Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. ЖовтюкДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів

 • Вчитель Калинівської ЗОШ І-ІІ ст. І.П.Жовтюк


 • Мета:дослідити,як біоадекватна технологія(БАТ)освіти сприяє розвитку творчого мислення Методична проблема:

 • “Розвиток творчого мислення як умова самореалізації особистості”

 • Педагогічне кредо: “Навчаючи – учусь”Актуальність технології

 • Актуальність технології

 • Проект Концепції літературної освіти в 11-річній

 • загальноосвітній школі визначає головною метою

 • літературної освіти виховання читацької особистості з

 • розвиненим естетичним смаком, самостійним

 • критичним мисленням, гуманістичним світоглядом.

 • Об’єкт літературної освіти – особистість учня (його

 • духовно-емоційний світ, моральні цінності та

 • орієнтації, творче мислення, уява, читацькі

 • компетенції, мовлення).

 • Вивчення літератури за біологічно адекватною

 • (ноосферною) технологією якраз і сприяє розв’язанню

 • таких завдань.

 • БАТ – один із методів реалізації моєї методичної

 • проблеми. • Час створення технології:

 • 1993 – 1995-ті рр.

 • Наукові дослідження проводили Б.А.Астафьєв,Н.В.Маслова, С.В. Лещев, Ж.Піаже, В.Параджанов,

 • А.Н.Леонтьєв, Ж.-Ж.Руссо, М.Монтессорі,

 • Г.Лозанова, В.Ф.Шаталов, Я.-А.Коменський.

 • Вперше у вітчизняній педагогіці висловив думку про

 • цілісне формування людської особистості в процесі

 • виховання К.Д.Ушинський, який зазначав: «Діти

 • мислять формами, фарбами, звуками,

 • відчуттями взагалі». • Ідея досвіду – забезпечення права людини на природовідповідне мислення.

 • Мета та завдання вчителя – сформувати і дати учневі навичку роботи з навчальним мислеобразом, закріпити його в довготривалій пам’яті. Навчити користуватися новим образом, залучити його до динамічного потоку раніше придбаних мислеобразів, які постійно рухаються. • Новизна технології

 • БАМ забезпечує роботу екологічного

 • (двопівкульного), тобто природовідповідного

 • мислення.

 • Дозволяє занести навчальну інформацію у

 • довгочасну (тривалу) пам'ять, скоротити у 3-5

 • разів час навчання, зберегти ресурси здоров'я.

 • Залучає до освітнього процесу всі канали

 • сприйняття. • Мислеобраз –

 • індивідуально сприйнятий

 • всіма органами чуття (дотик

 • + колір + смак + запах +

 • звук) цілісний образ

 • предмета або явища • Технологія

 • досвіду

 • Слово – не просто звук, а

 • засіб збудження образів…

 • слухати – означає бачити те,

 • про що говорять, а говорити

 • – означає малювати зорові

 • образи.

 • К. СтаніславськийСтруктура уроку:

 • Структура уроку:

 • Перший етап репрезентація інформації (активність).

 • Другий сприйняття інформації (релаксація).

 • Третійосмислення інформації (активність).

 • Четвертий представлення в слові (релаксація).

 • П’ятий архівування інформації (активність).

 • Особливість уроку. Кожен урок закінчується творчим

 • завданням: створити власні мислеобрази,

 • використовуючи малюнок, оповідання, схему, вірш,

 • кросворд.Ці етапи уроку співвідносяться

 • Ці етапи уроку співвідносяться

 • з системою етапів пізнання Ж.Піаже.

 • Релаксація. Активність. Релаксація. Активність.

 • Методи:

 • релаксація малювання символу, слухання тексту, читання тексту,подання інформації,анліз образу.

 • Мета :

 • ввести новий матеріал на основі власного досвіду і вибору обговорення інформації

 • розуміння інформації, заучування тексту учнями

 • сенсорно-моторний етап

 • символьний етап,логічний етап, лінгвістичний етапПрактичне значення технології

 • Практичне значення технології

 • БАТ забезпечує роботу двопівкульного

 • мислення. Релаксація знімає стрес, втому,

 • психологічне навантаження . Легко і надійно засвоюється великий і важкий матеріал

 • Уроки цікаві, оригінальні і і надовго запам"

 • надовго запам ’ятовуються. Здійснення

 • морального, естетичного, трудового

 • навчання без додаткових витрат.

 • елаксація знімає стрес, втому,

 • психологічне навантаження. Легко і

 • надійно засвоюється великий і важкий

 • матеріал. Уроки цікаві, оригінальні і

 • надовго запам ’ятовуються. Здійснення

 • морального, естетичного, трудового

 • навчання без додаткових витрат. • Апробація технології

 • Невська О., Ануфрієва Т.Ф. (Росія), Григор’єва Л.В. (Якутія), на Україні –

 • С.В.Поліщук (Маріупольська ЗОШ № 40 ім. Є.М.Миська), В.І.Павленко

 • (викладач Зміївського професійного енергетичного ліцею Харківської області),

 • В.І.Тул, Л.І.Селезньова, В.В.Панченко, В.І.Павленко, Н.О.Немченко,

 • М.В.Половинка (колектив учителів Борівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 • ім..С.Закори Харківської обл..).

 • Проблеми. Технічне та методичне забезпечення.

 • Власні шляхи досягнення результатів навчально-

 • виховного процесу. На першому та заключному етапах

 • уроку застосовую методи і прийоми проблемного та

 • інтерактивного навчання, технології критичного мислення. • Прогнозовані результати:

 • Зростання мотивації учнів до

 • навчання, інтересу до предмета.

 • Покращення успішності учнів усіх

 • категорій.

 • Зниження антисоціальних проявів

 • у поведінці.

 • Ріст гармонійної особистості.

 • Розкриття творчих здібностей

 • учнів, а також здібностей до

 • самопізнання, самооцінки.

 • Формування цілісного мислення.

 • Розкриття внутрішнього “ я ”

 • дитини.

 • Здоров’язберігаючий та

 • здоров’явідновлювальний ефект. • Досягнення творчого рівня розвитку особистості – найвищий результат будь-якої

 • педагогічної технології • Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами,

 • що пробудилися в ній (А.Дістервег) • Знання має служити творчим цілям людини.

 • Мало накопичувати знання; слід

 • розповсюджувати їх якомога ширше та

 • застосовувати в житті ( М.Рубакін)

 • Опис біоадекватної (ноосферної) практики

 • літературної освіти у фахових журналах

 • “ Відкритий урок: розробки, технології, досвід “,

 • “ Зарубіжна література в школах України “, газеті

 • “Зарубіжна література ” (див. список л-ри) • Висновки.

 • 1. Забезпечення кінцевої мети загальної середньої освіти

 • Володіння ключовими компетенціями

 • Пізнавальна компетентність

 • Висока духовна і (галузеві знання) (оперування знаннями на практиці)

 • Здоровоморальна культура

 • Самоосвітня здоровозберігаюча компетентність (здоровий спосіб життя)

 • компетентність (прагнення до саморозвитку) • 4. Дотримуйся розроблених професором К. Вайнцвангом

 • «заповідей» творчої особистості:

 • будь господарем своєї долі;

 • досягни успіху в тому, що любиш;

 • зроби свій конструктивний внесок у спільну

 • справу;

 • вибудуй свої відносини з людьми на довірі;

 • розвивай свої творчі здібності;

 • культивуй у собі сміливість;

 • піклуйся про своє здоров’я;

 • не втрачай віри в себе;

 • намагайся мислити позитивно;

 • поєднуй матеріальний достаток із духовним

 • задоволенням.Література:

 • Література:

 • . Б е л я є в а Е.Ф., Зубкова Л.у М. Функція мислеобразу у двопівкульному мисленні /

 • Е.Ф.Беляєва. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: - ntkonf.org › belyaeva-ef-zubkova-lmfunktsiya-

 • . К а ш у б а Є.І. Біоадекватна технологія розвитку творчого мислення. Опис технології. //

 • Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – №6. – с.23 – 24

 • . К а ш у б а Є.І. «Дволикий Янус». Урок у 6 класі за біоадекватною технологією навчання. //

 • Зарубіжна література в школах України. – 2011. – №10. – с.46 – 48

 • . К а ш у б а Є.І. Людяність, довершеність у всьому… Урок у 8-у класі за біоадекватною

 • технологією. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – №6. – с.24 - 26

 • . К а ш у б а Є.І. «Відірваний від світу корабель…» Дж.Н.Г.Байрон – англійський поет-

 • романтик, фундатор течії байронізму. // Зарубіжна література. – 2012. – № 2 (738). – с.27 –

 • 31.

 • . К а ш у б а Є.І. «Хай перемагають митці!» Система уроків за казкою-новелою Е.Т.А.Гофмана

 • «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» за біоадекватною технологією навчання. //

 • Зарубіжна література. – 2011. – № 43 – 44 (731 - 732) – с.19 – 27.

 • . К а ш у б а Є.І. «Я прагну миру і добра…» Війна між Ліліпутією та Блефуску за романом

 • Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера». // Зарубіжна література. – 2012. – № 2 (738) – с.24 – 26.

 • . М а с л о в а Н.В. Ноосферное образование / Н.В.Маслова. – М., 2002.

 • . Н е в с ь к а О л е н а. Біоадекватна технологія навчання на уроках математики. [Електронний

 • ресурс]. Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/580590/
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка