Будова нервової системиДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Будова нервової системи

 • Будова нервової системи

 • Нейрон будова та функції

 • Поняття про рефлекс. Будова та функції рефлекторної дуги

 • Властивості нервових центрів

 • Принципи координації нервових центрів

 • Гальмування у нервових центрах

 • Будова та функції спинного мозку

 • Будова та функції довгастого мозку

 • Будова та функції мозочка

 • Будова та функції середнього мозку

 • Будова та функції проміжного мозку

 • Будова та функції базальних ганглій

 • Будова та функції лімбічної системи

Зворотня аферентація

 • Зворотня аферентація

 • Інформація про ступінь виконання, ефекторного сигналу від рецепторів виконавчого органа надходить до нервового центру, де при необхідності її можна скорегувати.

Однобічне проведення збудження від рецепторного нейрона до ефекторного, обумовлене наявністю синапсів передача збудження в яких можлива тільки від присинаптичної до постсинаптичної мембрани.

 • Однобічне проведення збудження від рецепторного нейрона до ефекторного, обумовлене наявністю синапсів передача збудження в яких можлива тільки від присинаптичної до постсинаптичної мембрани.

 • Затримка проведення збудження – наявність великої кількості синапсів, виділення медіатора, дифузія через синаптичну щілину, збудження післясинаптичної мембрани потребує часу – “синаптична затримка”.

 • Сумація збудження:

  • сумація у часі це неодноразове нанесення підпорогових подразнень на рецептор викликає рефлекс ;
  • просторова це підпорогові подразнення одночасно багатьох рефлекторних зон.
Принцип домінанти окремі центри що знаходяться у більш вираженому збудженні гальмують всі інші центри.

 • Принцип домінанти окремі центри що знаходяться у більш вираженому збудженні гальмують всі інші центри.

об’єднує надсегментарні структури, які керують життєдіяльністю цілісного організму і вищі нервові утворення, які координують життєво важливі функції організму, забезпечують пристосувальну поведінку і психічну діяльність

 • об’єднує надсегментарні структури, які керують життєдіяльністю цілісного організму і вищі нервові утворення, які координують життєво важливі функції організму, забезпечують пристосувальну поведінку і психічну діяльність

Скупчення нервових клітин – ядра черепно-мозкових нервів:

 • Скупчення нервових клітин – ядра черепно-мозкових нервів:

  • XII – під’язичний нерв
  • XI – додатковий
  • X – блукаючий
  • IX – язикоглотковий
  • VIII – слуховий


Вестибулярні рефлекси:

 • Вестибулярні рефлекси:

  • Статичні – підтримують позу і рівновагу тіла при різних статичних положеннях у просторі
  • Статокінетичні – підтримка пози при зміні швидкості руху тіла у просторі
 • Вегетативні рефлекси – рухова і секреторна активність внутрішніх органів при збудженні блукаючого нерва.Вароліїв міст – з’єднує довгастий мозок з ніжками середнього мозоку Функції

 • Вароліїв міст – з’єднує довгастий мозок з ніжками середнього мозоку Функції

 • Регуляторна Провідникова

 • Вестибулярні рефлекси, що висхідні та низхідні нервові

 • Регулюють тонус м’язів, шляхи, волокна, що з’єднують

 • У тому числі мімічних півкулі мозочка між собою та

 • корою великого мозку

 • ЯДРА Ч-М НЕРВІВ:

 • VII – ліцевий

 • VI – відвідний

 • V – трійчастийНейронна організація кори мозочка

 • Нейронна організація кори мозочка

 • Верхній (I) шар – молекулярний – розгалудження дендритів і аксонів II і III шарів

 • Середній (II) шар – клітини Пуркін’є – найпотужніша дендритна система

 • Нижній (III) шар – гранулярний – клітини зернаОсобливість – головна маса нервових клітин розташована на поверхні кори, в глибині – в товщі білої речовини скупчення нервових клітин утворюють підкоркові ядра:

 • Особливість – головна маса нервових клітин розташована на поверхні кори, в глибині – в товщі білої речовини скупчення нервових клітин утворюють підкоркові ядра:

 • Ядра шатра

 • Пробкоподібне

 • Кулясте

 • Зубцювате

Ніжки мозку

 • Ніжки мозку

 • Чорна Червоні

 • Речовина Ядра

Структура проміжного мозку

 • Структура проміжного мозку

 • Таламус Гіпоталамус

 • (зоровий горб) (підзоровогорбова

 • Ядра II пари ділянка)

 • Ч-М зоровий нервВищій підкорковий центр аферентної інформації від усіх рецепторів, що сприймають подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ, за виключенням нюхових.

 • Вищій підкорковий центр аферентної інформації від усіх рецепторів, що сприймають подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ, за виключенням нюхових.

 • Сіра речовина сконцентрована у 40 ядрахПеремикаючі - надсилають тактильну, температурну, больову, смакову, слухову, зорову інформацію в певну зону кори;

 • Перемикаючі - надсилають тактильну, температурну, больову, смакову, слухову, зорову інформацію в певну зону кори;

 • Асоціативні – одержують імпульси від перемикаючих і надсилають у лобну, скроневу кору;

 • Рухові – перемикають сигнали від мозочка, базальних гангліїв в моторну зону кори.Центр регуляції вегетативних функцій, що забезпечує підтримку гомеостазу, інтеграцію функцій вегетативної, ендокринної і соматичної системи.

 • Центр регуляції вегетативних функцій, що забезпечує підтримку гомеостазу, інтеграцію функцій вегетативної, ендокринної і соматичної системи.

 • Сіра речовина сконцентрована в ядрахЦентр симпатичної та парасимпатичної нервових систем (передні та задні ядра);

 • Центр симпатичної та парасимпатичної нервових систем (передні та задні ядра);

 • Регуляція ендокринної системи;

 • Терморегуляція (задні ядра);

 • Центри насичення, голоду, спраги;

 • Центр регуляції сну і неспання;

 • Синтез гормонів: вазопресин, окситоцин (супраоптичне ядро), ліберини, статини

 • Регуляція обміну речовин (середні ядра);Утворення нейрорегуляторних пептидів – енкефалінів, ендорфінів;

 • Утворення нейрорегуляторних пептидів – енкефалінів, ендорфінів;

 • Формування біологічних спонукань – мотивацій разом з лімбічною системою;

 • Виправлення відхилень гомеостазу за допомогою нервових і гуморальних механізмівРозташовані усередині великих півкуль, між лобовими частинами і проміжним мозком

 • Розташовані усередині великих півкуль, між лобовими частинами і проміжним мозкомХвостате ядро:

 • Хвостате ядро:

 • Гальмівний або збудливий вплив на підкоркові структури;

 • М’язовий тонус.

О с н о в н і :

 • О с н о в н і :

 • Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Л.М.Малоштан, О.К. Рядних, Г.П.Жегунова та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 432 с.

 • Физиология с основами анатомии человека: Учеб. для студ.в высш. учеб. заведений / Л.Н.Малоштан, Е.К. Рядных, Г.П.Жегунова и др.; Под ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 456 с.

 • Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для студентов медицинских вузов. М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2007. – 520 с.: ил.

 • Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 2000. – 784 с.: ил.

 • Физиология человека /Под ред. Г.И.Косицкого. – М.: Медицина, 1986. – 560 с.

 • Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – Київ: Здоров’я, 1994. – 608 с.

 • Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Н.А.Агаджаняна. – М.: Высшая школа, 1987. – 351 с.

 • Конспект лекцій

 • Д о д а т к о в і :

 • Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Перевод с англ. / Под ред. акад. П.Г.Костюка. – Москва: “Мир”, 1996. – Т. 1-3.

 • Физиология человека / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М.: “Медицина”, 1997. – Т. 1-2.

 • Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини: Навч. посібник / Л.М.Малоштан, О.К.Рядних, О.М.Дика та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 232 с.

 • Рафф Г. Секреты физиологии. – Перевод с англ. М.-СПб.: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. – 448 с.

 • Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник / Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М. Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка