 • Антибактеріальна – безперервна при первинному до 3 міс наніч, переважно бісептол у 1/3 – 1/4 добової дози,

 • При вторинному – вікова доза, краще по чутливості мікробів, 10 днів щоміся, до 6 -9 міс.

 • ( альтернуючий режим) або

 • -щоденно довготривало 1/3 – ¼ дози ( дублюючий режим)ІНФЕКЦІЯ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

 • - немає чітких даних про локалізацію ураження нирок, але є ознаки транзиторного запалення нижніх сечовивідних щляхів.

 • КРИТЕРІІ ДІАГНОЗУ: - помірна інтоксикація;

 • - короткотривала дизурія;

 • - незначна лейкоцитурія на

 • фоні респіраторного епізоду;

   • - транзиторна бактерійурія;
   • - функція нирок нестрадає;
 • - триває до 3 – 5 днівХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ -

 • ЦЕ НЕЗВОРОТНЄ ПОРУШЕННЯ УСІХ ФУНКЦІЙ НИРОК, ЯКЕ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ПОГІРШЕННЯ ЕКСКРЕТОРНОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ ТА СЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЙ, ЩО ВЕДЕ ДО РОЗВИТКУ КЛІНІЧНИХ СИМПТОМІВ УРЕМІЇ.ПРИЧИНИ ХНН:

 • Природжені вади розвитку; вторинний пієлонефрит;

 • Хронічний чи підгострий гломерулонефрит;

 • Туберкульоз нирок;

 • Обструктивна уропатія ( камінці, пухлини);

 • Системні гломерулопатії (СЧВ, ДМ, СС, ЦД, амілоїдоз).КЛІЧНІ ОЗНАКИ УРЕМІЇ

 • АНЕМІЯ як наслідок зменшення синтезу еритропоетину нирками;

 • зменшене вживання та всмоктування заліза.

 • - НЕВРОПАТІЯ з розвитком парестезій, вегетативних

 • порушень травного каналу, судин, серця.

 • -НИРКОВА ОСТЕОДИСТРОФІЯ: остеомаляція, фіброзний остит, остеопороз, остеосклероз.

 • ЕНДОКРИННІ ПОРУШЕННЯ : гіпотиреоз

 • АЦИДОЗ: задишка, тахіаритмія.

 • АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ.

 • ГЕНРАЛІЗОВАНА МІОПАТІЯ

 • ІМУНОДЕФІЦИТНИЙ СТАН.

 • ГІПЕРАЗОТЕМІЯ.

 • ЗНИЖЕННЯ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ.ЛІКУВАННЯ ХНН

 • ДІЄТА з обмеженням білка, який корелюється ступенем

 • клубочкової фільтрації: КФ=50 мл/хв - 1 г/кг;

 • КФ=!0 мл/хв -0,3 г/кг.

 • -КОРЕКЦІЯ АНЕМІЇ з допомогою вітамінних

 • комплексів, фолієвої кислоти, препаратів

 • заліза, андрогенів.

 • -ДЛЯ ПРИГНІЧЕННЯ ПАРАТГОРМОНУ - оксикальцитріол.

 • -КОРЕКЦІЯ КИСЛОТНО –ЛУЖНОЇ РІВНОВАГИ –

 • цитрат натрію, бікарбонати

 • -КОРЕКЦІЯ ГЕПЕРАЗОТЕМІЇ - ентеросорбція,

 • гемодіаліз.

 • ПОКАЗИ ДО ГЕМОДІАЛІЗУ: сечовина > 35 ммоль/л

 • КФ менше 10 мл/хв,

 • креатинін крові > 0,4 ммоль/л

 • застійна серцева недостатність та злоякісна гіпертензія,

 • набряк легень та мозку • Дякую за увагу.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> pediatria -> sunucka -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
pediatria -> Імунодефіцитні стани (первинні)
pediatria -> Особливості органів дихання у віковому аспекті
pediatria -> Залозиста, яка триває від 4 до 16-го тижня внутрішньоутробного розвитку. 1 Залозиста
pediatria -> Клінічна імунологія виникла на стику трьох наук : мікробіології
pediatria -> Сдр у новонародженого
pediatria -> Педіатрія, як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні
pediatria -> Природне вигодовування немовлят Проф. О.Є. Федорців
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Діагностика вроджених вад серця доц. Синицька В. О


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка