Ціннісно-орієнтована модель превентивної освіти Середня загальноосвітня школа №4Дата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.


Ціннісно-орієнтована модель превентивної освіти

 • Середня загальноосвітня школа № 4

 • І-ІІІ ступенів

 • м. Новомосковськ

 • Дніпропетровської обл.


 • Виховний простір — це не тільки середовище,а й духовний простір учня і педагога, простір культури, що впливає на розвиток особистості

 • Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищахРraventivus (лат.) – запобіжний – це цілісна система підготовчих і профілактичних дій педагогічного колективу з метою запобігання формуванню негативних звичок та рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за діяльністю школярів.

 • Рraventivus (лат.) – запобіжний – це цілісна система підготовчих і профілактичних дій педагогічного колективу з метою запобігання формуванню негативних звичок та рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за діяльністю школярів.

 • створення умов для формування позитивних якостей особистостей;

 • забезпечення соціально-психологічної діяльності;

 • надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім;

 • забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;

 • сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних

 • підходів, об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної

 • роботиДіагностично – прогностична функція

 • Діагностично – прогностична функція

 • З’ясування причин і умов відхилення у поведінці, шляхи превентивного втручання

 • Корекційно – реабілітаційна

 • Коригувальна допомога, перевиховання подолання негативних проявів поведінки, налагодження стосунків

 • Освітньо – консультативна

 • Надання освітньої консультативної інформації, нейтралізація надмірної шкідливої інформаціїОрганізаційно – методична

 • Організаційно – методична

 • Соціально-педагогічні, психолого-педагогічні та медико - біологічні дослідження факторів розвитку схильності до негативної поведінки, розробка заходів профілактики

 • Інтегровано - просвітницька

 • Збір, обмін, аналіз, адаптація, узагальнення, впровадження досвідуРегулятивна

 • Регулятивна

 • Регуляція та координація поведінки дитини

 • Охоронна

 • Збереження здоров’я та життя, вироблення

 • імунітету до негативних впливів

 • Комунікативна

 • Спілкування, створення відносин довіри,

 • ситуації психологічного комфортуПрофілактична

 • Профілактична

 • Різнорівнева профілактична робота

 • школи, служб, міліції

Напрями превентивного вихованняПедагогічні здоров'язберігаючі стратегії

 • В одвічних пошуках істини людство нарешті зрозуміло,

 • що головна соціальна цінність — це життя і здоров'я кожної людини, а рівень цивілізації визначається духовним, інтелектуальним і фізичним розвитком кожного.Здоров'я людини, як і її життя, особиста честь, гідність, недоторканність та безпека, визначено найвищою соціальною цінністю (ст. З Конституції України)Здоровий спосіб життя

 • гармонійний режим поєднання роботи та відпочинку,

 • оптимальне харчування,

 • фізична активність,

 • дотримання гігієни,

 • відсутність шкідливих звичок,

 • доброзичливе ставлення до оточуючих і до життя взагалі.Формування здорового способу життяПринципи формування позитивної мотивації на ЗСЖ

 • науковості і доступності знань;

 • системності і наскрізності ;

 • безперервності та практичної цілеспрямованості;

 • інтегративності ;

 • відкритості ;

 • плюралізму ;

 • превентивності;

 • гуманізму ;

 • цілеспрямованостіДіяльність школи: • Спрямований на молодь, яка за віком перебуває на порозі підвищеного ризику (учнівська молодь віком від 16 до 18 років)

 • Реалізує формулу ABCD (утримання, вірність, захист, стерильність)

 • Базується на принципах ООЖН (відповідає критеріям ефективних програм впливу на поведінку)

 • Враховує кращий світовий і вітчизняний досвід

 • Аналогічний курс для ЗНЗ має статистично доведену ефективність впливуСтратегії навчання

 • Пряме навчання:міні лекція, демонстрація, опитування

 • Непряме навчання:

 • вивчення окремих життєвих ситуацій,

 • методи «авторського місця, «опорні схеми», обговорення.

 • Взаємодіюче навчання:

 • «рівний-рівному»

 • робота в малих групах з використання активних та інтерактивних технологій (мозковий штурм, дебати, інтерв’ю, дискусія, рольові ігри т.і).

 • Самостійне навчання :доповіді, дослідницькі проектиКритерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у підлітків

 • на рівні фізичного здоров'я:

 • прагнення до фізичної досконалості,

 • ставлення до власного здоров'я як до найвищої соціальної цінності,

 • фізична розвиненість, загальна фізична працездатність,

 • загартованість організму,

 • дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування • на рівні психічного здоров'я (психологічного комфорту):

 • відповідність пізнавальної діяльності календарному віку,

 • розвиненість довільних психічних процесів,

 • наявність саморегуляції,

 • адекватна самооцінка,

 • відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок;Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у підлітків

 • на рівні духовного здоров'я:

 • узгодженість загальнолюдських та

 • національних моральних і духовних

 • цінностей,

 • наявність позитивного ідеалу,

 • працелюбність,

 • відчуття прекрасного в житті, у природі,

 • у мистецтвіКритерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у підлітків

 • на рівні соціального здоров'я :

 • сформована громадська відповідальність за наслідки нездорового способу життя,

 • соціально орієнтована комунікативність,

 • доброзичливість у ставленні до людини,

 • здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання. • Учитель повинен знати і відчувати, що на його совісті – доля кожної дитини.

 • В.Сухомлинський
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка