Цінність – це значимістьДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Цінність

  • Цінність

  • це «значимість (корисність, необхідність, бажаність і т. п.) для людей тих чи інших матеріальних, духовних чи природних об'єктів, явищ, а також інших людей;

  • це «якість чи властивість предмета, котра робить його корисним, бажаним або таким, що має цінність»;

  • це «якість або властивість об'єкта, що робить його корисним, потрібним, необхідним у тому чи іншому відношенні».

  • Тобто у визначенні поняття цінності головним є значимість, корисність, бажаність

  • певної якості для людини.Ціннісні орієнтації

  • Ціннісні орієнтації

  • «це відображення в свідомості людини цінностей, визнаних нею як стратегічні життєві цілі та загальні світоглядні орієнтири»;

  • «елементи внутрішньої… структури особистості, сформовані та закріплені життєвим досвідом індивіда в ході процесів соціалізації та соціальної адаптації…»,

  • це те, що є основою світогляду людини, її життєвої позиції, духовних основ, принципів, якими людина керується у своєму практичному житті.  • Основою нової парадигми управління, генеральним установленням сучасного менеджменту, його методологічним стрижнем є людиноцентристський погляд на управління,

  • при якому працівники розглядаються вже не як засіб для досягнення певних результатів, а скоріше

  • як мета управління.

  • Ю. А. Конаржевськийздійснювати максимальний розвиток ініціативи, талантів, творчих здібностей та уміння знайти себе у нових обставинах;

  • здійснювати максимальний розвиток ініціативи, талантів, творчих здібностей та уміння знайти себе у нових обставинах;

  • заохочувати досягнення співпрацівників та їх особистий внесок у роботу організації;

  • створювати можливості для творчого розвитку співпрацівників;

  • створювати такі умови, коли кожного можна бути почути;

  • захищати права та гідність людини;

  • гарантувати співпрацівнику особистісну захищеність.

  • Тобто у повазі до особистості працівника, прагненні зрозуміти, на що, перш за все, налаштована людина, проявляються справжні ціннісні орієнтації керівника.Індивідуально-особистісні якості менеджера освіти:

  • Індивідуально-особистісні якості менеджера освіти:

  • усвідомлення своєї моральної і правової дієздатності,

  • уміння встановлювати зв’язки з людьми,

  • піклуватися про інших.

  • Морально-психологічні якості керівника:

  • готовність до переосмислення змісту управлінської діяльності,

  • розвиток управлінського мислення,

  • готовність до прийняття й використання нових управлінських технологій.

к е р і в н и к – л і д е р:

  • к е р і в н и к – л і д е р:

  • має бути доступним будь-якому працівнику;

  • розуміти, що керувати – значить робити справу руками інших, і більшу частину свого часу такий керівник відводить роботі з колективом;

  • виступає противником кабінетного стилю управління, намагається обговорювати проблеми на місцях, уміє слухати та чути, відрізняється рішучістю та наполегливістю;

  • терпляче ставиться до прояву незгоди, вміє делегувати повноваження, будує стосунки на довірі;

  • не стільки дає розпорядження або накази, скільки переконує, суворий контроль замінює довірою;

  • завжди є відкритим до нових ідей;

  • відверто визнає заслуги своїх співпрацівників;

  • формує сприятливий психологічний клімат в колективі;

  • прагне здійснювати позитивні зміни у своєму закладі;

  • його мислення носить творчий характер, він уміє відкидати стандартні рішення і шукати нові, оригінальні.уміння допомагати людям у розвитку та застосуванні талантів;

  • уміння допомагати людям у розвитку та застосуванні талантів;

  • здатність розвивати та залучати людей до сумісної роботи;

  • уміння впроваджувати в практику нові ідеї;

  • здатність створювати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності, в якій персонал готовий до нововведень і оцінює свої дії у відповідності з загальною метою;

  • уміння підтримувати цікаві ідеї й пояснювати іншім, чому саме їх треба підтримувати;

  • уміння впливати на суспільні процеси від імені організації та її членів;

  • уміння розширяти кругозір та відповідальність співпрацівників.

  • Тобто основні зусилля керівника мають бути зосереджені на особистості робітника, мотивах, що спонукають його працювати більш продуктивно і творчо.1. Як на Вашу думку, чи має управлінська діяльність базуватися на певних ціннісних орієнтирах

  • 1. Як на Вашу думку, чи має управлінська діяльність базуватися на певних ціннісних орієнтирах

  • а) Так б) Не обов'язково

  • Чи залежить ефективність управлінської діяльності керівника від його базових ціннісних орієнтацій

  • а) Так б) Не завжди в) Скоріше, ні3. З якими характеристиками у Вас асоціюється образ «хорошого директора»? Обрати 3 найважливіші та проранжувати.

  • 3. З якими характеристиками у Вас асоціюється образ «хорошого директора»? Обрати 3 найважливіші та проранжувати.

  • добрий

  • справедливий,

  • творчий

  • вимогливий

  • суворий

  • відповідальний

  • високоморальний

  • гуманний

  • партнер

  • врівноважений

  • доступний

  • професіонал4. З чим для Вас асоціюється поняття «імідж навчального закладу»?

  • 4. З чим для Вас асоціюється поняття «імідж навчального закладу»?

  • організаційна культура навчального закладу

  • ресурсна база

  • рівень професіоналізму педагогів

  • домінуючий стиль спілкування

  • творча атмосфера

  • вимогливість до учнів і вихованців

  • престижність (громадська думка)

  • освітні послуги5. Проранжуйте професійні компетентності керівника навчального закладу

  • 5. Проранжуйте професійні компетентності керівника навчального закладу

  • людинознавча компетентність

  • нормативно-правова

  • комунікативна компетентність

  • інформаційна компетентність

  • лідерська
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка