Дану обставину можна пояснити трьома основними причинами: Дану обставину можна пояснити трьома основними причинамиДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.

Дану обставину можна пояснити трьома основними причинами:

 • Дану обставину можна пояснити трьома основними причинами:

 • 1) неухильним зростанням числа важких травм;

 • 2) надмірним захопленням клініцистами технічною стороною лікування переломів і недооцінкою патофізіологічних основ травматичної хвороби, що приводить до помилок у виборі методу, термінів і обсягу оперативного втручання;

 • 3) укоріненою тенденцією розглядати патологічні процеси, викликані травмою, ізольовано, як окремі проблеми у відриві від загальних закономірностей розвитку реакції організму на важку травму.Основним етіологічним фактором ТХ є механічна травма великої сили (ушкодження, викликані транспортом, що рухається, падаючими і твердими предметами, що рухаються з великою швидкістю, падіння суб'єкта з висоти і т.д.).

 • Основним етіологічним фактором ТХ є механічна травма великої сили (ушкодження, викликані транспортом, що рухається, падаючими і твердими предметами, що рухаються з великою швидкістю, падіння суб'єкта з висоти і т.д.).

 • Встановлено, що ТХ має ряд особливостей .

 • До них відносять:

 • раптовий початок;

 • наявність ушкоджень і їхніх наслідків;

 • варіацію форм протікання ТХ у залежності від локалізації, характеру і важкості ушкоджень;

 • необхідність використання спеціальних засобів та методів лікування;

 • зміну періодів (фаз) протікання процесу.Ефекти TNF (по K.Tracey, A.Ceranu,1990)Періоди травматичної хвороби (по С.А.Селезневу і Г.С.Худайберенову, 1984)Періоди травматичної хвороби

 • Перший період - період гострої реакції на травму - відповідає періодові травматичного шоку і ранньому післяшоковому періодові, характеризується вираженою гиповолемією, що може досягати 30-40% від належного ОЦК, та "перфузійним″ дефіцитом.Особливості І періоду

Періоди травматичної хвороби

 • Другий період - період ранніх проявів травматичної хвороби - характеризується порушеннями або нестійкістю функцій окремих органів і систем.

 • Проведені в цей період оперативні втручання, наркоз, транспортування необхідно розглядати як ятрогенні фактори, що можуть привести до прогресування ПОН та летальному результатові. Більш-менш виражене відновлення функції органів і систем настає лише до кінця цього періоду (12-14-і доба), і те не завжди в повному обсязі.Періоди травматичної хвороби

 • Третій період - період пізніх проявів ТХ. При сприятливому плині ТХ цей період характеризується розвитком відбудовчих процесів в ушкоджених органах. Він може продовжуватися дні і місяці в залежності від важкості протікання ТХ. В окремих випадках у хворих у цей період настають дистрофічні і склеротичні зміни в ушкоджених органах, вторинне порушення їхніх функцій, процесів остеогенеза (уповільнена консолідація переломів, утворення псевдоартрозів), виникають різного роду ускладнення: абсцеси, флегмони, остеоміеліт, раневе виснаження, тромбофлебіти, сепсис. Цей період може продовжуватися місяцями і вимагає відповідного лікування. Відновлення нормальних показників гемоглобіну може розцінюватися як один з ознак завершення періоду пізніх проявів ТХПеріоди травматичної хвороби

 • Четвертий період - період реабілітації.

 • Період характеризується повним або неповним одужанням.Клінічний перебіг ТХ та тактика в лікуванні

 • I період - період гострої реакції на травму (перші дві доби).

 • Першочерговим завданням по значимості та часові проведення є усунення гіпоперфузії. Для цього необхідно визначити ступінь вираженості гіповолемії і викликаних нею порушень гемодинаміки.

Клінічний перебіг ТХ та тактика в лікуванні

 • II період ( 3 -13 доба) - період ранніх проявів ТХ.

 • У 90% хворих на 2-і - 3-й добі проявляються ознаки синдрому системної запальної відповіді (ССВО), що проявляється лейкоцитозом (12 014±5729), палочкоядерним зрушенням нейтрофілів (7,64±3,64%), лімфопенією (14,34±6,44%). У 60,3% хворих першим проявом поліорганної дисфункції є розвиток з 3-ї доби ознак гострого ушкодження легень. Порушення функції нирок діагностуються у 13,7% хворих.Клінічний перебіг ТХ та тактика в лікуванні

 • ІІІ період - період пізніх проявів травматичної хвороби (понад 14 діб).

 • Характеризується поступовим відновленням функцій органів і систем. У цьому періоді виконують другий етап оперативних втручань на кістках - остаточна репозиція уламків (якщо вона не була досягнута на першому етапі) за допомогою додатково проведених спиць без зміни основної металоконструкції апарата на м'якій кістковій мозолі і без її ушкодження.

 • Це створює умови для повного осьового і функціонального навантаження в апараті, поєднує періоди фіксації і реабілітації.IYперіод - період реабілітації.

 • Віддалені наслідки лікування в групі хворих, що вижили оцінюють по анатомічних і функціональних результатах.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка