Чотири основні принципи управлінняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Сучасний етап розвитку бібліотек ВНЗ характеризується зміною пріоритетів діяльності. З пасивного книгосховища документних джерел вузівські бібліотеки трансформуються в науково-інформаційні центри, що забезпечують інформаційний супровід освітнього і наукового процесів, інтелектуальний доступ до документно - ресурсної бази. Метасистемні трансформації, що відбуваються в бібліотеках, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій, налагодженням інформаційного виробництва, розподілом і споживанням бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг потребують дієвого, якісного управління бібліотекою. Використання інноваційних технологій в управлінні розглядається як провідний напрям наукової організації праці.

 • Сучасний етап розвитку бібліотек ВНЗ характеризується зміною пріоритетів діяльності. З пасивного книгосховища документних джерел вузівські бібліотеки трансформуються в науково-інформаційні центри, що забезпечують інформаційний супровід освітнього і наукового процесів, інтелектуальний доступ до документно - ресурсної бази. Метасистемні трансформації, що відбуваються в бібліотеках, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій, налагодженням інформаційного виробництва, розподілом і споживанням бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг потребують дієвого, якісного управління бібліотекою. Використання інноваційних технологій в управлінні розглядається як провідний напрям наукової організації праці.Чотири основні принципи управління:

 • Чотири основні принципи управління:

 • - науковий підхід до виконання кожного етапу роботи,

 • - науковий підхід до підбору, навчання й тренування працівника,

 • - кооперація з працівниками,

 • - розподіл відповідальності за результати праці між менеджерами та працівниками1924 р. Друга Всесоюзна конференція з НОП – вперше визначено термін НОП

 • 1924 р. Друга Всесоюзна конференція з НОП – вперше визначено термін НОП

 • 1967 р. Всесоюзна нарада з організації праці - визначення НОП уточнене і доповнене зафіксовано в державному стандарті

 • НОП у бібліотеках почали впроваджувати в 1920-ті рр. Дослідження НОП велись в напрямах: в бібліотеці, бібліотекаря, технологічних процесів, користувача, але мало приділялося уваги науковій організації в управлінців.

Інформаційний менеджмент

 • Інформаційний менеджмент

 • Організаційний і кадровий менеджмент

 • Маркетинг

 • Бенчмаркінг, реінжинирінг, контролінг, фандрейзинг, консалтинг

 • Організаційна культураОдним із інноваційних напрямків в управлінні бібліотечною установою є інформаційний менеджмент, який передбачає управління інформаційними ресурсами. Сучасна бібліотека як соціальний інститут відіграє роль повноцінного учасника інформаційного ринку, посилення її значення відбувається завдяки розвиткові інформаційних функцій, створенню власних ресурсів та наданню доступу до національних і світових інформаційних ресурсів. Тобто, він створює засади формування бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх повноцінного використання, умови для ефективної роботи з управлінською інформацією.

 • Одним із інноваційних напрямків в управлінні бібліотечною установою є інформаційний менеджмент, який передбачає управління інформаційними ресурсами. Сучасна бібліотека як соціальний інститут відіграє роль повноцінного учасника інформаційного ринку, посилення її значення відбувається завдяки розвиткові інформаційних функцій, створенню власних ресурсів та наданню доступу до національних і світових інформаційних ресурсів. Тобто, він створює засади формування бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх повноцінного використання, умови для ефективної роботи з управлінською інформацією.

Якість організаційного управління характеризується здатністю ефективно виконувати свої основні функції у конкретно-історичний період розвитку. Бібліотечний керівник повинен володіти здібностями ефективного кадрового менеджменту, тому що управлінська діяльність – це збір, переробка інформації, прийняття рішень та мотивація і стимулювання роботи персоналу.

 • Якість організаційного управління характеризується здатністю ефективно виконувати свої основні функції у конкретно-історичний період розвитку. Бібліотечний керівник повинен володіти здібностями ефективного кадрового менеджменту, тому що управлінська діяльність – це збір, переробка інформації, прийняття рішень та мотивація і стимулювання роботи персоналу.Нині управлінцями найвищого рангу стають ті, що опрацьовують глобальні проблеми соціального управління, вихідці зі структур кадрового менеджменту, тобто персонознавці, які ставлять у центр сучасної концепції управління Людину. За оцінками провідних західних дослідників, саме персонознавці будуть займати лідируючі позиції в управлінні сучасним світом. Іншими словами, сучасний директор - це директор по кадрах, кожен керуючий - це керуючий персоналом.

 • Нині управлінцями найвищого рангу стають ті, що опрацьовують глобальні проблеми соціального управління, вихідці зі структур кадрового менеджменту, тобто персонознавці, які ставлять у центр сучасної концепції управління Людину. За оцінками провідних західних дослідників, саме персонознавці будуть займати лідируючі позиції в управлінні сучасним світом. Іншими словами, сучасний директор - це директор по кадрах, кожен керуючий - це керуючий персоналом.“Концепція розвитку Наукової бібліотеки УІПА на 2011-2015 рр.”

 • “Концепція розвитку Наукової бібліотеки УІПА на 2011-2015 рр.”

 • “План заходів по реалізації “Концепції…..””

 • “Перспективний план інструктивно – методичного забезпечення впровадження інформаційних технологій в Науковій бібліотеці УІПА на 2011-2014рр.”

 • “План заходів по впровадженню комп’ютерних технологій (2011 – 2015рр.)”

 • “Перспективний план роботи з фондом на 2011 – 2015рр.”

 • Інструктивно-технологічна документація на всі процеси роботи в АБІС ІРБІСКурси підвищення кваліфікації з отриманням сертифікатів пройшли 8 співробітників бібліотеки за 5 років

 • Курси підвищення кваліфікації з отриманням сертифікатів пройшли 8 співробітників бібліотеки за 5 років

 • Атестація співробітників

 • Всього опубліковано з 2004р. – 85 статей, доповідей, тез доповідей

 • Конкурс “Бібліотекар року” за 5 років прийняли участь 17 співробітників

 • 2009- За кращий збірник до ювілею ВНЗ(1)

 • 2009- За кращий навчально-методичний е-курс з інформаційної культури (1)

 • 2010- За кращу публікацію(2)

 • 2011 - За кращий культурно-масовий захід, виставку(3)

 • 2012 - За створення власних електронних інформаційних ресурсів (2)

 • 2013 - За кращу інноваційну пропозицію (5)

 • 2013 - За кращий бібліографічний покажчик (3)Бенчмаркінг, реінжинирінг, контролінг, фандрейзинг, консалтинг

 • Бенчмаркінг, реінжинирінг, контролінг, фандрейзинг, консалтинг

 • підвищують ефективність робіт,

 • покращують рівень інформаційного сервісу

 • надають можливість підвищувати якість послуг.

 • Показники якості мають значення для керівника бібліотеки у процесі прийняття рішень щодо визначення пріоритетів і планування майбутньої діяльності • Ефективна маркетингова технологія, процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства-конкурента (бібліотеки – лідера) з метою порівняння з власним та запозичення його найліпших методів роботи • «Реінжиніринг бібліотечно-інформаційних процесів – це сукупність методів і засобів, призначених для кардинального поліпшення основних показників бібліотечної діяльності завдяки моделюванню, аналізу перепроектуванню існуючих бібліотечно-інформаційних процесів. Він застосовується в разі необхідності радикальних змін, що передбачає створення цілком нових, ефективніших бізнес-процесів на підприємстві без урахування їх старої організації»Журнали

 • Журнали

на контролінг покладено вирішення завдань управлінської діяльності з метою досягнення цілей бібліотеки;

 • на контролінг покладено вирішення завдань управлінської діяльності з метою досягнення цілей бібліотеки;

 • інформаційної та консультаційної підтримки щодо прийняття ефективних управлінських рішень;

 • створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління бібліотекою;

 • забезпечення раціональності управлінського процесу;

 • впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності;

 • забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи бібліотеки.Щорічні звіти-плани про роботу бібліотеки відповідно до Концепцій розвитку, перспективних планів роботи;

 • Щорічні звіти-плани про роботу бібліотеки відповідно до Концепцій розвитку, перспективних планів роботи;

 • Звіти-плани про роботу бібліотеки за навч. рік;

 • Самоаналіз діяльності бібліотеки;

 • Довідки про роботу бібліотеки за окремими видами робіт. • Програма збору коштів, мобілізація капіталу .

 • Фандрейзинґ для бібліотек – це пошуки додаткових джерел фінансування. Бібліотеки мають самі шукати спонсорів, доброчинців і меценатів, котрі не є байдужими до культурних надбань людства.Консалтинг для бібліотек - це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку бібліотек і використання науково-технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням бібліотечно-інформаційної діяльності і потреб користувачів.

 • Консалтинг для бібліотек - це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку бібліотек і використання науково-технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням бібліотечно-інформаційної діяльності і потреб користувачів.Консалтинг, або управлінське консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань, так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес). Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності бібліотеки в цілому та збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

 • Консалтинг, або управлінське консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань, так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес). Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності бібліотеки в цілому та збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.Консультації для фахівців бібліотек ХНТЕУ, ХНТУСГ ім. П. Василенка, Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя, Вінницької обласної медичної бібліотеки, Херсонської ОУНБ, Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки та бібліотек філій УІПА в мм. Слов’янськ, Артемівськ, Стаханов.

 • Консультації для фахівців бібліотек ХНТЕУ, ХНТУСГ ім. П. Василенка, Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя, Вінницької обласної медичної бібліотеки, Херсонської ОУНБ, Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки та бібліотек філій УІПА в мм. Слов’янськ, Артемівськ, Стаханов.

 • Тренінг для бібліотекарів технікумів по проекту “Бібліоміст”

 • Семінари і майстер-класи для фахівців бібліотек ПТНЗ м. Харкова і області.Актуальним стає питання якості автоматизованого управління сучасною бібліотекою. Сьогодні активно здійснюється перехід від традиційних (лінійно-функціональних) методів управління до інформаційно-технологічних (дивізіональних, матричних), що забезпечує ефективну інтеграцію в сфері управлінських рішень, швидкий і дієвий розвиток бібліотечної установи.

 • Актуальним стає питання якості автоматизованого управління сучасною бібліотекою. Сьогодні активно здійснюється перехід від традиційних (лінійно-функціональних) методів управління до інформаційно-технологічних (дивізіональних, матричних), що забезпечує ефективну інтеграцію в сфері управлінських рішень, швидкий і дієвий розвиток бібліотечної установи.Використання інструментів АБІС в управлінні

 • Використання інструментів АБІС в управлінні

 • Створення БД “Організаційно-технологічна документація” являє собою електронне сховище документів з ефективним пошуком в АБІС ІРБІС.

 • Організовано е-пошту Gmail з можливістю зберігання корпоративної переписки, та зберігання документів на серверах Googl.

Організаційна культура — це сформована впродовж всієї історії організації сукупність прийомів та правил адаптації бібліотеки до вимог зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами працівників. Організаційна культура концентрує політику та ідеологію життєдіяльності бібліотеки, систему її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу влади, характеристику соціальних цінностей та норм поведінки. Елементи організаційної культури є орієнтиром в ухваленні керівництвом організації управлінських рішень, налагодженні контролю за поведінкою та взаєминами співробітників у процесі оцінювання виробничих, господарських та соціальних ситуацій.

 • Організаційна культура — це сформована впродовж всієї історії організації сукупність прийомів та правил адаптації бібліотеки до вимог зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами працівників. Організаційна культура концентрує політику та ідеологію життєдіяльності бібліотеки, систему її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу влади, характеристику соціальних цінностей та норм поведінки. Елементи організаційної культури є орієнтиром в ухваленні керівництвом організації управлінських рішень, налагодженні контролю за поведінкою та взаєминами співробітників у процесі оцінювання виробничих, господарських та соціальних ситуацій.

 • У деяких дослідженнях організаційну культуру називають корпоративною культурою.Сучасні техніко – технологічні та організаційні трансформації, які активно відбуваються в бібліотеках, потребують якісного забезпечення наукової організації праці управлінського персоналу усіх рівнів: оперативного, тактичного, стратегічного.

 • Сучасні техніко – технологічні та організаційні трансформації, які активно відбуваються в бібліотеках, потребують якісного забезпечення наукової організації праці управлінського персоналу усіх рівнів: оперативного, тактичного, стратегічного.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка