Анатомо-фізіологічні особливості розвитку та будови тканин І органів щелепно-лицевої ділянки (щлд) у дітей. Місцеве та загальне знеболювання у дітейДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


Анатомо-фізіологічні особливості розвитку та будови тканин і органів щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) у дітей. Місцеве та загальне знеболювання у дітей (види та методи місцевого знеболювання у дітей; показання, протипоказання). Показання, протипоказання до видалення зубів у дітей, техніка виконання; інструментарій для видалення зубів. Особливості видалення тимчасових та постійних зубів у дітей, профілактика ранніх та пізніх ускладнень.


Використовуючи зручну для стоматолога періодизацію дитячого віку, пов'язану з певними станами тимчасових і постійних зубів та тканин щелепно-лицевої ділянки, виділяють:

 • І період (від 1-го дня до 6 міс) —беззубі щелепи;

 • II період (від 6 міс до 2 років) — становлення тимчасового прикусу;

 • III період (від 2 до 6 років) - період тимчасових зубів;

 • IV період (6-12 років) — зміни зубів — змінний прикус;

 • V період — період постійних зубів (12—15 років).Показаннями для застосування інфільтраційного знеболювання будуть такі втручання:

 • І період — видалення невеликих за розміром вроджених пухлин, що локалізуються на коміркових відростках у фронтальних їх відділах (частіше фібром або папілом на язиці та щоках); подовження вуздечки язика, хірургічна обробка ран у разі травматичних ушкоджень м'яких тканин лиця та органів ротової порожнини; видалення тимчасових різців (з якими дитина народилася), що травмують сосок матері під час годування.II період — видалення невеликих за розміром доброякісних пухлин та пухлиноподібних новоутворень на лиці і в ротовій порожнині, зубів на верхній нижній щелепах, хірургічна обробка ран лиця без дефекту тканин ротової порожнини.

 • II період — видалення невеликих за розміром доброякісних пухлин та пухлиноподібних новоутворень на лиці і в ротовій порожнині, зубів на верхній нижній щелепах, хірургічна обробка ран лиця без дефекту тканин ротової порожнини.III період — видалення тимчасових зубів на верхній і нижній щелепах, невеликих за розміром новоутворень м'яких тканин лиця і тканин ротової порожнини; подовження вуздечок верхньої і нижньої губ; хірургічна обробка невеликих за розміром ран м'яких тканин лиця й ротової порожнини.

 • III період — видалення тимчасових зубів на верхній і нижній щелепах, невеликих за розміром новоутворень м'яких тканин лиця і тканин ротової порожнини; подовження вуздечок верхньої і нижньої губ; хірургічна обробка невеликих за розміром ран м'яких тканин лиця й ротової порожнини.IV період — видалення тимчасових зубів на верхній і нижній щелепах; постійних різців на верхній шелепі; папілом, фібром; лікування ретенційних кіст м'яких тканин лиця і в ротовій порожнині; хірургічна обробка ран м'яких тканин; додаткова анестезія підчас проведення провідникового знеболювання.

 • IV період — видалення тимчасових зубів на верхній і нижній щелепах; постійних різців на верхній шелепі; папілом, фібром; лікування ретенційних кіст м'яких тканин лиця і в ротовій порожнині; хірургічна обробка ран м'яких тканин; додаткова анестезія підчас проведення провідникового знеболювання.V період — хірургічна обробка невеликих за розміром ран м'яких тканин лиця, видалення невеликих за розміром пухлин і пухлиноподібних утворень; перифокальна інфільтраційна анестезія — у разі розтинів абсцесів у ротовій порожнині і щелепно-лицевій ділянці (за відсутності показань або можливості забезпечення наркозу); діагностичні пункції пухлин і пухлиноподібних утворень; біопсія пухлин м'яких тканин; додаткова анестезія у разі застосування провідникової анестезії.

 • V період — хірургічна обробка невеликих за розміром ран м'яких тканин лиця, видалення невеликих за розміром пухлин і пухлиноподібних утворень; перифокальна інфільтраційна анестезія — у разі розтинів абсцесів у ротовій порожнині і щелепно-лицевій ділянці (за відсутності показань або можливості забезпечення наркозу); діагностичні пункції пухлин і пухлиноподібних утворень; біопсія пухлин м'яких тканин; додаткова анестезія у разі застосування провідникової анестезії.Для місцевої анестезії придатні речовини, які мають такі властивості:

 • достатню і швидку розчинність у воді та фізіологічних середовищах;

 • стабільність у розчинах;

 • стійкість під час стерилізації;

 • мінімальну токсичність;

 • максимальну терапевтичну дію;

 • легко проникають у тканини;

 • швидко блокують імпульси в нервових волокнах;

 • глибоко, повно та тривало знеболюють;

 • не мають подразнювального та деструктивного впливу на тканини;

 • мінімальну побічну дію у разі надходження у загальний кровообіг, зокрема, пригнічувальний вплив на ЦНС;

 • метаболізм без утворення отруйних речовин;

 • мінімум побічних реакцій;

 • можуть тривало зберігатися (2—3 роки).ВИДИ МІСЦЕВОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯМісцеві анестетикиПРОВІДНИКОВЕ ЗНЕБОЛЕННЯ

 • Вивчаючи провідникову анесте­зію, слід запам'ятати, що вона може бути

 • 1)Центральною або базальною оскільки знеболювальний розчин підводиться до основи (basis) черепа, де виходить один із стовбурів трійча­стого нерва;

 • 2)периферійною, коли знебо­лювальний розчин підводиться до цільового пункту гілки головного стовбура;

 • проведена позаротовим доступом або внутрішньоротовим;

 • проведена внутрішньоканально, коли кінчик голки входить у кістковий канал, і позаканально, коли голка підходить до вустя каналу.Загальні положення щодо виконання провідникової анестезії:

 • Необхідно точно знати місце уколу та цільовий пункт для кожного виду провідникової анестезії.

 • Обираючи метод і шлях провідникового знеболювання, слід віддати перевагу тому, який передбачає мінімум рухів голкою по кістці та у м'язах. Тоді коли уникнути цього неможливо, під час руху по кістці зріз на кінчику голки повинен розташовуватися до кістки та вздовж її, а розчин анестетика слід по­давати перед рухом голки.

 • Під час проведення провідникової анестезії частина голки (0,5— 1 см) завжди повинна залишатися зовні: це дозволить безперешкодно видалити її у разі відлому у місці канюлі.

 • Знеболювальний розчин потрібно випорскувати досить близько до цільо­вого пункту, що забезпечить швидке настання знеболювання.

 • Знеболювальний розчин слід уводити повільно, щоб запобігти надмірно­му здавленню тканин.Підочноямкова анестезіяПіднебінна анестезіяРізцева анестезіяПериферійна провідникова анестезія для нижньої щелепи Мандибулярна анестезіяМентальна анестезія1. ОЗНАКА КУТА

 • 1. ОЗНАКА КУТА

 • 2. ОЗНАКА ВИГИНУ РУЧОК ТА ДОВЖИНИ ЩИПЦІВ

 • 3. ОЗНАКА СТОРОНИ

 • 4. ОЗНАКА ШИРИНИ ЩІЧОК

1. НЕВІДКЛАДНІ

 • 1. НЕВІДКЛАДНІ

 • Загальні: гострий септичний стан, хроніосепсис, одонтогенна хронічна інтоксикація (медіастеніт, артрит та ін.)

 • Місцеві: гострий одонтогенний остеомієліт, гострий одонтогенний гайморит2. САНАЦІЙНІ

 • 2. САНАЦІЙНІ

 • Хр. Гранулюючий та гранулематозний періодонтити

 • Зуби, що не підлягають консервативному лікуванню та є джерелом інфекції при гострому періоститі

 • Утруднене прорізування третіх нижніх молярів, що викликають пат. процеси в тканинах

 • Ретеновані, напівретеновані та дистоповані зуби, що є причиною одонталгій, зап. Процесів, травмування слизової оболонкиВажка форма пародонтиту, пародонтозу, при рухомості зубів ІІІ-ІV ступеня

 • Важка форма пародонтиту, пародонтозу, при рухомості зубів ІІІ-ІV ступеня

 • Періодонтитні, розламані зуби та вклинені в щілину перелому щелепи

 • Молочні зуби- для своєчасного прорізування постійних зубів, а також при рецидивуючих запальних процесах

 • Одонтогенні абсцеси, флегмони, лімфаденіти3. ПРОТЕТИЧНІ ПОКАЗАННЯ

 • 3. ПРОТЕТИЧНІ ПОКАЗАННЯ

 • Висунуті зуби через відсутність антагоніста, що перешкоджають виготовленню функціонального зубного протеза

 • Конвергуючі, дивергуючі і надкомплектні зуби поза зубною дугою

 • При ортрдонтичному та хірургічному лікуванні аномалій прикусу4. ЕСТЕТИЧНІ ПОКАЗАННЯ

 • 4. ЕСТЕТИЧНІ ПОКАЗАННЯ

 • Надкомплектні та аномалійно розташовані зуби, які спотворюють зовнішній вигляд пацієнта, посмішку

 • При дефектах вимови звуківСерцево-судинні захворювання (гіпертонічна х-ба в період кризи, загострення ішемічної х-би серця, інфаркт міокарда тощо)

 • Серцево-судинні захворювання (гіпертонічна х-ба в період кризи, загострення ішемічної х-би серця, інфаркт міокарда тощо)

 • Захворювання крові (анемія, гемофілія)

 • Гострі респіраторні захворювання

 • Психічні захворювання в період захворюванняГострі захворювання паренхіматозних органів – печінки, нирок, підшлункової залози

 • Гострі захворювання паренхіматозних органів – печінки, нирок, підшлункової залози

 • Гострі інфекційні захворювання

 • Захворювання ЦНС (менінгіт, черепно-мозкова травма тощо)

 • Вагітність 1-2 і 8-9 місяців, менструаціяЗуби в ділянці злоякісної пухлини або гемангіоми

 • Зуби в ділянці злоякісної пухлини або гемангіоми

 • Гострі запальні процеси слизової оболонки рота і зіва

 • В період та після проведення променевої терапії злоякісних пухлин порожнини рота

 • Молочні зуби у дорослих людей при відсутності постійнихВІДШАРУВАННЯ ЯСЕН

 • ВІДШАРУВАННЯ ЯСЕН

 • НАКЛАДАННЯ ЩИПЦІВ

 • ПРОСУВАННЯ ЩІЧОК ЩИПЦІВ

 • ЗМИКАННЯ ЩИПЦІВ (фіксація)

 • ВИВИХУВАННЯ ЗУБА (люксація або ротація)ВИВЕДЕННЯ ЗУБА З ЛУНКИ (тракція)

 • ВИВЕДЕННЯ ЗУБА З ЛУНКИ (тракція)

 • ЗБЛИЖЕННЯ КРАЇВ РАНИ (репозиція)

ДО 14 ДНЯ - ГРАНУЛЮВАННЯ ЛУНКИ

 • ДО 14 ДНЯ - ГРАНУЛЮВАННЯ ЛУНКИ

 • 16-23 ДЕНЬ – ЕПІТЕЛІЗАЦІЯ ЛУНКИ

 • 1-2 МІСЯЦІ – ДРІБНОПЕТЛИСТА ГУБЧАСТА КІСТКОВА ТКАНИНА

 • 3 МІСЯЦІ – КРУПНОПЕТЛИСТА КІСТКОВА ТКАНИНА, БІЛЯ КРАЮ ЛУНКИ – ГРУБОВОЛОКНИСТА ТКАНИНА

 • 4-6 МІСЯЦІВ – ОРГАНОТИПОВА КІСТКОВА ТКАНИНА ОСТЕОННОЇ БУДОВИПЕРЕЛОМ КОРОНКИ АБО КОРЕНЯ ЗУБА

 • ПЕРЕЛОМ КОРОНКИ АБО КОРЕНЯ ЗУБА

 • УШКОДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН

 • ПОШКОДЖЕННЯ СУСІДНЬОГО ЗУБА

 • ПРОШТОВХУВАННЯ ЗУБА АБО КОРЕНЯ В М’ЯКІ ТКАНИНИПЕРЕЛОМ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА

 • ПЕРЕЛОМ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА

 • ПЕРЕЛОМ ГОРБА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

 • ВИВИХ У СНЩС

 • ПЕРЕЛОМ Н/Щ

 • ПОТРАПЛЯННЯ ЗУБА АБО КОРЕНЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ

 • ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДНА В/Щ ПАЗУХИ1. З лунки видаленого зуба виділяється кров з пухирцями повітря

 • 1. З лунки видаленого зуба виділяється кров з пухирцями повітря

 • 2. При зондуванні лунки (тупим зондом, хірургічною ложечкою) інструмент потрапляє у верхньощелепну порожнину

 • 3. При полосканні рота антисептиком рідина потрапляє в ніс

 • 4. Позитивна повітряна пробаНЕПРИТОМНІСТЬ

 • НЕПРИТОМНІСТЬ

 • КОЛАПС

 • ШОК

 • ПОРУШЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

 • ПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

 • КРОВОТЕЧА З ЛУНКИ

 • АЛЬВЕОЛІТ

 • НЕВРИТ НИЖНЬОГО КОМІРКОВОГО НЕРВА

 • ГОСТРІ КРАЇ АЛЬВЕОЛИДякую за увагу і гарного всім настрою !
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка