Цифрове зображення масив даних, отриманий шляхом дискретизації (аналого-цифрового перетворення) оригіналу. Будучи закодованим за допомогою особливого алгоритму і записаним на носій, цей масив даних стає файлом. Що таке відео? ВідеоДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Навчальна: сформувати нові знання в учнів про мультимедійні технології, потокове мультимедіа, поняття лінійне і нелінійне мультимедіа, мультимедійні презентації.

 • Навчальна: сформувати нові знання в учнів про мультимедійні технології, потокове мультимедіа, поняття лінійне і нелінійне мультимедіа, мультимедійні презентації.

 • Розвивальна - розвивати пам'ять, мислення, аналітико-синтетичні навички.

 • Виховна - виховувати організованість, інтерес до предмету.1. Мультимедіа

 • 1. Мультимедіа

 • 2. Потокове мультимедіа

 • 3. Застосування мультимедіа

 • 4. Мультимедійний Інтернет-ресурсЩо таке звук?

 • Що таке звук?

 • Звук - фізичне явище, що представляє собою поширення у вигляді пружних хвиль механічних коливань у твердій, рідкому або газоподібному середовищі. У вузькому сенсі під звуком мають на увазі ці коливання, представлені по відношенню до того, як вони сприймаються органами чуття тварин і людини.

 • Що таке цифрове зображення?

 • Цифрове зображення - масив даних, отриманий шляхом дискретизації (аналого-цифрового перетворення) оригіналу. Будучи закодованим за допомогою особливого алгоритму і записаним на носій, цей масив даних стає файлом.

 • Що таке відео?

 • Відео - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах. У побутовому значенні відео означає відеоматеріал, телесигнал або кінофільм, записаний на фізичному носії.Мультимедіа - взаємодія візуальних і аудіо ефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, вони об'єднують текст, звук, графіку, фото, відео в одному цифровому поданні. Наприклад, в одному об'єкті може міститися текстова, звукова, графічна та відео інформація, а також, можливо, спосіб інтерактивної взаємодії з нею. Термін мультимедіа також, найчастіше, використовується для позначення носіїв інформації, що дозволяють зберігати значні обсяги даних і забезпечувати досить швидкий доступ до них (першими носіями такого типу були Компакт-диски). У такому випадку термін мультимедіа означає, що комп'ютер може використовувати такі носії та надавати інформацію користувачеві через всі можливі види даних, такі як аудіо, відео, анімація, зображення та інші на додаток до традиційних способів надання інформації, таким як текст.

 • Мультимедіа - взаємодія візуальних і аудіо ефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, вони об'єднують текст, звук, графіку, фото, відео в одному цифровому поданні. Наприклад, в одному об'єкті може міститися текстова, звукова, графічна та відео інформація, а також, можливо, спосіб інтерактивної взаємодії з нею. Термін мультимедіа також, найчастіше, використовується для позначення носіїв інформації, що дозволяють зберігати значні обсяги даних і забезпечувати досить швидкий доступ до них (першими носіями такого типу були Компакт-диски). У такому випадку термін мультимедіа означає, що комп'ютер може використовувати такі носії та надавати інформацію користувачеві через всі можливі види даних, такі як аудіо, відео, анімація, зображення та інші на додаток до традиційних способів надання інформації, таким як текст. • Потокове мультимедіа - це мультимедіа, яке безперервно виходить користувачем від провайдера потокового мовлення. Це поняття застосовне як до інформації, поширюваної через телекомунікації, так і до інформації, яка спочатку поширювалася за допомогою потокового мовлення (наприклад, радіо, телебачення) або не потоковий (наприклад, книги, DVD, blue-ray).

 • Мультимедіа може бути грубо класифікована як лінійне і нелінійне. Аналогом лінійного способу подання може бути кіно. Людина, що переглядає даний документ жодним чином не може вплинути на його висновок. Нелінійний спосіб подання інформації дозволяє людині брати участь у виведенні інформації, взаємодіючи якимось чином зі засобом відображення мультимедійних даних. Участь людини в даному процесі також називається «інтерактивністю». Такий спосіб взаємодії людини і комп'ютера найбільш повним чином представлений у категоріях комп'ютерних ігор. Нелінійний спосіб представлення мультимедійних даних іноді називається «гіпермедіа». Як приклад лінійного та нелінійного способу подання інформації можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана і показується аудиторії, то при цьому способі донесення інформації переглядали дану презентацію не мають можливості впливати на доповідача. У разі ж живий презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з ним іншим чином, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді. Таким чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний (інтерактивний) спосіб подачі інформації.Різні форми надання інформації роблять можливим інтерактивне взаємодія споживача з інформацією. Он-лайн мультимедіа все більшою мірою стає об'єктно-орієнтованої, дозволяючи споживачеві працювати над інформацією, не володіючи специфічними знаннями. Наприклад, для того, щоб викласти відео на YouTube, користувачеві не потрібно знань з редагування відео, знань з влаштування web-серверів. Користувач просто вибирає локальний файл і тисячі інших користувачів відео сервісу мають можливість переглянути новий відеоролик.

 • Різні форми надання інформації роблять можливим інтерактивне взаємодія споживача з інформацією. Он-лайн мультимедіа все більшою мірою стає об'єктно-орієнтованої, дозволяючи споживачеві працювати над інформацією, не володіючи специфічними знаннями. Наприклад, для того, щоб викласти відео на YouTube, користувачеві не потрібно знань з редагування відео, знань з влаштування web-серверів. Користувач просто вибирає локальний файл і тисячі інших користувачів відео сервісу мають можливість переглянути новий відеоролик.Мультимедіа знаходить своє застосування в різних областях: рекламу, мистецтво, освіта, індустрію розваг, техніку, медицину, математику, бізнес тощо…

 • Мультимедіа знаходить своє застосування в різних областях: рекламу, мистецтво, освіта, індустрію розваг, техніку, медицину, математику, бізнес тощо…

 • Техніка

 • Розробники програмного забезпечення можуть використовувати мультимедіа в комп'ютерних симуляторах чого завгодно: від розваги до навчання, наприклад: військового або виробничого навчання.

 • Промисловість

 • У промисловому секторі мультимедіа використовують як спосіб презентації інформації для акціонерів, керівництва та колег. Мультимедіа також корисно в організації навчання персоналу, реклами і продажів продукту по всьому світу за допомогою фактично необмежених веб-технологій.

 • Математичні і наукові дослідження

 • У математичних та наукових дослідженнях мультимедіа в основному використовується для моделювання. Наприклад: вчений може поглянути на молекулярну модель якого речовини і маніпулювати нею з тим, щоб отримати іншу речовину.Медицина

 • Медицина

 • Лікарі також можуть отримати підготовку за допомогою віртуальних операцій або симуляторів людського тіла, ураженого хворобою, поширеною вірусами і бактеріями, таким чином намагаючись розробити методики її запобігання.

 • Розваги

 • Мультимедійні ігри - такі ігри, в яких гравець взаємодіє з віртуальним середовищем, побудованої комп'ютером. Стан віртуального середовища передається гравцеві за допомогою різних способів передачі інформації (аудіальний, візуальний). В даний час всі ігри на комп'ютері відносяться до мультимедійних ігор. Варто відзначити, що в такий тип ігор можна грати як поодинці на локальному комп'ютері або приставці, так і з іншими гравцями через локальну або глобальну мережі.

 • Мультимедійний Інтернет-ресурс - Інтернет-ресурс, в якому основна інформація представлена ​​у вигляді мультимедіа. Це сучасний і дуже зручний механізм, який не замінює собою виконання класичних функцій, а доповнює і розширює спектр послуг і новин для відвідувачів.

 • Для мультимедійних Інтернет-ресурсів характерно:

 • Можуть містити різні види інформації (не тільки текстову, але і звукову, графічну, анімаційну, відео тощо).

 • Високий ступінь наочності матеріалів.

 • Підтримка різних типів файлів: текстових, графічних, аудіо і відео.   - Можливість використання для просування творчих робіт в області різних видів мистецтв. тощо….Розкажіть що таке звук ?

 • Розкажіть що таке звук ?

 • Розкажіть що таке відео?

 • Розкажіть що таке цифрове зображення?

 • Розкажіть що таке мультимедіа?

 • Навіщо потрібна мультимедійна технологія?

 • Розкажіть що таке потокова мультимедіа?

 • Як можна класифікувати мультимедіа?

 • Що таке мультимедійний Інтернет-ресурс?

 • В яких галузях реалізовують мультимедійну технологію ?Дайте оцінку своїм відповідям

 • Дайте оцінку своїм відповідям

 • Дайте оцінку своїй діяльностіВивчити з конспекту основні визначення.

 • Вивчити з конспекту основні визначення.

 • Докладніше дослідити сфери використання мультимедійних технологій, підготувати невеличке повідомлення.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка