Друга іноземна мова Різкий зріст зацікавленості до багатомовності в Європі за останнє 10річчяДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


Друга іноземна мова


 • Різкий зріст зацікавленості до багатомовності в Європі за останнє 10річчя.

 • У документах Ради Європи робиться акцент на паралельному вивченні декількох іноземних мов, знання яких є засобом, що об'єднує народи і держави.

 • У 1995 році озвучено пропозицію для громадян Європейського Союзу: володіти трьома європейськими мовами, рідною та двома іноземними, для забезпечення мультилінгвізму як значимої характерної риси європейської ідентичності. • У 2005/2006 н.р. МОН України ініційовано введення ІМ2 з 5-го класу в навчальні плани ЗНЗ.

 • З 2013/2014 н.р. – вивчення ІМ2 є обов'язковим у всіх ЗНЗ України.

 • З 2014-2015 н.р. - вивчення ІМ2 продовжується за бажанням та за умови забезпечення навчальних закладів кадрами для викладання другої іноземної мовиУмови для вивчення

 • Кадрове забезпечення

 • Готовність вчителів до викладання другої іноземної мови (семінари,тренінги, консультації)

 • Навчально-методичний супровід навчального процесу (НМК)Типові навчальні плани

 • нові Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (Наказ Міністерства від 29.05.2014 №664) розроблені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».Типові навчальні плани

 • додаток № 10 – для української школи з вивченням двох іноземних мов;

 • додаток № 12 ─ типовий навчальний план для української школи з вивченням мови національних меншин;

 • типовий навчальний план з вивченням лише однієї іноземної мови.Державний стандарт повної і загальної середньої освіти

 • ґрунтується на засадах

 • - особистісно зорієнтованого,

 • - компетентнісного і

 • - діяльнісного підходів.Державний стандарт повної і загальної середньої освіти

 • Особистісно зорієнтований підхід до навчання

 • забезпечує розвиток

 • академічних,

 • - соціокультурних,

 • - соціально-психологічних та ін. здібностей учнів.Державний стандарт повної і загальної середньої освіти

 • Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

 • Ключові компетентності:

 • … уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, …

 • Предметні компетентності:

 • … комунікативна (здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями) …Державний стандарт повної і загальної середньої освіти

 • Діяльнісний підхід спрямований на

 • розвиток умінь і навичок учня,

 • застосування здобутих знань у практичних ситуаціях,

 • пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.Державний стандарт повної і загальної середньої освіти

 • Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 • Освітня галузь “Мови і літератури”

 • Іноземні мови

 • 4 змістові лінії:

 • Мовленнєва лінія

 • Мовна лінія

 • Соціокультурна лінія

 • Діяльнісна лініяОсновні завдання навчання ІМ2 (за концепцією навчання другої іноземної мови АПН України)

 • Сприяти формуванню сучасної особистості, готової до діалогу культур

 • Ознайомити учнів із способом і стилем життя однолітків, мова яких вивчається

 • Розвивати в учнів уміння соціальної взаємодії

 • Ознайомити учнів з молодіжною субкультурою, яка перебуває за межами їхнього власного мовного простору

 • Формувати толерантне ставлення до народів, мова яких вивчається

 • Розвивати готовність до досягнення взаєморозуміння, знаходження компромісівЕтапи навчання ІМ2 в ЗНЗ (за концепцією навчання другої іноземної мови АПН України)

 • Перший (початковий) 5-6 класи

 • Великого значення набуває проблема формування в учнів мотивації оволодіння ІМ2, що потребує створення психологічних і дидактичних умов для розвитку бажання її вивчати, комунікативної мети, а також бажання мати за кордоном друзів тощо.Етапи навчання ІМ2 в ЗНЗ (за концепцією навчання другої іноземної мови АПН України)

 • Другий (середній) 7-9 класи

 • Більше уваги приділяється послідовному і системному формуванню в учнів тримовної (рідна, ІМ1, ІМ2) мовленнєвої, соціокультурної і мовної компетенцій; розвитку вмінь міжкультурного спілкування ІМ2.

 • Третій (завершальний) 10-11 класи

 • Систематизація набутих мовних і соціокультурних знань,а також розвиток умінь відповідно до потреб і ситуацій використовувати ІМ2 як інструмент міжкультурного спілкування.Навчально-методичне забезпечення

 • Навчання другої іноземної в 6-му класі реалізується через навчально-методичне забезпечення вивчення предмета.

 • Викладання АМ2, НМ2, ФМ2, ІМ2 в 6 класі у 2014/2015 н.р. здійснюватиметься за програмами ”Іноземні мови. 5-9 клас.”(2-га іноземна мова)”Навчально-методичне забезпечення

 • та підручниками:

 • Англійська мова: 6(2) клас авт. Пахомова Т.Г. (вид. “Методика”, 2014 р.);

 • Німецька мова: 6(2) авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., (вид. “Ранок”, 2014р.);

 • Французька мова: 6(2) авт.Сидоренко М.М., Палій О.А., (вид. “Ранок”, 2014р.);

 • Іспанська мова: 6(2) авт. Клименко Ю.М.,

 • (вид. “Методика”, 2014р.).Основні труднощі

 • психологічні труднощі, зумовлені переходом до нового навчального предмету - труднощі, пов’язані з впливом на процес навчання рідної і першої іноземної мови (міжмовна інтерференція) - труднощі, зумовлені відмінністю у фонетичному, орфографічному аспектах першої і другої іноземних мов.Основні способи подолання труднощів

 • визначення форм роботи і способи активізації мовленнєвої діяльності відповідно до вікових особливостей учнів; - раціоналізація процесу навчання за рахунок використання вже набутого мовного і мовленнєвого досвіду у вивченні рідної мови та першої іноземної; - вибір оптимальної технології навчання, яка врахувала б взаємодію нового іншомовного механізму рідної і першої іноземної мови;Основні способи подолання труднощів

 • послаблення впливу міжмовної інтерференції;

 • - визначення спільного та схожого в рідній, першій і другій іноземних мовах у всіх видах мовленнєвої діяльності і у зв’язку з цим використанні мовного переносу як важливого чиннника раціоналізації навчального процесуПринципи навчання другої іноземної мови

 • Принцип комунікативної спрямованості

 • Принцип міжкультурної спрямованості навчання

 • Принцип соціокультурної спрямованості навчання

 • Принцип когнітивно-інтелектуальної спрямованості навчання

 • Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльностіРівень володіння мовою

 • На кінець повного курсу вивчення другої іноземної мови у ЗНЗ рівень володіння кожним видом мовленнєвої діяльності буде дещо нижчим, ніж при вивченні першої іноземної мови – В1, згідно загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.Підготовлено за матеріалами:

 • Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. К.: Ленвіт, 2003 р.

 • Лист МОН від 24.05.13 № 1/9-368 ”Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі”, www.mon.gov.ua, науково-методичний журнал ”Англійська мова та література”, №22-23, серпень 2013 р.Підготовлено за матеріалами:

 • Лист МОН від 01.07.14 № 1/9-343 ” Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі”.

 • Методисти Івано-Франківського ОІППО

 • Ю.Косенко, О.Кондрат

 • тел.(03422) 3-25-35
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка