Децентралізованих механізмів надання послуг Загальна метаДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Загальна мета: сприяння покращенню якості та доступу населення сіл та селищ до послуг водопостачання шляхом впровадження децентралізованих механізмів надання послуг

 • Загальна мета: сприяння покращенню якості та доступу населення сіл та селищ до послуг водопостачання шляхом впровадження децентралізованих механізмів надання послугДецентралізація: запровадження/вдосконалення діючого децентралізованого механізму надання послуги водопостачання у громаді

 • Децентралізація: запровадження/вдосконалення діючого децентралізованого механізму надання послуги водопостачання у громаді

 • Публічно-приватне партнерство: залучення до надання послуги суб’єктів приватного права, таких як приватні обслуговуючі кооперативи, шляхом передачі цим особам об’єктів водопостачання в безоплатне користування (позичка)

 • Територіально-соціальна цілісність: проекти у своїх завданнях мають охоплювати територію та населення усього населеного пункту (села/селища, у т.ч. населеного пункту, що входить до складу сільської/селищної територіальної громади)Соціальна мобілізація:

 • Соціальна мобілізація:

  • стимулювання залучення та об`єднання громади навколо визначених проблем, сприяння діалогу всередині громади (зокрема, за активної участі місцевих органів влади) для реалізації проекту;
  • врахування інтересів жінок, дітей та молоді, а також соціально вразливих груп, на принципах спільного планування та участі у прийнятті рішень
 • Сталість результатів:

  • забезпечення життєздатності результатів проекту після завершення його реалізації через прийнятний та ефективний механізм утримання та обслуговування;
  • встановлення плати за послугу (тарифу), яка б покривала економічно обґрунтовані витрати на її створення;
  • підтримка інноваційних підходів вирішення проблем(и) в рамках проекту.


1. До початку реалізації проекту, не менш як 75% домогосподарств (їх представників), охоплених територією виконання проекту, мають погодити:

 • 1. До початку реалізації проекту, не менш як 75% домогосподарств (їх представників), охоплених територією виконання проекту, мають погодити:

  • створення обслуговуючого кооперативу за їх участі, обраний механізм подальшого утримання та обслуговування створеної/покращеної системи водопостачання
  • мету, завдання, план виконання проекту громади, обраний варіант технічного рішення
  • розміри фінансового внеску від домогосподарств для виконання проекту, обсяги інших внесків (напр. трудова участь, нефінансові внески тощо), пов’язаних із виконанням проекту.


2. Організація-виконавець зобов’язана при плануванні та виконанні робіт, пов’язаних із новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом будівель, споруд, у межах завдань, визначених проектом, забезпечити дотримання встановлених законодавством норм, правил та стандартів у галузі будівництва, з обов’язковим проходженням наступних етапів:

 • 2. Організація-виконавець зобов’язана при плануванні та виконанні робіт, пов’язаних із новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом будівель, споруд, у межах завдань, визначених проектом, забезпечити дотримання встановлених законодавством норм, правил та стандартів у галузі будівництва, з обов’язковим проходженням наступних етапів:

 • Розробка проектно-кошторисної документації ліцензованим виконавцем.

 • Експертиза та затвердження проектно-кошторисної документації відповідними органами державної влади.

 • Отримання дозволу на виконання будівельних робіт в ДАБК

 • Укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт (у випадках виконання спеціалізованих робіт – із ліцензованою організацією).

 • Прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію.Організація-виконавець також є відповідальним за дотримання зазначених вище норм, правил та стандартів у галузі будівництва організаціями-співвиконавцями проекту, навіть за умови, що відповідна організація-співвиконавець самостійно здійснює замовлення, та оплату та прийняття робіт та послуг, пов’язаних із виконанням завдань проекту.

 • Організація-виконавець також є відповідальним за дотримання зазначених вище норм, правил та стандартів у галузі будівництва організаціями-співвиконавцями проекту, навіть за умови, що відповідна організація-співвиконавець самостійно здійснює замовлення, та оплату та прийняття робіт та послуг, пов’язаних із виконанням завдань проекту.

 • Режим власності на новостворене або поліпшене майно реалізовуватиметься наступним чином:

 • Майно, що має власника, після внесення необхідних поліпшень (капітально відремонтоване, реконструйоване, модернізоване тощо) залишатиметься у його власника.

 • Новостворене (новозбудоване) майно належатиме обслуговуючому кооперативу.До початку виконання будівельних, ремонтних робіт існуючі об’єкти водопостачання, що належать до комунальної власності, мають бути передані в безоплатне користування (позичку) обслуговуючому кооперативу – виконавцю проекту для подальшого обслуговування.

 • До початку виконання будівельних, ремонтних робіт існуючі об’єкти водопостачання, що належать до комунальної власності, мають бути передані в безоплатне користування (позичку) обслуговуючому кооперативу – виконавцю проекту для подальшого обслуговування.

 • 6. Вартість послуги водопостачання (зокрема, після створення/покращення системи водопостачання) має розраховуватися та затверджуватися згідно з чинним законодавством.7. Усі домогосподарства – учасники проекту на момент завершення проекту і до початку експлуатації створеної/покращеної системи водопостачання мають встановити за власний рахунок індивідуальні засоби обліку спожитої води (лічильники).

 • 7. Усі домогосподарства – учасники проекту на момент завершення проекту і до початку експлуатації створеної/покращеної системи водопостачання мають встановити за власний рахунок індивідуальні засоби обліку спожитої води (лічильники).

 • 8. Сільська/селищна рада, на підвідомчій території якої здійснюватиметься проект, має забезпечити надання обслуговуючому кооперативові приміщення для розміщення офісу цієї організації. Приміщення має, як правило, належати до комунальної власності, та надаватися в оренду на пільгових засадах.7. Усі домогосподарства – учасники проекту на момент завершення проекту і до початку експлуатації створеної/покращеної системи водопостачання мають встановити за власний рахунок індивідуальні засоби обліку спожитої води (лічильники).

 • 7. Усі домогосподарства – учасники проекту на момент завершення проекту і до початку експлуатації створеної/покращеної системи водопостачання мають встановити за власний рахунок індивідуальні засоби обліку спожитої води (лічильники).

 • 8. Сільська/селищна рада, на підвідомчій території якої здійснюватиметься проект, має забезпечити надання обслуговуючому кооперативові приміщення для розміщення офісу цієї організації. Приміщення має, як правило, належати до комунальної власності, та надаватися в оренду на пільгових засадах.

У межах проекту прийнятними вважаються наступні витрати на:

 • У межах проекту прийнятними вважаються наступні витрати на:

 • розробку в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації для виконання запланованих проектом робіт;

 • проходження дозвільних процедур, отримання висновків, погоджень тощо;

 • закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту об`єктів водопостачання;

 • закупівлю обладнання, устаткування, необхідного для забезпечення роботи/обслуговування збудованих, реконструйованих, відремонтованих об`єктів водопостачання;

 • виконання робіт, надання послуг із будівництва, реконструкції, ремонту об`єктів водопостачання

 • послуги експертів та консультантів;

 • Прийнятними є витрати, які можуть покриватися бюджетом проекту, незалежно від джерел надходження коштів.Проектні заявки розглядаються конкурсною комісією, до складу якої входять представники Районної Робочої групи DESPRO, Обласного Наглядового комітету DESPRO, Швейцарського бюро розвитку та співробітництва, проекту DESPRO, незалежні експерти. Оцінка проектів буде здійснюватись відповідно до критеріїв.

 • Проектні заявки розглядаються конкурсною комісією, до складу якої входять представники Районної Робочої групи DESPRO, Обласного Наглядового комітету DESPRO, Швейцарського бюро розвитку та співробітництва, проекту DESPRO, незалежні експерти. Оцінка проектів буде здійснюватись відповідно до критеріїв.

 • Проектні заявки подаються в продовж місяця з дня оголошення конкурсу. Термін попереднього розгляду проектних заявок - 15 днів від кінцевого терміну їх подання. За результатами попереднього розгляду проектних заявок подавачам можуть надсилатися коментарі та зауваження, з метою доопрацювання проектних заявок. Остаточний розгляд проектних заявок здійснюватиметься впродовж наступних 15 днів після чого буде проведено засідання конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу.

 • Організації, проекти яких будуть підтримано, підпишуть Договори про надання гранту з проектом DESPRO, в якому будуть визначені обов’язки організації в рамках виконання проекту, остаточний кошторис, графік виплати коштів, а також вимоги щодо звітності. • Організаційна ефективність (10% оцінки):

  • Відповідність цілям, завданням та пріоритетами конкурсу
  • Позитивний досвід організації по вирішенню зазначеної (подібної) проблеми
  • Організаційна здатність команди управління проектом реалізувати проект
 • Соціальна ефективність (60% оцінки):

  • Значущість проблеми для територіальної громади
  • Реальність змін у вирішенні проблеми
  • Покращання стану цільової групи в цілому
  • Створення механізмів соціального саморозвитку (соціальна мобілізація)
  • Життєздатність проекту (прийнятний та ефективний механізм утримання та обслуговування)
 • Економічна ефективність (30% оцінки):

  • Раціональність планування коштів проекту
  • Залучення інших джерел фінансування
  • Використання внутрішних резервів цільової групи


Пакет документів, який необхідно подати, складається з:

 • Пакет документів, який необхідно подати, складається з:

  • проектної заявки,
  • кошторису,
  • додатків.
 • Проектна заявка має бути складена за Формою, що додається до цього Положення про конкурс. Усі сторінки мають бути пронумерованими. При заповненні форми проектної заявки мають бути виконані інструкції, надані до кожного розділу та пункту.

 • Кошторис має бути складений за встановленою формою у форматі MS Excel


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка