Доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблемиДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

 • доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

 • адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

 • ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

 • збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

 • передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їх діяльності;

 • прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 • План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 • Проект регуляторного акта

 • Аналіз регуляторного впливу (АРВ)

 • Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

 • Оприлюднення проекту регуляторного акта разом з АРВ

 • Робота з заінтересованими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань тощо)

 • Прийняття регуляторного акта

 • Опублікування прийнятого регуляторного акта

 • Відстеження результативності регуляторного акта

 • Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

 • Перегляд регуляторних актів

 • Внесення змін до регуляторних актівПланування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 • Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 • здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи

 • відповідних рад у порядку, встановленому Законом України "Про

 • місцеве самоврядування в Україні" та регламентами відповідних рад.АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 • АРВ - інформативно-аналітичний документ, який обґрунтовує:

 • необхідність державного регулювання;

 • відповідність регулювання принципам державної регуляторної політики;

 • досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат

 • АРВ готується до кожного проекту регуляторного акта!

 • Готується АРВ ДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ!СТРУКТУРА АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 • Назва проекту регуляторного акта, до якого готується АРВ

 • Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 • Цілі державного регулювання.

 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 • Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 • Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 • Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

 • Строк дії регуляторного акта.

 • Показники результативності регуляторного акта.

 • Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 • Дата підготовки

 • Підпис розробника ___________________ Керівник регуляторного органуВажливо:- стислий виклад змісту проекту;

 • - стислий виклад змісту проекту;

 • - поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту та інших органів, до яких

 • відповідно до Закону або за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції;

 • - інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу

 • регуляторного впливу (назва друкованого ЗМІ та/або адреса сторінки в мережі Інтернет,

 • (селищної/сільської ради/доски оголошень), де буде опубліковано чи розміщено проект

 • регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу);

 • - інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та

 • юридичних осіб, їх об'єднань;

 • - інформацію про спосіб надання зауважень та пропозицій.

 • Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.Не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення повідомлення про оприлюднення!

 • Не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення повідомлення про оприлюднення!

 • Проводиться до внесення проекту РА на розгляд засідання відповідного виконавчого органу ради або до внесення їх на затвердження відповідному сільському, селищному, міському голові.

 • друковані ЗМІ регуляторного органу;

 • друковані ЗМІ, визначені регуляторним органом (якщо відсутні власні)

 • на офіційній сторінці регуляторного органу у мережі Інтернет

 • ! У разі відсутності друкованих ЗМІ та офіційних сторінок в мережі Інтернету для оприлюднення використовується будь-який інший спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці чи до відповідної територіальної громадиОПРАЦЮВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ДО ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ТА АРВ

 • Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту.

 • За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.Відстеження результативності та перегляду регуляторних актів

 • Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

 • Відстеження результативності регуляторного акта включає:

 • виконання заходів з відстеження результативності;

 • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

 • Строк виконання заходів з відстеження не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

 • Регуляторний орган готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його.

Розгляд проектів регуляторних актів

 • Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

 • Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

 • Порядок та строки підготовки експертних висновків встановлюються регламентами відповідних рад.

 • При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії.ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • Регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад, а у разі їх відсутності - у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та посадовими особами, не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.Заслуховування радами звітів про здійснення державної регуляторної політики

 • Сільська, селищна, міська рада заслуховує щорічний звіт голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради.

 • Щорічні звіти оприлюднюються шляхом їх опублікування в друкованих засобах масової інформації рад, а у разі їх відсутності - в інших місцевих друкованих ЗМІ. • Дякуємо за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка