Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом вихованняДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання.

 • дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання.

 • Гуманізація освіти затверджує пріоритет загальнолюдських цінностей у суспільстві і має сприяє розвитку творчих можливостей, інтелектуальної свободи кожної дитини, створення сприятливих умов для повного розкриття особистості.Гуманістична парадигма передбачає забезпечення можливості вибору та самовизначення кожному учаснику навчально-виховного процесу, розвиток суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин вчителя та учнів;

 • Гуманістична парадигма передбачає забезпечення можливості вибору та самовизначення кожному учаснику навчально-виховного процесу, розвиток суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин вчителя та учнів;

 • створення такої педагогічної системи, в якій кінцевою метою стає розвиток індивідуальності дитини як особистості і ключовою фігурою в процесі становлення інтелектуальної та особистісної зрілості дитини, набуття нею соціального досвіду, життєвої компетентності стає педагог, який навчає і виховує.- це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

 • - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

з’явився в Україні у 1994 році внаслідок творчої співпраці з департаментом превентивної освіти ЮНЕСКО. Така співпраця здійснювалась через лабораторію профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яка відкрилась у 1988 році і згодом,

 • з’явився в Україні у 1994 році внаслідок творчої співпраці з департаментом превентивної освіти ЮНЕСКО. Така співпраця здійснювалась через лабораторію профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яка відкрилась у 1988 році і згодом,

 • з 1997 року стала називатись лабораторією превентивного виховання.

 • Зміна назви була обумовлена розширенням кола досліджень за рахунок проблеми формування здорового способу життя, профілактики наркоманії, СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, забезпечення соціально-правового захисту дітей і підлітків.Пізніше, з 1997 по 2002 рік, лабораторія була трансформована в Науково-методичний центр превентивного виховання АПН України,

 • Пізніше, з 1997 по 2002 рік, лабораторія була трансформована в Науково-методичний центр превентивного виховання АПН України,

 • з 2002 року ввійшла як лабораторія до складу Інституту проблем виховання.

 • Ця лабораторія і визначає стратегічну політику превентивного виховання в освітньо-виховному процесі, розробку педагогічних технологій, вдосконалення форм і методів на основі концепції превентивного виховання дітей і молоді в Україні, прийнятої у 1998 році.є самостійним спеціалізованим видом загального педагогічного процесу, має свою мету, принципи, зміст, форми і методи та використовує елементи правоохоронної, правової, медико-оздоровчої роботи.

 • є самостійним спеціалізованим видом загального педагогічного процесу, має свою мету, принципи, зміст, форми і методи та використовує елементи правоохоронної, правової, медико-оздоровчої роботи.полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

 • полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

 • Мета - попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

 • Превентивний процес суттєво посилює позитивний потенціал суб'єктів взаємодії.Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості й розробку науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій.

 • Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості й розробку науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій.

 • Правовий аспект полягає в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури.створити умови для формування позитивних якостей особистості;

 • створити умови для формування позитивних якостей особистості;

 • забезпечити соціально-психологічну діяльність та надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;

 • забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх;

 • стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.Діагностично-прогностична

 • Діагностично-прогностична

 • Корекційно - реабілітаційна

 • Освітньо-консультативна

 • Організаційно-методична

 • Інтнегрaтивно - просвітницька

вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень.

 • вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень.

 • своєчасне виявлення та виправлення несприятливих інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших факторів, що зумовлюють відхилення у психологічному та соціальному розвитку дітей і молоді, у їхній поведінці, стані здоров'я.

 • здійснюється за місцем проживання, навчання, оздоровлення та дозвілля неповнолітніх.полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей і молоді,

 • полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей і молоді,

 • допомозі в спілкуванні,

 • працевлаштуванні та навчанні з метою відновлення втрачених соціальних зв'язків або

 • адаптації в соціальній життєдіяльності.науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у створених притулках та інших спеціалізованих закладах;

 • науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у створених притулках та інших спеціалізованих закладах;

 • співпраця і науково-методична підтримка роботи центрів соціальної адаптації, анонімних наркологічних кабінетів, діагностично-консультативних центрів, служб «Телефонів довіри», інших закладів, до функцій яких входить вирішення проблем негативної поведінки дітей і молоді;

 • науково-методичне сприяння організації і розвитку терапевтичних співтовариств взаємо підтримки неповнолітніх;

 • адаптація і впровадження в систему превентивної роботи вітчизняного і світового досвіду соціальної адаптації та реабілітації.

Створення в Україні пропонованої оптимальної структурної системи превентивного виховання сприятиме:

 • Створення в Україні пропонованої оптимальної структурної системи превентивного виховання сприятиме:

 • активізації діяльності українських науковців, спеціалістів, консультантів, практичних працівників у дослідженні і вирішенні проблем превентивного виховання;

 • залученню освітніх, медичних, соціальних та правоохоронних закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності;посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ -інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;

 • посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ -інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;

 • зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;

 • соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які мають життєві проблеми;

 • збільшенню кількості волонтерів та осіб, які пройшли реабілітацію, для здійснення превентивної роботи.Сайт обласної академії ППО

 • Сайт обласної академії ППО

 • zoippo.zp.ua

 • Сайт обласного управління освіти і науки

 • osvita.zp.ua

 • Сайт інформаційного центру

 • ciit.zp.ua

 • wiki.zp.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка