Дух Л.І., ст викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти квнз "хано"Дата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


 • Дух Л.І., ст викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти

 • КВНЗ “ХАНО”


Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, що складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є:

 • Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, що складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є:

 • забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;

 • забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;

 • розвиток інтелекту дитини, її критичного та творчого мислення, визначення нею власної ідентичності як особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальної спільноти;

 • формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінкиМетою навчання суспільствознавства є: створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози.

 • Метою навчання суспільствознавства є: створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози.ГРОМАДЯНСЬКІ ЗНАННЯ, на основі яких формуються уявлення про форми і способи життя і реалізації потреб і інтересів особистості в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному просторі демократичної держави взагалі, та української зокрема;

 • ГРОМАДЯНСЬКІ ЗНАННЯ, на основі яких формуються уявлення про форми і способи життя і реалізації потреб і інтересів особистості в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному просторі демократичної держави взагалі, та української зокрема;

 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВМІННЯ ТА ДОСВІД УЧАСТІ в соціально-політичному житті суспільства і практичного застосування знань;

 • ГРОМАДЯНСЬКІ ЧЕСНОТИ – норми, установки, цінності й якості, притаманні громадянинові демократичного суспільства

 • У Державному стандарті поняття: громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства Для того, щоб стати людиною-громадянином недостатньо тільки громадянськості як психологічної готовності особистості жити в демократичному суспільстві

Пасивний громадянин – особа, якій демократична правова держава надає сукупність громадянських, політичних і соціальних прав. Гарантуючи ці, права держава перетворює своїх підданих у громадян.

 • Пасивний громадянин – особа, якій демократична правова держава надає сукупність громадянських, політичних і соціальних прав. Гарантуючи ці, права держава перетворює своїх підданих у громадян.

 • Активний громадянин – який не тільки пов’язує громадянський статус з сукупністю прав, а й здатний користуватися ними та виконувати свої обов’язки перед демократичною державою, добровільно брати участь у житті держави і своєї громади

Буденна свідомість:

 • Буденна свідомість:

 • повсякденні потреби, інтереси, система цінностей, установок, почуттів і настроїв і т. ін., які виявляються у національному характері людей;

 • звичаї та традиції, в яких закодована соціальна пам'ять народу і які виступають нормативами його діяльності, передаючись із покоління в поколіннякультурологічні знання;

 • культурологічні знання;

 • філософські та аксіологічні знання;

 • політичні знання;

 • правові знання;

 • економічні знання;

 • соціально - психологічні знання

Систематизувати знання щодо:

 • Систематизувати знання щодо:

  • демократії та її переваги як суспільного устрою;
  • світового та національного досвіду в економічній, державній, суспільній, правовій, культурній, релігійній царині тощо;
  • розвитку громадянського суспільства та особливості його становленням в Україні.


Сучасний вчитель правознавства має прагнути до:

 • Сучасний вчитель правознавства має прагнути до:

  • самонавчання та самовдосконалення;
  • постійного професійного розвитку;
  • створення демократичного навчального середовища;
  • формування правосвідомості та активної життєвої позиції учнів;
  • спиратися у процесі навчання на нормативні документи


Сучасний вчитель правознавства має вміти:

 • Сучасний вчитель правознавства має вміти:

  • використовувати активні та інтерактивні методи і прийоми;
  • інтегрувати громадянознавчі та національні цінності у викладанні правознавства;
  • аналізувати навчальні досягнення учнів за критеріальною та альтернативною моделлю оцінювання навчальних досягнень.
Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!

 • МИРУ ВСІМ НАМ!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка