Чому і як розпочалося стратегічне плануванняДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Чому і як розпочалося стратегічне планування

 • Чому і як розпочалося стратегічне планування

 • Параметри планування

 • Стратегія інтегрованого поводження з ТПВ

 • - Зміст

 • Контекст та базова ситуація на цільовій території

 • Стратегічна рамка

 • Прогнозні розрахунки

 • Мета та цілі

 • Компоненти: технічний, фінансовий, організаційний, інформаційний

 • Запровадження та моніторинг Стратегії

 • Модель розширення: двохфазовий процес

Поводження з відходами в Тульчинському районі:

 • Поводження з відходами в Тульчинському районі:

 • Зростання кількості відходів

 • Організоване вивезення ТПВ лише в 5 населених пунктах, спеціалізоване комунальне підприємство – лише в Тульчині

 • Громади діють самостійно

 • Стихійні сміттєзвалища

 • Небезпечні практики поводження з відходами

 • Тульчинське міське сміттєзвалище переповненеІніціативи влади

 • Ініціативи влади

 • 2008 - Суворовська сільська рада погодила відведення земельної ділянки площею 3,0 га із земель запасу для будівництва нового полігону м.Тульчина

 • 2010 - Об’єднання зусиль – проект трьох громад

 • 2010 – звернення в DESPRO – прохання підтримати технічні поліпшення в сфері поводження з ТПВ

 • 2011 – новий проект трьох громад – переможець конкурсуВ 2010 році Тульчинська районна та міська влада звернулися в DESPRO з проханням підтримати технічні поліпшення в сфері поводження з ТПВ

 • В 2010 році Тульчинська районна та міська влада звернулися в DESPRO з проханням підтримати технічні поліпшення в сфері поводження з ТПВ

 • Відгук DESPRO – після експертної оцінки зроблені висновки що необхідно зробити аналіз ситуації в секторі та запровадити довгострокове стратегічне планування; розроблений документ повинен бути основою для технічної модернізації галузі.Час планування - лютий 2011 – вересень 2012

 • Час планування - лютий 2011 – вересень 2012

 • Охоплені громади – Тульчинська міська, Суворовська та Кинашівська сільські = Тульчинський цільовий регіон

 • Територія - 13 593 га

 • Населення – 26 034 чол.

 • Часове охоплення – 2012 – 2016 рр., також погляд на розширення системи на весь Тульчинський район

 • Організаційні умови – Місцева робоча група та Керівний комітет, експерти

 • Методологія – інтегрований підхід, покрокова процедура планування

 • Підтримка – DESPRO та Муніципальна програма врядування та сталого розвитку ПРООН

Передмова

 • Передмова

 • Контекст розробки Стратегіії та базова ситуація

 • Стратегічна рамка – принципи, базові параметри, бачення

 • Прогнозні розрахунки

 • Загальна мета. Стратегічні цілі. Специфічні цілі

 • Компоненти

 • - Збирання різних типів відходів, утилізація, захоронення

 • - Покриття витрат та фінансова стійкість

 • - Організація та управління системою ПТПВ, інституційний розвиток

 • - Інформація та участь, підвищення рівня знань

 • 6. Запровадження Стратегії (юридичні та програмні рамки, механізми реалізації)

 • Очікувані результати, індикатори та моніторинг виконання Стратегії

 • План дій

 • Використані джерела

 • ДодаткиВ 2011 р. охоплено послугами збирання та вивезення ТПВ 31,5% юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) та 35,6% населення у м.Тульчин.

 • В 2011 р. охоплено послугами збирання та вивезення ТПВ 31,5% юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) та 35,6% населення у м.Тульчин.

 • Згідно з розрахунками збирається та вивозиться не менш як 80-90% усіх створених ТПВ міста; т.ч. один платник покриває вивезення ТПВ приблизно ще від двох мешканців

 • Одним з найбільших платників з юридичних осіб залишається міська рада.

 • Населені пункти сільських рад незначно охоплені вивезенням (від 3% до 10% всього ТПВ); т.ч. в цільовому регіоні в цілому вивезення охоплює близько 60% від усіх утворюваних ТПВ

 • На даний час тариф для населення: 1 м3 коштує 15,86 грн.; у місяць людина сплачує 4,44 грн., у рік - 53,28 грн.

Базова ситуація в сфері поводження з ТПВ в трьох громадах

  • Базова ситуація в сфері поводження з ТПВ в трьох громадах
 • В 2011 р. проведено соціологічне опитування

 • Більшість мешканців багатоквартирних будинків задоволені існуючою системою збирання ТПВ

 • Більшість мешканців приватних будинків не задоволені існуючою системою збирання ТПВ

 • 85% опитуваних готові сортувати відходиІніціативи щодо покращення поводження з ТПВ

 • Ініціативи щодо покращення поводження з ТПВ

 • Розроблено проект рекультивації існуючого полігону ТПВ, заплановано виділення із обласного фонду ОНПС 1,5 млн.грн.

 • розроблено проект нового полігону, його подано на державну експертизу

 • проект «Впровадження сучасної оптимальної моделі поводження з ТПВ на території Тульчинського району» став переможцем Всеукраїнського конкурсу органів місцевого самоврядування та виконується в 2012 році, загальний бюджет проекту – 1072 тис.грн.

 • У 2012 р. в м.Тульчині за підтримки МПВСР ПРООН виконується пілотний проект для тестування системи роздільного збирання ТПВ Внесок МПВСР ПРООН - 60 тис.грн, внесок Тульчинської міської ради - 38 тис.грн.

Принципи

 • ПринципиСталого розвитку (система ПТПВ безпечна для довкілля, соціально прийнятна, економічно ефективна; не задає шкоди наступним поколінням, забезпечує ефективне використання ресурсів)

 • Сталого розвитку (система ПТПВ безпечна для довкілля, соціально прийнятна, економічно ефективна; не задає шкоди наступним поколінням, забезпечує ефективне використання ресурсів)

 • Гармонізація з законодавством та підходами ЄС

 • Посилення контролю та поширення відчуття “моя система ПТПВ”

 • Ієрархія поводження з відходами

 • Самодостатність

 • Просторова близькість

 • Міжмуніципальне співробітництво

 • Принцип “забруднювач платить”

 • Відкритість та прозорість

 • Повне відшкодування витрат

 • Доступність оплати

2012 – 2016 – три громади (Тульчинський цільовий регіон)

 • 2012 – 2016 – три громади (Тульчинський цільовий регіон)

 • З 2017 – також інші громади району

 • Початок роботи нового полігону – 2015

 • Рекультивація старого сміттезвалища – з 2015

 • Послуги – роздільний збір, компостування зелених відходів, захоронення залишкових вдходів, 100% покриття послугами

 • Типи відходів – ТПВ, включаючи будівельні, великогабаритні, небезпечніЧисельність населення не змінюється (26 000)

 • Чисельність населення не змінюється (26 000)

 • Доход зростає на 4% кожен рік (зростати кількість відходів,що переробляються)

 • Продукування відходів зростає на 0,8% кожен рік

 • Продукування відходів:Мета: забезпечення екологічного та санітарного благополуччя шляхом розробки і впровадження у районі сучасної (стійкої) системи поводження з ТПВ

 • Мета: забезпечення екологічного та санітарного благополуччя шляхом розробки і впровадження у районі сучасної (стійкої) системи поводження з ТПВ

 • Збережіть для нащадків чисті барви довкілля!Результативно реалізувати ІПТПВ, ефективно використовуючи фінансові ресурсі, на основі моделі міжмуніціпального співробітництва

 • Результативно реалізувати ІПТПВ, ефективно використовуючи фінансові ресурсі, на основі моделі міжмуніціпального співробітництва

 • Впровадити регулярний збір та вивезення 100% відходів, що утворюються

 • Впровадити роздільне збирання та відправку на переробку відходів, що переробляються, біологічно розкладаються, небезпечних відходів

 • Забезпечити експлуатацію полігону ТПВ у спосіб, що не спричиняє негативного впливу на навколишнє середовище

 • Зменшити обсяг утворення відходів із розрахунку на душу населення токсичних відходів та тих, що не переробляються.Розробити та впровадити технічну модель поводження з ТПВ

 • Розробити та впровадити технічну модель поводження з ТПВ

 • Розробити та впровадити фінансовий план створення інтегрованої системи ПТПВ , у т.ч. підвищення рівня охоплення населення договорами не менш як 90%.

 • Створити організаційну модель ПТПВ, базуючись на міжмуніципальному співробітництві.

 • Забезпечити підтримку з боку населення в реалізації Стратегії ПТПВ на основі підвищення обізнаності та участі.

 • Створити систему моніторингу та оцінки як базису для сталості системи ПТПВ та її інтегрування.Зелені відходи

 • Зелені відходи

 • (1220 т на рік) – компостуванняЗагальна площа під розширення становить 3,0, безпосередньо під полігон 2,6 га.

 • Загальна площа під розширення становить 3,0, безпосередньо під полігон 2,6 га.

 • Проектна потужність (місткість) полігону становить 194 489 м3 ТПВ.

 • Система збирання фільтрату

 • Система збирання біогазу

 • Постійний моніторинг впливу на навколишнє середовище

 • Полігон буде заповнюватися по картам, кожна карта розрахована на 2 роки прийому відходів.

Проект рекультивації міського сміттєвалища

 • Проект рекультивації міського сміттєвалища

 • закриття звалища – початок 2015 року (після відкриття нового полігону),

 • стабілізація - 2015-2016 рр.,

 • виконання робіт по рекультивації (технічний етап) – січень-березень 2017 р.

 • рекультивація (біологічний етап) – 2017 -2019 рр.

 • Протягом 2013-2015 рр. усі сільські сміттєзвалища цільової території будуть обстежені, розроблені проекти щодо рекультивації. У 2015-2016 рр. ці сміттєзвалища планується закрити та території рекультивувати.Фінансова сталість означає надання достатнього обсягу коштів на покриття усіх витрат на збирання, переробку та вивезення відходів, а також на попередження загроз довкіллю та здоров’ю населення.

 • Фінансова сталість означає надання достатнього обсягу коштів на покриття усіх витрат на збирання, переробку та вивезення відходів, а також на попередження загроз довкіллю та здоров’ю населення.

 • Фінансова сталість може бути досягнута шляхом:

  • - Скорочення/збереження на постійному рівні собівартості послуг;
  • - Визначення тарифів, що стягуватимуться за послуги за збирання відходів на основі повної самоокупності, доступності та принципу «забруднювач платить».


Середній дохід в 2011 році в Вінницької області – 18 679,9 грн. на рік на душу населення; поріг доступності (1%) – 186,8 грн. в рік, 15,57 грн. в місяць

 • Середній дохід в 2011 році в Вінницької області – 18 679,9 грн. на рік на душу населення; поріг доступності (1%) – 186,8 грн. в рік, 15,57 грн. в місяць

 • 2012 рік – тариф для населення: 1 м3 коштує 15,86 грн.; у місяць людина сплачує 4,44 грн., у рік - 53,28 грн. (0,29% від середнього доходу)Для виконання цієї схеми головними умовами є

 • Для виконання цієї схеми головними умовами є

 • - збільшення кількості населення, охопленого договорами до 60% від всього населення цільової території в 2013 році та до 90% - в 2014 році,

 • тариф для населення має бути підвищений в 2013 р. (до 7,25 грн. в місяць з ПДВ) та у 2015 р. (до 10,49 грн. в місяць з ПДВ).

 • Схема повного відшкодування витрат є доступною для населення. Тариф (з ПДВ) буде складати в 2013 р. 45% від порогу доступності, у 2015 р. – 60% від порогу доступності;Збереження тарифу на рівні 2013 р. можливе за умови підвищення рівня збирання та реалізації вторинної сировини до 50% або охоплення послугою 75% населення всього Тульчинського району.

 • Збереження тарифу на рівні 2013 р. можливе за умови підвищення рівня збирання та реалізації вторинної сировини до 50% або охоплення послугою 75% населення всього Тульчинського району.

Ціль компоненту: забезпечити підтримку з боку населення в реалізації Стратегії ПТПВ на основі підвищення обізнаності та свідомої участі.

 • Ціль компоненту: забезпечити підтримку з боку населення в реалізації Стратегії ПТПВ на основі підвищення обізнаності та свідомої участі.

Формування громадської думки

 • Формування громадської думки

 • Рівень поінформованості щодо Стратегії

 • Регулярні консультації з населенням

 • Пілотні проекти з поліпшення ПТПВwww.tulchyn-rada.org.ua/TPV

 • www.tulchyn-rada.org.ua/TPVhttp://tulchlb.blogspot.com

 • http://tulchlb.blogspot.comhttp://tulchin-rada.org.ua

 • http://tulchin-rada.org.uaРішення районної ради – затвердження Стратегії, створення Координаційного (керівного) комітету для забезпечення виконання Стратегії

 • Рішення районної ради – затвердження Стратегії, створення Координаційного (керівного) комітету для забезпечення виконання Стратегії

 • Між трьома громадами укладається Меморандум (договір) про співпрацю, щодо створення спільної системи ІПТПВ

 • 2) РДА та місцеві ради розробляють Програми поводження з ТПВ (в рамках Стратегії); ради їх затверджують

 • 3) Місцеві ради створюють робочі групи для впровадження Стратегії та програм на їх території

 • 4) КП „Тульчинкомунсервіс” розробляє інвестиційну програму підприємства у сфері поводження з ТПВ. Інвестиційна програма схвалюється Координаційним комітетом та затверджується Тульчинської міською радою, що є засновником КП „Тульчинкомунсервіс”.

Розширення ПТПВ з 3 громад на увесь район

 • Розширення ПТПВ з 3 громад на увесь районСтратегія інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ)

 • Стратегія інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ)

 • в Тульчинському цільовому регіоні

 • затверджена рішенням Тульчинської районної ради 15 листопада 2012 року • План дій щодо виконання Стратегії розроблено на період 2012-2014 роки (Додаток 5). В Плані дій для кожного компоненту та специфічної цілі сформульовані завдання та заходи, виконання яких забезпечую досягнення цілей. Заходи розбито по рокам, на 2012-2013 рр. – ще і по кварталах, що допомагає більш детальніше спланувати дії. Вказані кошти, що необхідні, плановані та можливі джерела фінансування, відповідальні за виконання заходів.

 • Додаток до Плану дій – таблиця планування інвестицій в систему ПТПВ на 2012 – 2014 рр.

Стратегічна планувальна рамка Стратегії передбачає процес розширення системи поводження з ТПВ з метою охоплення всього Тульчинського району. Межі охопленої системою території розширяються до меж району. Планований термін початку процесу розширення – 2017 рік; з цього року можливо використання побудованого нового полігону для захоронення залишкових відходів всього району. Але на території району ще до 2017 року повинна розпочатися підготовка до роздільного збирання та вилучення з потоку відходів, що прямують на полігон, вторинної сировини та зелених відходів.

 • Стратегічна планувальна рамка Стратегії передбачає процес розширення системи поводження з ТПВ з метою охоплення всього Тульчинського району. Межі охопленої системою території розширяються до меж району. Планований термін початку процесу розширення – 2017 рік; з цього року можливо використання побудованого нового полігону для захоронення залишкових відходів всього району. Але на території району ще до 2017 року повинна розпочатися підготовка до роздільного збирання та вилучення з потоку відходів, що прямують на полігон, вторинної сировини та зелених відходів.Параметри території відносно поводження з ТПВ будуть значно збільшені:

 • Параметри території відносно поводження з ТПВ будуть значно збільшені:

 • населення збільшується в 2,2 рази (від 26 000 до 58 000 тисяч),

 • площа території – в 8,3 рази,

 • кількість відходів зростає не менше чим в 2 рази.

 • Кількість населення збільшується за рахунок сільського населення, що мешкає переважно в приватних будинках.

 • Процес розширення може розвиватися поетапно, охоплює все більше громад на протязі декількох років.Ще один контейнеровоз

 • Ще один контейнеровоз

 • Контейнери

 • Контейнерні майданчики

 • Пакети

 • Перевантажні станції – (великі контейнери для накопичення)

 • Збільшення витрат на паливо

 • Зменшення життя нового полігону (15 -16 років)

 • Збільшення штатуУ зв’язку з значним збільшенням масштабу послуги та кількості громад, що охоплені послугою (від 3 до 26), буде змінена організаційна модель – від комунального підприємства, створеного однією громадою та діючого на основі договору з іншими громадами, до «спільного» підприємства на праві власності громад-учасниць. Це дозволить громадам впливати на «своє» підприємство, а з іншого боку, полегшить вкладання в нього коштів.

 • У зв’язку з значним збільшенням масштабу послуги та кількості громад, що охоплені послугою (від 3 до 26), буде змінена організаційна модель – від комунального підприємства, створеного однією громадою та діючого на основі договору з іншими громадами, до «спільного» підприємства на праві власності громад-учасниць. Це дозволить громадам впливати на «своє» підприємство, а з іншого боку, полегшить вкладання в нього коштів.Чим далі розташовані громади району від полігону, тим вище будуть витрати на вивіз відходів. Щоб запобігти значної різниці в тарифах для різних громад, слушно визначити єдиний тариф «вирівнювання», який дозволить відшкодувати витрати в рамках єдиної районної системи.

 • Чим далі розташовані громади району від полігону, тим вище будуть витрати на вивіз відходів. Щоб запобігти значної різниці в тарифах для різних громад, слушно визначити єдиний тариф «вирівнювання», який дозволить відшкодувати витрати в рамках єдиної районної системи.Розширення потребує попереднього створення сприятливого відношення населення району до планів побудови системи ІПТПВ в районі. Для цього вже в рамках реалізації Стратегії інтегрованого поводження з ТПВ передбачається частину інформаційних заходів виконувати на території всього району. Це стосується інформування через ЗМІ, втілення програм в освітніх закладах (для середніх шкіл це програма «Уроки для сталого розвитку»), інформування відносно результатів пілотних проектів.

 • Розширення потребує попереднього створення сприятливого відношення населення району до планів побудови системи ІПТПВ в районі. Для цього вже в рамках реалізації Стратегії інтегрованого поводження з ТПВ передбачається частину інформаційних заходів виконувати на території всього району. Це стосується інформування через ЗМІ, втілення програм в освітніх закладах (для середніх шкіл це програма «Уроки для сталого розвитку»), інформування відносно результатів пілотних проектів.Склад Місцевої робочої групи та Керівного комітету

 • Склад Місцевої робочої групи та Керівного комітету

 • Розширення системи інтегрованого поводження з ТПВ на Тульчинський район

 • Аналіз нормативно-правової бази щодо поводження з ТПВ та тенденції її розвитку

 • Логічна структура та матриця управління ризиками

 • Плані дій

- Збирання різних типів відходів, утилізація, захоронення

 • - Збирання різних типів відходів, утилізація, захоронення

 • - Покриття витрат та інвестиції, фінансова стійкість

 • - Організація та управління системою ПТПВ, інституційний розвиток

 • - Інформація та участь, підвищення рівня знань роздільне збирання

 •  роздільне збирання

 • Компостування зелених відходів

 • Поліпшення зібраних відходів – вторинної сировини

 • Будування нового полігону

 • Закриття та рекультивація старого міського сміттезвалища та сільських сміттезвалищ

 • Необхідно у 2013-2014 рр. провести визначення рівня продукування відходів та розробити нові норм; необхідно розробити окрему схему щодо збирання та вивозу небезпечних відходівЧастота збирання (згідно з п.2.14 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць):

 • Частота збирання (згідно з п.2.14 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць):

  • Залишкові відходи - щоденно протягом теплої пори року (середньодобова температура +5С та вище, що приблизно триває у цільовому регіоні 210 днів на рік) та один раз в три доби в холодну пору року (середньодобова температура нижче чим +5С що приблизно триває 155 днів на рік)
  • відходи, що підлягають переробці – один раз на тиждень, але по мірі накопичення.


Залишкові (змішані) відходи: в металеві контейнери місткістю 0.75 м3, що використовуються зараз,

 • Залишкові (змішані) відходи: в металеві контейнери місткістю 0.75 м3, що використовуються зараз,Обсяг зелених відходів, що підлягають компостуванню, у Тульчинському цільовому регіоні, складає 1 220 т/рік.,

 • Обсяг зелених відходів, що підлягають компостуванню, у Тульчинському цільовому регіоні, складає 1 220 т/рік.,Центр вторинної сировини має бути обладнаний чотирма-шістьма великогабаритними пересувними контейнерами.

 • Центр вторинної сировини має бути обладнаний чотирма-шістьма великогабаритними пересувними контейнерами.

 • Роздільно зібрані відходи вивантажуватимуться, і окремі категорії сировини відокремлюватимуться, пресуватимуться та тимчасово зберігатимуться до моменту транспортування до місця подальшої переробки.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка