Будь-який предмет з'ясовується через визначення. Будь-який предмет з'ясовується через визначенняДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.Будь-який предмет з'ясовується через визначення.

 • Будь-який предмет з'ясовується через визначення.

 • Загальноприйнятого визначення токсикології в даний час не існує. Найпростішим є, безпосередньо витікаюче з назви науки: toxicon - отрута, logos - наука. Токсикологія - наука про отрути.

 • Багато авторів повторюють саме це визначення, уточнюючи і відтіняючи важливі, як їм здається, характеристики предмету. До таких, поза сумнівом, відносяться реакції біологічних об'єктів (організму) на дію хімічної речовини, механізми їх розвитку і т.д.От чому існують визначення, в яких "малу кількість", як властивість "отрут", упускають зовсім:

 • От чому існують визначення, в яких "малу кількість", як властивість "отрут", упускають зовсім:

  • "Отрутою називається всяка хімічна речовина, здатна заподіяти смерть або серйозну шкоду здоров'ю своєю дією на тканини або соки тіла" (Пелікан Е.,1878).
  • "Можна визначити отруту як міру (єдність кількості і якості) дії хімічної речовини, в результаті якої за певних умов виникає отруєння" (Саватєєв Н.В., 1978).
 • З цих визначень витікає, що за тих або інших умов будь-яка речовина може стати отрутою.

  • Н.В. Лазарєв пише (1936): "Отрути - суть речовини, що викликають пошкодження організму немеханічним шляхом".


В даний час людству відомо близько 10 мільйонів хімічних сполук. З них більше 60 тисяч широко використовуються в побуті, медицині, на виробництві і в сільському господарстві. Ця кількість речовин продовжує з року в рік збільшуватися (за деякими даними приблизно на 1000 найменувань щорічно). І велика їх частина при певних обставинах може заподіяти "серйозну шкоду здоров'ю".

 • В даний час людству відомо близько 10 мільйонів хімічних сполук. З них більше 60 тисяч широко використовуються в побуті, медицині, на виробництві і в сільському господарстві. Ця кількість речовин продовжує з року в рік збільшуватися (за деякими даними приблизно на 1000 найменувань щорічно). І велика їх частина при певних обставинах може заподіяти "серйозну шкоду здоров'ю".

 • Подібна обставина ставить під сумнів саму можливість виділити зі всієї сукупності хімічних речовин навколишнього світу, природних і синтезованих людиною, якусь групу, що позначається як "отрута". У найбільш категоричній формі ця думка виражена ще в ХIХ столітті відомим французьким судовим медиком Тардье: "Отрут в науковому сенсі слова немає".

 • Накопичені людством знання давно привели до усвідомлення того факту, що практично будь-яка хімічна речовина, залежно від діючої кількості, може бути байдужою, корисною, шкідливою для організму (тобто виступати як отрута).Токсичність - основне поняття сучасної токсикології. У загальній формі можна визначити токсичність, як властивість (здатність) хімічних речовин, діючи на біологічні системи немеханічним шляхом, викликати їх пошкодження або загибель, або, стосовно організму людини, - здатність викликати порушення працездатності, захворювання або загибель.

 • Токсичність - основне поняття сучасної токсикології. У загальній формі можна визначити токсичність, як властивість (здатність) хімічних речовин, діючи на біологічні системи немеханічним шляхом, викликати їх пошкодження або загибель, або, стосовно організму людини, - здатність викликати порушення працездатності, захворювання або загибель.

 • Речовини істотно розрізняються по токсичності.

 • Чим в меншій кількості речовина здатна викликати пошкодження організму, тим вона токсичніша.Токсичність виявляється і може бути вивчена тільки в процесі взаємодії хімічної речовини і біологічних систем (клітини, ізольованого органу, організму, популяції).

 • Токсичність виявляється і може бути вивчена тільки в процесі взаємодії хімічної речовини і біологічних систем (клітини, ізольованого органу, організму, популяції).

 • Формування і розвиток реакцій біосистеми на дію токсиканта, що приводять до її пошкодження (тобто порушенню її функцій, життєздатності) або загибелі називається токсичним процесом.

 • Найважливішим елементом будь-якого токсикологічного дослідження є вивчення характеристики, закономірностей формування токсичного процесу. Тому токсикологія - це наука про токсичний процес.

 • Механізми формування і розвитку токсичного процесу, його якісні і кількісні характеристики, перш за все, визначаються будовою речовини і його діючою дозою.

Зовнішні ( ті, які реєструються) ознаки токсичного процесу називаються його проявами.

 • Зовнішні ( ті, які реєструються) ознаки токсичного процесу називаються його проявами.

 • У ряді приведених вище визначень токсикології є видимим уявлення, згідно якого єдиною формою прояву токсичного процесу є інтоксикація (отруєння). Інтоксикація дійсно основна і найбільш вивчена, проте далеко не єдина форма.

 • Прояви токсичного процесу визначаються рівнем організації біологічного об'єкту, на якому токсичність речовини вивчається:

  • клітинному;
  • органному;
  • організменому;
  • популяції.


Якщо в процесі вивчення токсичних властивостей речовин досліджують їх пошкоджувальну дію на окремі органи і системи, кажуть про органну токсичність сполук:

 • Якщо в процесі вивчення токсичних властивостей речовин досліджують їх пошкоджувальну дію на окремі органи і системи, кажуть про органну токсичність сполук:

  • нейротоксичність,
  • гепатотоксичність,
  • гематотоксичність,
  • нефротоксичність і т.д.
 • Органотоксичність оцінюють і досліджують:

  • в процесі вивчення властивостей (біологічної активності, шкідливої дії) нових хімічних речовин;
  • в процесі діагностики захворювань, викликаних хімічними речовинами.
 • Токсичний процес з боку органу або системи виявляється:

  • функціональними реакціями (спазм гортані, короткочасне падіння артеріального тиску, почастішання дихання, посилення діурезу, лейкоцитоз і т.д.);
  • захворюваннями органу;
  • неопластичними процесами.
Токсичні процеси, що виявляються на рівні організму, можна віднести до однієї з наступних груп:

 • Токсичні процеси, що виявляються на рівні організму, можна віднести до однієї з наступних груп:

 • А. Процеси, що формуються за пороговим принципом.

 • Причинно-наслідковий зв'язок між фактом дії речовини і розвитком процесу носить безумовний характер: при дії речовин в дозах нижче певних рівнів токсичний процес не розвивається; досягши певної дози процес розвивається неодмінно. Залежність "доза- ефект" простежується на рівні кожного окремого організму, при цьому, чим більше доза, тим значніше за прояв токсичного процесу.

 • До цієї групи відносяться: інтоксикації, транзиторні токсичні реакції, деякі аллобіотичні стани.

 • Б. Процеси, що розвиваються за безпороговим принципом.

 • Причинно-наслідкові зв'язки між фактом дії речовини і розвитком процесу носять імовірнісний характер: вірогідність формування ефекту зберігається при дії на організм навіть однієї молекули токсиканта, разом з тим у окремих організмів процес може і не розвинутися не дивлячись на значне збільшення дози речовини (близькі смертельним). Дозова залежність вираженості ушкоджувальної дії, як правило, простежується на рівні популяції - чим більше доза, тим у більшої частини особин випробовуваної (досліджуваною) групи реєструється ефект.

 • До таких токсичних процесів відносяться: деякі алобіотичні стани, спеціальні токсичні процеси (канцерогенез, тератогенез, частково порушення репродуктивних функцій і т.д).

Зі всіх форм прояву токсичного процесу найбільш вивченою і такою, що найбільшою мірою привертає увагу лікаря є інтоксикація. Механізми формування і особливості перебігу інтоксикацій, залежать від будови отрут, їх доз, умов взаємодії з організмом. Проте можна виділити деякі загальні характеристики цієї форми токсичного процесу.

 • Зі всіх форм прояву токсичного процесу найбільш вивченою і такою, що найбільшою мірою привертає увагу лікаря є інтоксикація. Механізми формування і особливості перебігу інтоксикацій, залежать від будови отрут, їх доз, умов взаємодії з організмом. Проте можна виділити деякі загальні характеристики цієї форми токсичного процесу.

 • 1. Залежно від тривалості взаємодії хімічної речовини і організму інтоксикації можуть бути гострими, підгострими і хронічними.

  • Гострою називається інтоксикація, що розвивається в результаті одноразової або повторної дії речовин протягом обмеженого періоду часу (як правило, до декількох діб).
  • Підгострою називається інтоксикація, що розвивається в результаті безперервної або такої, що переривається в часі (інтермітуючої) дії токсиканта тривалістю до 90 діб.
  • Хронічною називається інтоксикація, що розвивається в результаті тривалої (іноді роки) дії токсиканта.
 • Не слід плутати поняття гострої, підгострої, хронічної інтоксикації з гострим, підгострим, хронічним перебігом захворювання, розвинутого в результаті контакту з речовиною. Гостра інтоксикація деякими речовинами (Іприт, люїзит, діоксин, галогеновані бензофурани, паракват і ін.) може супроводжуватися розвитком тривало перебігаючого (хронічного) патологічного процесу.2. Періоди інтоксикації. Як правило в перебігу будь-якої інтоксикації можна виділити чотири основні періоди:

 • 2. Періоди інтоксикації. Як правило в перебігу будь-якої інтоксикації можна виділити чотири основні періоди:

  • період контакту з речовиною,
  • прихований період,
  • період розпалу захворювання,
  • період одужання.
 • Іноді особливо виділяють період ускладнень.

 • Вираженість і тривалість кожного з періодів залежить від виду і властивостей речовини, що викликала інтоксикацію, його дози і умов взаємодії з організмом.

 • 3. Залежно від локалізації патологічного процесу інтоксикація може бути місцевою і загальною.

 • Місцевою називається інтоксикація, при якій патологічний процес розвивається безпосередньо на місці аплікації отрути. Можлива місцева поразка очей, ділянок шкіри, дихальних шляхів і легенів, різних областей шлунково-кишкового тракту. Місцева дія може виявлятися альтерацією тканин (формування запально-некротичних змін - дія кислот і лугів на шкірні покриви і слизисті; Іприту, люїзиту на очі, шкіру, слизисті шлунково-кишкового тракту, легені і т.д.) і функціональними реакціями (без морфологічних змін - звуження зіниці при дії фосфорорганічних з'єднань на орган зору).

 • Загальною називається інтоксикація, при якій до патологічного процесу залучаються багато органів і системи організму, зокрема віддалені від місця аплікації токсиканта. Причинами загальної інтоксикації, як правило, є: резорбція токсиканта у внутрішні середовища, резорбція продуктів розпаду уражених покривних тканин, рефлекторні механізми.Залежно від інтенсивності дії токсиканта (характеристика, що визначається дозо-тимчасовими особливостями дії) інтоксикація може бути важкою, середнього ступеню тяжкості і легкою.

 • Залежно від інтенсивності дії токсиканта (характеристика, що визначається дозо-тимчасовими особливостями дії) інтоксикація може бути важкою, середнього ступеню тяжкості і легкою.

  • Важка інтоксикація - загрозливий життю стан. Крайня форма важкої інтоксикації - смертельне отруєння.
  • Інтоксикація середнього ступеня тяжкості - інтоксикація, при якій можливі тривалий перебіг, розвиток ускладнень, необоротні пошкодження органів і систем, що приводить до інвалідизації або спотворення потерпілого (хімічний обпік шкіри особи).
  • Легка інтоксикація - закінчується повним одужанням протягом декількох діб.


 • 2. Вивчення механізмів, що лежать в основі токсичної дії різних хімічних речовин, закономірностей формування токсичного процесу, його проявів. Це завдання вирішується за допомогою методичних прийомів, що розробляються і удосконалюваних в рамках розділу токсикології "токсикодинаміка".

 • Токсикодинамічні характеристики речовин необхідні для:

  • розробки медикаментозних засобів профілактики і терапії інтоксикацій, засобів і методів попередження і мінімізації згубних наслідків розвитку інших форм токсичного процесу;
  • вдосконалення методів діагностики інтоксикацій і оцінки функціонального стану осіб, що піддалися дії наднормативних доз токсикантів;
  • вдосконалення методів оцінки токсичності ксенобіотиків і біотестування досліджуваних проб.
 • 3. З'ясування механізмів проникнення токсикантів в організм, закономірностей їх розподілу, метаболізму і виведення. Сукупність методичних прийомів, що використовуються для вирішення завдання, і накопичених відомостей формують розділ токсикології, - "токсикокінетика". Знання токсикокінетики ксенобіотиків необхідні для розробки надійної системи профілактики токсичних дій; діагности інтоксикацій, виявлення професійної патології, проведення судово-медичної експертизи; вони широко використовуються в процесі створення нових протиотрут і схем їх оптимального використання; вдосконалення методів форсованою детоксикації організму і т.д.

 • 4. Встановлення чинників, що впливають на токсичність речовини: властивостей токсикантів, особливостей біологічних об'єктів, умов їх взаємодії, стану навколишнього середовища і т.д.Місцеве пораження шкіриТоксикологічна наука представлена декількома основними напрямами.

 • Токсикологічна наука представлена декількома основними напрямами.

  • Експериментальна токсикологія вивчає загальні закономірності взаємодії речовин і біологічних систем (залежності: "доза токсиканта - ефект", "будова токсиканта - ефект", "умови взаємодії - ефект"), механізми формування і перебігу токсичного процесу; розглядає проблеми токсикології в еволюційному аспекті; розробляє методологію екстраполяції даних з тварин на людину; забезпечує рішення практичних задач, що стоять перед профілактичною і клінічною токсикологією.
  • Профілактична токсикологія вивчає токсичність нових хімічних речовин; встановлює критерії їх шкідливості, обґрунтовує і розробляє ГДК токсикантів, нормативні і правові акти, що забезпечують збереження життя, здоров'я, професійній працездатності населення в умовах хімічних дій і здійснює контроль за їх дотриманням;
  • Клінічна токсикологія - область практичної медицини, пов'язана з наданням допомоги при гострих токсичних поразках, виявленням і лікуванням патології, обумовленої дією професійних вредностей і т.д. В рамках клінічної токсикології удосконалюються засоби і методи діагностики і лікування гострих інтоксикацій, вивчаються особливості перебігу професійних хвороб, викликаних дією хімічних речовин на організм.
 • З урахуванням умов (переважно особливостей професійної діяльності), в яких найбільш вірогідна дія того або іншого токсиканта на організм людини, в медичній токсикології іноді виділяють промислову, сільськогосподарську, комунальну токсикологію, токсикологію спеціальних видів діяльності і т.д.Діагностичні задачі – розробка і дослідження способів клінічної і лабораторної діагностики отруєнь

 • Діагностичні задачі – розробка і дослідження способів клінічної і лабораторної діагностики отруєнь

 • Лікувальні задачі – розробка і використання комплексного методі лікування отруєнь.

 • Профілактичні задачі – включають вивчення епідеміології отруєнь, причин їх виникнення і способів попередження.Принципи класифікації отрут

 • Принципи класифікації отрутОрганічні

 • Органічні

 • Неорганічні

 • ЕлементарніПромислові

 • Промислові

 • Отрутохімікати

 • Медикаментозні засоби

 • Побутові хімікати

 • Біологічні рослинні і тваринні отрути

 • Бойові отруйні речовини (БОР)

Принципи класифікації отруєнь

 • Принципи класифікації отруєнь

 • Із метою своєчасного усунення найнебезпечніших для життя потерпілої людини проявів гострого отруєння, як і наслідків шкідливої дії токсичних агентів, призначають симптоматичні лікарські засоби у комплексі з антидотами і фармакологічними антагоністами, а також із реанімаційними заходами.Антидотна терапіяДля відновлення дихання необхідно видалити тампоном блювотні маси із порожнини рота і зіву, евакуювати слиз із глотки електровідсмоктувачем, вивести язик язикотримачем і встановити повітропровід. Широко використовують дихальні аналептики: кофеїну-бензоат натрію (підшкірно, в м’язи або вену 1-2 мл 10 % розчину), кордіамін (парентерально 1-2 мл), етимізол (парентерально 2-5 мл 1,5 % розчину), лобеліну гідрохлорид ( у вену 1 - 2 мл 1 % розчину), цититон (у вену 1-2 мл повторно) тощо.

 • Для відновлення дихання необхідно видалити тампоном блювотні маси із порожнини рота і зіву, евакуювати слиз із глотки електровідсмоктувачем, вивести язик язикотримачем і встановити повітропровід. Широко використовують дихальні аналептики: кофеїну-бензоат натрію (підшкірно, в м’язи або вену 1-2 мл 10 % розчину), кордіамін (парентерально 1-2 мл), етимізол (парентерально 2-5 мл 1,5 % розчину), лобеліну гідрохлорид ( у вену 1 - 2 мл 1 % розчину), цититон (у вену 1-2 мл повторно) тощо.У випадку різкої салівації вводять підшкірно 0,5-1 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату, нерідко повторно, наприклад при отруєннях ФОС.

 • У випадку різкої салівації вводять підшкірно 0,5-1 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату, нерідко повторно, наприклад при отруєннях ФОС.

 • При різкому пригніченні або зупинці дихання проводять штучне дихання, краще після попередньої інтубації. Важливе значення має оксигенотерапія. У випадку гіпоксії, що розвинулась внаслідок гемолізу, метгемоглобінемії чи карбоксигемоглобінемії, проводять гіпербаричну оксигенацію; при легеневій формі порушення дихання показані лікувальна трахеобронхоскопія, антибіотикотерапія, ультрафіолетове опромінення крові.Зовнішній масаж серцяШтучне диханняПри токсичному набряку легень призначають преднізолону гемісукцинат (у вену 0,03-0,09 г в 20 мл 40 % розчину глюкози струминно чи краплинно), маніт (у вену 200-300 мл 15 % розчину), фуросемід (у вену 8-12 мл 1 % розчину), оксигенотерапію тощо.

 • При токсичному набряку легень призначають преднізолону гемісукцинат (у вену 0,03-0,09 г в 20 мл 40 % розчину глюкози струминно чи краплинно), маніт (у вену 200-300 мл 15 % розчину), фуросемід (у вену 8-12 мл 1 % розчину), оксигенотерапію тощо.За наявності гострої серцево-судинної недостатності хворому треба надати горизонтальне положення, підняти нижні кінцівки, зігріти. Використовують серцеві глікозиди - строфантин (у вену по 0,25-0,75 мл 0,05 % розчину в 20 мл 5 % розчину глюкози повільно), корглікон (у вену 0,5-1 мл 0,06 % розчину в 20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду). Широко використовують також препарати, які покращують обмінні процеси в міокарді: тіаміну бромід (2-3 мл 6 % розчину), піридоксину гідрохлорид (2-3 мл 5 % розчину), ціанокобаламін (2-3 мл 0,01 % розчину) в м’язи, а також натрію аденозинтрифосфат (у вену 1-2 мл 1 % розчину в 200-300 мл ізотонічного розчину глюкози краплинно). Ці ж препарати, як і неробол (усередину по 0,005 г 1-2 рази на день), використовують у соматогенній стадії гострих отруєнь при розвитку дистрофії міокарда.

 • За наявності гострої серцево-судинної недостатності хворому треба надати горизонтальне положення, підняти нижні кінцівки, зігріти. Використовують серцеві глікозиди - строфантин (у вену по 0,25-0,75 мл 0,05 % розчину в 20 мл 5 % розчину глюкози повільно), корглікон (у вену 0,5-1 мл 0,06 % розчину в 20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду). Широко використовують також препарати, які покращують обмінні процеси в міокарді: тіаміну бромід (2-3 мл 6 % розчину), піридоксину гідрохлорид (2-3 мл 5 % розчину), ціанокобаламін (2-3 мл 0,01 % розчину) в м’язи, а також натрію аденозинтрифосфат (у вену 1-2 мл 1 % розчину в 200-300 мл ізотонічного розчину глюкози краплинно). Ці ж препарати, як і неробол (усередину по 0,005 г 1-2 рази на день), використовують у соматогенній стадії гострих отруєнь при розвитку дистрофії міокарда.Інфузійну терапію при екзотоксичному шоці комбінують з уведенням у вену глюкозо-інсуліно-новокаїнової суміші: 500 мл 10-20 % розчину глюкози + 8-12 ОД інсуліну + 50 мл 2 % розчину новокаїну. При цьому кількість реополіглюкіну не повинна перевищувати 1-1,5 л на добу. Особливу увагу приділяють усуненню метаболітних порушень шляхом краплинного уведення у вену 800-1500 мл на добу 4 % розчину натрію гідрокарбонату.

 • Інфузійну терапію при екзотоксичному шоці комбінують з уведенням у вену глюкозо-інсуліно-новокаїнової суміші: 500 мл 10-20 % розчину глюкози + 8-12 ОД інсуліну + 50 мл 2 % розчину новокаїну. При цьому кількість реополіглюкіну не повинна перевищувати 1-1,5 л на добу. Особливу увагу приділяють усуненню метаболітних порушень шляхом краплинного уведення у вену 800-1500 мл на добу 4 % розчину натрію гідрокарбонату.Швидкість уведення розчинів у вену не повинна перевищувати 1000 мл на год, а їх об’єм протягом першої доби має становити від 3-5 до 10-15 л (на фоні форсованого діурезу). Взагалі, швидкість уведення рідин, їх об’єм і тривалість інфузії визначають індивідуально з урахуванням стану хворого, показників артеріального і венозного тиску, функціонального стану нирок тощо.

 • Швидкість уведення розчинів у вену не повинна перевищувати 1000 мл на год, а їх об’єм протягом першої доби має становити від 3-5 до 10-15 л (на фоні форсованого діурезу). Взагалі, швидкість уведення рідин, їх об’єм і тривалість інфузії визначають індивідуально з урахуванням стану хворого, показників артеріального і венозного тиску, функціонального стану нирок тощо.Хворим, що перебувають у шоковому стані, за наявності гіповолемії і нормального АТ, крім глюкозо-інсуліно-новокаїнової суміші, вводять у вену 1 мл 0,25 % розчину дроперидолу, 2 мл 2 % розчину папаверину гідрохлориду і 1 мл 0,2 % розчину платифіліну гідротартрату.

 • Хворим, що перебувають у шоковому стані, за наявності гіповолемії і нормального АТ, крім глюкозо-інсуліно-новокаїнової суміші, вводять у вену 1 мл 0,25 % розчину дроперидолу, 2 мл 2 % розчину папаверину гідрохлориду і 1 мл 0,2 % розчину платифіліну гідротартрату.При значній артеріальній гіпотензії (отруєння припікаючими отрутами, хлоруючими вуглеводнями) необхідне введення у вену преднізолону гемісукцинату (до 1 г на добу). При артеріальній гіпотензії, що виникла у зв’язку з інтоксикацією ФОС, снодійними і седативними препаратами, алкоголем, використовують судинотонізуючі засоби: підшкірно 1 мл 5 % розчину ефедрину гідрохлориду, у вену крапельно 1 мл 0,2 % розчину норадреналіну гідротартрату чи 5-10 мл 0,5 % розчину дофаміну в 300 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

 • При значній артеріальній гіпотензії (отруєння припікаючими отрутами, хлоруючими вуглеводнями) необхідне введення у вену преднізолону гемісукцинату (до 1 г на добу). При артеріальній гіпотензії, що виникла у зв’язку з інтоксикацією ФОС, снодійними і седативними препаратами, алкоголем, використовують судинотонізуючі засоби: підшкірно 1 мл 5 % розчину ефедрину гідрохлориду, у вену крапельно 1 мл 0,2 % розчину норадреналіну гідротартрату чи 5-10 мл 0,5 % розчину дофаміну в 300 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.При гострих отруєннях, що супроводжуються підвищенням згортання крові, використовують антикоагулянти, передусім гепарин: перша ін’єкція у вену в дозі 10000 ОД, наступні - в м’язи по 5000-10000 ОД через 4 год під контролем згортання крові (час згортання її повинен бути у 2-2,2 рази вищий висхідного). Відміна гепарину має бути поступовою, протягом 2-3 днів, шляхом зменшення дози і збільшення часу між ін’єкціями.

 • При гострих отруєннях, що супроводжуються підвищенням згортання крові, використовують антикоагулянти, передусім гепарин: перша ін’єкція у вену в дозі 10000 ОД, наступні - в м’язи по 5000-10000 ОД через 4 год під контролем згортання крові (час згортання її повинен бути у 2-2,2 рази вищий висхідного). Відміна гепарину має бути поступовою, протягом 2-3 днів, шляхом зменшення дози і збільшення часу між ін’єкціями.

Методи детоксикації організму полягають в промиванні шлунку з введенням 50-100 мл 5% розчину унітіолу через зонд на початку і в кінці промивання для скріплення отрути, що не всмокталася. Шлунок необхідно промивати 2-3 рази на добу.

 • Методи детоксикації організму полягають в промиванні шлунку з введенням 50-100 мл 5% розчину унітіолу через зонд на початку і в кінці промивання для скріплення отрути, що не всмокталася. Шлунок необхідно промивати 2-3 рази на добу.

 • Для очищення шлунково-кишкового тракту всередину вводять послаблюючі (касторова або вазелінова олія), призначаються сифонові клізми з унітіолом.

 • Форсований діурез і алкалінізація плазми при легких отруєннях є ефективним способом детоксикації. При отруєннях середнього і важкого ступеня цей метод доповнюють методи штучної детоксикації. Форсований діурез проводять на тлі внутрішньовенного введення 200-300 мл 5% - розчину унітіолу.

Показанням до застосування хірургічних методів детоксикації служить типова клінічна картина отруєння, підтверджена анамнестичними даними про прийом токсичної дози препаратів.

 • Показанням до застосування хірургічних методів детоксикації служить типова клінічна картина отруєння, підтверджена анамнестичними даними про прийом токсичної дози препаратів.

 • За відсутності типової симптоматики додатковими критеріями служать:

   • вміст токсичної речовини в крові або сечі в токсичній концентрації;
   • прийом токсичної речовини в дозі, що у багато разів перевищує смертельну.
 • Дана ситуація є показанням до використання хірургічних методів до отримання лабораторних даних.

Висока ефективність гемодіалізу найбільшою мірою виявляється при його використанні в ранній період токсикогенної фази отруєнь — до 1-3 доби з моменту прийому отрути (ранній гемодіаліз). Гемодіаліз сприяє купіруванню ранніх симптомів інтоксикації, попередженню стоматиту виділення і коліту, вираженої ураження крові, нирок і печінки, а також знижує терміни лікування хворих і летальність.

 • Висока ефективність гемодіалізу найбільшою мірою виявляється при його використанні в ранній період токсикогенної фази отруєнь — до 1-3 доби з моменту прийому отрути (ранній гемодіаліз). Гемодіаліз сприяє купіруванню ранніх симптомів інтоксикації, попередженню стоматиту виділення і коліту, вираженої ураження крові, нирок і печінки, а також знижує терміни лікування хворих і летальність.

 • При важких отруєннях найбільш ефективний гемодіаліз, початий не пізніше 12 ч після прийому отрути і тривалістю 8-9 год. Ефективність гемодіалізу пов'язана з інтенсивним очищенням крові від токсичної речовини (середній кліренс ртуті 64,8 мл/мін, мідь — 28,5 мл/хв), вираженим зниженням його концентрації в крові після операції (на 70-80%), виявленням токсичної речовини в диализирующей рідині.Гемодіаліз

Обов'язковою умовою успішного гемодіалізу є внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину унітіолу протягом всієї операції — 30-40 мл в годину при важких отруєннях і 20-30 мл в годину при середньоважких. Чверть загальної кількості унітіолу (50 міліграм) вводять перед операцією, створюючи «антидотне навантаження» для забезпечення комплексоутворення до її початку.

 • Обов'язковою умовою успішного гемодіалізу є внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину унітіолу протягом всієї операції — 30-40 мл в годину при важких отруєннях і 20-30 мл в годину при середньоважких. Чверть загальної кількості унітіолу (50 міліграм) вводять перед операцією, створюючи «антидотне навантаження» для забезпечення комплексоутворення до її початку.При отруєннях солями заліза, свинцю і хрому з урахуванням високої константи комплексоутворення під час гемодіалізу вводять також ЕДТА— 1-2 мл 10% розчину на 1 кг маси тіла хворого внутрішньовенно крапельно.

 • При отруєннях солями заліза, свинцю і хрому з урахуванням високої константи комплексоутворення під час гемодіалізу вводять також ЕДТА— 1-2 мл 10% розчину на 1 кг маси тіла хворого внутрішньовенно крапельно.

 • Перитонеальний діаліз менш ефективний, чим гемодіаліз. Основним показанням до його застосування є тривала циркуляція отрути в крові в токсичних концентраціях.

 • У частини важких хворих навіть повторні гемодіалізи виявляються недостатніми і тому повинні поєднуватися з перитонеальним діалізом. Перитонеальний діаліз рекомендується також за наявності протипоказань до гемодіалізу.

 • Додаванням 25-50 мл 4% розчину гідрокарбонату натрію рН діалізуючої рідини під лабораторним контролем доводиться до 7,1-7,2. Це забезпечує більше надходження токсичної речовини (ртуть і мідь) через очеревину. Для підвищення ефективності операції в кожну зміну діалізуючої рідини додають також по 1 мл 5% розчину унітіолу. Необхідною умовою є при цьому і внутрішньовенне введення унітіолу в кількості 200-300 мл 5% розчину за кожен сеанс (6-15 змін). Середній кліренс ртуті складає 6 мл/хв, а мідь — 8,2 мл/хв.

 • Підвищенню ефективності діалізу при додаванні унітіолу в діалізуючу рідину і його внутрішньовенному введенні сприяє утворення комплексів метал — унітіол, які володіють меншими розмірами, ніж комплекс метал- білок і тому краще діалізуються. Слабокисле рН діалізуючої рідини зменшує стійкість комплексу метал — білок і сприяє кращому транспорту металу у вигляді молекул меншого розміру. Перевага перитонеального діалізу полягає в тривалому і постійному витяганні токсичної речовини з депо в органах. Концентрація в крові може знов підвищуватися після чергового гемодіалізу.Здатність важких металів і миш'яку депонуватися в печінці і висока ефективність методу трансумбілікальною введення ліків створюють передумови для профілактики і лікування токсичної гепато- і нефропатії за допомогою введення антидоту (унітіол) в пупкову вену. Даний спосіб лікування показаний протягом всього раннього періоду токсикогенної фази важких і середньоважких отруєнь у поєднанні з іншими хірургічними методами детоксикації. Унітіол вводять краплинно, 60-100 крапель в хвилину, в кількості 50-150 мл 5% розчину в добу, дріб в 400- 800 мл 10% розчину глюкози. Детоксикація за даною схемою проводиться протягом 4-6 діб.

 • Здатність важких металів і миш'яку депонуватися в печінці і висока ефективність методу трансумбілікальною введення ліків створюють передумови для профілактики і лікування токсичної гепато- і нефропатії за допомогою введення антидоту (унітіол) в пупкову вену. Даний спосіб лікування показаний протягом всього раннього періоду токсикогенної фази важких і середньоважких отруєнь у поєднанні з іншими хірургічними методами детоксикації. Унітіол вводять краплинно, 60-100 крапель в хвилину, в кількості 50-150 мл 5% розчину в добу, дріб в 400- 800 мл 10% розчину глюкози. Детоксикація за даною схемою проводиться протягом 4-6 діб.

 • Трансумбілікальна антидотна терапія поєднується з введенням в пупкову вену вітамінів, ліпотропних препаратів. Таке лікування попереджає або значно полегшує прояви токсичної гепато- і нефропатії, а його початок за наявності ураження печінки і нирок сприяє зворотному розвитку їх клінічних проявів протягом зазначеного терміну. У комплексному лікуванні надзвичайно важливі і інші засоби специфічної терапії.

 • При отруєннях миш'яковистим воднем вводять мекаптид (40% розчин по 1-2 мл внутрішньом'язово до 6-8 мл на добу).

 • При отруєннях препаратами заліза, свинцю і хрому також призначається тетацин-кальцій (ЕДТА) (по 1-2 мл 10% розчину на 1 кг маси тіла в 100 мл 5% розчину глюкози внутрішньовенно 2-3 рази на добу).

Профілактику і лікування екзотоксичного шоку проводять за загальноприйнятими принципами (введення наркотиків, спазмолітиків, гормонів, масивна інфузійна терапія). Для лікування гемолізу проводять алкалінізацію плазми, форсований діурез. При гемолізі (миш'яковистий водень), що тривало зберігається і рецидивуючому , показана операція заміщення крові.

 • Профілактику і лікування екзотоксичного шоку проводять за загальноприйнятими принципами (введення наркотиків, спазмолітиків, гормонів, масивна інфузійна терапія). Для лікування гемолізу проводять алкалінізацію плазми, форсований діурез. При гемолізі (миш'яковистий водень), що тривало зберігається і рецидивуючому , показана операція заміщення крові.Найбільш поширені хронічні отруєння ртуттю, які носять назву «меркуріалізм».

 • Найбільш поширені хронічні отруєння ртуттю, які носять назву «меркуріалізм».

 • Перші клінічні ознаки: підвищена стомлюваність, слабкість, емоційна лабільність, головний біль («ртутна астенія»). Одночасно з'являється тремтіння рук, ніг («ртутний тремор»), змінюється стан психічної активності у бік підвищеної збудливості («ртутний еретизм»).Поява «ртутного тремору» з порушеннями чутливості в кінцівках свідчить про органічну поразку ЦНС токсичної етіології. Часто приєднуються вегетативні порушення: гіперсалівація, пітливість, тахікардія, дизуричені розлади і ін. Можливий розвиток поліневритів.

 • Поява «ртутного тремору» з порушеннями чутливості в кінцівках свідчить про органічну поразку ЦНС токсичної етіології. Часто приєднуються вегетативні порушення: гіперсалівація, пітливість, тахікардія, дизуричені розлади і ін. Можливий розвиток поліневритів.

 • Особливі труднощі представляє діагностика мікро-меркуріалізму — легкої форми хронічної інтоксикації, яка часто проходить під виглядом захворювань дихальних шляхів або нервової системи (хронічний бронхіт, неврастенія і ін.). Діагностичними ознаками зазвичай служать дрібний і частий тремор рук, повік, язика, гіперсалівація, гінгівіт. Знижений вміст гемоглобіну, лейкоцитів. Змінюється вміст (збільшується або зменшується) SH-груп крові і плазми.Методи детоксикації: промивання шлунка, форсований діурез з олужненням плазми, ранній гемодіаліз, перитонеальний діаліз

 • Методи детоксикації: промивання шлунка, форсований діурез з олужненням плазми, ранній гемодіаліз, перитонеальний діаліз

 • Специфічна терапія: використання етилового алкоголю 30 % всередину по 50 мл кожні 3 години (загальна доза – 400 мл) або внутрівенно 5% (1-2 г чистого алкоголю на 1 кг маси на добу).

 • Симптоматична терапія. При порушеннях зору здівйснюють супраорбітальне введення атропіну, гідрокортизону.

1. Методи детоксикації. В 1-2 добу також проведення гемодіалізу, перитонеального діалізу, гемосорбції

 • 1. Методи детоксикації. В 1-2 добу також проведення гемодіалізу, перитонеального діалізу, гемосорбції

 • 2. Специфічна терапія: на 1-2 добу – призначення 30 % етилового алкоголю всередину по 50 мл кожні 3 години (загальна доза – 400 мл) або внутрівенно 5% (1-2 г чистого алкоголю на 1 кг маси на добу). По 10-20 мл 10 % хлористого кальцію чи кальцію глюконату в/в (для зв'язування щавелевої кислоти)

 • 3. Симптоматична терапія як і при важкій алкогольній інтоксикації.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка