Ґендерне законодавство України Проблеми реалізаціїДата конвертації03.06.2016
Розмір498 b.


Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації

 • “Державу варто вважати поділеною на дві частини – чоловіче і жіноче населення. При тому державному ладі, де погано налагоджена справа зі становищем жінок, половина держави неминуче виявляється беззаконною”

 • Аристотель

 • “Політика”, кн.ІІ.


Світовий досвід визнає, що для державної ґендерної діяльності є найбільш характерним:

 • - вироблення стратегій і способів їх досягнення;

 • - цілеспрямована розробка планів, програм щодо втілення гендерних стратегій;

 • - імплементація гендерного конструкту в усі сфери життя суспільства;

 • - узгодження їх з громадським;

 • - прийняття гендерного законодавства, гендерна експертиза чинного законодавства;

 • - гарантування здійснення державної та правової політики щодо ґендерної рівності;

 • - сприяння науковим установам щодо розробки гендерних проблем;

 • - проведення гендерного аналізу соціальних процесів у країні.Право людини є священним, яких би жертв це не коштувало пануючій владі

 • Право людини є священним, яких би жертв це не коштувало пануючій владі

     • І.Кант
 • Гендерне право – це комплексний правовий інститут, який складається з правових норм, що встановлюють засоби забезпечення рівності прав людини незалежно від статі, а також передбачають межі допустимих відмінностей у правах залежно від статі.Міжнародне законодавство

 • Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.,

 • Конвенція ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”, яка була ратифікована Україною 12 березня 1980 р.,

 • Декларація Тисячоліття ООН, яку підписав Президент України на Самміті Тисячоліття у вересні 2000 р.

 • Конвенція Міжнародної організації праці № 156Міжнародне законодавство

 • У Пекінській декларації прийнятій Спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН “Жінки в 2000 році: рівність між чоловіками і жінками, розвиток і мир у ХХІ столітті” (червень 2000 року) наголошується, що “доти, поки в національному законодавстві і в національній практиці   у сімейному, цивільному, кримінальному, трудовому й торговельному кодексах та адміністративних правилах і положеннях   не будуть забезпечені повне визнання та ефективний захист, застосування, здійснення і дотримання прав жінок, передбачених у міжнародних договорах з прав людини, ці договори не будуть діяти”Міжнародне законодавство

 • Платформа дій, схвалена Четвертою Всесвітньою конференцією із становища жінок, визначає 12 проблемних стратегій - малозабезпеченість, освіта та навчання, здоров’я, насильство над жінками, збройні конфлікти, економіка, влада та прийняття рішень, механізми ґендерної рівності, права людини, засоби масової інформації, навколишнє середовище та проблеми дівчат)Міжнародне законодавство

 • Відповідно до Амстердамського протоколу 1997 року гендерна рівність є фундаментальним принципом Європейського співтоваристваМіжнародне законодавство

 • Відповідно до ч. 1 ст. 1 Протоколу № 12 Конвенції про захист прав людини та основних свобод “користування будь-яким правом, яке визнане законом, має забезпечуватись без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, приналежності до національних меншин, майнового стану, народження або будь-якої іншої обставини”Нормативно-правові акти національного рівня

 • Конституція України ст. 24

 • “... Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується:

 • наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;

 • спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг;

 • створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;

 • правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям”Нормативно-правові акти національного рівня

 • ст. 51 : “Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї... Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняється державою”Нормативно-правові акти національного рівня

 • Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”,

 • Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок,

 • Концепція державної сімейної політики,

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 479 від 6 травня 2001 р. “Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності в суспільстві на 2001-2005 роки”,

 • Указ Президента України від 25 квітня 2001 р. “Про підвищення соціального статусу жінок в Україні”.

 • “Комплексна програма протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки” затверджена у 2002 р. відповідною постановою Кабінету Міністрів України

 • Національна Програма „Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.”

 • Указ Президента України “Про затвердження Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”, 2004 р.Нормативно-правові акти національного рівня

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки”.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. „Про проведення ґендерно-правової експертизи”. Дана постанова зобов’язує Міністерство юстиції розробити та затвердити форму висновку ґендерно-правової експертизи актів законодавства

 • Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 рокуНормативно-правові акти національного рівня

 • Сімейний кодекс України, забезпечує рівність статей у шлюбі

 • Кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми

 • Закон України “Про зайнятість населення” надає додаткові гарантії щодо зайнятості окремих категорій населення, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці

 • Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”, 2001 р.

 • Ст. 4 Закону України “Про державну службу” фіксує, що право на державну службу мають громадяни України незалежно від статі.

 • Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, 2006 р.Інформаційне законодавство

 • Поняття права на інформацію набагато ширше, ніж поняття прав ЗМІ, оскільки воно включає і право людини звертатися до державних органів для надання інформації, що його стосуєтьсяІнформаційне законодавство

 • Ст. 34. Конституції України, ст. 9. Закону України “Про інформацію” закріплює право громадян на інформацію”.

 • Закон України “Про інформацію” : основними принципами інформаційних відносин є гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації та свободи її обміну; об’єктивність, вірогідність інформації; повнота і точність інформації; законність одержання, використання, поширення та зберігання.Інформаційне законодавство

 • Закон України “Про рекламу”

 • Закон України “Про телебачення і радіомовлення”Пенсійне законодавство не забезпечує ґендерної рівності

 • Необхідність внесення змін у напрямі врахування періоду як догляд за малолітніми дітьми у страховому стажі,

 • Встановлення правового зв’язку такої діяльності з розміром пенсії з метою запобігання його зниження,

 • Питання пенсійного вікуНормативно-правові акти національного рівня

 • КЗпПП„Забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей у відповідній сфері діяльності”.

 • „Забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей у відповідній сфері діяльності”.

 • „Співробітництво з громадськими організаціями, зокрема громадськими жіночими організаціями, для узагальнення інформації щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та визначення шляхів запобігання виникненню дискримінації за ознакою статі”.

 • „Заступнику голови облдержадміністрації щороку організовувати розроблення та проведення заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.Розпорядження органів місцевої влади

 • Обласна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка