Диференціація навчального процесуДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.диференціація навчального процесу

 • диференціація навчального процесу

 • розроблення для кожної дитини індивідуального плану (програми) розвитку

 • добірка відповідного навчально-дидактичного забезпечення

 • застосовування ефективних традиційних та адекватних новітніх технологій навчання.

 • З метою врахування потреб кожної дитини з особливими освітніми потребамиФахівці надають інформацію про індивідуальні особливості,можливості,схильності, потреби, інтереси, про рівень сформованості пізнавальних процесів та дій, а саме :

 • Фахівці надають інформацію про індивідуальні особливості,можливості,схильності, потреби, інтереси, про рівень сформованості пізнавальних процесів та дій, а саме :

 • Співвідношення рівня розумового розвитку дитини

 • і вікової норми

 • Рівень розвитку когнітивної сфери

 • Особливості розвитку емоційно-вольової сфери

 • Індивідуально - характерологічні особливості

 • Розумова працездатність та темп розумової

 • діяльності.заступник директора з навчально-виховної роботи

 • заступник директора з навчально-виховної роботи

 • вчитель, асистент вчителя

 • психолог

 • дефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог та інші

 • з обов’язковим залученням батьків або осіб, що їх замінюють.

 • Мета: визначення конкретних ефективних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з ООП.Загальну інформацію про учня:

 • Загальну інформацію про учня:

 • - оцінка ПМПК

 • - оцінка психолога

 • - результати спостережень учителів про особливості комунікативної діяльності з однолітками і т. д.

 • Визначення системи додаткових послуг інших

 • спеціалістів.

 • Засоби та шляхи щодо необхідної адаптації

 • начального середовища.Збільшення інтенсивності освітлення в кімнатах, де є діти з порушенням зору.

 • Збільшення інтенсивності освітлення в кімнатах, де є діти з порушенням зору.

 • Зменшення рівня шуму в класі, де навчається дитина з порушенням слуху, забезпечення її слуховим апаратом.

 • Створення відокремленого блоку в приміщенні школи для учнів початкових класів.

 • Забезпечення архітектурної доступності для дітей з порушенням опорно-рухового апарату тощо.Використання завдань різного

 • Використання завдань різного

 • рівня складності.

 • Збільшення часу на виконання

 • завдань.

 • Зміна темпу діяльності

 • Чергування видів діяльності тощо.Адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів.

 • Адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів.

 • Використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів.

 • Адаптація стимульних матеріалів і т. ін.з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом)

 • з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом)

 • з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором)

 • з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного розвитку)

 • з мовленнєвими порушеннями

 • з порушеннями опорно-рухового апарату

 • зі складною структурою порушень (розумово відсталі сліпі чи глухі; сліпоглухонімі та ін.)

 • з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.Інтелект таких дітей звичайно знижений до рівня помірної розумової відсталості

 • Інтелект таких дітей звичайно знижений до рівня помірної розумової відсталості

 • Потребують постійної допомоги та підтримки дорослих, близьких

 • Більшість фахівців переконані, що таких дітей можна навчити всього, головне – займатися ними, вірити в них, щиро радіти їхнім успіхам

 • Їм характерні такі риси, як покірність, ласкавість, схильність до наслідування, можуть бути упертими, в них розвинене почуття ритму та любов до танців

 • Головне правило реабілітації – не лікування, або корекція в спеціальних установах, а залучення у «звичайне» життя - спілкування з однолітками, навчання і заняття в гуртках та секціяхРозумова відсталість зумовлена органічним ураженням головного мозку:

 • Розумова відсталість зумовлена органічним ураженням головного мозку:

 • - порушене не лише логічне, а й наочне мислення

 • - порушені всі пізнавальні процеси (сприймання, пам'ять,

 • уява, мислення мовлення, увага)

 • - спостерігаються порушення емоційно-вольової сфери

 • діяльності особистості

 • Їм характерні труднощі у регуляції поведінки, доланні перешкод, завершенні розпочатих справ, властиві такі риси, як пасивність, замкнутість, підлесливість, негативізм та озлобленість, які виникають через неприйняття їх однолітками. Переважними мотивами в них є ситуативні бажання, тому домінують імпульсивні дїї

 • Головним завданням в роботі з такими дітьми є формування навичок співпраці на основі емоційного контакту з дорослим, з однолітками, дитину необхідно навчити певному алгоритму діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання ( крім ідіотії та імбецильності)Стан, при якому спостерігається суттєво уповільнений темп розумового розвитку, який розглядається, як тимчасовий!

 • Стан, при якому спостерігається суттєво уповільнений темп розумового розвитку, який розглядається, як тимчасовий!

 • Знижена розумова працездатність властива, в більшій чи меншій мірі, всім дітям із затримкою психічного розвитку, є результатом нервової ослабленості, причиною є надмірна виснаженість нервових процесів, її інертність та неврівноваженість

 • Порушення, які виявляються в зниженні психічної витривалості, працездатності та пізнавальної активності, в емоційно-вольових розладах, нестійкості уваги, у недоліках пам’яті, сенсомоторної координації

 • Розвивати та виховувати їх можна лише через пошук позитивного, що стане опорою для підтримання їхньої віри в себе та розвитку почуття довіри та захищеності. Будь-який активний вид діяльності буде корисний для дитини із ЗПРАутизм – вроджене психічне захворювання, що характеризується нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім світом та, як наслідок, порушенням соціалізації, відхід від реальності у світ власних переживань

 • Аутизм – вроджене психічне захворювання, що характеризується нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім світом та, як наслідок, порушенням соціалізації, відхід від реальності у світ власних переживань

 • Основні характеристики аутизму – неконтактність, байдужість, напружено – боязлива прихильність до певних щоденних устроїв та процедур, неемоційнійсть

 • Фахівці рекомендують залучати до занять фізичним справами, танцями, малювання фарбами, а ще корисніше пальчиками, творчі заняття з піском, глиною, пшоном, водою

 • Складними для аутичних дітей є колективні форми роботи, через необхідність взаємодії з однолітками, тому залучати їх можна, але після індивідуальної підготовчої роботи та за умови бажання самої дитини.Формування основних особистісних структур : образу себе, спрямованість особистості, становлення стосунків з людьми, неможливе без найголовнішої умови розвитку дитини – набуття соціального досвіду

 • Формування основних особистісних структур : образу себе, спрямованість особистості, становлення стосунків з людьми, неможливе без найголовнішої умови розвитку дитини – набуття соціального досвіду

 • Особливості психомоторики: недостатня рухова активність, уповільненість

 • Інтелектуальна діяльность: переважає недостатність тих функцій, розвиток яких залежить від відчуття, сприймання, пов’язаних з зоровим аналізатором

 • Емоційно-вольова сфера: інфантилізм, залежність від матері, страх, схильність до самотності, напруження, занепокоєння

 • У позашкільній діяльності можна пропонувати ліплення з глини, пластиліну, участь у шкільних заходах – вивчення віршів, пісень

 • Пасивність дітей з порушенням зору є одним з важливих симптомів недостатньої адаптації до навколишнього світу, через нереалізовані в повній мірі компенсаторні процеси у навчанні та вихованні.Стан слуху кардинально впливає на мовленнєвий та психічний розвиток дитини. Порушення слухового аналізатору, найперше негативно впливає на мовлення, що призводить до загального недорозвинення пізнавальної діяльності, що водночас, є першопричиною виникнення інших відхилень у розвитку особистості

 • Стан слуху кардинально впливає на мовленнєвий та психічний розвиток дитини. Порушення слухового аналізатору, найперше негативно впливає на мовлення, що призводить до загального недорозвинення пізнавальної діяльності, що водночас, є першопричиною виникнення інших відхилень у розвитку особистості

 • У формуванні особистості дитини виключно важливу роль відіграє спілкування, а саме інформаційна, емоційна, предметна взаємодія, в процесі якої реалізуються, формуються міжособистісні стосунки

 • 7-10 років, виявляється найбільший інтерес і схильності до різних ігор та спортивних занять – гімнастика, біг, стрибки. Навчальна діяльність їх захоплює зовнішнім боком – перебування у класній кімнаті, виконання завдань, при цьому діти ставляться до всіх предметів однаково

 • 11-13 років учні продовжують надавати перевагу спортивним заняттям, та виникають інтереси до кіно, театру, танців. Багато з дітей виявляють інтерес до занять з трудової діяльності

 • З 14 років з'являється інтерес до літератури, географії, біології

 • Дорослі мають глибоко розуміти особливості дитини з порушенням слуху та знаходити правильні шляхи компенсації її дефекту, таким чином забезпечити індивідуальний підхідЗнання особливостей порушення фізичного та психічного розвитку дитини

 • Знання особливостей порушення фізичного та психічного розвитку дитини

 • Дотримання тактики спокійного емоційного реагування

 • Уникнення оціночного виділення найкращих учнів

 • Гнучка тактика спілкування

 • Доброзичлива атмосфера в класі

 • Налагодження особистісного спілкування з дитиною

 • Щирість в стосунках

 • Метод спостереження, щоб краще зрозуміти дитину


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка