Безпека життєдіяльності – система знань з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження травматизму, дійДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

Безпека життєдіяльності – система знань з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження травматизму, дій

 • Безпека життєдіяльності – система знань з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження травматизму, дій

 • у випадках надзвичайних ситуацій тощо.

Під час навчально-виховного процесу

 • Під час навчально-виховного процесу

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 р. № 563, зареєстроване в Міністерстві юстиції 20 листопада 2001 р. за № 969/6160 (зі змінами) (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці).

 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 р. № 563, зареєстроване в Міністерстві юстиції 20 листопада 2001 р. за № 969/6160 (зі змінами) (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці).

 • Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені спільним наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 р. № 348/70, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за № 800/3240 (далі - Правила пожежної безпеки).

 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 р. № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533 (далі – Правила безпечної експлуатації електроустановок).Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня 2006 р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680 (далі – Положення про порядок проведення навчання з охорони праці).

 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року № 616, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1093/6284 (далі – Положення про порядок розслідування нещасних випадків).Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63 (далі – ДСанПіН 5.5.2.008-01).

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63 (далі – ДСанПіН 5.5.2.008-01).

 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121/9720.Інструктивно-методичні матеріали: “Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності”

 • Інструктивно-методичні матеріали: “Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності”Інструктивно-методичні матеріали: “Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів”

 • Інструктивно-методичні матеріали: “Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів”

 • У кожному кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій мають бути:

 • інструкції до проведення практичних робіт,

 • інструкції до програмних засобів та систем програмування тощо,

 • інструкції з безпеки і журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.Інструкція з безпеки для учнів під час роботи в кабінеті (лабораторії) хімії.

 • Інструкція з безпеки для учнів під час роботи в кабінеті (лабораторії) хімії.

 • Інструкція з безпеки під час виконання демонстраційних дослідів для вчителя, лаборанта в кабінеті (лабораторії) хімії.

 • Інструкція з безпеки для учнів під час проведення занять у кабінеті (лабораторії) фізики загальноосвітнього навчального закладу.

 • Інструкція з безпеки для учнів під час проведення практичних і лабораторних робіт у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу.

 • Інструкція з безпеки для учнів під час роботи в куточку живої природи.

 • Інструкція з безпеки для учнів під час роботи на навчально-дослідній ділянці.

 • Інструкція з безпеки для учнів під час проведення практичних робіт у теплиці (оранжереї) загальноосвітнього навчального закладу.

 • Інструкція з безпеки для учнів під час екскурсій з біології.Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21 серпня 2000 р. №213.

 • Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21 серпня 2000 р. №213.

 • Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в ЗНЗ, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 р. № 521.

 • Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи ЗСО, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 р. № 730

Основні вимоги безпеки під час навчально-виховного процесу.

 • Основні вимоги безпеки під час навчально-виховного процесу.

 • Організація та безпечне проведення навчально - виховної роботи з учнями у групі продовженого дня:

 • Вимоги щодо організації навчально-виховного процесу.

 • Вимоги до організації суспільно - корисної праці та робіт з самообслуговування учнів.

 • Вимоги до забезпечення учнів групи продовженого дня питною водою і харчуванням.

 • Вимоги до організації та безпечного проведення, екскурсій, походів, практичної діяльності в довкіллі.

 • Планування роботи вихователя групи продовженого дня з питань безпеки життєдіяльності.

 • Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в групі продовженого дня.Відповідно до листа Міністерства освіти України від 15 травня 1995 року № 1/9-169 до посадової інструкції вихователя мають вноситися конкретні обов’язки та відповідальність з безпеки життєдіяльності.

 • Відповідно до листа Міністерства освіти України від 15 травня 1995 року № 1/9-169 до посадової інструкції вихователя мають вноситися конкретні обов’язки та відповідальність з безпеки життєдіяльності.

 • До плану роботи вихователь групи продовженого дня включає пункти щодо:

 • проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життя і здоров’я учнів;

 • перегляду фільмів про шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, ігроманії з урахуванням вікових особливостей дітей; проведення бесід, творчих конкурсів, читання науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань, інших питань безпеки життєдіяльності;

 • організації, підготовки та оформлення матеріалів виставок, стендів з питань безпеки життєдіяльності тощо.

Забезпечити системне підвищення компетентності педагогічних працівників методичних кабінетів, відповідальних за безпеку життєдіяльності, попередження дитячого травматизму та методичний супровід викладання навчальних предметів: біології, хімії, фізики, трудового навчання, інформатики, фізичної культури та виховної роботи.

 • Забезпечити системне підвищення компетентності педагогічних працівників методичних кабінетів, відповідальних за безпеку життєдіяльності, попередження дитячого травматизму та методичний супровід викладання навчальних предметів: біології, хімії, фізики, трудового навчання, інформатики, фізичної культури та виховної роботи.Внести до плану роботи районного (міського) методичного кабінету (інформаційного центру) та провести семінари з питань нормативно-правого забезпечення безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу (на базі опорного закладу з охорони праці):

 • Внести до плану роботи районного (міського) методичного кабінету (інформаційного центру) та провести семінари з питань нормативно-правого забезпечення безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу (на базі опорного закладу з охорони праці):

 • для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів та керівників районних (методичних) об’єднань учителів навчальних предметів інваріантної складової робочих навчальних планів;

 • для керівників шкільних методичних об'єднань класних керівників (1-11 класи);

 • для вихователів груп продовженого дня.До плану роботи районних (міських) методичних об’єднань вчителів природничо-математичного напряму, трудового навчання, фізичної культури, інформатики тощо внести питання вивчення вимог безпеки та організації їх забезпечення їх час навчально-виховного процесу.

 • До плану роботи районних (міських) методичних об’єднань вчителів природничо-математичного напряму, трудового навчання, фізичної культури, інформатики тощо внести питання вивчення вимог безпеки та організації їх забезпечення їх час навчально-виховного процесу.

 • Посилити контроль за здійсненням навчально- виховного процесу у відповідності до вимог безпеки життєдіяльності та забезпеченості навчальних закладів сучасними навчально-методичними матеріалами з безпеки життєдіяльності.

 • Відстежувати рівень теоретичних знань та сформованості практичних навичок учнів з безпеки життєдіяльності.Вивчати та поширювати кращий довід роботи навчальних закладів, педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності, попередження дитячого травматизму.

 • Вивчати та поширювати кращий довід роботи навчальних закладів, педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності, попередження дитячого травматизму.

 • Сприяти активізації співпраці з фахівцями

 • у галузі безпеки життєдіяльності (представниками ДАІ, пожежних служб, закладів охорони здоров’я).

 • Орієнтувати педагогів на здійснення тісної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, сім’ї та громади у питаннях щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я людини.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка