Cамоосвіта як основний напрямок особистісного та професійного розвитку педагога Старікова Н. О., методист Шевченківського рмкДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Cамоосвіта як основний напрямок особистісного та професійного розвитку педагога

 • Старікова Н.О., методист Шевченківського РМК

 • 18.04.2016


Актуальність питання

 • Необхідність самовдосконалення вчителя продиктоване, з одного боку, самою специфікою вчительської діяльності , з іншого – сучасними реаліями, потребами суспільства, вимогами до людини , її здатності швидко й адекватно реагувати на зміну суспільних процесів і ситуацій, готовності змінювати свою діяльність, уміло розв’язувати нові складні задачіНапрямки розвитку

 • Побутовий - засвоєння соціального досвіду, необхідного в побуті ( дозвілля , відпочинок )

 • Пізнавальний – пізнання навколишнього світу

 • Самореалізація – зміна властивостей і рис відповідно до ідеалу;

 • Професійна самоосвіта – слугує збереженню і підвищенню професійної компетенції та соціальної значущостіЩо таке самоосвіта ?

 • Самоосвіта - це елемент виробничої діяльності вчителя , який вільно обирає матеріал, прийоми і засоби роботи над собою.

 • Самоосвіта – це творча робота з розвитку своєї особистості , розширення ерудиції, важлива складова творчо-перетворювальної, духовної діяльності людиниФорми самоосвіти

 • Спеціальна освітня підготовка ( здобуття вищої освіти або другої спеціальності )

 • Підвищення кваліфікації (на курсах, в міжкурсовий період – участь в методичних заходах різних рівнів)

 • Індивідуальна самоосвітаКомпоненти самоосвіти

 • Усвідомлення персональної необхідності в набутті додаткових знань;

 • Володіння необхідними навичками мислення, здатністю бачити проблеми, формулювати їх, планувати послідовні кроки пошуку відповіді;

 • Вміння актуалізувати знання, способи діяльності , розв’язувати нагальні потреби;

 • Бажання розв’язати проблему , пізнати нове.Мотиви самоосвіти

 • Успіх

 • Подолання професійних труднощів

 • Покращення матеріального стану;

 • Професійне визнання;

 • Кар’єра ;

 • Інші .Завдання самоосвіти

 • Враховувати зміни в професійному середовищі, що відбуваються під впливом інформатизації , соціально-економічних реформ;

 • Постійно працювати над підвищенням своєї професійної майстерності, оновлювати знання та вміння для активного засвоєння сучасних досягнень;

 • Шукати шляхи та активно використовувати методи самоосвіти , саморозвитку і самовдосконаленняФорми індивідуальної самоосвіти

 • Основна форма - вивчення наукової, науково-популярної, навчальної, художньої та іншої літератури, преси.

 • Допоміжні засоби – слухання лекцій, доповідей, консультації фахівців, перегляд телепередач, фільмів, вистав,практична діяльність (досліди, експерименти, моделювання тощо)Напрямки самоосвіти

 • Удосконалення науково-теоретичної підготовки з фаху;

 • Підвищення майстерності проведення уроків ;

 • Психолого-педагогічна підготовка;

 • Поглиблення знань із теорії і практики виховання учнів;

 • Загальнокультурний розвиток.Умови успішної самоосвіти

 • Раціональне використання робочого часу;

 • Підтримка здорового мікроклімату в колективі;

 • Формування вміння не тільки самостійно здобувати інформацію, а й вільно і самостійно орієнтуватися в її потоці, ефективно і творчо, результативно використовувати у своїй діяльності.Основні етапи самоосвіти

 • Організаційний

 • Удосконалення теоретичної підготовки з певної проблеми чи проблем

 • Упровадження набутих знань в практику

 • Теоретичне осмислення , аналіз узагальнення , систематизація нових форм та методів навчально-виховної діяльності

 • Самоаналіз самоосвітньої діяльності роботи над визначеними проблемамиТехнологія організації самоосвіти

 • Поточне і перспективне планування

 • Добір раціональних форм і засобів засвоєння та збереження інформації;

 • Опанування методики аналізу та способів узагальнення досвідуОбов’язкове у плані самоосвіти

 • Перелік літератури, яку необхідно вивчити

 • Форми самоосвіти

 • Передбачувані результатиТема самоосвіти

 • Методична тема - це зовнішнє оформлення проблеми , яку розв”язує педагог.

 • Обов’язково методична тема повинна бути спрямована на вдосконалення системи навчання.Алгоритм роботи над індивідуальною темою

 • Вибір теми.

 • Ознайомлення з літературними джерелами.

 • Уточнення теми і розробка попереднього варіанту плану роботи.

 • Вибір і розробка моделі діяльності.

 • Впровадження інновацій у практику.

 • Аналіз та оцінювання, формулювання висновків та пропозицій.

 • Звіт про отримані результати.План самоосвіти

 • У плані мають бути відображені етапи за роками, аналітична робота, презентації напрацьованого матеріалу на МО, семінарах, конференціях .
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка