Дата створення вооз – 7 квітня 1948 року. Дата створення вооз – 7 квітня 1948 рокуДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Дата створення ВООЗ – 7 квітня 1948 року.

 • Дата створення ВООЗ – 7 квітня 1948 року.

 • На даний час членами ВООЗ є 193 країни світу.Найвищим органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров'я (ВАОЗ)

 • Найвищим органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров'я (ВАОЗ)

 • Офіційні мови ВООЗ – англійська, французька.Всесвітня асамблея охорони здоров’я

 • Всесвітня асамблея охорони здоров’я

 • У склад виконавчого комітету входить 30 країн. З них на постійній основі 5 (США, Великобританія, Франція, Росія, Китай).Генеральним Директором ВООЗ є Маргарет Чен.

 • Генеральним Директором ВООЗ є Маргарет Чен. • "Досягнення всіма народами якомога вищого рівня здоров'я".Координація міжнародної діяльності в галузі охорони здоров'я.

 • Координація міжнародної діяльності в галузі охорони здоров'я.

 • Надання державам відповідної інформації.

 • Надання допомоги з питань організації охорони здоров'я.

 • Сприяння та розвиток зусиль у боротьбі з епідемічними, ендемічними та іншими хворобами, а також в охороні психічного здоров'я.

 • Проведення спільних досліджень в галузі охорони здоров'я.

 • Сприяння в підготовці медичних кадрів.Для координації міжнародної діяльності в галузі охорони здоров'я ВООЗ на початку 80-х років було розроблено глобальну програму "Стратегія досягнення здоров'я для всіх до 2000 року", яка з 1997 року отримала назву "Досягнення здоров'я для всіх у двадцять першому столітті".

 • Для координації міжнародної діяльності в галузі охорони здоров'я ВООЗ на початку 80-х років було розроблено глобальну програму "Стратегія досягнення здоров'я для всіх до 2000 року", яка з 1997 року отримала назву "Досягнення здоров'я для всіх у двадцять першому столітті".Основною її метою є "досягнення всіма жителями Землі такого рівня здоров'я, який дасть їм змогу вести життя повноцінне в соціальному та економічному відношенні".

 • Основною її метою є "досягнення всіма жителями Землі такого рівня здоров'я, який дасть їм змогу вести життя повноцінне в соціальному та економічному відношенні".досягнення справедливості та рівних прав з питань охорони здоров'я для населення різних Європейських країн;

 • досягнення справедливості та рівних прав з питань охорони здоров'я для населення різних Європейських країн;

 • зміцнення здоров'я найбільш вразливих груп населення (інваліди; особи похилого віку; діти; молодь; жінки; особи з хронічними захворюваннями) ;

 • значне зменшення найбільш поширених захворювань (серцево-судинних, злоякісних новоутворень, травматизму, психічних, інфекційних). • впровадження моніторингу відмінностей у показниках між різними країнами та соціальними групами в межах кожної з них;

 • забезпечення для всіх більшої доступності таких соціальних умов: належне харчування, житлові умови, освіта, медико-санітарна допомога;

 • більша увага та допомога країнам, що знаходяться в найбільш несприятливих умовах.Динаміка стану показника (%) умовно здорового населення в Україні в період 1990-2005 рр. (за даними Держкомстату України)

 • Динаміка стану показника (%) умовно здорового населення в Україні в період 1990-2005 рр. (за даними Держкомстату України)інваліди;

 • інваліди;

 • люди похилого віку;

 • діти та молодь;

 • жінки;

 • особи з хронічними захворюваннями.Поліпшення здоров'я дітей та молоді - це найцінніше капіталовкладення в майбутнє.

 • Поліпшення здоров'я дітей та молоді - це найцінніше капіталовкладення в майбутнє.суворе дотримання основних положень Конвенції ООН з прав дитини (1989 р.);

 • суворе дотримання основних положень Конвенції ООН з прав дитини (1989 р.);

 • організація систематичного нагляду за здоров'ям дітей та молоді, в т.ч. високоякісної допомоги вагітним, служби охорони здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку;посилення пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді;

 • посилення пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді;За даними UNICEF (2012) щодня більше 3 тис. дітей помирають від шлунково-кишкових захворювань. Кожна десята людина у світі не має доступу до питної води. В Азії зараз проживає 60% населення, але воно має доступ лише до 1/3 всіх водних ресурсів. За даними UNICEF і ВООЗ доступ до питної води зараз має лише 89% населення Землі. При цьому 783 млн. людей користуються забрудненими джерелами. В основному це жителі Африки на південь від Сахари (40%).

 • За даними UNICEF (2012) щодня більше 3 тис. дітей помирають від шлунково-кишкових захворювань. Кожна десята людина у світі не має доступу до питної води. В Азії зараз проживає 60% населення, але воно має доступ лише до 1/3 всіх водних ресурсів. За даними UNICEF і ВООЗ доступ до питної води зараз має лише 89% населення Землі. При цьому 783 млн. людей користуються забрудненими джерелами. В основному це жителі Африки на південь від Сахари (40%).створення досконалої первинної медичної допомоги;

 • створення досконалої первинної медичної допомоги;

 • спільні дії служб охорони здоров'я, соціального забезпечення для підтримки як хворих, так і тих, що піклуються про них;

 • створення спеціалізованих центрів з надання соціальної допомоги особам, що страждають на хронічні захворювання.

активне заохочення до здорового способу життя (перш за все попередження паління серед тих, хто тільки почав палити, та скорочення паління серед курців зі стажем; пропаганда збалансованого харчування);

 • активне заохочення до здорового способу життя (перш за все попередження паління серед тих, хто тільки почав палити, та скорочення паління серед курців зі стажем; пропаганда збалансованого харчування);

 • забезпечення доступності для хворих ефективних методів діагностики та лікування;

 • комплексна медико-соціальна допомога, в т.ч. фізична, психологічна та соціальна реабілітація, а також рекомендації щодо зміни поведінки та зменшення дії факторів ризику.Пасивне куріння вбиває щорічно 600 тисяч людей, з яких близько третини - діти, чиї батьки при них курять.

 • Пасивне куріння вбиває щорічно 600 тисяч людей, з яких близько третини - діти, чиї батьки при них курять.

 • активізація боротьби з палінням (у чоловіків воно має тенденцію до зменшення, у жінок - навпаки);

 • впровадження автоматизованих регістрів інформації про хворих на злоякісні новоутворення, як найбільш ефективного способу планування, управління та оцінки заходів щодо боротьби з ними;

 • забезпечення доступності для хворих ефективних методів діагностики та лікування;

 • запровадження скринінгу та подальшого лікування хворих на рак молочної залози і рак шийки матки, як найбільш ефективних засобів зниження новоутворень цих локалізацій.

стресовий спосіб життя в сучасному світі;

 • стресовий спосіб життя в сучасному світі;

 • послаблення сімейних, зв'язків, що призводить до зменшення соціальної підтримки та зростання соціальної ізоляції;

 • безробіття протягом тривалого часу;

 • зростання соціального насильства, проявом якого є збільшення числа навмисних вбивств.розвиток всебічних служб психічного здоров'я на місцевому територіальному рівні з підвищенням ролі та участі в них первинної медико-соціальної допомоги;

 • розвиток всебічних служб психічного здоров'я на місцевому територіальному рівні з підвищенням ролі та участі в них первинної медико-соціальної допомоги;

 • розробка спеціальних освітніх програм для категорій населення, яких безпосередньо торкаються кризи, безробіття, соціальна ізоляція;

 • розробка та впровадження на національному, регіональному та місцевому рівні спеціальних програм щодо попередження самогубств;

 • забезпечення та розвиток більш гуманних форм надання допомоги психічним хворим і перехід від надання їм допомоги в спеціальних медичних закладах до обслуговування на місцевому територіальному рівні.заохочення населення до здорового способу життя;

 • заохочення населення до здорового способу життя;

 • оздоровлення навколишнього середовища;

 • забезпечення населення відповідною медичною допомогою.відсутність шкідливих звичок;

 • відсутність шкідливих звичок;

 • достатню фізичну активність;

 • збалансоване раціональне харчування;

 • вміння справлятися зі стресами;

 • здоровий сексуальний спосіб життя.спрямування державних субсидій на виробництво товарів і продуктів, що сприяють підтримці здорового способу життя;

 • спрямування державних субсидій на виробництво товарів і продуктів, що сприяють підтримці здорового способу життя;

 • контроль за рекламою шкідливих для здоров'я продуктів і виробів: алкогольних напоїв, тютюну тощо;

 • контроль за експортом та імпортом продукції, що може мати шкідливий вплив на здоров'я;

 • вдосконалення практики ціноутворення та оподаткування на споживчі товари, що полегшить вибір на користь здоров'я;

 • сприяння пріоритетному субсидіюванню на виробництво товарів і продуктів, що сприяють зміцненню здоров'я: свіжі овочі, фрукти, безалкогольні напої, товари гігієнічного призначення та для занять фізичною культурою.Піраміда харчування рекомендована ВООЗ як дієтологічна модель побудови здорового харчового раціону. В основу її створення покладені необхідні для здорового харчування продукти, різноманітність та співвідношення яких вона ілюструє.

 • Піраміда харчування рекомендована ВООЗ як дієтологічна модель побудови здорового харчового раціону. В основу її створення покладені необхідні для здорового харчування продукти, різноманітність та співвідношення яких вона ілюструє.

 • Піраміда створена з використанням кольорової схеми світлофора:

 • зелений — вживай без обмежень;

 • жовтий — споживай обачливо;

 • червоний — поміркуй чи варто вживати.Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що у світі почалася епідемія ожиріння.

 • Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що у світі почалася епідемія ожиріння.

 • За даними відомства, до 2015 року кількість людей із надмірною масою тіла досягне 2,3 мільярда. До 2020-го захворювання, викликані зайвими кілограмами, будуть коштувати світовій економіці в 30 трлн доларів.

законодавчі та фінансові — підвищення цін на вироби та скорочення їх виробництва;

 • законодавчі та фінансові — підвищення цін на вироби та скорочення їх виробництва;

 • скорочення та жорсткі обмеження на рекламу;

 • збільшення вільних від паління місць перебування людей;

 • економічний аналіз наслідків скорочення виробництва тютюнових виробів і пошук альтернативних джерел оподаткування виробництв.

забезпечення населення адекватними джерелами водопостачання;

 • забезпечення населення адекватними джерелами водопостачання;

 • зниження небезпеки, пов'язаної з хімічним, мікробним і радіаційним забрудненням продуктів харчування;

 • поліпшення якості атмосферного повітря з метою усунення загрози для здоров'я людини;

 • розробка та запровадження ефективних систем знешкодження твердих відходів і знезараження ґрунту;

 • забезпечення в населених пунктах умов для зміцнення здоров'я. • забезпечення переважній більшості первинної медико-санітарної допомоги безпосередньо за місцем роботи;

 • особлива увага до жінок, які становлять майже половину всіх працюючих;

 • покращання умов праці.інвалідів;

 • інвалідів;

 • хворих, що потребують довгострокового лікування;

 • людей похилого віку із слабким здоров'ям;

 • хворих на термінальній стадії;

 • тих, що знаходяться в несприятливих умовах (бездомні, одинокі, безробітні).

показники здоров'я пацієнтів;

 • показники здоров'я пацієнтів;

 • ступінь задоволення потреб населення;

 • економічна ефективність лікувально-профілактичних заходів.високий рівень наукових досліджень у найбільш пріоритетних напрямках медичної науки та організації охорони здоров'я;

 • високий рівень наукових досліджень у найбільш пріоритетних напрямках медичної науки та організації охорони здоров'я;

 • формування систем інформаційного забезпечення за основними завданнями та напрямками дій, передбачених програмою;

 • наявність оптимальної управлінської структури та системи підготовки медичних кадрів;

 • розвиток партнерства в діяльності різних служб і організацій для досягнення цілей стратегії.причин відмінностей у стані здоров'я населення, методик їх оцінки;

 • причин відмінностей у стані здоров'я населення, методик їх оцінки;

 • стереотипів поведінки та їх впливу на здоров'я;

 • механізму заохочення населення до здорового способу життя;

 • організаційних і управлінських аспектів надання медичної допомоги на різних рівнях;

 • моделі виділення ресурсів (співвідношення державних і приватних джерел ресурсів) і їх розподілу між різними рівнями допомоги;

 • оцінка ефективності систем підготовки кадрів, медичних технологій, діяльності служб охорони здоров'я.прогнозування майбутніх потреб і проблем охорони здоров'я;

 • прогнозування майбутніх потреб і проблем охорони здоров'я;

 • популяційних регістрів з окремих хронічних захворювань (злоякісні новоутворення, серцево-судинні);

 • методів оцінки шкідливих факторів навколишнього середовища та факторів ризику на здоров'я;

 • співвідношення методів оцінки виділених ресурсів і ефективності одержаних результатів у галузі охорони здоров'я.перенасиченість, яка в деяких країнах призводить до скорочення числа студентів медичних вузів;

 • перенасиченість, яка в деяких країнах призводить до скорочення числа студентів медичних вузів;

 • 2) надмірна спеціалізація;

 • 3) недостатньо ефективне використання спеціалістів.В резолюції форуму були сформульовані найбільш актуальні проблеми в галузі охорони здоров'я на наступне століття:

 • В резолюції форуму були сформульовані найбільш актуальні проблеми в галузі охорони здоров'я на наступне століття:

 • боротьба з інфекційними хворобами;

 • зміцнення первинної медико-санітарної допомоги;

 • оздоровлення навколишнього середовища;

 • зміцнення партнерства з питань охорони здоров'я;

 • пропаганда здорового способу життя.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка