Цілі виступу: Цілі виступуДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Цілі виступу:

 • Цілі виступу:

 • привернути увагу до актуальної проблеми нашого сьогодення;

 • дати імпульс науковому обговоренню (дискурсу) проблем сутності трансформації публічного управління;

 • сприяти формуванню теоретико-методологічної основи вирішення важливих проблем теорії та практики державного управління на основі забезпечення прав і свобод людини.

 •   • Нормативна джерельна база:

 • Загальна декларація прав людини (1948 р.);

 • Хартія основних прав Європейського Союзу;

 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1968);

 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1968);

 • Доповідь Венеціанської “Про верховенство права” (2011 р.);

 • Конституція України;

 • Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

 • Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”;

 • Проект коаліційної угоди. • Завдання науки державного управління:

 • Загальне завдання соціально-політичних наук - переосмислення нашої трансформаційної дійсності – теоретична люстрація.

 • Перед наукою державного управління стоять завдання:

 • - ліквідувати цю суперечність і ствердити на практиці імператив Конституції України – “утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави” (ст. 3).

 • – переосмислення, яке можна частково звести до належного впровадження принципу верховенства права.

 • Складність вирішення цих завдань:

 • право не є окремою галуззю управління, воно не вписується в звичний механізм управління;

 • це базовий раціональний і ціннісний концент;

 • право пронизує всі галузі прикладної діяльності, як суспільно-політичний феномен визначає справедливість.Свобода – право – гідність.

 • Свобода – право – гідність.

 • Свобода – екзестенційно атрибутивна (життєво невід’ємна) властивість людини, що характеризує незавершеність її буття, прагнення вийти за рамки даності та самореалізуватися.

 • Право – раціонально опосередкована міра свободи.

 • Гідність – це стан самоусвідомлення вільної людини, відчуття самодостатності суб’єкта права.Проблема визначення права

 • Проблема визначення права

 • Боротьба двох підходів – формального (позитивного) і матеріального (субстантивного або субстанціонального). • Принцип верховенства права

 • Невизначеність поняття верховенства права створює небезпеку, що “навіть злочинні уряди можуть нею прикриватися” (Браян Таманага).

 • Тому варто розрізняти 3 його аспекти:

 • 1. Обмеження державної влади законом;

 • 2.Домінування формальної законності (проти правової свободи);

 • 3.Верховенство права, а не особи (природне право).

Складові забезпечення прав і свобод людини

 • Складові забезпечення прав і свобод людини

 • сприяння реалізації прав і свобод;

 • охорона прав і свобод людини;

 • захист прав і свобод людини.

 • Ці функції держави спрямовані проти:

 • свавілля держави проти особи і суспільства;

 • свавілля оточення проти особи;

 • свавілля окремої особи проти інших осіб та суспільства (згідно Доповіді Венеціанської комісії «Про верховенство права».Формування правової парадигми державного управління (за О. Скрипнюком):

 • Формування правової парадигми державного управління (за О. Скрипнюком):

 • концептуальне визначення та соціальне визнання найвищої цінності за правами і свободами людини;

 • нормативне забезпечення діяльності органів державної влади на основі дотримання прав і свобод людини;

 • інституційне визнання прав громадськості на активну участь в державному управління, зокрема і на мирний супротив нелегітимній владі;

 • утвердження правової культури громадян і державних управлінців.Загрози впровадженню правової парадигми в життя:

 • Загрози впровадженню правової парадигми в життя:

 • архетипи хуторянства (Ю. Шевельов) або низька соціальна активність громадян;

 • збереження домінування позитивістської (радянської) доктрини права (право сили);

 • відсутність системної роботи з формування сучасної правової культури як необхідної складової демократії .Необхідна умова

 • Необхідна умова

 • практичної реалізації основного тренду сучасної модернізації державного управління – забезпечення прав і свобод людини і громадянина:

 • критичне переосмислення домінуючої з радянських часів позитивістської доктрини права та впровадження моністичної концепції права;

 • системна робота з формування сучасної правової культури;

 • послідовне й системне впровадження людино центричної правової парадигми розвитку суспільно-владних відносин (людина - основний суб’єкт права);

 • інституціалізація громадського спротиву владі, що порушує права людини, або нездатна забезпечити їх захист.Забезпечення прав і свобод людини – основний тренд модернізації публічного управління – європейський та загально цивілізаційний контекст

 • Забезпечення прав і свобод людини – основний тренд модернізації публічного управління – європейський та загально цивілізаційний контекст

 • Тренд – тенденція розвитку.

 • Тренд модернізації публічного управління – теорема, яку необхідно постійно і наполегливо стверджувати конкретними справами.

 • Суб’єкти – всі гілки влади, представники суспільно-політичних наук і громадськості та теоретики державного управління. • Дякую за увагу !!!!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка