Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освітиДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Скоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі

 • Скоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школіОрганізаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового ДС початкової загальної освіти (Бачинська Т.В.)

 • Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового ДС початкової загальної освіти (Бачинська Т.В.)

 • Концептуальні засади нового ДС початкової загальної освіти (Лесіна О.В.)

 • Особливості і проблеми запровадження нового змісту початкової освіти (Гальчевська Н.А.)

 • ДС початкової загальної освіти: зміст та етапи впровадження (Лесіна О.В.)

 • Роль та завдання методичної служби у період переходу на новий зміст ДС початкової загальної освіти:

 • Учитель як фактор реалізації нового змісту початкової освіти (Лесіна О.В.)

 • З досвіду роботи. Роль методичного об’єднання в підготовці вчителів до реалізації змісту нових ДС початкової школи (Стрельбицька С.В.)

 • Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі (Гальчевська Н.А.)

 • Підсумок роботи. Круглий стіл (Лесіна О.В.)

рамковий основний нормативний документ в якому визначено загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової, базової і повної ЗСО

 • рамковий основний нормативний документ в якому визначено загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової, базової і повної ЗСОРозробляється творчим колективом науковців, методистів, вчителів з різних регіонів України під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України (наказ №75/5 від 05.02.2010р.)

 • Розробляється творчим колективом науковців, методистів, вчителів з різних регіонів України під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України (наказ №75/5 від 05.02.2010р.)

 • Затверджується КМ України (постанова КМУ №462 від 20.04.11р.)

 • Переглядається не рідше одного разу на 10 роківЗбереження єдиного освітнього простору в державі;

 • Збереження єдиного освітнього простору в державі;

 • посилення стабілізуючої і регламентуючої ролі школи у системі неперервної освіти;

 • забезпечення еквівалентності здобуття середньої освіти у різних формах;

 • визначення рівнів загальноосвітньої підготовки як базису наступності (дошкілля – школа – ПТУ - ВНЗ );

 • розвантаження учнів від надмірної інформації;

 • створення передумов для диференціації шкільної освіти;

 • впровадження моніторингу різних рівнів на основі розроблення критеріїв оцінки якості;

 • розмежування рівнів відповідальності між центром і регіонами за якість змісту шкільного навчання і умови його реалізаціїУзгоджені цілі стандартизації;

 • Узгоджені цілі стандартизації;

 • зміст;

 • процес;

 • результати;

 • окреслені умови, які визначають якість впровадження ДС початкової освіти (засоби, ресурси, методики оцінювання тощо)Досягти в масовій школі необхідного і достатнього рівня, а не мінімального початкової освіти (лише на цьому рівні об’єктом цілеспрямованого формування є базові загальнонавчальні уміння і навички)

 • Досягти в масовій школі необхідного і достатнього рівня, а не мінімального початкової освіти (лише на цьому рівні об’єктом цілеспрямованого формування є базові загальнонавчальні уміння і навички)Повне, своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

 • Повне, своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

 • різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;

 • створення освітнього середовища: осучаснення, оздоровлення;

 • впровадження методик особистісно орієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших школярів;

 • моніторинговий супровід;

 • адекватна підготовка педагогічних кадрівВступає в дію з 1 вересня 2012р.

 • Вступає в дію з 1 вересня 2012р.

 • Розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти

 • Ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходівГромадянська компетентність;

 • Громадянська компетентність;

 • ключова компетентність;

 • ключова компетенція;

 • компетентнісний підхід;

 • компетентність;

 • компетенція;

 • комунікативна компетентність;

 • міжпредметна компетентність;

 • міжпредметні естетичні компетентності;

 • предметна компетентність;

 • предметна компетенція;

 • предметна математична компетентність;

 • предметна природознавча компетентність;

 • соціальна компетентність.Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна

 • Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна

 • Розділи програми: «Навчання грамоти», «Мовленнєва змістова лінія», «Мовна змістова лінія», «Соціокультурна змістова лінія», «Діяльнісна змістова лінія»

 • 1 клас - 245 годин (7 годин на тиждень)

 • 2 клас - 121 година

 • І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • 3 клас - 121 година

 • І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • 4 клас - 121 година

 • І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)Змістові лінії: коло читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика; досвід читацької діяльності; робота з дитячою книжкою, робота з інформацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 • Змістові лінії: коло читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика; досвід читацької діяльності; робота з дитячою книжкою, робота з інформацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 • 2 клас - 121 година

 • І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • ІІ семестр - 4 години на тиждень (64 години)

 • 3 клас - 121 година

 • І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • 4 клас - 121 година

 • І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)Змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 • Змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 • 1 клас - 140 годин (4 години на тиждень)

 • 2 клас - 140 годин (4 години на тиждень)

 • 3 клас – 140 годин (4 години на тиждень)

 • 4 клас – 140 годин (4 години на тиждень)Змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”.

 • Змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”.

 • 1 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.

 • 2 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.

 • 3 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 3 год.

 • 4 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.Теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”.

 • Теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”.

 • 3 - 4 класи по 35 годин/рік (сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів „Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ”; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства)Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

 • Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

 • Навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

 • У кінці кожної «школи» надаються орієнтовні навчальні нормативи й вимоги.

 • 1-4 класи – 105 годин/рік (з них резерв - 20 год/рік)Розділи: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

 • Розділи: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

 • 1 клас - 34 години, із них 3 години - резервні (Підготовка до «Дня здоров’я» )

 • 2 клас - 34 години, із них 2 години – резервні (Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок )

 • 3 клас - 34 години, із них 2 години – резервні (Виконання проекту: «Прагнемо бути здоровими!» )

 • 4 клас - 34 годин, із них 2 години – резервні (Підготовка і проведення вистави, творчого конкурсу, присвяченого заохоченню учнів до здорового способу життя )Змістові лінії: ручні техніки обробки матеріалів; технічна творчість; декоративно-ужиткове мистецтво; самообслуговування (кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій).

 • Змістові лінії: ручні техніки обробки матеріалів; технічна творчість; декоративно-ужиткове мистецтво; самообслуговування (кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій).

 • 1 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 2 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 3 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 4 клас - 35 години, із них 4 години - резервніЗмістові лінії: комп’ютер та його складові; інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці; комунікаційні технології; створення проектів.

 • Змістові лінії: комп’ютер та його складові; інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці; комунікаційні технології; створення проектів.

 • Презентація СДІ

Враховано зарубіжний досвід та кращі традиції вітчизняної освіти

 • Враховано зарубіжний досвід та кращі традиції вітчизняної освіти

 • Оновлено зміст ДС та удосконалено Базовий навчальний план

 • Передбачено формування ключових компетентностей учнів початкових класів

 • Єдиний зміст стандарту для усіх мов навчання

 • Вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх ЗНЗ

 • Посилено природничу складову, введено нову освітню галузь “Природознавство”

 • Впровадження нового курсу ІКГ з 2 класу в усіх ЗНЗ

 • Передбачено діяльнісну лінію у змісті кожної освітньої галузі

 • Обов’язкова варіативна складова: 1-4 класи по 2 годиниЗабезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

 • Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

 • Впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкової школи

 • Використання здоров’язбережувальних технологій

 • Впровадження ІКТ в освітньому процесі початкових класів

 • Соціалізація особистості молодшого школяра

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка