Бугайцов сергій георгійовичДата конвертації11.06.2016
Розмір444 b.


БУГАЙЦОВ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

  • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ:
  • ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
  • 25.00.01 – теорія та історія державного управління
  • Кафедра управління охороною суспільного здоров’я
  • Національної Академії державного управління
  • при Президентові України

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯнауково-теоретичне обґрунтування сутності, функціонування, структурування, еволюції управління системою онкологічної допомоги населенню України і на цій основі виявлення шляхів використання отриманих наукових результатів у практиці державного управління в Україні.
  • ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
  • - проаналізувати стан вивчення проблеми державного управління системою надання онкологічної допомоги українськими та зарубіжними дослідниками для виявлення актуальних проблем щодо їх упровадження у практичну діяльність системи охорони здоров’я України;
  • - виявити й охарактеризувати періодизацію та основні етапи генезису державного управління онкологічною службою Україні;
  • - розкрити організаційно-правові та економічні аспекти формування онкологічної служби України;
  • - розробити концептуальну модель сучасної системи онкологічної служби України;
  • - обґрунтувати механізми врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у галузі;
  • - узагальнити принципи добору та підготовки керівників органів управління (державних службовців) і менеджерів онкологічної служби та визначити алгоритм їх підготовки;
  • - дослідити професійну модель сучасного спеціаліста з державного управління в системі надання онкологічної допомоги населенню України;
  • - визначити можливості використання позитивного потенціалу теорії і практики державного управління в системі надання онкологічної допомоги населенню України і його значення для роботи в сучасних умовах.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

  • Однією з найголовніших і найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем охорони здоров’я України сьогодні є боротьба із злоякісними новоутвореннями, актуальність якої визначається постійним зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності онкологічних хворих. Злоякісні новоутворення є причиною майже кожної шостої смерті. Кожний четвертий інвалід на сьогодні в анамнезі має перенесену онкологічну патологію. Щороку в нашій державі з’являється понад 160000 нових випадків раку, а помирає з цієї причини біля 100000 онкологічних хворих, що складає 15% від загальної смертності. На обліку медичних онкологічних закладів знаходяться понад 780000 хворих на злоякісні новоутворення. За останні 10 років в Україні відмічалось стійке зростання онкологічної захворюваності з 310,0 випадків на 100 тисяч населення в 1995 до 328,5 – в 2004 році (в середньому на 0,6% щорічно). За розрахунками спеціалістів до 2020 року кількість вперше захворівших на рак в Україні може зрости до 200000.
  • Тому актуальним і сучасним є створення умов для підвищення ефективності загальнодержавних заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості випадків первинної інвалідизації внаслідок захворювань на рак та поліпшення якості життя онкологічних хворих.


ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Об’єктом дослідження є онкологічна допомога населенню Україні.
  • Предмет дослідження – генезис і тенденції розвитку державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню Україні.
  • Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що політика органів державної влади стосовно оптимізації державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України в умовах адміністративної реформи в державі містить значний потенціал для його вдосконалення завдяки застосуванню комплексу науково обґрунтованих механізмів, напрямів, методів, форм, прийомів, організаційної структури та інструментів державно-управлінської діяльності.


ОЧІКУВАНА НАУКОВА НОВИЗНА

  • Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці наукових положень та отриманні нових висновків у галузі державного управління, які в сукупності розв’язують важливу наукову проблему державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України.
  • У результаті наукових досліджень у дисертації вперше:
  • ­ розкрито генезис системи державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України та виявлено провідні тенденції його розвитку;
  • ­ обґрунтовано концепцію оптимізації системи державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України в умовах адміністративної реформи і розкрито організаційно-правові та економічні аспекти її формування;
  • - узагальнено методики добору та підготовки керівників органів управління (державних службовців) і менеджерів онкологічної служби (анкетування; оцінка на основі реферату, доповіді, контрольної роботи, бізнес-плану; тестування; співбесіда, випробування кандидата на управлінську посаду) та визначено алгоритм їх підготовки;
  • - досліджено професійну модель сучасного спеціаліста з державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України;
  • - доповнено загальну наукову картину розвитку державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України, зокрема виділено й актуалізовано внесок українських лікарів у формування державницького підходу до медичного забезпечення;
  • - подальшого розвитку набули методичні підходи щодо створення загальнодержавної системи онкологічної медичної допомоги.


ОЧІКУВАНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Результати отриманих наукових досліджень впроваджені в організаційно-методичну діяльність лікувально-профілактичних закладів онкологічного профілю (Інститут онкології АМН України, м. Київ; Інститут медичної радіології АМН України, м. Харків; Одеський обласний онкологічний диспансер, кафедра онкології з курсом променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини Одеського державного медичного університету)Апробація результатів дослідження

 • Результати дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції НАДУ при Президентові України, травень 2006 рік.

 • Подані тези на науково-практичну конференцію НАДУ при Президентові України, травень 2007 рікВИСНОВКИ

 • 1. Встановлена неадекватність між рівнем державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України й умовами періоду трансформації українського суспільства та держави.

 • 2. Доведено, що в генезисі державного управління онкологічною службою України було 3 основних періодів: І – дореволюційний; ІІ – радянський; ІІІ період – період державного управління онкологічною службою в незалежній України.

 • 3. Обгрунтована концепція оптимізації системи державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України в умовах адміністративної реформи, розкриті організаційно-правові та економічні аспекти її формування.

 • 4. Узагальнено методики добору та підготовки керівників органів управління (державних службовців) і менеджерів онкологічної служби та визначено алгоритм їх підготовки;

 • 5. Досліджено професійну модель сучасного спеціаліста з державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню України
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка