Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщоДата конвертації08.01.2017
Розмір445 b.

Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо:

 • Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо:

 • використовувати ЕНП в процесі вивчення теоретичного матеріал у рамках ІОС;

 • використовувати ЕНП в процесі виконання лабораторних робіт з електротехніки рамках ІОС;

 • використовувати ЕНП комп’ютерного тестування рамках ІОС.теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних посібників з електротехніки;

 • теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних посібників з електротехніки;

 • аналіз, синтез, моделювання порівняння, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.Можливості ЕНП в умовах функціонування ІОС 

 • По-перше, ЕНП значною мірою збільшив можливості представлення навчальної інформації. Використання кольору, графіки, мультиплікації, звуку, всіх сучасних засобів відеотехніки. Створити реальну обстановку дій, демонструвати зображення, імітуючи рух літака, автомобіля інших механічних та немеханічних систем.

 • По-друге, ЕНП дозволяє посилити мотивацію навчання. Наявність не лише новизни роботи з комп’ютером, яка сама по собі нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, а й можливість регулювати сам навчальний процес, дозволяє розв’язувати одні з найважливіших причин негативного ставлення до навчання – незацікавленість, байдужість, нерозуміння поставленого завдання. За допомогою ЕНП може розкриватися практична значущість  вивченого матеріалу, учні мають можливість розкрити свої розумові здібності у невимушеній обстановці, проявити оригінальність, пропонувати будь-які розв’язки задачі без ризику одержати негативну оцінку.

 • По-третє, ЕНП активно заохочує учнів до навчального процесу, по-скільки одним з найбільших недоліків наявної системи є те, що вона не забезпечує активного включення всіх учнів у навчальний процес.

 • По-четверте, більш розширюються можливості вибору навчальних завдань. Слід зауважити, що мова йде не лише про постановку завдань, а й про способи управління його розв’язанням. По-скільки комп’ютер дозволяється успішно використовувати в процесі навчання.засобу навчання, що підвищує ефективність і якість підготовки учнів, організує оперативну консультаційну допомогу, реалізує можливості програмно-методичного забезпечення комп’ютерної і телекомунікаційної техніки в цілях формування культури навчальної діяльності в навчальних закладах;

 • засобу навчання, що підвищує ефективність і якість підготовки учнів, організує оперативну консультаційну допомогу, реалізує можливості програмно-методичного забезпечення комп’ютерної і телекомунікаційної техніки в цілях формування культури навчальної діяльності в навчальних закладах;

 • інструменту пізнання, за рахунок формування навичок дослідницької діяльності шляхом моделювання роботи наукових лабораторій, організації спільних навчальних і дослідницьких робіт учнів і викладачів, можливостей оперативної й самостійної обробки результатів експериментальної діяльності;засобу телекомунікації, що формує уміння і навички здобуття необхідної інформації зі всіляких джерел, починаючи від колеги зі спільного проекту, шляхом оперативного обміну інформацією, ідеями, планами зі спільного проекту, темами й т.д., і завершуючи використанням віддалених баз даних;

 • засобу телекомунікації, що формує уміння і навички здобуття необхідної інформації зі всіляких джерел, починаючи від колеги зі спільного проекту, шляхом оперативного обміну інформацією, ідеями, планами зі спільного проекту, темами й т.д., і завершуючи використанням віддалених баз даних;

 • засобу розвитку особистості за рахунок реалізації можливостей підвищення гуманітарного розвитку учнів і формування навичок культури спілкування;

 • ефективного інструменту контролю і корегування результатів навчальної діяльності;

Основні напрями використання засобів ІКТ на уроках електротехніки

 • Основні напрями використання засобів ІКТ на уроках електротехніки

 • Основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках електротехніки:

 • підготовка друкованих роздаточних матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі електротехнічних експериментів);

 • мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі електротехнічних експериментів);

 • інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

 • проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

 • обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

 • контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

 • використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

У дослідженні проаналізовано науково-практичні підходи до проблеми інформаційної культури. Визначено, що удосконалення та розвиток ІКТ впливає на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, соціальні взаємини і структури. В свою чергу, це визначає як прямий вплив на зміст освіти, пов’язаний з рівнем науково-технічного прогресу, так і непрямий, який пов’язаний з появою нових професійних умінь і навичок, потреба в яких різко зростає та завдяки яким змінюються організаційні засади навчально-виховного процесу, підсилюється інформатизація освіти.

 • У дослідженні проаналізовано науково-практичні підходи до проблеми інформаційної культури. Визначено, що удосконалення та розвиток ІКТ впливає на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, соціальні взаємини і структури. В свою чергу, це визначає як прямий вплив на зміст освіти, пов’язаний з рівнем науково-технічного прогресу, так і непрямий, який пов’язаний з появою нових професійних умінь і навичок, потреба в яких різко зростає та завдяки яким змінюються організаційні засади навчально-виховного процесу, підсилюється інформатизація освіти.У дослідженні визначені педагогічні умови формування інформаційної культури учнів на уроках трудового навчання, можливості електронного навчально-методичного комплексу для формування інформаційної культури учнів у вивченні машинознавства та основ виробництва, здійснено відбір навчального матеріалу для електронного навчально-методичного комплексу та розроблено структуру електронного навчально-методичного комплексу, яка відповідає сформульованим вимогам.

 • У дослідженні визначені педагогічні умови формування інформаційної культури учнів на уроках трудового навчання, можливості електронного навчально-методичного комплексу для формування інформаційної культури учнів у вивченні машинознавства та основ виробництва, здійснено відбір навчального матеріалу для електронного навчально-методичного комплексу та розроблено структуру електронного навчально-методичного комплексу, яка відповідає сформульованим вимогам.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка