Динамічність; ДинамічністьДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Динамічність;

 • Динамічність;

 • Технологічність та інформаційність;

 • Інтегративність;

 • Нестабільність, висока ступінь соціальних, економічних та екологічних ризиків.Нових знань та вмінь, сприятливих для вирішення проблем майбутнього;

 • Нових знань та вмінь, сприятливих для вирішення проблем майбутнього;

 • Суттєвої зміни моделей поведінки у бік формування орієнтованої на порозуміння культури взаємовідносин, відповідної споживчої культури, екологічного світогляду;

 • Розуміння педагогічною спільнотою характеру суспільних потреб та змін соціального розвитку. • Метою випереджаючої освіти для сталого розвитку

 • є створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграція принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку;

 • Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку;

 • Основною цінністю освіти є особистість, її індивідуальні потреби;

 • Взаємодія в освітньому середовищі здійснюється за принципами партнерства, взаємності та толерантності;

 • Дії особистості будуються на принципах відповідальності, демократичності, громадянської активності. • переорієнтація наявних навчальних програм у напрямку соціальних, економічних, екологічних знань і перспектив;

 • формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку;

 • участь у навчанні не тільки дітей, а й їхніх батьків з метою сприяння переходу суспільства до сталих моделей виробництва і споживання;

 • сприяння підготовці кадрів в інтересах переходу до сталого розвитку.використання принципів стратегічного управління закладом освіти, технологій освітнього менеджменту та маркетингу;

 • використання принципів стратегічного управління закладом освіти, технологій освітнього менеджменту та маркетингу;

 • впровадження в освітню практику проективних технологій, стратегій життєтворчості, компетентісного підходу;

 • залучення в освітній процес інтерактивних технологій, проблемних форм навчання та виховання.

 • будування освітнього процесу на засадах педагогіки співробітництва.впровадження інтегративних курсів та уроків, що сприяють розвитку системного мислення;

 • впровадження інтегративних курсів та уроків, що сприяють розвитку системного мислення;

 • впровадження курсів з розвитку критичного мислення та аргументативного дискурсу, відповідної інформаційної культури.

 • курси з розвитку екологічної культури з врахуванням сучасних соціокультурних потреб (формування відповідної споживчої культури, здоров’язберігаючих вмінь та навичок).

 • курси гуманоцентричного спрямування (розвиток моральної культури особистості із залученням ідеї відповідального ставлення до життя).

 • курси соціостратегічного спрямування (розкриття основних тенденцій та загроз соціального розвитку).

 • курси, спрямовані на розвиток інтеграційної культури особистості – етики толерантності, гендерної рівності, полікультурності.

 • курси, спрямовані на розвиток громадянської та правової культури особистості.В основі теоретичних методів випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • В основі теоретичних методів випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • міждисциплінарний та системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини та довкілля з точки зору принципів сталого розвитку.

 • діяльнісний підхід до навчання як орієнтація на практичну реалізацію отриманих знань та вмінь, вироблення активної життєвої позиції особистості;

 • гуманоцентричний, особистісно-орієнтований підхід;

 • принципи та цінності педагогіки співробітництва, ненасильства та толерантності;

 • принципи холізму та коеволюції суспільства і природи;

 • норми і принципи етики відповідальності та екологічної етики. • 1.Визначення основних напрямків експериментальної роботи навчального закладу.

 • 2. Вивчення рівня знань педагогічних кадрів з проблем сталого розвитку, їхнього творчого потенціалу.

 • 3. Комплексна діагностика обізнаності дітей та молоді навчального закладу у питаннях сталого розвитку.

 • 4. Створення «банку інформації» з проблем сталого розвитку.

 • 5. Створення творчої групи, визначення мети та головних аспектів її діяльності, розподіл функціональних обов'язків.

 • 6. Планування роботи над проблемою, визначення етапів діяльності педагогічного колективу.

 • 7. Визначення основних педагогічних умов і шляхів формування у дітей ціннісних орієнтацій, що відповідають потребам сталого розвитку у системі неперервної освіти.

 • 8. Розробка моделі нового типу навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку, а також адаптація існуючих моделей функціонування освітнього закладу згідно стратегії сталого розвитку.

 • 9. Створення програм, що сприяють розвитку креативної особистості для свідомого життєтворчого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми.1.Корекція навчальних планів і програм з врахуванням переходу навчального закладу до моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 • 1.Корекція навчальних планів і програм з врахуванням переходу навчального закладу до моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 • 2. Здійснення інтеграції змісту освіти для сталого розвитку у зміст навчальних предметів, розробка необхідних для цього методичних матеріалів.

 • 3. Запровадження інтегративного факультативного курсу «Суспільство сталого розвитку» у навчальну діяльність учбового закладу.

 • 3. Використання інтерактивних методів навчання активне залучення дітей та молоді до практичної реалізації принципів сталого розвитку в умовах освітнього закладу.

 • 4. Моніторинг, анкетування, тестування дітей та молоді, робота з батьками з питань випереджаючої освіти.1. Підготовка членами творчої групи рекомендацій з проблем випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 • 1. Підготовка членами творчої групи рекомендацій з проблем випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 • 2. Активний обмін досвідом шкіл випереджаючої освіти на науково-практичних конференціях, проблемних семінарах, творчих звітах вчителів.

 • 3. Робота із залучення вчителів та учнів до науково-дослідної роботи (створення учнівських проектів, проведення конкурсів, семінарів, «круглих столів»).

 • 4. Аналіз змін, що сталися в системі навчання та виховання, ціннісних орієнтацій, форм поведінки, характеру співробітництва педагогів та учнів із запровадженням експерименту.

 • 5. Визначення провідних ідей накопиченого досвіду, його характеру та можливостей широкого впровадження.

 • 6. Подальше поглиблення знань з проблем сталого розвитку із залученням широкого кола громадськості (громадських організацій, позашкільних навчальних закладів, преси) до поширення досвіду роботи.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка