Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освітиДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала».

 • Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала».Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти

 • Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти

 • Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти

 • Робоча група Українського центру оцінювання якості освітиПерсональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти.

 • Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти.

 • До складу груп входять:

 • науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів;

 • педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів міської та сільської місцевостей.фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання;

 • фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання;

 • принциповість як необхідність займати й обґрунтовувати свою позицію;

 • відповідальність як розуміння важливості довіреної справи, вимога відійти від особистісних та корпоративних інтересів;

 • уміння працювати в команді як здатність не тільки донести свою думку, а й вислухати колег, витримати баланс між необхідністю наполягти на своєму та потребою піти на поступки;

 • відкритість до нового досвіду діяльності як уміння вчитися й долати стереотипи. • той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь, необхідних для виконання завдання;

 • той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає освітньому предметному стандарту;

 • той, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але прийнятними.Морфологія

 • Морфологія

 • Іменник. Однина та множина іменників.

 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 • Числівник. Загальні уявлення.

 • Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, заперечні.

 • Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і вживання дієслів: tо be, to have. Модальні дієслова: сan, may, must. Правильні та неправильні дієслова (найбільш уживані). Три форми дієслова. Активний стан дієслова. Часи групи Simple (Indefinite): Present, Past, Future. Утворення, вживання. Показники часу. Часи групи Continuous (Present). Утворення, вживання. Ознаки часу. Наказовий спосіб.

 • Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.

 • Прислівник.

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови проводилося 10 червня 2015 р.

 • Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови проводилося 10 червня 2015 р.

 • Взяло участь всього по Україні 71 345 учасників тестування;

 • По регіону 9144 учасників;

 • Харківська область – 5118

 • Сумська область – 1688

 • Полтавська область – 2338Виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до:

 • Виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до:

 • Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,

 • чинних навчальних програм

 • Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень; дискримінативність завдання визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої груп

 • характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень; дискримінативність завдання визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої груп

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (затвердженої наказом Міністерства освіти і наукивід 01.10.2014 р. № 1121

 • Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (затвердженої наказом Міністерства освіти і наукивід 01.10.2014 р. № 1121

 • Загальна кількість завдань – 43

 • На виконання сертифікаційної роботи відведено 120 хвилин

 • Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

 • Читання

 • Використання мови

 • Письмо

 • Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з англійської мови, - 56Без змін

 • Без змін

Без змін

 • Без змін

Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.

 • Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.

 • Терміни проведення:

 • * Для проходження пробного ЗНО 09 квітня обирається лише один предмет
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка