Дихотомія сучасного управління суспільним розвитком пов’язана із політичною сутністю держави і, водночас, раціоналізацією владних відносин, динамікою суспільних процесів, демократичними трансформаціями, у тому числіДата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.Дихотомія сучасного управління суспільним розвитком пов’язана із політичною сутністю держави і, водночас, раціоналізацією владних відносин, динамікою суспільних процесів, демократичними трансформаціями, у тому числі, і під впливом зовнішніх чинників.

 • Дихотомія сучасного управління суспільним розвитком пов’язана із політичною сутністю держави і, водночас, раціоналізацією владних відносин, динамікою суспільних процесів, демократичними трансформаціями, у тому числі, і під впливом зовнішніх чинників.

 • Ефективна організація влади в державі вимагає формування інститутів управління, що поєднують публічну владу і адміністрування (в сучасних умовах частково забезпечується інститутом політичних посад) та демократичні засади формування представницьких органів.Сучасний науковий підхід до проблематики публічного управління базується на комплексному дослідженні базових теоретичних засад управління в системі органів влади в Україні у 1991-2009 роках за трьома напрямами.

 • Сучасний науковий підхід до проблематики публічного управління базується на комплексному дослідженні базових теоретичних засад управління в системі органів влади в Україні у 1991-2009 роках за трьома напрямами.

 • По-перше, дослідження теоретичних проблем інституціоналізації публічного управління.

 • По-друге, визначення організаційних характеристик розвитку владного механізму в Україні у зазначених історичних межах.

 • По-третє, аналіз проблем конституювання європейських принципів управління на рівні публічно-управлінських структур у напрямі формування ефективного механізму демократичного розвитку Української держави.аналіз історико-теоретичних засад розвитку управління на різних рівнях в межах національної держави, визначення тенденцій формування правової основи публічного управління та адміністрування в Україні;

 • аналіз історико-теоретичних засад розвитку управління на різних рівнях в межах національної держави, визначення тенденцій формування правової основи публічного управління та адміністрування в Україні;

 • узагальнення європейського досвіду раціоналізації відносин у системі публічного управління з використанням сучасної методології наукового дослідження, що спрямована на вивчення досвіду формування структур публічного управління в країнах-членах Європейського Союзу;

 • визначення суб’єктів публічно-владних відносин через завдання, цілі, принципи, компетенції, детермінація принципів публічно-управлінської діяльності у системі повноважень органів публічного адміністрування в Україні.Формування базових засад управління в складних адміністративних системах в умовах трансформації механізмів взаємодії політичних інститутів завжди виступає важливим питанням політичної стабільності національної держави, основною передумовою становлення інститутів громадянського суспільства, консолідації соціальних груп, гарантуванням дотримання прав і свобод людини. Реалізація демократичних принципів публічного управління в такому контексті забезпечує загальний розвиток політичного діалогу та інтегративний характер суспільних відносин у контексті гуманізації публічного управління.

 • Формування базових засад управління в складних адміністративних системах в умовах трансформації механізмів взаємодії політичних інститутів завжди виступає важливим питанням політичної стабільності національної держави, основною передумовою становлення інститутів громадянського суспільства, консолідації соціальних груп, гарантуванням дотримання прав і свобод людини. Реалізація демократичних принципів публічного управління в такому контексті забезпечує загальний розвиток політичного діалогу та інтегративний характер суспільних відносин у контексті гуманізації публічного управління.

 • Інтегровані системи публічного управління в суспільстві мають бути наділені здатністю у процесі розвитку переходити від одного якісного стану до іншого, підтримувати динамічну рівновагу із зовнішнім оточенням, забезпечувати сучасне й ефективне приведення управління у відповідність з притаманними йому об’єктивними закономірностями і тенденціями поступального розвитку. • У сучасних умовах в Україні актуалізується напрацювання засад конституювання інтегрованих систем публічного управління, що передбачає розробку методології дослідження існуючих управлінських систем на рівні національних держав, систематизацію принципів діяльності в таких системах, визначення особливостей прямих та зворотних зв’язків та ступінь взаємозалежності із надсистемами (наднаціональними системами) у сенсі глобалізації управління.Характер, структура, форми та особливості взаємовідносин в ІСПУ реально віддзеркалюють цілі суб’єктів суспільної взаємодії, намагання до змін, систему зв’язків, тенденції поведінки, забезпечують визначеність, послідовність та наступність політичного курсу, інноваційний характер управлінських рішень.

 • Характер, структура, форми та особливості взаємовідносин в ІСПУ реально віддзеркалюють цілі суб’єктів суспільної взаємодії, намагання до змін, систему зв’язків, тенденції поведінки, забезпечують визначеність, послідовність та наступність політичного курсу, інноваційний характер управлінських рішень.

 • Реалізація принципу публічності в системі “людина - суспільство - держава” можлива шляхом суспільно-політичного партнерства, оптимальним результатом якого виступає розвиток національної держави на засадах консенсусної демократії.

 • В умовах поглиблення наднаціональних інтеграційних процесів публічне управління, публічно-управлінські відносини, публічно-управлінська діяльність набувають нових характерних ознак, посилюється суб’єктність такої діяльності, виокремлюються її засади та напрями.

 • Фактично, мова йде про формування відкритої системи публічного управління як складної адміністративної системи, в межах якої відбувається постійний процес гармонізації принципів, механізмів та методів територіального врядування з посиленням інструментів і механізмів делегування повноважень, побудови багаторівневих, вертикально інтегрованих структур управління.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка